DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ad 3) Za racionalnu izvedbu radova oko rušenja i izrade stabala
važno je da svaki član partije unaprijed zna točno, koji će posao izvršavati
i kojim redom će ga vršiti, a ne da se tek za vrijeme rada odlučuje,
kako i što će tko da radi.


Stoga je prije svega potrebno, da se ustanovi ispravni tok pojedinih
radnja, tako da one, bez smetnja i gubitka na vremenu, teku jedna
za drugom. Kao primjer navesti ću tok rada, što sam ga posmatrao prigodom
vježbanja radnika u sječi i rušenju borovih stabala u šumskom
području u Qrafenbrückenmühle-u kod Eberswaldea za vrijeme logorovanja.


Partiju čine dva radnika A i B. Radnik A nosi: 1 sjekiru za sječu
drveta, 1 pilu balvanaru, 2 drvena i 1 željezni klin, 1 štap od metra za
odmjerivanje, 1 modru kredu, 1 omot ovoja (gaza), 1 omatač za koljeno.
Radnik B nosi: 1 sjekiru za sječu, 1 lučnu pilu, 2 drvena klina i 1 željezni,
1 obrtač za trupce, 1 željezno strugalo za guljenje kore, 1 omatač za
koljeno.


Nakon što partija nade ü šumi povoljno mjesto, odloži sve suvišne
stvari. Dalje slijede radnje ovim redom:


1. Svaki radnik uzimlje svoje oruđe i opremi se za rad.
2. Partija kreće najkraćim putem do stabla, koje će oboriti.
3. Radnik A pokaže rukom stranu, na koju ima stablo da padne.
4. Potom se odlaže oruđe i to radnik A lijevo, a radnik B desno
od stabla, ali na protivnu stranu od one, na koju stablo ima da padne
— no nikako ne iza stabla.
5. Oba radnika brzo i temeljito sjekirom očiste podnožje stabla od
mahovine i truleži.
6. Nakon toga načine zasjek na onoj strani, na koju ima stablo
da padne. Sredina otvora tog prosjeka treba da je Vr. promjera stabla
na panju. Donja strana zasjeka neka je po mogućnosti; vodoravna, a
sastavna linija gornje i donje plohe zasjeka neka je ravna- jer će samo
u tom slučaju stablo moći da padne točno u određenom smjeru.
7. Kada je zasjek dovršen, tada oba radnika zamijene sjekire sa
pilom, pa na strani protivnoj zasjeku, a u ravnini njegove donje plohe
načine kroz stablo rez sve do linije zasjeka. Primičući se pilom bliže
liniji zasjeka malo ubrzaju tempo piljenja i nakon toga se, kada stablo
počme padati, brzo uklone.
8. Čim stablo padne, oba zajednički: sa istom pilom odsijeku »pero«.
9. Zatim radnik A počne odmah od panja da odsijeca grane, čvorove
i trula mjesta, dok radnik B uzimlje sobom sjekiru i lučnu pilu, te
počimlje od polovice krošnje da kreše grane dalje prema vrhu stabla.
10. Još prije nego što je B završio svoj posao kresanja, A je već
sa svojim gotov i sa 1 m dugim štapom odmjerava duljine od panja
prema vrhu t. j . do mjesta, gdje se ima odrezati ovršak. Ako B još nije
gotov, onda mu A pomogne kresati, pa nakon što stablo okrešu, obojica
odrežu sa lučnom pilom ovršak.
11. Konačno se oba radnika vraćaju k panju, uzimlju veliku pilu
i pristupe trupljenju debla, te po svršetku ovog posla odlaze drugom
stablu, gdje sve navedene radnje na isti načjn i istim redom ponavljaju.
612