DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Pa vi i ć inž. Ante , viši savjetnik Ministarstva 4 grupe 1 stepena kod Ode-
Ijenja za vrhovni šumarski nadzor M. Š. u Beogradu;
Lulić inž. Stjepan , za višeg šumarskog pristava 7 grupe kod sreskog načelstva
u Ivancu;´´ ´
Popjanov inž. Nikola, zä višeg šum. pristava 7 grupe kod Kr. Banske
uprave u Banjaluci.


Postavljeni su:


Mihajlovi ć Petar , viši rač. inspektor 5 grupe 2 stepena za šefa specijalnog
računovodstva blagajnice Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
Peri ć D. Božina , za pristava Ministarstva 8 grupe kod Kabineta Ministarstva
šuma i rudnika u Beogradu.


Premješteni su:


Mukajetović Jovan, podšumar 2 klase 8 grupe od Šumske uprave iz
Boljevca k Šum. upravi u Golupcu;
Bogdanović inž. Mi lenk a, šum. pristav 8 grupe od Šumske uprave
k Direkciji šuma u Banjaluci;
Jukić M eh med, podšumar 2 kl. 8 grupe od Šumske uprave Jajce k Šum.
upravi u Banjaluci;
G r b a ć inž. Ivan , viši savjetnik Direkcije šuma 4 grupe 1 stepena od Šum.
odsjeka Kr. Banske uprave iz Banjaluke k Direkciji šuma u Zagrebu;
B o j i ć inž. S t o j k o, viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena od Direkcije šuma
Banjaluka k Banskoj upravi u Banjaluci;


Duji ć inž. Branko , viši savjetnik Ministarstva šuma 4 grupe 2 stepena od
Direkcije šuma iz Sarajeva k Odelenju za Upravu državnih šuma M. Š. u Beogradu;
Madiraca inž. Humbert, šum. viši pristav 7 grupe od Šumske uprave


Nevesinje k Direkciji šuma u Zagrebu;
Ošmanjski inž. S e r g i j e, šum. viši pristav 7 grupe od Direkcije šuma iz
Novog Sada k Šumskoj upravi u Beogradu;
Studija nov inž. Nikola, šum. viši pristav 7 grupe od Šumske uprave iz
Berana k Direkciji šuma u Čačku;
Pu p er t inž. Pavle , šum. pristav 8 grupe od Šumske uprave iz Brusa k Šumskoj
upravi u Kraljevu;
Nikolić Mio drag, geometar 9 grupe od Direkcije šuma iz Mostara k Dir.
šuma u Banjaluci;
Brajdi ć inž. Ferdo , viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Šumske uprave iz
Nove Gradiške k Direkciji šuma u Zagrebu;
Kouži k Vaclav , potšumar 1 klase 7 grupe od Direkcije šuma k Šumskoj
upravi u Mostaru;
Petrak inž. Juraj, šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Odjeljenja za vrh.
šum. nadzor Ministarstva šuma i rudnika Beograd k Banskoj upravi u Zagrebu;
Pavli ć inž. Ante , šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Kr. Banske uprave


iz Zagreba k Odsjeku za vrh. šum. nadzor Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
Miodragović inž. B o g o 1 j u b, inspektor Ministarstva 3 grupe 2 stepena od
Direkcije šuma Novi Sad k Odel. za upravu drž. šuma Min. šuma i rudnika u Beogradu;
Brankovi ć inž. Mihajlo, inspektor 3 grupe 2 stepena od Odelenja za


upravu drž. šuma Ministarstva šuma i rudnika za Direktora šuma u Novom Sadu;
Pi r Si ć inž. Vi lim, inspektor Min. 3 grupe 2 stepena od Odeljenja drž. Ministarstva
Beograd za Direktora šuma u Vinkovcima;
J o v i ć B o š k o, pom. knjigovođa 9 grupe od Dir. šuma Vinkovci k Dir. šuma
u Novom Sadu;


596