DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 81     <-- 81 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


ODJELNI PREDSTOJNIK ZA ŠUMARSTVO U AUTONOMNOJ BANOVINI
HRVATSKOJ.


Ban autonomne Banovine Hrvatske odlukom od 22. IX. 1939. imenovao je predstojnike
za sve odjele Banske Vlasti, osnovane Kraljevskom Uredbom od 9. IX. 1939.
Među tim odjelima nalazi se napose i odjel za šumarstvo. Predstojnikom odjela za
šumarstvo imenovan je g. ing. Iva n Frković , inspektor Ministarstva šuma i rudnika.
Dne 25. IX. 1939. novopostavljeni predstojnici položili su u banove ruke službenu
zakletvu i preuzeli svoje dužnosti.


Prvom predstojniku odjela za šumarstvo u autonomnoj Banovini Hrvatskoj srdačno
čestitamo. Znamo, da ga na ovom istaknutom i naročito odgovornom položaju čekaju
i mnogobrojni i teški zadaci. Želimo mu, da uspije sve te zadatke riješiti onako, kako
bi to najbolje moglo da odgovara dobro shvaćenim interesima hrvatskog i srpskog
naroda na teritoriju banovine. Postigne li to, onda će osvjetlati lice i sebi i hrvatskom
šumarstvu, a ne manje i vodstvu hrvatskog naroda, koje mu je povjerilo taj odgovorni
položaj.


PROMJENE U SLUŽBI:
Unapređeni su:


Uvali ć inž. Sr dan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Brodske imovne
općine u Rajevom Selu;
Petrov ić inž. B r a n i s 1 a v, za šum. savjetnika 5 grupe kod šumske uprave
u Pančevu;
Novkovi ć inž. Dušan , za savjetnika Direkcije šuma 5 grupe kod Direkcije
šuma u Banjaluci;
Lukovi ć Miloš , za pom. tehnič. manipulanta 8 grupe Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
Strin e k a inž. Milan , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Direkcije
šuma u Vinkovcima;
K o n d i ć P. Draga , knjigovođa za račun, kontrolora 7 grupe kod Direkcije
šuma u Skoplju;


Serda r Franjo , za rae. inspektora 6 grupe kod Direkcije šuma na Sušaku:


PetrovićPetar , za pom. knjigovođa 8 grupe kod Direkcije šuma u Skoplju;


Marković Miomir, za knjigovođu 8 grupe kod Direkcije šuma u Nišu;


Popovi ć inž. Časlav , za šum. savjetnika 6 grupe kod Direkcije šuma u


Vinkovcima;


Bur lako v inž. D o r đ e, za šum. savjetnika 6 grupe kod Dir. šuma u Nišu;


Nikolić inž. D i m i t r i j e, za šum. savjetnika 6 grupe kod Direkcije šuma


u Skoplju;


Polferov inž. Vas ili je, za šum. savjetnika 6 grupe kod Šumske uprave


u Bosanskom Petrovcu; i


Si nic k i inž. Ivan , za šum. savjetnika 6 grupe kod Dir. šuma u Banjaluci;


Fetaha´g i ć Mustafa, za podšumara 8 grupe II kl. kod Dir. šuma u Sarajevu;


Rupči ć Š i m e, za rač. inspektora 6 grupe kod Dir. šuma u Sarajevu;


Lavrenči ć Julije, za rač. inspektora 6 grupe kod Dir. šuma u Ljubljani;


Vili ć Marko , za rač. inspektora 6 grupe kod Dir. šuma u Tuzli;


Grünwal d Josip, za inspektora 3 grupe 2 stepena kod Min. šuma i ruda


u Beogradu;


595