DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 70     <-- 70 -->        PDF

I


......, ........ .. ............ ......... .. .... . ...... . ....... ............
......... .. ...... ........ ...... . ......, .... je . .... .. ..... ....
........ . .........


.... .. .. ........ ....... oteo .......... ........... ............ ....
. ..... ....., .. je ........... ............ ........... ...... .. ..........
....... ......... ......, .... .. .... ......... . ....... ...... .......
...... . ........ ....... ......... . ..... .......... ... .. ............ ....
......, a ... ..... .. . .... .............


. .... ... ...... ..... .... ... .... ... . ...... ........ ....... ......
. .... .. ... ..... ......... ....... ......... ...... . ..... ......


.... ... ........


»WIENER ALLGEMEINE FORST- UND JAGD-ZEITUNG« PRESTAO IZLAZITI.


28. srpnja 1939. god. izišao je posljednji broj toga starog časopisa za šumarstvo«
kao posljedica pripojenja Austrije trećem Reichu. Pokrenut 1883, god., dakle prije
56 ´godina, razvio se u dobar tip´stručnog časopisa. Kao tjednik novinskog formata
imao je zadaću da kratkim člancima i raspravama, te vijestima ´bude uvijek aktuelau
i informativan, a takav časopis potreban je svim gospodarskim zvanjima. Pregled izašlih
knjiga bio je dobar putokaz u glavnom njemačke najnovije stručne literature; rubrika
»drvno tržište« informirala je o drvnim tržištima svih država Europe, a rubrika »pitanja
i odgovori« bila je mala enciklopedija šumarstva. Takav tip stručnog časopisa poželjan
je i kod nas i na pr. program »Jugoslavenske šume« mnogo bi bolje mogao biti realiziran
u obliku časopisa, koji bi izlazio, ako ne svakih sedam, a ono svakih četrnaest
dana.
»Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung« bio je vlasništvo nakladnog poduzeća
Hugo H. Hitschmann u Beču. Listopada mjeseca 1938. god. (sa brojem 41.) dotadanji
izdavač, kao Židov, predaje list novom izdavaču »Hans Braig«, Verlag«, koji je
i do tada izdavao stručne časopise i to »Deutscher Holz-Anzeiger« i »´Internationaler
Holzmarkt«, s navodom da novi poredak traži koncentraciju snaga i u stručnoj literaturi.
Prelazom u novo vlasništvo W. A. F. J. Z. dobiva i novu sadržajnu fizionomiju.
Za nas postaje manje zanimivim, jer velik dio prostora u svakom broju zauzimaju
zakoni i naredbe s područja šumarstva i drvarstva ili s područja proizvodnje, prometa
i potrošnje drveta. Za područje prijašnje Austrije to je bilo i potrebno. Jedan list, ako
hoće da bude iscrpno informativan, treba da donosi sve što se na struku odnosi, pa
makar to i gdje drugdje izašlo.


S dvadesetosmim srpnja ove godine izišao je posljednji broj ovog časopisa. U
tom ´broju štampano je obavještenje, da će pretplatnici od 1. VIII. primiti časopis »Der
Deutsche Forstwirt, Offizielles Forstblatt des Reichsnährstandes.*


O. P.
* Adresa: Berlin N4, Lindenstr. 139/140-; mjesečno 3,75 RM, a izlazi dva put tjedno.
584
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 71     <-- 71 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


Br. 651/1939.


ZAPISNIK
\


IV. redovne sjednice odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane dne
20. kolovoza 1939. god. u prostorijama J. Š. U. u Zagrebu.
Prisutni: Pretsjednik g. ing. Milan L e n a r č i ć, potpretsjednik g. prof.
dr. Andrija Pet račić, tajnik g. ing. Ante Premužić, blagajnik g. Oskar,
Dre mil, te odbornici gg. inženjeri Marko jBabilć, Men med Bal´ić, Vladimir
B o s i 1 j e v i ć, Josip M a r č i ć, Otmar M i k 1 a u, Bora O b r a d o v i ć,
Andrija Premužić, Vjenceslav R a d o š e v i ć, Fran Ravnik, Ciril
I? ih ta r, i urednik Šumarskog lista g. prof. dr. Antun, Levakiović.


Ispričali su se: potpretsjednik g. d r. Dragoljub Petrović te odbornici
gg. inženjeri Milan Anić, Salih Gjikić, Bora Nikolić i Iva»
Smilaj.


Otsutan: g. ing. Ljubomir Marković.


Dnevni red:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — Čitanje zapisnika prošle (3.) sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju udruženja.
4.
— Izvještaj blagajnika o tekeućem blagajničkom poslovanju; izvještaj o blagajničkom
poslovanju za čitavu poslovnu godinu 1939. s izvještajem revizionalnog
odbora, te pretres prijedloga proračuna za godinu 1940.
5.
— Rasprava o oporavilištu za šumarske činovnike ie članove Udruženja na otoku
Mljetu u vezi sa ustanovama finansijskog zakona za god. 1939/40 o predaji
šuma bivših vjerozakonskih zaklada crkvenim vlastima.
6. — Rasprava o prijedlogu ing. Premužića Ante, da J. S. U. zamoli Ministarstvo
šuma i rudnika, da se radi posebnog svog značaja za šumarsku znanost mediteranska
šuma »Dundo« na otoku Rabu zadrži u državnoj upravi, a crkvenim
vlastima u smislu ustanova finansijskoga zakona za god. 1939/40. preda eventualno
odgovarajući dio državne šume na otoku Krku.
´7.
Rasprava o dopisu člana udruženja g. ing. Pere Kovačevića po predmetu unapređenja
sreskih šumarskih referenata u IV/1. grupu te davanju deputata zemljišta
i ogrijeva šumarskim činovnicima vrhovnog državnog šumarskog nadzora.


8. — Rasprava o zapisniku V. glavne skupštine Skopske podružnice J. Š. U. od
5. VI. 1939.
9. — Rasprava o predlogu skopske podružnice J. Š. U. od 3. VII. 1939. broj 53 o
isplati prinadležnosti novopostavljenim i unapređenim šumarskim činovnicima,
10. — Rasprava o prijedlogu skopske podružnice J. Š. U. od 3. VII. 1939. broj 54
o uzimanju na rad honorarnih namještenika diplomiranih šumarskih inžinjera
za povremene radove kod Ministarstva šuma i rudnika i podređenih mu ustanova.
11.
— Rasprava o prijedlogu glavne uprave Udruženja Jugoslovenskih inžinjera i
arhitekata u smislu rezolucije XX. Glavne godišnje skupštine U. J. I. A. od
11. VI. 1939. o potrebi organizovanja jedinstva svih inžinjerskih organizacija
ti zemlji.
12.
— Rasprava o prijedlogu g. ing. Vladimira Korice od 22. VI. 1939. o priznanju
volonterskih godina za napredovanje i penziju.
585