DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

investicije. Ovo bi se lako dalo postiići putem kolaboraciionih odbora, u
kojim bi bili zastupani delegati svih zainteresiranih faktora.


Ovoliko o prvoj komponenti problema, naime o posjedovnim odnosima
na površinama, koje se imaju pošumiti, a drugom ćemo prigodom
iznijeti naše mišljenje o drugim dvjema komponentama, naime o organizaciji
i financiranju radova i o tehnici pošumljavanja samog.


R L S U M fi.


L´auteur ipense que le probleme du reboisement en Dalmatie ne peut etre resolu
vd´une maniere satisfaisante que sur la base d´un partage individuel des terres communales.


..... C. ........ (.......):


......... .......... ....


(l/AMENAGEMENT DES FORETS RESINIFERES)


......... .... .... ..... ..... ..... ... je .... ......., .....
ce .... .. ce ... ........., ... ...., ... ............ . ..........
........ .... ..., .... je .... ......... ......... .. ...... ...
...... .......... . .......... .......... . ...... ...... .........
...., .. ... ... ......., ... ...... .... ......., .... .
......... ono ... .... ....., ... .... ........ . ......... . ...
.......... ... .. .......... ... ....., .... je ......... ..........
... ce ..... .... ........... ... ......... . ..... ......... .
.... .. ..... ..... ..........., a .. ... ... ...... .... .... ce


... . .. .. ............. ..... .... ......., .... . .... ........
...... ce, ....... ..... ...... .... ......., ... ce . ...... .
............. ...... ....... ........... .......... . .... je ......
.. ..... ..... ......, .... ... ..... ........., .. .. ......
......... ..... ...... . ....... ......... ...., .... .. ..........
..... ......... . ..... .......... ... ... je ..... ..........
....... .. ..... . ............. ...., ..... ............ ....,
na je .. ..... .... no .... .......... .... ... ja ... ...... . .....
. ......... ...... ......... ......... ...., na ......... ....
... ........ ...... ..... .... .... .. ..... . ......... ..........
.... .. . . ...., . ...... ce ....... .... ........ ......
... ... ..... .... . ....... .. ce ...... .. ...... ...., ..
...... . .. ....... .. .... ........... .. .... . .... .... ......,
a ........ ......, ... ..... .. ce ........ . ....... ....... .
.......... ..... . ............. ..., na .. ..... ......... . .......
... .. ....... .... ..... ...... . .. ..... .. ce ... ......., ........
......, .... ce ......... .. .... ...... ....... . .......
..... .... .. ......... .... . ....... ...... . ..... .... . ....


.... .... he ce . ......... ....... ......... ........ .. ....
......... je ... ... ... . ........ .. ... he ce ........., ...
... .. .. ...... .... ......., .... ....... . ...... ...... .. ...


567
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

...... . ...... .... ... ....... ......... .. ........... . .....


....., .... ..... .. ..... .. . ......?! .. ... ... ..... . .... .. ..


......., .... ...... . ....... ...., .... .... .......... To ...


...... .... .......... ......... ......... . .... .... ........ .


........ ... ........ ....... ......


... .......... ....... .... ...... .. ......... ... ...., na
.. .... ........ . .. .......... ..... ... .. ...., . ...... .. ...........
.... ...., a ..... . . ..... .......... .. .... .. ....,
.. .... ......... ...... .. .... . ...... ....., ... ...... ...........
..... ... .. ... ...., .... ..... ..... .. .... ...
............ ........, ... je .... ........... . ...... .........
..... he .. ....... ....... ........ . ....... .. ........ ...., ..^
he . . .... ....... .... .......


.. ..... ..... . ..... ...... ..... .... . ......... . ...


....... ......, .. .... ..... . .......... ..... .... ...... .....


.... .... ........ ..... ..... ...., . ..... .. ..... .... .....


...... .... ........... To .. .... ..... ......... ..... ... .....


.... .......... . ... ..... ..... ...., . ...... je ...........


...... .. . . .. .... . .. ......


.... ......., .... .... ..... .. .. ....., .... .. ... . ...
......... ...... ..... To .. ......... ...... ... ..... ........
.. .... ..... .. ....., ... .......... .... .... .. ........ ..
.... ........, . .... .. ..... .. .......... ... ......... .... rohe
... ........ ....... .............., a ... .......... ....
...., .... je ....... .. .... ......... ........ ... .. .. .....^..
. ......, ..... .. ....... ... ......... .. ......... . ...... .....
... ......... ........... ..... ........ ...... .... . ...... .
.........., ... je .. .... ......, a ... .., ....... .... ..... .........
........ ........ ..... ..... ...... ... ..... ...........
... . ....... ..........., ... ..... ......., .. .. . ...... ........
... . .......... ......... .. ... ....., na .. ....... ........ ....
..... ........ ...... ..... ........ ...... .. ..... ......... . .
......., .. .. je .... ........... . ... .. . .... ......... Aim
....... ........, .... .. ..... ......... ...... ............ .......
AKO ........ .... ........., .... ..... ......... ......... ........
......


...... ..... ....... ..... .. .... ........ .... ....... .......
. ............ ..... ..... . ....... .. ..... .. .... ........
...... .......... .... . .... .. .... ...... ...... ........ ....,
.... .. .. ..... ......... ........ . ............ .....


........ . .... ..... ........ .. .. .......... ...... .
..... .... . . ..... .......... ...... je .. ......, ..... .........
............. ......... ...... . ...... ....... . ........ ......
Ha .... ..... ........ ...... ..... ..... ........... ....... .
........ ..... ...., ... .. ... ......... ........ ...........
..... .......


... ..... ..... ........ ......... ...... ..... ... ......
..... .. ..... .......... ............ . ...., ... .... .... .
...... ..... . .........., na ...... . ...... ............ .........
.... . ......... .. ..... ... .... ......... .... . ....
..........., .... . .... ......... . ...... ......... ... ... ....


568
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

,.. ..... .... .... . ......... .......... . .......... ........
........ .. ...... .... . .......... ...... ... .... ... je ......
.... .. ..... .... .. . . .. ..... . ......... ........ .. ...........
..... .... ....... .. ..... .. .... .. ...... .... ..
...... ....... ... ..... .... .. ....... ........ ..... .. ..........
..... .. .... ......, .... ..... .... ...... ........... To
....., .. ..... no ......... ........ ....... .. ........ ..... ..
...... ..... .. .... ...... ........ ... .... ........ ... ......
........ (............... .... ...... ........ . ..... .........
......) . .. .. .. .... ....... ...... ......... . .............
. ....... he ... ...... ..... .......... ........ ...... .


......... . .......... ........ ..... ... .. .. ......... ....


...... ........, ............ ........ ......., ...... je .. .......


.... ..... no ....... ...... .. ....... ........ .. .... ........


.. ..... ........ ....... ......, ..... ....... .. .......... ....


........, a .. ...... ....... To he .. ....... ... ....... .......


.... .... ......... ... ......... . ........ ... ..... ...... ...


......, a .. .... ......... ...... ........... ...... .. . . .....


....... ......, ..... ......... .... .... ..... ... ....... . ....


..... ..... .. .... ........, ..... ........ je ...... ........ .


.... ....... ....... ....... ..... .. ... .... ......., a .. ....


..... . ..... ....... . ..... ....... ....... ... ...... ........,


..... . ..... ...., ... ........ ........... ............ .. ...


..... . ......... ......., .... .. ....... .... ........, .... ......


........ ... .. ....... . ... ......., a .. je ........


... .. .... ...... ......... ........ . ........... .........


......, .... ... .... ... . .. ..... ......... ..........


.. .......... ......, ........ . ....... ........, ..... ..
....... ........ .. ....... .. ......-........ . ...... .. ....
........ ..... ........ ...... .... . ......... .... .... .........
........ ...., ... .. ... .... ......... .. .... . .........
. .....


0 .......... ......... .... ... .. .. ...., ... .. ... ....
... . ... ......... ...... ..... .. .. he .. ......... ...........,
. .... ....., .. ...... ........, ...... .. ........... . .............
...... ..........


. ........... ....... ....... ... .. ......... ...... ...


...... .... ... .......... ..... ..... ... ...., ... .. . ..... ......


...... ......... .... ..... .. ... ..... ... .......: ........


....., .... ...... ......... . .........., .... ......, ..... ........
.. .......... .........., ..... ........ no ...... . ......
..... . ..... ....... . .......... ... ... ...... ...... .. .......
........, ...... .. ........ ..... ........ .. .. ...., a ... .....
...... .... .. .....
...... . ........ ....., .... .. .... ........., ........ ..
...... ........ ......... ...... ........ ..... .. ......... ..
.... ..... . ...., ...... .., ... .. ...... ... .. .... .... ...
......... . ...... ..... ............, .... .. .... ....... .....
.... ..... ...... ....... ......... .... .. ...... ... ..... ....
.... ......, .. .. .... .... ....... .... ....... ......... .. .....


<.... .. .... .. ......... .... ........ ....... Taj .... ... ..


569
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 56     <-- 56 -->        PDF

........ .. ............ ........ ...... je, .. .. .... ..........
........ ... ........ ............, .... .. .. ...... .. ..........
...... ..... ......... .. .. ...... .......... ........, .. ......
............. . .......... . ....... ......., .. ...... ..........
. . ...... ............. .... .... .... ...... ........, .... je ..
.... ......, .... .. .... .. .. ....... ..... .. .... ........ .
...... ... ..... ......... ... .. ..... . ......... ....... Ha .......
...... ....... ..... .. ... ....... ... ......, ...... ... .......
. .. ... .. .... caivro . ........ ...... ... .. ... .... .. .....
........ ..... ...... . .......... ......, .... ..... ..... .......
300 ........ Kao ... je ......., .... .. .. .... (.. ......) ..... ...,
.... .. .. .... ... ...... ......, ........ . ..... ..... ... ...... ..
.... ......., na .... ..... ...... ... ... .......... .........
....... ......... ........, .. ...... .. ...... ... ........ ......,
....... .. ............ ........... ......., a ... .. ... ...., ....
.. . ......... ......... . .......... .. ... ........ .... ............
Ha .... ......... ........ ....... .. ..... .... .....
...... .... ....... . .... ............, .... ... .. .. ........ .
..... ...........


... ....... ........ .. ..... ........ .. ....... .......
... ..... ...... ....... . ....... .. .......... ..... ....... ...
........ ..... ... ....... .. ... ........ .. ......, .. .. .. ....
. ..... ...... .. ........ .... ... je .. ......, ..... ... .......
.... ..... ...... .... . ...... ... ...... ...... ..........
...... .., ... <.. .... ........... ...... .. ....... .... .... .....
...... . ... ..... ... ....... ........., a .. ...... .......,
..... .. . ........ .... .... .... ........ .......... ...... .....


.... .. ........... .. ..... ...... . ........ ....., .... je
... (....... ........ .. ........ ..........) ...... ....., .. ..
....... .... .. ........ ......... ...... .., .. .. .... ........ ..
.... ......... ......... ......., ... je ... ......, .... ... ..
..... ... ....... . ...... ....... ....... .. ........... ........
... ........ .... . .... .... ... ........., .... ..... .... . .......
........ ... .......... ..... ... .... .... ... ..........
... . ... ............ .......... ...... ....... .. ..........
......., ... ........... .... .. ...., a . ....., ......... . ......
......... .... .. ...... .. ........ ...... ....... .........
......... ...... .... ... .. .... ......... . ....... .. .. ....
... .....


........ .. ........ .......... ... .. .. ....... . ... .....
...... ...... .......... ... .. .... ...... .. .... ..... ... .
... ....... ..... ..... ...... ..... .. .. ........ . ........ ...
.... .. .. ..... .. ... ...... . ..... .... ... .... .. ........
..... ...... ........ ......... ...... ........ ... .... .. .........,
... .. .. .. ... . .. ......... . ..... ...... .. ..... ..........
......... 0 ..... .... ........, ......, ...1.... . .....
....... ..... ..., ... ..... . .... . ... ....... ..... ..... ....
je ...... . .. ............. ....... .... ........ . ...... .. ....
.........


Ca .......-........ ... .. ..........., .. .... ....... .
...... ...... ... .. .. ..... ...... ....... .......


570
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

........ ...... .. ........ .......... ...... .. . ........
..... ... ....... .... .... ........., .... ... je ... .......
..... ..... .. ....... ........ .. ........ ..... ........ .......
..... ..... .. ......-........ ....... .. ..... ....... ..... ..
...... ....... .. ..... .... ......, .. ....... . ...... ......, ..
........ (...... . ......) ....., ....... . ........., ..... .........,
..... ....... . ........, . ... .. ....... .... ....... (....
.. .... ...... .... ...... ....., .......... ......), .... je .....
........, .... ........ . ......... .......... ..... ...... .. .....
..... ...... ........ .. ... ...... ... no .... .. ..... ....., ... ..
.. .... .. .... ...... ......... ......... ...... . ....... ..
....... .. ....... (......., ........ ....., ....... . .........
. .. ..).


....... .. ....... ........ .. ... ... ..... ....... ..... ..
... ........: ...... ......., ......... ......, ....... . .........,
........ ..... . ....., ... .. .. ..... .. je ......... ..... .....
....... ........ .. ........., .... .. ........ ......... .......


0>
X ............ ......... ..........
s
\. «i
.
L
ni
.
. .
s
.X et
s .>
hfl . . ,5 .
^ .
et ..
!D i E
«
o a
. 3 » 2
et >i
n.
-4; .
et o c
w s
. B
u a j
03
EC o.
cd . -e; *
^§ g
et
O
B
c« _.. S vo 2
CD BS
*L
-5 K
et
o
c
4 5
1
«i:
«
rt o c
c« s
XO 2
CD X«L
et o c
ra _.
\o o
CD X
«5 .
et o
B
elS
CO u

ga
u
o s.>
,
\o et
CD
s
o.
C
10
12
14
16
18
20


.. ..... ...... .. ........ ........ ......... .. .. .... ..
....... ......., . ...... ..... . .... . ......, . ....... . .....
..... .... .. .... .... ..... . ........ ....... ........ . ......
. ........


.... ......... ... .. .. .... ... . ... ...... ...... .........,
...... .., .... .......... .......... ....... .. .. ... .. ..
. ........ ......... .. ............ ..... .... ........... ........
. ..... ........ . ......... ..... .. ........ . ..... ......
. . ........ ...... .. ... .. .. ..... .......... .... .......
... . .. ....... ........, .... je ...... ........ ........ »........
« .......... .. .. . »....... ...........«. .. .. .. .....
....... . ..... ......, .... ..... ..... .. ......... . . .......
....... ..... ..... .. ..... ........ . ........ ....., .... ..
........ ... .. .. ........ ..... ........ .. ... ....... ...........
. .. ..... .. ..... .. ....... ...... .. ........., . ..... ..
..... .. ...... ......... .. ........ .... .... ..... .. ....
........ . ......... ............ .......... .......... .... .....


571
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 58     <-- 58 -->        PDF

.......... ......... ......., ..... .. .......... .. .......-.........
...... .., ....... ........ ...... .. .. .. ........... ..
........ ..... .. ...... ...... (........) . .. ...... ......... ...
.. .. .. .. ..... ....... ....., .. .. .. .... ......... ... .........
......, .... .... ..... ........ ..., ...., a .. ........ .. .. .....
..... ........, ..... ........... . ......... ......... .... ..
......... .... ......, na .. ....... ..... . .... ........ .....
....... .. ........., .... ........ ..... ..... .... .. .. ...... .....,
... ... .... .... ...., .... .. .. ......... ... ......, a ... no
........ .............


......... ....... ..... .. .. ....... .. 10 .. ... .. .......
.. 50 ... ..... ... ....... ..... .. .. ... ....... . ..... .........
.......


..... .... .... ... .. .. ..... ....., .... .. .. ........ .
... ...... ...... .......... ...... .., ..... ...... ...... . .....,
... je ........ .......... .. ... ..........


.......... ....... ...... . ........ .. ......... .... .. .........
....... . ....... ....., a ..... . ..... ... ..., ... je ........
.. ... ......... . ...... ........


..... ........... .. .... ..... .. ..... .... .... ..... .........
....... .. ...... ... ....... ......, .. .. .... ...... ... ....
......, ....... ...... ....... ... .. .. ... ......... ........, ...
je ...... .......... .... ....... ......... . .... ..... Kao ............
... .. ...., .. ........ .... . .. . ...... ..... .. ...
.... ....... . ....... .......... ........ ..... ........ .... ....
.... .......... ....... .... .. ........... . ....... ........ .
........... .......... ...... .., ... je .. ....... ... .. .. ......,
.... .. .. ...... ........., ....... . .... ........ . ........, ...
he .. .......... .... ..... ....., ..... .... .. .... ......... .....
......., .... he .... .. ..... ....... .. ......... .. ... ......


... ...... .... ........ .... .... ... .. .. ...... ...... .
..... .... ...... ...., ... je .. ...... ....... ..... .... .... ....
Moryha, a .... .... .. ....... ... ....; .. ..... ..... . .... ......
..... ...., .... ... .. .. ..... . ..... .... .... ... .........
..... .... ......, .... ........


.. ... ...... ..... ...... .... ..... .. .. ......... . .....
...... .... ....... ..... .. .... . ..... ...... ..... ..... .... ..
......, . ...... .. .... ..... .......... . ......... .........
....... ... .. .. ...... ........ ........ ..... .......... .. ...
... ..... ..... ........ .... ......... ......... . . .......
....... . . ....... ........ . . ....... ........ .. ......
..........


... ..... (.......) ..... .... ........... ... ....... .... je
... . ...... .. . . ......., .. ..... .. . ........ ...... ........ .....
je . . . a . . ., . . . . ., a ..... ........ ........ ........
....... je ..... .. ........ .... ........ na .. ......... .......
. ...... ....... ... .. ..... .. ...... .. ... ....... Kao ... je
......., .... .. ........ ...... ... ....., ...... ...... ... ......,
.. .. .... .. ........ ..... ... ........ ...... ..... .. .........
... .. ..... . ...... ...... .. ........ ..... ... 50 ... ..... ......
.. ........ . ...... ...... . ....... .... .. ...., ... .. ... ....


572
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ca ..... .. ......., a .. je 4 .. 5 ....... .... .. ...... ..... ........
......., .... .. ....... .. ..... ..... .. ..... . ...... ....
........ .... .. ....., .... .. . ... ....... ......, .... .. ......
.. ......^ ..... . .. .., ... .. .. ...... .... ...... ..... .. ........
.... ........ . .... ........ ....... na .. ......... ........ ........
. ......... ........ ........ ....... ..... ........ .....


... .......... .... .... ..... ...... .. ....... ..........,
.... .. ......, ... .. .. ...... ... ...... ...... ........ .........
..... .... ..... .. .. ......, .. .. .. ....., ca ..... ........ ......
...... ... .. .. ..... .. .... .... .. .. .. ..... ..... ca ..........
....... ........ ... ca .......... .......... ........... .......
Ca ..... .......... .... .. .. ...... ... ... .. ...... To je .....
..... ......... ...... je ...., ... . .... ... ... ........ ...
......, .... ...... .. .. .... . .......... ... . ... .... .. ..
......... ..... ........ . ............ .... .... .. .. .... .....
.... ........ ..... ... .. .. .. ..... ......, .... .. .. .... .....
.. ..... ......... ... . ....... ...... .. ..... ..... ..... ......
......... .. .. ...... ....., na .. .. .... ....... ......... .... ..
.... ...... .. .... ..... ........ ......, na .. ... ..... ......
... .... ....., ............ ... .. ........., ..... .. .... ......
To .. ... ......... ....


....... .. ... ..... .... . ...... ......, .... ... .... .......
....., a .. ..... .... .......... ....., ... ... je . ... ..... .........
...... . .... ....... .... .... . ...... .......... .... ..
..... ......., ..... .... .. .. ........ ... ....... ... . .... ....
....... Ta ....... .. .... .... .......... ............


... ... ..... ..... .. .. . ...... ......... .... . ............
...... ...... ..... ..... ............... ... .... .. .... ......
...... . ....... ....... ........ ......, . ..... .. ca ........ ......
...... .. ........ ..... ..... ...... ...... . . ....... ........
. ......... . .......... .. ..... 4 .. 5 ...... ...... .... .. .......
To ..... ..... ..... ........ ........ 0 .... ..... . .... ......
....... ...... ..... ...... ...... . . ...., .. .... .. ....... ........
.... ........ . .. .... ..... .......... ......... ......... ....
........ ...... .. .. ..... ........ ....... .. ...... ......... ..
.... ..... ... ... ....... ........, .... ... ........ . ..........
....... .. 8 ...... ........ . .... .. .. .... ..... .... .... .. .....


.. ...... ........, ....... ...... ........ . ........ .......
........ .., ...... .. .... ........ .... . ...... he .. ........
............ ........ .. ....... ....... ..... .. ........., .. ....
.... .... .... ..... ......... .. .... . ......, .... ..... ......
.. .. ....... .. ..... ...... ...... 0 ......... .. ..... . . .........
.......... ........ ........ .. ......... ..... .. .. ........
. ..... ..... .. .. ... .... ......... ...... . ....., ....... . .....
..... ....... ........ je, .. .. .... ..... .. ....... ca 30 ...
....... . .. .. .. ...... ........ ........ 5 ........ ...... 9 ..
(...... he .... . ...... ............). ........ ....... je 5 ......
ca ...... ....... ......, ..... ..... 6 ....... ..... ..... ........
.... je 30 ....... .............., .. .. .. .. ..... ... ....... ....
........, na .. .... .... ......... ..... .... ... .. .... .......


.. 30 ...... .... ..... ........ .. .... ....... .. ....... .. 30 ...
573
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

..... ........ ........ .... ... .... .. ....... .. .......... .....


........, .. ...... ... ............ .. .. ..... Ha .... .. .... ..


1, 2, 3, a ... .... . .. 4 .........


...... he .. ........ ............ ........ . .. ...... he ..


............ ...... ... .. .. ...... ..... ....... ....... ... ....


... .. .. .... .. ... ....... ......., .. .... .. ...... .. ........


AKO je TO . ..... ....... 30 ..., .... he ... ....... .. 60 ... ....


.. .. .... .. 2 ........, na .. .. ...... ........ ........ ..... ..


..... .... .. ..... ........ . .. ....... ...... 30 . 60 ... .. he


.. .... ........... .. ........ ........ . ............. .... .. ..


...... ......... .... nhn .. 45 .., a ..... .... .. 2 ........, ....


...... . ...... ..........., .. ..... he ....... .... ........ ..


........ . ...... he .... ...... .... ......... .. ... .. .... ....


.... . ..... ......., . .... he .... ......... ......, ..... .......


...... ........ ...... ........ . ............ . ..... .... .........


... ..... .......... ... ... .. .. .... ...... . . ...., .. ....


.......... . . ........ .... je ........ ........ ......... .. ..


...... . ......... no ....... . .. no ......... .. ... ..... .....


......, .... .. .. ...... ...... .. ... ........ . ........


. ....... ......... ......... ..... ........, ... .. .... ..........
. ........ (......, ......... ......, ......... .........
1.5... ... ... .....), na . . .... ....... .... ........ ........ ...
.... .......... ..... .. ......... ....., na .. ....... ... ......


...... ... . ..........., .... .. .. ..... ... .......... . .. .............
...... .. .......... ......, .......... ..... .. .... .
..... . .......... ....... .. .......... .......
Ono ... .... ...... ..... ... ...., ... .. ........... ...., ..
.... ..... .... ....... ..... .... ... .. .. ......, .. .... .....
... .. .. ....... . .. .. ...... ....... .......... . .... ...........
....... ......... . ....... ..... ...... .. .... .. ..... ........
To ..... ........ .......... ...., .... .. .. .... ........ .... .
......... .. .. ... .... ......... ........ ......... . ..........
....... ....... ..... ........, .. .... he .. ....... ...... .. .......,
.. .... ».. ....«, a .. .... ».. .....«.


0 ........ . .... .... .... .. ...... ..... ......... ........
.... .... .. ........ ... .. ........ ...... ... .... je ....
.... .......... ........ ............. .... ..... ..... . .......
. ........ ..... n ........, .. .. je .. ..... .... . ....... . .....
..... ........, .. .. ... . .... ... ... ........., a ........ ..
.... je ..... ....... ........ ......... ... .... .. ...... .. ....,
na .... .... no ......... ..... ......, .... .. .. ....... ...... .........
. ........, a .... .. ......., .. .. ... ......... ......
0 ....... .. ........ .. ... .... .... ..... ......, .... ... je ....,
.... he .. ........, .. je ... . ....... ...... ..... ....... .....
......, .... ... ... ...... ..... .... ....... . ... ..... ......, ....
.. .. ... ..... ........ . ........... ...... ...., .... .. ...
......... Ja ... . ........... ...... ....... .... ..... .......
...... ...... . ....... ........ ... ..... ..... .... ......... je
.... ...., ... .. ......... ....... ....... ... .... ....... ....
...., ... .... .... ..... ..... (...... .. ..........., ... je .......),
......... .. ......... To ynyhyje .. ........, .. ...., ...


574
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

... ..... ....., ... ......... ....... .. .... .. ..... ............
.. .......... ..... ....., na .... .... ...... .... ... ......
.... ... .. ... ...., .... ..... ......, na ....... .... .. .. .........
... .... .. ......... ...... ...... ..... .. ....... .....
........., .... .. ........... ... .... ...... To .... ....., .. ..
..... .... .... ......... . .......... ... ... .... .... ..... ..
.... ...... . ...... ......, ... .... .... . .. .... .........
....., .... .. ..... .... ......... ........ ..... ..... ........
. ....... ..... ........ . .... ......... ...... ..... .. ......
...... .. . . .. ...... .......... . ......... ... .... .. L.. ... ......,
.... he .. ...... ........ ........ . .......... ......... ............
. ......, .. .... ... ... .. .. .......


..... ........, .. .. he .. ........ .... .... ......, .... ..
...... ..... ......, ... ..... ......, .. ...... .... .. ..... .........
».. .....«, .... .. .. .. .... ..... ........... ......


. ....... ......... ........... ...-.. ........, .... ... ...
.. .. ...., .. ...... ........., .... .. .. ... ......... . ... .....
........ ..........


.... ......, .... he .. ...... .. 1 ......, ..... ..... ..........
.... .. .... .... .. ....... ........... ..... ......, .. ......
........... . .. ........ ..... ......., .... ..... .. ....... .. ..........
..... ........ je ..... .. .. ... ..... ......... ....., .....
.. .. ...... ........ .... ... ..... .. ............, .. .. .... ..
.... .... .. ..........., .. je .... ........., .. .. .. ........
......... .... .... .. ........ ....... .. .. ....... To .... .....,
.. .. ........ ........... ... .. ..... .. .......... ...., ...
....... ... ........ ...... . .. .... .......... ...... .......


..... ........... ..... ...... ..... .......... ..... .....
...., .... ... ..... .. ....., . .... ....... ....... .. .. .........
. .... ..... .. .. .. ....... .... ..... ......, .. .. ....... ... ....
..... ......, ...., .. .... ........ . ..... ..... ....... ......, ...
....... ...... je ........ .. .... ......... . .......... .........
TOK .... ...... ... .. ......... ......: ........ ..... .... ......
..... . ...... je ..... ...... . ....., .. .. ... ...., na . ... ....
...... ..... ..... .. ..... ... .. 3, 4 ...... .. .... ....... .....
...... .. ............ . .. ............., .. ....... .. .. ... ...
...... ...... ... ......., .. ..... ...... .. .. ........ .... ....
.. ....., .... ..... .. 1 ....... .. .... ....... ......, .. ..... ....
........ .. ..... . .. ..... ........ ......... .. ...... .......
.... ..... ........., .... .. .. .... ....... ...... .... .......,
...... je .. ........, .. .. ......... ....... ....... ........ .
.......... ..... .... ......... ... .... ...... ....., .. .. .........
...... ............. ....... ... je, ...... .., ...... .......
......... .. .. he ... ....... .... ........ ...... . .... .......,
......... .. ..... ..........


.......... ......., .... ... ..... .. .. ......., .... ..... ..
.. ...... ... .... .... .. ..... . ..... . ........ ....., .... ..
...... .. 1 ....... . .... .. .. ..... ........ .. .. .... ........
..... ........ Ha ..... ....... .... je ..... .... ...... ... ....
..... ... ... .... ........ ... . .. ...., ... .. ..... ..... .......


575
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

...... je .... . .......... .........., ... .. .... .. ..... ......
.......


. ..... .... ..... ..... ........ ....... . .......... .......
......, ... .... ..... .......... ....... .. ........ ... .......
..... .. .. ...... .. ....... ..........., .. ...... ...... ... .
.. ........... ..... ........, .. ...... .......... . .......
...... ...., .. .... ....... .. 20 ... . ...... ...... .. ........
... . 20. ......, ... .... .... ... . 70. ... .. ...... .. ....... ..
... ......., .... . .... ........ .... .. .. .... ...... ... .....
.......... To .. ......., .. .. ..... ...... ...... . ........ ....
... ..... ......... ....... ........, ... ..... ... .. .. .. .....


..... ....... .......... .... .. .. ....., .. ......... .........
....... .. ........ .... ..... ........., .. .. .. .... .... .... ..
..... .......... (.... . ...). .......´ ... ..... .. .... ..........
...... ....., ... je .. .....´ ....... ......, .... .. .. ........
......, ..... ......... . .. ».. .....«. ... ......... .... .. .....
... ... ....... .. 12 ... ... ..... ...... ........ ....... ..... ....
....... ...... .... ........ ..... ........, ... .. .. ....... ...........
.... ... .... ...... ........


.......... je .. .. . .......... ......... ... .... . . .........
....... To ....... ....., .. .. . ... ..... ......... .......
...... .... .. ....... .. ...... ... ........, ........... . .......
.. .......... .. ... ........, .... .... ..... ......... . ......,
. ...... .. .. .... ..... ....... .. .... .. ........ ..... .... .....
........ .... .... .. ....... ......., ... ... je .. ... ...., ..
..... .. ........... .....


AKO .. .. .... ... ........., .... ..... ......... ..... . ..
.......... .. ........, ... je .. ......... .. .. ..... ....... . ........
..... ....., . .... .. .. ..... ........... ..... . ..... ...........
......, ..... .... ..... ........., ...... .... .. .. ..........
..... ......... . ....... ..... . ......, ... .. .... .. je ........
. ........ ... .... .. .... ........., .... ..... ..........
..., ... je ..... ........ ..... ..... . ...... ........


... ............ ........ ....... .. .. .... .. ..... .... ..
...... . . .... ...... ......... ........ ..... ..... ........., ...
... ..... ......... . ... .......... ......... ........., a ....
.... . .... .... ..... ....... Ha ......... ..... . ....... 1 : 25.000
.... .. ....... ... .......... ........ ........ ..... ........ .
.... ........, . .... .. ... ..... ... ......., ........ . .............


.... ..... ..... .... .... .......... . ...... ......... ......
.. ...... . ............, . .. .. ..... .... ........, .... .. .........
...... . .. ........ ........


.... .. ..... ... ......... ... ...... . ........ ...... ......
.. ........., .... .. .... .......... ............ . ..........
....... ........ .. .. .... ..... .. ......... ......... .......
. .......... .... ..... ....... ...... ... ................ .., ....
........ ...... .. ... ......... .. .... .. ..... ...... .... .. ...-´
..... .... ...... ..... ....... ...... ..... ........ .........
. ............ .... . ...... ........ .... .. . .... ...........


576
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

AKO je .... ... ..... . ......... .. ........., .... .. .......
.... .. ...... ......... ..... ........ .., ... .... ....... .. ....
....... ..... ...... .. ..., .. je ... .... ...... ....... .. ..........
.. ... ..... ..... .. .. ........ ...... ......... ..........
...... ....... ......, ......... ..... .. .... ....... ....... .....
...... .. ......... ... je ..... ....... .. .......... ......... ............
Ca .......... ...... ........ ... .......... ....... ...
je .... ....... ..... .. ....... .. .. ........., ... .. .. ..... ...........,
Ca .... .. . .... ..... ...... ......... . ........ .....
.. .. . ........ ....... ....... ........ ..... .... ....... ........
........... .......... ........ ...... ......, a ..... .
....... .......... ....... ..... .. ..... .......... .......... he
.. ... .... ......... . .. ... ...., . ...... je .... .... . .........
.. ...... ....... .. ....... ......... .. . .. .... .........
.... ....... .. ........ ...., .... .. .. .......... .... .. .....,
.... ........, ...... .. .. ........ ......... ... je .... ........,
... je .... .. ..........., a .. .... . ... .... ........ .. .. ... ..
.......


AKO ...... .. je .... ... ...... ....... . ....... ........,
.... .. .. .. ..... ......... .. ..... ........, ... .. xohe .. .....
...... ....... .... ...... (...... .., . ...... .. .. .. ..... .........
.......). ..... ......... .. .... ... ... ........., .... ..
..... .. ... ........, . ..... .. ....... ......., .. .... .. ......
.. ........ ... .. .. ....... ....... . ........ a, .... .. .. ........
........


.... je F ......... ........ ...., u je ..... ... je .. ... F = 1300
......., . = 130 ...., a = 40 .... (.... .. ....... ....... .. 20 ..,


.. ..je .. .......), .... .. Fi ........ 1č,0 X 40 = 400 .... ...


.......... .. .... .... ........ .. 900 .... Ta .. .. ........


F


...... ........., jep ...... .. ..... ...... —.. ... ... ....... .


u


........ ........., ...... .. .... ........ ....... .. ..........
....... ...... .... .. ...


... je . ........ ....., .... ..... .. .. ...... ..... ......, . ....
...... .. ....... ......., . ........ ....., .... .... ..... ....
........ .... ....... ..... .. .. ........ . no .......


K^iF-FJXc


... je . ........ ....., .... .... ........ 1 ....... ...... .......
...... .. .. ..... ......... . ...... no .......


. = NXb


... je N .... .... ......, .... .. ......., . ... . . ...... ..........
..... .. .. ....... ......, ...... ......, ... .. .. .... ....
..... ......... ... .. .. ..... .... »...... .. ....... ......«, ....


577
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

....... ....., Koja . ...... ......... ...... .. ....... ......... .
......... .. .. ...... ...... ... ....... .... ...... ....... ....
.. .... ... ...... . ...... .. ...... ......... .. ........ .... ..
........ ...... ..........., .... .. .... . ........., ...... he ....
...... .. ....... .... ...... . .... ............. .... ........ ..
......... ......... ..... .. ...... ...... .... ...... ........
..... .. ........ .... .... ...... .... ......, ... ...... .. .. ...
-.... ........ ......... ........ ......... .. .... ..........., .
...... .. .. .. .... ......... ......... ...... ......... . ....
............


... je ............. .... ..... ............ ....... ... .
..... ......... ...... .. ......, ...... .... ......... ... .. ..
...... .. ......... . ...... ......


.... je ...... ....... ...... ... .. .... ...... ....... ..
........., ..... .... ...... .... ... ...... ............., a .. ..
..... .. .......... ........ ....., .... .. .. . ..... .. ...........
... ... no ... .... .... .. ........ To .. ......... .....
.........: .... .. .. ...... .. ....... .. ..... .......... .....

...... .... (a ..... .. . .....) ....... .. .. ... — . ........


..... .. .. ........... ... ... .. .... ......... .... .. ...... .


F


s& ...... ...... . ...., . .... je ... .... ........ — ... ......


.. ........., .......... .. .. . ....... .......... To .. . .....
....... .... 40 .... (20 ..). Ha ...... ...... ..... ..... ... ..
......... ........ ... ..... .......... ....., ...... .. ......,


F
...... .. .. .. .... ......... Taj .. ... ....... — X ., . .....
F


....... ..... 400 .... ...... .. ... — 40 ......, .... .. .... .......
..... u .. . . . ..... ....... 130 .... ..... je, .. ... .. ......
.. .. .... ........ . ..... ......... ... .. .. ........ .. 131 ..
170 .... ... je ... ........ .. ......., na .. .. ..... .. .......,
je .. ...... ......... .. ......


AKO .... .... ...... ........, ... ... .... .. ...., ... je
....... .... ... je ...... .............., .... .. .. ....... ......
..... .... ......... ....., ........ .. ..... ....... .....: ....
.. .. .... ........... . .... ... ..........., ... .. je ..... ...
. ..............


..... je ....... ............. . ........., .. he . ........
......... .. ... ......... ...... .... .. ........., .. .. ..... ....
......... .. . ....... ........... .... .. ........ ....... .........
........., na .. .... ........., .. he .. ..... . .... ......
.... ........., .. he .... ...... ............. . ..... .... .. ....
.. ...... .... . ....... ...., na .. .. .... ..... . ..... . ........
...... ..... .......... ...... .., .... .. .. .. .... ....... .......
na ......... .. .........., ... ...... ...... . . ....... .. .........
.. .............. ..... .... je ....... .. ..... ......., ..
.. .. .. ... ...... ........ .. ......... ....... . ........ ..........
..... ...... ..., ... .. .... ......, ....... .... .........


578
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

. .......... ... .... .......... .. ... ..... ...... .. .... .........,
.... .... ....... .. ..... ...... je ... .. ......, ..... ..........
........ ...., .... ´.. ......... ....... ...., .... .. .. .......
....... ....... .. .. ..... ....... .. .......... ........., ....
..... ......., .... he .. ......... ...... ...... .. ..... . .......
..... ...... . ... ......, ...... je .......


..... .......... ....... ....... .. .. .... ......... . ....
........ .. .. .... ......, ... .. .. ... ......... . ........... . .
.... .... . .. .... ......


..... ..... ..... ...... ......... .... ........ .. .. ..
....... ....., ........... ....., ......... ....., ..... ...........
........., ......... ........., ........ ........, ..... .........,
........ ...... ......., ........ .......... ......., ..... .........,
..... ......., ..... ............. ......... ........., ........
........... (... .... ...), ..... ..........., ........ ........
........ . ...... ........... . .......... .........


...... .. .. ....... ...... ... . .......
..... .. ......... ....... ..... .... ......... ..... ........
.. ......, ... ..... .. .. .... ... ..... ..... ... ...... .....,
........ ...., ......., .... ......... je .... ......... . no ........
. no .......... .. .., ...... .., .. ....... ... ... ... ...
....... .... ....... ........... . ..... ......... .. ..... .............
...... .... . ....... .. .. ......... ... ....... ......
........... ...... ... .. .... .. .... ..... no ..... .... ...........
... .. ......... ......., .... .. .. .... ....... .... ..
....... .. ......... .... . ........, .. ..............., .....
....... . ..... ..........
...... .... ..... ......... ...... .. ..... ......., na .. ..
..... ........ . .........., ... .. .. ... .! .... .......
...... he . .......... ..... .... ....., .. .. .. ..... ....
.. ....... .. .......... .... ... ....... ........ ... .. ...... ..
.. ... .... ........... . ....., .... ....... ..... .... .... .
.... ......... .... .. .......... ..... ....... . ...... .. ..........
.... Mopahe .. .. ...... . ....... . ...... .. ..........
. ........ ...... . ....... .. ... .. .. ......, . ..... ........ ...
.. .. ....... .. . . .. .... .. .. ....., ..... .... .. .. ...., .. ..
».. .....« ... ».. ....« ... . ..... . ...... ...... he .... ......
.. .. ... ........., .... ...... .. ... .. ...., ........ . .. .........
.. ....... .... ...... ... ..... ... .. .... .... ...... ......., ..
... ............ .... ... .. ..... .. ...... ..... ........ .. »..
.....«. AKO .. ... .. ...... ...... .. ......., .... .. ..... ........
...., ... joffl ......, .... .. .... ...... .... ».. ....«, na ...
....... ».. .....«.
... ....... .. .... ...... .........., .... .. .. . ... .........
. .. ..... .... ....... .. .. .... ........ . ....... .. ..........
.....
.... ..... ........ ..... ......... . ....... ........, a, ...
....., . ....... ......
.......... ....... ...... .. ..... .... ........., ..... .........
. ..... .... ..., ... .. ........ .. ..... ...... .. .. ....
...... ........, ............ .. .. ........, .... .. .. ..........


579
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 66     <-- 66 -->        PDF

.. .... . ........ .... ............... .. .. ... ...... .. .......
... ....... ....... .. ... .... .. ......... ....... ....... .........
........ ...... ....... ...... ..... .. .. no ......... .
... ......, .... .. ........ . .. ....... ........ ....., .... ..
.... .......... ... .. .. ..... ......... . .... ..... .........
....... ........., .... .. .... ......


.... ......... .... .. .. ....... .. ...... . .., ..........
.. .. .... ...., ....... . ..... ... . .... ........ .... .... ............
..... .. .. ........ . ..... ..........*


RESUME.


Quelques avis ä I´egard d´un probleme, tout nouvel chez nous, c´est-ä-dire du
probleme de ramenagement des forets ayant ä servir ä la production de la resine.


SAOPĆENJA


.......... ........ ....... ......... ...... . ............


........ ....... y ..... ........ ....... ....... ..... ........, ....
....... ..... .. ...... ......, .... ...... ...... ...... ....., a .. .. .........
........... ......... . ....... .... ... ........ ............. ...... ...........


...... ...... .. ..... ......... ..... ...... ....... .. ...... ..........
...... .........., ... je ... ...... .... ...... ...... ........ .. ........
.......... ............ . ............. ... ........ — ...., ....... ...., ........,
...... ....., ....... ......... .. ........ . ..... .... . ...


. .... ...... je ...´ ........ ....... ......... .. .. ........ ....
......... ..... ...... .... .. ........ .... . .. ....... ....., .. .. ......
...... . ..... ...... .. ..... ............ ...... ...... ....... ....... .
........ ........ ..... je ...... ....... . ......... ....... .......... ...... .
..... ........, a ............ ...... je . .... .......... ...... .......


........ je . ...... .... ...... 1937 .. .....: „Ko je ...... ... . .........
.. .... ....... ........ .......... ...., ... he cee ....... .. ...... .. .......
. ... ........ ....... .... . ....... .... .. .. ...... ....... ...., ....
..... ... ... .. je ........ .. ...... ....."


„Ko ..... .........., ..... ......" — ........ je . ...... ..............
...... ... 1904 .. .... ....., .... .... ............ ...... .......... ....
...... je .....: „......... .. .. .... ....... ........ .. ......". ...... ...
je .....: „..... ... ..... je .... .... ......... ... ... ...... ....".


„...... he ........ . .. .. .... .... . ........ ....1, ..... . .........
...........", ..... je ....... ........
......... je ..... ......... ................ . ............. ....... ..
.. je ....... ........ . ... ..... .>..... ........... ...... je ...... .......


* ........ .... .., ........ ......... ..... . ......, ... ....... .........
......... . ........ ...... .. ...., ... .. je .. .... ... ..... .......
........ . ......, .. .... .. . .... ........ .... ...... ...........
580