DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Afanasijev Dimitrije, Sarajevo
Din 81.— za god. 1939; Bujić Živko, Šipovo Din. 200.— za god. 1936 i 1937;
Bala´bajev Leonid, Čačak Din. 100.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939; Korica Vladimir,
Mostar Din. 100.— za god. 1939; Milić Aleksander, Tuzla Din. 120.— za god. 1939 i
upis; Radović Ratomir, Čačak Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje; Šimić Petar, Kavadar Din.
50.— za II. polg. 1939.


UPLATA ČLANARINE ČLANOVA POMAGAČA U MJESECU LIPNJU GOD. 1939.


Dragaš Veljko, Zagreb Din. 50,— za god. 1939; Kovačević Stevo, Zagreb Din.
25.— za I. polg. 1939; Lampi Franjo, Varaždin Din. 20.— upisnina; Tranger Teodor,
Zagreb Din. 50.— za god. 1939; Zlatarić Borisiav, Zagreb Din. 100.— za god. 1938 i 1939.


UPLATA NA PRETPLATI ŠUMARSKOG LISTA U MJESECU LIPNJU GOD. 1939.


Gradsko poglavarstvo Požega Din. 95.— za god. 1939; Michalski, Warszawa
Din. 96.— za god. 1939; Direkcija šuma brodske imovne općine, Vinkovci Din. 600.—
za Direkciju i jedanaest šum. uprava za II. polg. 1939; Direkcija šuma Ogulin Din.
100.— za god. 1939; Drž. Direkcija šuma Vinkovci Din. 900.— za Direkciju i osam
šum. uprava za god. 1939; Kr. Banska uprava Sarajevo Din. 498.— za god. 1935 do
1939; Šumska uprava Bohinjska Bistrica Din. 48.25 za I. polg. 1939; Volesky Karol,
Praha Din. 90.— za god. 1939.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Umjesto vijenca na odar pokojnog Josipa Lenarčića, bivšeg predsjednika Jugoslovenskog
šumarskog udruženja, daruje udruženje Din 200.—.
Mjesto priloga za vjenčani dar g. Alcksu i gdi Anici Keindl rod. Golub iz Durđenovca,
daruju zakladi g.g. lug. Adolf Jošovec i lug. Bula Konstantin Din 100.—
Darovateljima najljepša hvala!


Uprava.


KNJIŽEVNOST


PROF. DR. F. HESKE — R. TORUNSKY: WALDVERBREITUNGSKARTE
DEUTSCHLANDS.


U Institutu za šumarsku politiku na Visokoj šumarskoj školi u Tharandtu izrađena
je prema stanju u 1935 god. karta o rasprostranjenosti šuma u Njemačkoj u
mjerilu 1 : 1,000.000. U karti je prikazana jednoličnom zelenom bojom šumovitost
Njemačke. Dodan joj je kratak prilog, iz koga vidimo, da u Njemačkoj (1935 g.) zapremaju
šume 12,65 mil. ha ili 27% od ukupne površine. Od toga zapremaju četinjače
19,2%, a listače 7,8%. Najviše šuma ima u Prusiji (7,38 mil. ha) i Bavarskoj (2,51
mil. ha). Najšumovitija je Badenska (39%). Dijelovi uz Baltičko i Sjeverno More slabo
su šumoviti. Procenat šumovitosti raste od sjevera prema jugu.


Na zapadu prevladava područje listača, a na istoku i jugoistoku četinjače. Od
ukupne površine šuma zapremaju četinjače 9,01 mil. ha (71,2%), a listače 3,64 mil. ha
(28,8%). Bor zaprema 43,6%, smreka 27,0%, hrast 5,2%, a bukva i druge tvrde listače


13,2% od ukupne površine šuma.
U spomenutom prilogu opisanšuma u Njemačkoj.
je ukratko povjesni razvitak rasprostranjenosti
514