DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

.......... y ..... ...... .. .. ...... ...... .. .......... ....... .....


.... ...... ... ............ .... . ....... ........ ........ ....... y ....


........... . ........, ... . ....... . ........... ........... .. ..... .......


........... .... ...... .... ce ............, .. je ... .... ...........


..... .... .............. ......... y ....... .......... ........ ....... ..


....... ......, ... ce upe ... . .. ..... ..... ........ ...........: ..... ......


......, ........ ..........., ..... ......... ......, .... .. ..... ....


...... .. ..... ...., ..... ......... ...... ..... . .... ........ ..... ...


........ .. ...... .......... . .. ..


. ...... ....... ..... ce . ........ ........ . ......... ....... ......


.... ...... y ...... .... ... .......... ..... .. .......... ....... .........


...... . ........... ... ........... ....., na .. ........... ..... ....... . y


...... ..........


....... ... je, .. .. ..... ..... ..... ........ .......... .......... .
..... .. ...... ............, .... .. ........ ... ... ......... ........ je
....... ...... ...... ........, .. .. .... .. ........, ........... .. .... ....
....... ...., ....... ..... ...... ........... ....... y .... ..... . ........
..... .... ........... ......... .... ........ ........


ŠMUKE, VOZILO ZA DRVA.


Nad Senjem se diže planina Senjsko bilo, koje se proteže od Vratnika na jug


do Oltara. Po njegovim gornjim dolinama i ravnicama na jugozapadu ima nekoliko


sela, sve ispod šume. Prolazeći tuda ljeti 1938 opazio sam jedno interesantno vozilo


za drva zvano »šmuke«, koje služi za izvoz ogrijevnog drveta i to samo zimi po


snijegu. (Podno ličke Plješivice slično se vozilo zove »civare«).


Donosim ovdje opis šmuka prema opisu Nikole Turine, nastanjenog u selu Raketama,
na Senjskom bilu, i gosp. ing. F. Presečkoga, vršioca dužnosti šefa šumske uprave
Krasno, koji je izradio i priloženi nacrt. Svojim pomagačima zahvaljujem na saradnji.


Šmuke se sastoje od tri glavna dijela: od podloge, ograde (košare) i rude. Na
podlogu se slaže tovar, ograda ga čuva od ispadanja, a ruda služi za uprezanje volova
i samu vožnju.


Podloga je načinjena od tri uzdužna otesana drveta zvana »šmuke« i četiri poprečna
otesana drveta, zvana »žagre«, te od jedne usukane »trte«. Dvije su šmuke
»skrajnje«, a jedna »sridnja«. Žagre se zovu: prva, druga, treća, četvrta, računajući od
sprijeda. Sve tri šmuke leže sprijeda na prvoj žagri, a druga, treća i četvrta žagra
leži opet na šmukama. Skrajnje su šmuke provrtane na pet ili sedam mjesta, te u te
rupe udareni visoki kolčići, na koje se nasađuju žagre i lisice. Žagra se u skrajnje
šmuke uglavljuje drvenim kolčićima. Na taj način dobija podloga potrebnu čvrstoću.


Ograda je načinjena od triju letvica »lisica«, koje su nasađene na kolčiće, što
su udareni u obje skrajnje šmuke i u prednju žagru.


Ruda (»oić«) spojena je s prednjom žagrom s pomoću dva kosa drveta, zvana
»saonice«, koje se sprijeda tako sastaju, da medu njih može stati sama ruda; ona se
spaja sa saonicama jednim klinom, zvanim »moždac«, a sa podlogom istim klinovima,
koji su udareni kroz skrajnje šmuke u prednju žagru. Saonice pothvaćaju pod prednju
žagru; drugačije se ne bi moglo vući.


Između prve i druge žagre meće se »trta«, usukana od bukova pruta, koji se
prije spari na vatri. Trta se meće zato, da bi se drva mogla malo uvaliti na tome mjestu.
Razmak je između trte i prve žagre, pa prema drugoj žagri jednak onome između dviju
zagara.


318
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Srednja se šmuka straga »smoždi« t. j . u nju i žagru udari se klin, pa je ona
spojena klinovima sa prednjom i zadnjom žagrom, dok se ne spaja s drugom i trećom
žagrom kao ni sa trtom. Na sve se istostrane kolčiće nasade lisice. Onaj dio saonica,
što poduhvata ispod prednje žagre, zove se »peta«.


Dužina je šmuka do 230 cm, širina sprijeda 80—100 cm, a straga su one nešto
šire; visina je kolčića oko 80 cm. Saonice su dugačke do 150 cm. Drva se slažu u


dva sloja (»štive«), prednji i zadnji; jedna štiva je visoka i do 80 cm.
319