DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ISPRAVAK POGREŠAKA


U članku »O linearnom i zapreminskom utezanju drvcta« štampanom u februarskom
broju Š. L. od ove godine podkralo se autoru prigodom korekture sloga nekoliko
krupnijih štamparskih pogrešaka i to:


66 str. 16 red odozgo mesto „interno" treba da stoji „inertno
68 srr. 12 „ !1 I) 400 » W "
R
1.
68 str. 13 ., . M
7.´
100
L7
100 n T) » R
100
U
100
77 str. 8 „ » » ´o
100* -. 77 t
77 str. 8 ;, » »
..
100 r n » 77 r
77 str. 10 „ » " &o
100 ft 77 77 77 b


OGLASI


Traži se za veći šumski posjed u Slavoniji
ŠUMARSKI PRISTAV.
Reflektira se samo na pouzdanu, energičnu i marljivu mladu silu, dobrog crtača
i lovca. Nastup službe odmah. iPlaća Dinara 1.500.— mjesečno, jednostavno namještena
soba, slobodna rasvjeta i ogrjev.
Ponude sa priloženim prijepisima svjedodžbi, curriculum vitae i fotografijom
slati na adresu: Karlo Franek, Vukovar, Aleksandrova ulica 7.


Kupujemo za odmah sa dozvolom


furnir trupce


samo prvorazrednu robu i to hrastovinu, brijest, jasen, javor, orah.
Hitne ponude na : Zagreber „Slavonija", Holzverwertungsgesellschaft
m. b. H., WIEN 12., Tivoligasse 13a.


PČELARI ! PČELARI Y
Sve pčelarske potrepštine, košnice, centrifuge za med,
saće od voska izrađuje uz povoljne cijene


Jugoslavenska pčelarska Industrija


L. RITZMANN, Novi Vrbas (Dunav, banovina)
Cijenovnik sa slikama šalje se besplatno.


267