DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 81     <-- 81 -->        PDF

NATJEČAJ


predsjednika J. Š. U. gosp. Lug. Milana Lenarčića za radnju
»UPLIV ŽELJEZNIČKE TARIFE NA UKAMAČENJE ŠUMSKIH KAPITALA«.
Povodom novog projekta za povišenje željezničke tarife na prevoz drveta pogrebno
je da se dokumentira nepovoljni utjecaj povišenja tarife na ukamaćenje šumskih
kapitala. Kako je to jedno od važnih pitanja šumskog gospodarstva, treba da u
njegovom riješenju uzmu učešća svi šumarski stručnjaci.
Zbog toga raspisuje gosp. predsjednik J. Š. U. za najbolju radnju nagradu
od Dinara 500.— (pet stotina).
Radnje treba dostaviti Jugoslovenskom šumarskom udruženju do 1. juna 1939.
godine zaključno. Uprava.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Gospođa Desan k a D iv j a k prigodom godišnjice smrti supruga Manojla
Divjaka, šumarskog inspektora u miru, darovala je zakladi Dinara 200.—.
Gosp. Ing. Matij a G j a i ć, sekretar Poljopr. šumarskog fakulteta, darovao je
zakladi honorar za nekrolog pok. J. Hecknera, šumar, savjetnika u m., Dinara 57.—.
Jugoslovensko šumarsko udruženje isplatilo je Zakladi godišnji doprinos Dinara
....—. Darovateljima najljepša hvala!


G.g. drugovi, začlanjujte se u Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu, sjetite je se
darovima! Kamati zaklade razdjeljuju se godišnje siročadi iza umrlih članova, članarina
iznosi Dinara 100.—. Uprava.
LIČNE VIJESTI


t Ing. JOSIP HEFNER,
šumarski nadsavjetnik u miru.


Dana 19. XII. 1938. umro je u svom rodnom gradu Zemunu u starosti od 63 godine
Ing. Josip Hefner, šumarski nadsavjetnik i glavni ravnatelj Dobra biskupije Đakovo
nakon kratke i teške bolesti.


Rodio se 22. X. 1875. u Zemunu, gdje je polazio osnovnu školu i realku. Godine
1895. svršio je visoku školu za kulturu tla u Beču sa odličnim uspjehom.


Kao mlad šumar službovao je na više mjesta i to najprije u Salzenbergu, a
zatim kod grofa Pejačevića u Našicama, u Čabru kod obitelji Gicy, te u Mađarskoj kod
grofa Witteleben i kao nadšumar kod pl. Windischgrätza, gdje je ostao do god. 1907.


Dne 1. svibnja 1907. nastupio je službu kod Dobra biskupije Đakovo, gdje je
umirovljen 1. listopada 1933. kao šumarski nadsavjetnik i generalni ravnatelj cijeloga
posjeda.


Vrlo obrazovan, plemenit, čestit i vrlo pošten, bio je vrlo obljubljen među svojima
kolegama šumarima i ostalim podređenim činovnicima, te vrlo cijenjen u velikom
krugu svojih prijatelja i znanaca. Bio je vrlo dobar drug i učitelj svojim mlađim kolegama
šumarima, a dobar i pravedan starješina svojim podčinjenima.


263