DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 78     <-- 78 -->        PDF

IZVJEŠTAJ


delegacije izabrane na II. sjednici U. O. o audijenciji kod G. Ministra šuma i rudnika u
pitanju postavljanja nezaposlenih šumarskih inženjera i u pitanju sanacije imov. općina.


Na sjednici J. Š. U. od 12. III. o. g. u Beogradu izabrana je delegacija koja će
gospodinu Ministru šuma i rudnika podastrijeti želje i pretstavke jugoslavenskih šumara
zastupanih u J. Š. U. Ovu delegaciju sačinjavali su gg. ing. Babić, Balen, Balić, Bosiliević,
Obradović, Radošević i Ravnik na čelu sa predsjednikom J. Š. U. gosp. ing.
Lenarčićem.


Delegacija se je dne 13. o. mj. najprije najavila kod generalnog direktora Dr.
Žarka Miletića i razložila cilj svoje posjete g. Ministru. G. Načelnik se mnogo interesovao
za potrebe šumarstva, naročito u pogledu namještenja mladih šumarskih inžinjera.
Sa svoje strane obećao je da će svakom prilikom pomagati udruženje, nastojeći,
da se kod postavljanja u službu najpravednije postupa.


Nakon toga je delegacija posjetila Načelnika odjeljenja za vrh. šum. nadzor


g. ing. Savu Vučetića i izložila mu također cilj svoje posjete g. Ministru zamolivši ga,
da i on pomogne nastojanja šumarskog Udruženja. G. Načelnik je ljubazno primio
delegaciju obećavši svoju pomoć.
Najavljeni posjet delegacije J. Š. U. primio je g. Ministar šuma Ljubomir Pantić
u pola 12 sati u svome kabinetu.


Prigodom prijema delegacije predsjednik Udruženja Ing. Lenarčić pozdravlja
Ministra u ime Jugoslavenskih šumara kratkim govorom, te odmah prelazi u svom
govoru na glavni cilj posjete ove delegacije t. j . pitanje namještenja nezaposlenih mladih
šumarskih inžinjera. Tom prilikom zahvaljuje g. Ministru na njegovom ekspozeju, kojeg
je pred par dana dao pred nar. skupštinom prilikom donošenja proračuna i iskreno želi
da se ostvari ono što je g. Ministar u svome ekspozeju iznio. Predsjednik smatra da
će ispunjenje činjenica iz ekspozeja biti ujedno i uspjeh čitave šumarske struke. Predsjednik
zatim naglašava da je u šumarstvu otvoreno polje djelatnosti i da su šume
kasa radinosti najširih slojeva naroda. Naglašava da je za svaki rad neophodno potreban
stručni personal i da su potrebe našega šumarstva zaista tolike da se sav
personal, koji je danas bez namještenja, doista može uposliti.


G. Ministar Pantić se zahvalio predsjedniku na pozdravu te se živo zainteresovao
za potrebe šumarstva.
Na to je g. prof. Dr. Balen kratkim ali uvjerljivim govorom obrazložio g. Ministru
predstavku Udruženja u pogledu namještanja u drž. službu mladih nezaposlenih šumarskih
inženjera. Izložio je teško stanje ovih mladih ljudi, koji po više godina čekajući
na namještenja gledaju kako se često namještaju u službu njihovi drugovi, koji su tek
netom završili studije. Moli g. Ministra da se kod postavljanja u službu postavljaju
mladi inženjeri po redu, a kakav će taj red namještenja biti, da se jednom utvrdi.
Drži da bi najpravedniji red postavljenja bio onaj, po vremenu kada je svaki molitelj
diplomirao.


Ministar g. Pantić na to primjećuje da postoji izvjesna hiperprodukcija šumarskih
inženjera, jer svaki svršeni šumarski inženjer traži mjesto u državnoj službi, a
država ih ne može sve upotrijebiti.


Predsjednik g. Lenarčić obrazlaže zatim da riječi g. Ministra doista stoje en
general, ali šumarstvo ima svoje posebne potrebe. Državno šumarstvo treba da bude
uzor svima privatnicima, a nažalost se to danas nebi moglo kazati, jer je upravo
obrnuto. Privatni šumoposjednik gazduje sa minimumom personala, a stvarno uposluje


260
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 79     <-- 79 -->        PDF

privatnik 10 puta više personala nego državna uprava u jednakim prilikama. Kada se
državno šumarstvo uredi, tada smatra da će trebati otvarati još i nove škole.


G. Ministar je pokazao mnogo razumijevanja za predloženu predstavku u pogledu
namještanja mladih šum. inženjera i obećao da će željama i potrebama šumara
svakako izaći u susret. I on sam smatra da je potrebno da se kod postavljenja uvede
red. Kod postavljenja 60 novih inženjera u drž. službu koje će se ove godine izvršiti,
obećao je pravedniju podjelu tih mjesta, nego je to do sada bilo. G. Ministar izjavljuje
da doista uviđa da je kod ovih postavljenja potrebno uvesti reda, ali on kao
politički čovjek ne može izbjeći i postavljenja mimo toga utvrđenog reda. Obećaje da
će ipak dati dokaza da je ova delegacija uspjela i to time što će veći broj novih
postavljenja izvršiti po utvrđenom redu, ali jedan dio postavljenja ipak mora zadržati
za svoje političke ljude. Inače je obećao da će predstavku J. Š. U. proučiti i da će
svakako opravdanim zahtjevima šumara izaći u susret koliko može.
Gosp. Ing. Radošević obrazložio je zatim g. Ministru pitanje sanacije Imovnih
općina i način rada kod donošenja nove Uredbe o sanaciji.


G. Ministar je obećao da će u pogledu sanacije respektovati mišljenje i želje
J. Š. U. i da će prije donošenja Uredbe o sanaciji, nacrt iste dostaviti Udruženju da
dade svoje prijedloge i primjedbe. U personalnom pitanju službenika Imovnih Općina
također je obećao da će učinjene nepravde reparirati.
Prigodom ove posjete raspravljena su i druga pitanja koja su u šum. struci
danas najaktuelnija, i za koje je potrebe g. Ministar pokazivao mnogo interesa.


Nakon završenog posjeta delegacije, koji je kod g. Ministra potrajao čitav sat,
posjetili su g. Ministra pojedini članovi ove delegacije samostalno i izložili lične ili
opće potrebe, a naročito specijalne prilike u Bosni, odakle je i sam g. Ministar, naročito
u pogledu katastrofalnog devastiranja šume.


Ing. Vlad, Bosiljević


U Beogradu 13-111-1939.


UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU OŽUJKU 1939. GODINE.


Aaiić Milan, Zagreb Din. 27.— za g. 1939; Cvitovac Vjekoslav Din. 100.— za god.
1939; Cestar Stjepan, Koprivnica Din. 250.— za god. 1937, 1938 i I. ;polg. 1939; Drnić
Milan, Zagreb Din. 20.— za 1938; Drakulić Jovan, Hrv. Leskovac Din. 70.— za I. polg.
1939 i upis; Frković Ivica, Zaigreb Din. 100.— za god. 1939; Đurđić Todor, Vinkovci
Din. 100.— za god. 1939; Koprić Andrija, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Kvatcrnik
Ante, Ogulin Din. 100.— za god. 1939; Matić Vasilije, Jasenak Din. 50.— za 1. polg.
1939; Müller Đuro -ml., Virovitica Din. 10O.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939; Muck
Valter, Otočac Din. 100.— za god. 1939; Miljuš Petar, Zagreb Din. 100.— za god. 1939;
Matijašević Marijan, Kosinj Din. 263.— za god. 1937, 1938 i 1939/1. polg.; Neidhardt
Nikola, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Plesa Vinko, Senj Din. 100.— za god. 1937;
Pihler Milan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Strapajević Đuro, Zagreb Din. 50.—
za I. ipolg. 1938; Škrljac Petar, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Štoorić Vladimir, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Veselinović Bogoljub, Vrgin Most Din. 120.— za god.
1939. i upis; Ziromski Nikolaj, Otočac Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana. Lenarčić Milan, Ribnica Din.
100.— za god. 1939; Strancar Aloizije, Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Šivic Antun,
Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Skoupil Karol, Kočevje Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Beograd. Ciganović Vladimir, Novi Sad
Din. 100.—za god. 1939; Dereta Branko, Novi Sad Din. 100.— za god. 1939; Dorđević


261