DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

procenat. Prema tome je poslije ovoga iznosa povećanje točnosti u sasto


jinskom kubikacionom rezultatu razmjerno preskupo i u običnoj praksi


neracionalno, pa stoga kao gornja granica u pogledu


postotka primjernih stabala može pri kubisanju


s a s t o j ine običn o da važi iznos od 3%, koji prekoračivati


ne bi već imalo svrhe.


Ovo naravski ne važi za slučajeve kubisanja sastojine u naučne


svrhe, gdje dobro dolaze i neznatnija povećanja točnosti, a bez obzira na


troškove s njima skopčane.


RÉSUMÉ. Sur la base d´une specielle méthode, tres exacte, l´auteur constate
-que le nombre des arbres d´essai dépassant 3% n´est pas rationnel dans la pratique


ordinaire parce que, en dehors de ce pour-cent, le haussement de l´exactitude dans le


résultat final du cubage de peuplement est inférieur a un haussement correspondant
/du nombre des arbres d´essai.


Ing. JOSIP RADOŠEVIĆ (Lokve):


PRILOG PROUČAVANJU TAKSACIONIH
ELEMENATA U PREBIRNIM ŠUMAMA


(CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES ÉLÉMENTS
TAXATIONNELS DANS LES FORETS JARDINATOIRES)


Potrebno je da se osvrnem na članak g. ing. Stjepana Franci-


š k o v i ć a, koji je pod gornjim naslovom izašao u 8, 9 i 10 broju prošlo


godišnjeg Šumarskog Lista, a to s razloga, jer u šumama, za koje pisac


iznosi podatke, službujem već blizu jedan decenij, pa sam kako na terenu


tako i po studiju podataka dobro upoznat sa predmetom, koji se tu


obrađuje.


To je tim potrebnije, što se sa metodikom rada kao i sa obradom


podataka ne slažem. Ne slažem se sa dalekosežnim zaključcima pisca


povučenim na osnovu tih podataka. Konstatujem, da su na bivšem vele


posjedu Thurn-Taxis vršene ranije mnoge izmjere i uredajni radovi, dok


se u ostalim šumama na ovome području nije taj rad provodio u tako


velikom opsegu.


Studiranjem podataka i uporedbom sa stvarnim stanjem u terenu


došao sam do zaključka, da rezultati nisu u razmjeru sa uloženim trudom


oko objekta, dapače da mnogi vrijedni podaci dobiveni na osnovu iz


mjera u terenu nisu izrađeni, a još manje primjenjivani na daljnji rad.


Npr. dugogodišnjom naknadnom primjerbom (40 god.) dobili su se dra


gocjeni podaci za sastav lokalnih drvnogromadnih skrižaljaka, no te


nijesu sastavljene, već su rade reducirane i rabljene Schubergove drvno


gromadne skrižaljke.


Prigodom revizija gospodarskih osnova podaci ranijeg klupovanja
nisu uvažavani, te su rade provađani računi po nekim normalijama iz
austrijskih šuma i t. d. Šumi se htjelo nametnuti jedan oblik, za koji ona


228