DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 43     <-- 43 -->        PDF

je poznato, geometrijsk a sredina nejednakih međusobno iznosa manja je
od aritmetičk e sredine. Aritmetička sredina od izraza nalaznih gore pod
znakom korjena t. j .


100/^+ UV ^ + ^ r ++ i ´ 100,


100/. . l


A = . . (40)


n


može neznatnom transformacijom da se vrlo ujeđnostavni, pa dobiva oblik :


A - i _i_ Pl + ^ d bfe — 1 4_ ^ .4.


4 -M ..." -1 + ".. " ^1´


Ona dakle nije ništa drugo, već za 1 uvećana stotinka Schiffelovog procenta.
Ako sada primijenimo spomenuto pravilo, da je aritmetička sredina veća od
geometrijske, pa ako dosljedno tome postavimo nejednadžbu:


l + _^Ü>(l+ ^ Ü (42)
^ 100 / * \ ^ 100 / { ´
onda iz nje neposredno izlazi :


PS>PL (43)
čime je dakle dokazana prijašnja tvrdnja, da je srednji procenat po Leibnitzu
manji od srednjeg procenta po Schiffelu. Samo na žalost nije moguće formulirati
dotičnu diferenciju tako, da bismo je — kao što je to slučaj kod formule


(30) — mogli izračunati bez poznavanja zbiljnih godišnjih procenata.
Pošto je, kao što vidjesmo iz formule (30), procenat po Turskome manji
od procenta po Leibnitzu, to je on još u jačoj mjeri manji od procenta po
Schiffelu.


Poznato je, da je geometrijska sredina jednaka aritmetičkoj samo u slučaju,
da su svi sastavni članovi tih sredina jednaki međusobno. U takovom dakle
slučaju, t. j . kad bi svi zbiljni godišnji procenti bili međusobno jednaki, dala
bi Leibnitzova formula potpuno isti rezultat kao i Schiffelova. Rezultat
Turskyeve formule naprotiv bio bi i u tom slučaju niži od rezultata onih
drugih dviju formula.


Moja razmatranja u ovom članku mogu da se rezimiraju ovako : Turskveva
formula, baš zato što se osniva na infinitezimalnom računu, može svojoj zadaći


— što se tiče točnosti — da udovolji u slabijoj mjeri nego Leibnitzova
formula, koja među svim praktički upotrebivim formulama drži u tom pogledu
još uvijek prvenstvo.
ZUSAMMENFASSUNG


Der Verfasser behandelt hier die drei bereits bekannten Formeln für das durchschnittlichjährliche
Zuwachsprozent, uzw. die Formel von Schiffe 1, die Formel von Leibnitz und die
Formel von Tursky . Alle diese drei Formeln wurden vom Verfasser in deutschen Zeitschriften
bereits behandelt: die Formel von Schiffe l und Leibnit z im Centralblatt für das gesamte
Forstwesen 1923, S. 209 ff., die Formel von Tursk y im Forstwissenschaftlichen Centralblatt
1927, S. 555 ff.


Hier wird die Formel von Tursk y von einigen ganz charakteristischen Gesichtspunkten
aus betrachtet, welche es ermöglichen, zu zeigen, dass dieselbe in nahen Verwandschaftsbeziehungen
steht einerseits mit der Formel von Schiffe l und anderseits mit der Formel von
Leibnitz , dass sie jedoch diesen zwei älteren Formeln in bezug auf die Genauigkeit etwas
nachsteht.


Theoretisch wird nachgewiesen, dass die Formel von Leibnit z etwas niedrigere Resultate


ergibt als die vollkommen genaue, praktisch jedoch nicht anwendbare Formel von Schiffe l


und dass anderseits die Formel von Tursk y sich zur Formel von Leibnit z in ähnlicher


Weise verhält wie diese selbst zur Formel von Schiffel .


225 u