DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Ako se A x od prvobitnog n- godišnjeg iznosa smanji na jednu godinu


t. j . na interval .. = 1 (vidi sredinu slike), onda iz formule (6) izlazi formula
za zbiljni godišnji prirast t. j .
.. =.. (8)


a iz formule (7) formula za zbiljni godišnji postotak prirasta t. j .


ay


P = 100 (9)


.


gdje y ne predstavlja više drvnu masu na početku periode , već drvnu masu
na početku izvjesne godine unutar periode t. j. godine, u kojoj jebaš nastao
dotični prirasni iznos . y. Inače može lako da se zapazi, da formula (9) predstavlja
samo drugim slovima ispisanu formulu (1).


Ü^ÜJAko se A . smanji još mnogo dalje t. j . na beskonačno kratki interval
đx, onda se i A y smanjuje na beskonačno maleni iznos d ., pa iz formule (6)
izlazi za godišnji iznos prirasta graničn i godišnji iznos:


dy


(10)
.


dx


a iz formule (7) granični godišnji iznos za postotak prirasta t. j .


dy


p = 100 — -= 100 dy1 (.)


. . ´ dx


Granični m godišnjim iznosima nazivam iznose prema formulama (10) i (11)
radi toga, jer prvi (kao što je poznato) predstavlja graničnu vrijednost kvocijenata
pod (6) i (8), a drugi graničnu vrijednost kvocijenata pod (7) i (9).


218