DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


Prof. Dr. RICHARD FALCK: HAUSSCHWAMMFORSCHUNGEN.


U 36, 37 i 38 seriji radova Instituta za naučna istraživanja u poljskim državnim
šumama izašla je pomermta studija na nemačkom i poljskom jeziku.


Studija vrlo iscrpno obrađuje problem pojave kućne gube (drvojetke, Merulius.
lacrimalis) i njezinog uništavanja. Delo obiluje mnogim naučnim i tehničkim podacima.
Napose su obrađene metode ispitivanja pojave, preventivne i represivne mere, te postupak
s napadnutim objektima, a sve na osnovi dugogodišnjih istraživanja. Tekst je
obrazložen s mnogo dobrih slika i crteža.


Delo se može naručiti kod »Ksiegarna Rohiicza«, — Warszawa, Masowieczka 10.
Cena 20 zloty (poštarina nije uračunata).
(Iz Odelenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika br. 758/39).


PREGLED ČASOPISA.


Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1935, Januar — Prof. Dr. Vanselow:
Die neuen Preussischeii Verfügungen in waldbaulicher Betrachtung (O novim pruskim
naredbama koje se tiču uzgajanja šuma). — G. Baader : Die Kontrollmethode (O
kontrolnoj metodi). -- Dr. G. Rei n hold : Die Forstpolitik in der Gegenwart (Šumarska
politika u sadašnjici).


Februar — Dr. C. Wagner : Vom technischen Betrieb der Forstwirtschaft (O
šumarstvu kao tehničkoj znanosti). — Ing. H. Finkbei n er : Holz als Motorentreibstoff
(Drvo kao pogonsko sredstvo).


Mart — R. Schober : Die Schlitzer Lärche, ein Beitrag zur Lärchenfrage (O
arišu u Seh.). — A. Co t ta : Die Pflanzenverbände als dritter Faktor im Rahmen der
forst- und landwirtschaftlichen Forschungen (Biljne sveze kao treći faktor u šum. i
poljopr. istraživanjima).


April —> Ing. H. Schwarz : Gebiete des Wachstums der Buche in Oesterreich


u. ihre klimatische Kennzeichnung (O područjima rasprostranjenja bukve u Austriji i
njihovim klimatskim karakteristikama). — R. Schober : Die Schlitzer Lärche...
(Nastavak).
Maj — R. Schober : Die Schlitzer Lärche... (Svršetak).


Juni — G. Baader : Was besagen die vergleichenden Durchforstungsversuche
über Gesamtertrag, Umtrieb und Vorratshaltung? (Na što nas upućuju usporedbeni
pokusi proredivanja gledom na ukupni prihod, ophodnju i drvnu zalihu?) — Dr. R.
Trendelenburg : Über den Stand der Holzforschung in Deutschland (O istraživanju
svojstava drva u Nj.).


Juli — Dr. R. Trendelenburg: Über den Stand der Holzforschung (Svršetak).
— Dr. C. Münch : Die tiroler Lärche in Schlitz (O tirolskom arišu u Seh.). —
Dr. R. Schober : Formzahl und Rinde der Kiefer (O obličnom broju i kori bora).


— H. May : Der Rechtsunterricht für Forststudenten (O pravnoj nastavi za studente
šumarstva).
August — Dr. C. Wagner : Von technischen Ziel der Forstwirtschaft (O
tehničkim smjernicama šumarstva). — Dr. M. Lorey : Über geschichtliche Entwicklung


181