DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Zaključili smo, da donesemo pregled raspoloživih zbirki, arhiva, podataka i dokumenata
svih vrsta, kako bi interesenti mogli dobiti sliku o raznovrsnosti obaveštajne
službe, te kako bi se mogli potaći na shodna pitanja.


Za ovu je svrhu vrlo važan kontakt, koji ovaj komitet podržava s najvažnijim
naučnim institutima, tehničkim stručnjacima i savetnicima iz svih oblasti iskorišćavanja
drveta u svim evropskim zemljama a dapače i u onima prekomorskm, koji Komitetu
omogućuje, da svakovremeno raspolaže stručnim mišljenjima i tehničkim izveštajima
11 povoljnom obimu.


Dokumentacije i podaci Komiteta sastoje se u glavnom iz sledećeg:
1) Adresar za sve zemlje:
a) stručnih ministarstava i nadleštava,
b) naučnih instituta za istraživanje drveta,
v) organizacija za iskorišćavanje drveta,
s) udruženja inžinjera i arhitekata,
d) zavoda za ispitivanje materijala,
d) tehničkih savetnika za sva područja iskorišćavanja drveta,
e) nakladnika i knjižara,
ž) fotografskih zavoda,
z) preduzeća i udruženja, koja stoje bilo u neposrednoj bilo u posrednoj vezi
s iskorištavanjem drveta,
i) patentnih ureda,
j) kolonizacionih zadruga i instituta za propagandu drvenih građevina.


2) Biblioteka:


Pomoću veza s najvećim izdavačima i knjižarama u najvećem delu zemalja
Komitet je u mogućnosti, da vrši automatsku isporuku novo izašlih književnih dela.
Isto važi i za sve publikacije, izveštaje i saopštenja raznih naučnih instituta i udruženja,
tako da rad komiteta zahvaća u svu naučnu i stručnu literaturu. Književna su
dela klasificirana po naročitom sistemu tako, da se u najkraće vreme može pružiti
željena dokumentacija.


3) Arhiv obuhvaća sledeći materijal:
a) brošure, separate, prospekte i manje publikacije,
b) izvešća o radu organizacija za izradu drveta, naučnih instituta, konferencija,
izložba i t. d.
v) fotografija, klišea, planova i crteža,
g) ekspozea i stručnih mišljenja,
d) preglede filmova i izložbenog materijala,
d) iskaze stručne i specijalne terminologije u raznim jezicima,
e) zbirku mustara.


4) Revije:
Komitet prima redovno preko 200 stručnih listova i dnevnika iz svih prekomorskih
i evropskih zemalja.«
Prednje se saopštenje stavlja naslovu do znanja time, da se po svim pitanjima
stručne prirode može obraćati navedenom Komitetu, nu jedino putem ovog Ministvarstva.


31. januara 1939. god.
Odelenje za vrhovni šumarski nadzor.
Beograd.
Načelnik:
S a v a V u č e t i ć v. r.


180