DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

1938; Piškorić Oskar, Višegrad Din. 45.— za .. polg. 1939; Radimir Dragutin, Mostar
Din. 100.— za god. 1939; Tvrtković Stjepan, Travnik Din. 50.— za II. polg. 1938; Vuković
Veljko, Ilidža Din. 100.— za god. 1939; Vojnović Nikola, Olovo Din. 200.— za 1937 i
1938; Zcčević Vladimir, Sarajevo Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Banjaluka: Krajišnik Mustaf, Glamoč
Din. 50.— za I. polg. 1939; Kehler Jeronim, Kotor Varoš, Din. 100.— za god. 1939;
Novković Dušan, Banja Luka Din. 50.— za II. polg. 1938; Rabrenović Radojko, Gračanica
Diti. 300.— za god. 1936, 1937 i 1938.


Uplata članarine članova pomagača u mjesecu februaru god. 1939: Culumovič
Petar, Zagreb Din. 20.— upisnina; Fukarek Pavle, Sarajevo Din. 50.— za god. 1939;
Jelača Vladimir, Sarajevo Din. 50.— za god. 1939; Krasojević Mihajlo, Zagreb Din. 50 —
za god. 1939; Lukačević Mirko, Zagreb Din. 100.— za god. 1937 i 1938; Mavrek Stanko,
Zagreb Din. 50.— za god. 1939; Mirt Karlo, Zagreb Din. 25.— za 1. polg. 1939; Nikolić
Nikola, Zemun Din. 70.— za god. 1939; i upisninu; Ostermau Josip, Kremlj Din. 50.—
za god. 1939; Serbinov Leonid, Zagreb Din. 50.— za god. 1937; Vanjković Srećko,.
Zagreb Din. 50.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU FEBRUARU 1939.


Kranjska industrijska družba Jesenice Din. 100.— za god. 1939; Srcski šumarski
referent, Dugo Selo Din. 100.— za god. 1939; Sresko načelstvo, Zagreb Din. 100.— za
god. 1938; Trgovačko industrijska banka, Beograd Din. 100.— za god. 1939.


IZ ADMINISTRACIJE


MINISTARSTVO SUMA I RUDNIKA
Odelenje za vrhovni šumarski nadzor
Broj 562 — 25. januara 1939. god.


Beograd.


Predmet: OBAVEŠTAJNA SLU2BA INTERNACIONALNOG KOMITETA
ZA ISKORIŠĆIVANJE DRVETA.


Sekretarijat u
Jugoslovensko g šumarsko g udruženj a
Zagre b


Vukotinovićeva ul. 2.


Internacionalni komitet za iskorišćivanje drveta u Briski dostavio je ovom Ministarstvu!
aktom od 19. januara 1939. god. broj A. 11807/9 Sd/Đ sledeće obavešteuje:
»Nakon početka delatnosti ovoga komiteta bila je jedna od njegovih najvažnijih
zHdaća, da iz svih oblasti iskorišćavanja drveta sakupi odgovarajuću dokumentaciju
te Ju stalnim popunjavanjima održava za svakovremenu uporabu. Komitet skreće
pažnju, da građa za njegovu dokumentaciju dolazi iz njegovog kontakta sa stručnim
nadleštvima i ličnostima. Ta je okolnost omogućila, da Komitet osnuje jedan obaveštajni
ured. koji će moći interesentima pružiti iscrpiva, precizna informativna oba


veštanja na svako postavljeno pitanje.


179
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Zaključili smo, da donesemo pregled raspoloživih zbirki, arhiva, podataka i dokumenata
svih vrsta, kako bi interesenti mogli dobiti sliku o raznovrsnosti obaveštajne
službe, te kako bi se mogli potaći na shodna pitanja.


Za ovu je svrhu vrlo važan kontakt, koji ovaj komitet podržava s najvažnijim
naučnim institutima, tehničkim stručnjacima i savetnicima iz svih oblasti iskorišćavanja
drveta u svim evropskim zemljama a dapače i u onima prekomorskm, koji Komitetu
omogućuje, da svakovremeno raspolaže stručnim mišljenjima i tehničkim izveštajima
11 povoljnom obimu.


Dokumentacije i podaci Komiteta sastoje se u glavnom iz sledećeg:
1) Adresar za sve zemlje:
a) stručnih ministarstava i nadleštava,
b) naučnih instituta za istraživanje drveta,
v) organizacija za iskorišćavanje drveta,
s) udruženja inžinjera i arhitekata,
d) zavoda za ispitivanje materijala,
d) tehničkih savetnika za sva područja iskorišćavanja drveta,
e) nakladnika i knjižara,
ž) fotografskih zavoda,
z) preduzeća i udruženja, koja stoje bilo u neposrednoj bilo u posrednoj vezi
s iskorištavanjem drveta,
i) patentnih ureda,
j) kolonizacionih zadruga i instituta za propagandu drvenih građevina.


2) Biblioteka:


Pomoću veza s najvećim izdavačima i knjižarama u najvećem delu zemalja
Komitet je u mogućnosti, da vrši automatsku isporuku novo izašlih književnih dela.
Isto važi i za sve publikacije, izveštaje i saopštenja raznih naučnih instituta i udruženja,
tako da rad komiteta zahvaća u svu naučnu i stručnu literaturu. Književna su
dela klasificirana po naročitom sistemu tako, da se u najkraće vreme može pružiti
željena dokumentacija.


3) Arhiv obuhvaća sledeći materijal:
a) brošure, separate, prospekte i manje publikacije,
b) izvešća o radu organizacija za izradu drveta, naučnih instituta, konferencija,
izložba i t. d.
v) fotografija, klišea, planova i crteža,
g) ekspozea i stručnih mišljenja,
d) preglede filmova i izložbenog materijala,
d) iskaze stručne i specijalne terminologije u raznim jezicima,
e) zbirku mustara.


4) Revije:
Komitet prima redovno preko 200 stručnih listova i dnevnika iz svih prekomorskih
i evropskih zemalja.«
Prednje se saopštenje stavlja naslovu do znanja time, da se po svim pitanjima
stručne prirode može obraćati navedenom Komitetu, nu jedino putem ovog Ministvarstva.


31. januara 1939. god.
Odelenje za vrhovni šumarski nadzor.
Beograd.
Načelnik:
S a v a V u č e t i ć v. r.


180