DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI.


Unapredeni su:


L a z i ć L N e d e lj ko, za potšumara 9 grupe kod šumske uprave u Bjeljini.


Premješteni su:


So l ja ni,k inž. Ivan , šum. viši pristav 7. grupe od sreskog načelstva u Čačku
k sreskom načelstvu u Uzicama;
Q o r u ip i ć inž. Pero , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave u Han-Pijesku
k šum. upravi u Vlasenici;
P e t r o v i ć inž. Jovan , šum. pristav 8 grupe od šum. odsjeka Kr. banske
uprave na Cetinju k šum. odsjeku Kr. banske uprave u Nišu;
Marković T. Miodrag, tehnički viši nadzornik 6 grupe od uprave Drž.
parka Topčider k Min. šuma i rudnika u Beogradu;
Bubal o C. Ivan , rač. kontrolor 7 grupe od Min. šuma i rudnika u Beogradu
k Upravi drž. parka Topčider;
Š 1 a n d e r inž. J o ž a, šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma u Sarajevu k Ministarstvu
šuma i rudnika u Beogradu.


IZ UDRUŽENJA


TRETJA ODBOROVA SEJA LJUBLJANSKE PODRUŽNICE JUQOSLOVANSKEOA
QOZDARSKEQA ZDRUŽENJA.


Dne 27. januarja 1939. se je vršila v društvenih prostorih v Ljubljani tretja odborova
seja Ljubljanske podružnice Jugoslovanskega gozdarskega združenja.


Seje so se udeležili: predsednik Dr. Fran Vidic, potpredsednik ing. Franjo Sevnik,
tajnik ing. Martin Čokl, blagajnik Valentin Tomše, odborniki Josip Goederer, ing. Franjo
Jurhar, ing. Milan Lenarčič, ing. Ciril Pihtar, ing. Stanko Sotošek in ing. Mirko
Šušteršič.


Na seji je odbor razpravljal o važnih tekočih zadevah, zlasti pa o ustanovitvi
gozdarskega muzeja v Sloveniji, o premestitvi društvene gozdne drevesnice, o znižanju
prevozne tarife za hmeljevke, o potrebi, da se poveča število državnega gozdarskega
osebja v Sloveniji, ter o gradivu za slovenski gozdarski slovar.


Odbor se je soglasno izrekel za ustanovitev gozdarskega muzeja, ki je za
gozdarsko prosveto v Sloveniji velike važnosti. Imenovan je bil odsek treh članov,
ki bo prevzel delo za ustanovitev tega muzeja. Muzej bo v Mariboru, kjer so v pokrajinskem
muzeju na razpolago 4 sobe za ta muzej in kjer je sedež gozdarske sole.


ülede premestitve društvene gozdne drevesnice, o kateri se je že večkrat razpravljalo
in ki postaja vedno bolj aktualna, je bilo sklenjeno, dasi zastopnik podružnice
ogleda zemljišče v blizini sedanje drevesnice, ki prihaja v poštev za novo drevesnico,
ter na podlagi izvršenega ogleda stavi podružnici konkretan predlog.


Odbor je ugotovil, da visoke prevozne tarife zelo podraže hmeljevke ira povzročajo,
da raste vporaba žičnih naprav, pada pa konzum hmeljevk. Posledica tega je,
da se opuščajo nujno potrebna redčenja mladih sestojev, pri katerih se pridobivaju


175
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 58     <-- 58 -->        PDF

hrneljevke. Odbor je sklenil zaprositi direkcijo državnih železnic, komercijalni oddelek.
da zniža prevozne tarife za hmeljevke.


Na seji se je poudarilo, da državno gozdarsko osebje v Sloveniji pri sedanjem
številu .. more izvrševati niti najnujnejših poslov ter da je povećanje števila tega
osebja nujno potrebno. Odbor je zaradi tega sklenil, da zaprosi glavno upravo J. Š. U.,
da pri ministarstvu za gozdove in rudnike izposluje povećanje števila gozdarskcga
osebja v Sloveniji.


Na seji je toil imenovan poseben odsek, ki bo v grobih potezah prečisti! gradivo
za slovenski gozdarski slovar, ki izhaja v Gozdarskem vestniku.


Ljubljanska podružnica Jugoslovanskega gozdarskega združenja.


ISKAZ UPLATE ČLANARINE U MJESECU SIJEČNJU GODINE 1939.


Redovitih članova: Anić Milan, Zagreb Din. 21.— za god. 1939; Beleeki Nikolaj,
Makarska Din. 100.— za god. 1939; Briksi Stjepan, Varaždi-n Din. 100.— za god. 1938;
Bićanić Branko, Din. 100.— za god. 1935; Brosig Ljudevit, Zagreb Din. 100.— za god.
1939; Demokidov Emanuel, Čazma Din. 100.— za god. 1939; Dujić Ante, Delnice Din.
100.— za god. 1939; Filipović Slavko, Ilok Din. 100.— za god. 1939; Ficko Dragutin,
Đakovo Din. 100.— za god. 1939; Fischer Maks, Karlovac Din. 100.— za god. 1939;
llić Nikola, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Jovanović Milan, Kraljevo Din. 100.— za
god. 1939; .lagrović Svetozar, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Jedlovski Dušan, Benkovac
Din. 100.— za god. 1939; Jerbić Zdravko, Nova Gradiška Din. 100.— za god.
1939; Jovanović Slavko, Kneževo Din. 100.— za god. 1939; Keiner Hugo, Varaždinske
Toplice Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Kariolić Stanko, Sušak, Din. 200.— za god. 1937
i 1938; Kovačević Pero, Jastrebarsko Din. 100.— za god. 1939; Kundrat Emil, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Kosanović Vladimir, Plaški Din. 100.— za god. 1939; Kajfež
Drago, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Krišković Lambert, Zagreb Din. 100.— za
god. 1939; Levaković Antun, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Lovrić Slavko, Fužine
Din. 50.— za I. polg. 1938; Müller Đuro st., Virovitica Din. 100.— za god. 1939; Mrvoš
Vladimir, Gomirjc Din. 100.— za godinu 1939; Mujdrica Mihajlo, Majur Din. 100.—
za godinu 1939; Ostojić Košta, Kosovska Mitrovica Din. 100.— za god, 1939;
Petračić Andrija, Zagreb Din. 75.— za godinu 1939; Piršić Vilim, Zagreb Din.
100.— za godinu 1939; Protoklitov Nikolaj, Belišće Din. 100.— za godinu 1939; Stjepanović
Ljubomir, Sokolovac, Din. 100.— za god. 1938; Studijanov Nikolaj, Derane
Din. 100.— za god. 1939; Sklenar Josip, Bokani Din. 100.— za god. 1939; Stivičević
Nikola, Zagreb Din. 108.— za II. polg. 1933 i I. polg. 1934; Šušteršić Janko, Delnice
Din. 100.— za god. 1939; Štiglmajer Gustav, Ogulin, Din. 50.— za I. polg. 1939; Šustić
Josip, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Ton Josip, Orahovica Din. 100.— za god. 1939;
Vučetić Spiro, Dubrovnik Din. 100.— za god. 1939; Zaluški Josip, Hvar Din. 100.— za
god. 1937; Žukina Ivan, Modruš, Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana: Auersperg Karol, Soteska.
Din. 100.— za god. 1939; Détela Leon, Stražišće Din. 100.— za god. 1939; Munih Franjo,
Ljubljana Din. 20.— a conto duga 1933; Melliva Adolf, Rakek, Din. 200.— za god. 1938
i 1939; Neugebauer Emanuel, Soteska Din. 100.— za god. 1939; Pupis Emil, Slovengradec
Din. 100.— za god. 1939; Rus Aloizije, Bled Din. 100.— za god. 1939; Rihtar
Čiril, Celje Din. 100.— za god. 1939; Scheithauer Robert, Brezice Din. 100.— za god.
1939; Šušteršić Mirko, Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Štiglic Franjo, Kočevje
Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Beograd: Balkovski Aleksander, Doroslovo
Din. 100.— za god. 1939; Bajin Ivan, Tikveš Din. 100.— za god. 1939; Bosiljević


176
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Vladimir, Morović Din. 100.—´ za god. 1939; Ćirić Danilo, Priština Din. 100.— za god.
1938; Dordević Risto, Žabac Din. 100.— za god. 1939; Marić Branislav, Din. 100.— za
«od. 1939; Miklau Otmar, Majdanpek, Din. 100.— za god. 1939; Nikolajevski Stefan,
Ivanjica Din. 100.— za god. 1939; Perušić Andrija, Beograd Din. 100.— za god. 1939;
Petrović Dragoljub, Beograd Din. 100.— za god. 1939; Simčić Ivan, Beograd Din. 100.—
za god. 1938; Ružić Ante, Beograd Din. 100.— za god. 1939; Sekulić Milorad, Beograd
Din. 200.— za god. 1937 i 1938.


Uplata članarine sa područja podružnice Skoplje: Džolić Košta, Kavadar Din.
.50.— za I. polg. 1939; Marković Ljubomir, Skoplje Din. 2O0 — za god. 1938 i 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Sarajevo: Audrašić Drago, Bileća Din
50.— za II. polg. 1935; Alijas Jakob. Travnik Din. 100.— za god. 1939; Balvanović
Ivan, Sarajevo Din. 100.— za god. 1935; Begović Branislav Busovača Din. 300.— za
god. 1936, 1937 i 1938; Dučić Milan, Sarajevo Din. 50.— za II. polg. 1938; Fitze Karlo.
Zenica Din. 100.— za god. 1938; Klemenčić Ivan, Oštrelj Din. 100.— za god. 1939:
Obradović Borislav, Visoko Din. 100.— za god. 1939; Piškorić Oskar, Višegrad Din.
60.— za 1. polg. 1939; Ravnik Franc, Sarajevo Din. 100.— za god. 1939; Rajevski
Vasilije, Trebinje Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Strambach Karlo, Sjetlina Din. 100.—
za god. 1938; Sučić Jakob, Brčko Din. 100.— za god. 1938; Vujić Pavle, Višegrad
Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine sa područja podružnice Banjaluka: Aleksić Velimir, Banjaluka
Din. 120.— za god. 1939 i upis; Balić Mehmed, Banjaluka Din. 100.— za god. 1938;
Bobkov Leonid, Banjaluka Din. 200.— za god. 1938 i 1939; .lukić Mehmed, Jajce Din.
100.— za god. 1938; Peleš Teodor, Banjaluka Din. 1O0.— za god. 1939; Pržibih Franjo,
Banjaluka Din. 50.— za JI. polg. 1938; Panov Aleksander, Banjaluka Din. 100.— za
god. 1939; Selmanović Ahmet, Banjaluka Din. 50.— za I. polg. 1939.


Uplata članarine članova pomagača u mjesecu siječnju 1939. godine: Alimašac
Marin, Zemun Din. 50.— za god. 1939; Juzbašić Matija, Tuzla Din. 50.— za god. 1938:
Korent Drago, Brezice Din. 50.— za 1939; Kosović Juraj, Delnice Din. 100.— za god.
1937 i 1938; Maksimović Milan, Zemun Din. 50.— za god. 1939; Nikclić Nikola, Kosov.
Mitrovica, Din. 100.— za god. 1937 i 1938; Sukalić Miroslav, Sušak Din. 50.— za god.
1939; Prelesnik Heliodor, Kotor Din. 50.— za god. 1939; Butorac Mirko, Zagreb Din.
75.— za II. polg. 1938 i 1939; Gregačević Mirko, Sarajevo Din. 50.— za god. 1938;
Mirth Karlo, Zagreb Din. 20.— za upisninu; Mavrek Stanko, Zagreb Din. 20.— za
upisninu; Šti´glrnajer Gustav, Ogulin Din. 150.— za god. 1936, 1937 i 1938; Sram Zdenko.
Zagreb Din. 50.— za god. 1939.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU SIJEČNJU 1939:


Zavod za agrikulturnu kemiju Zagreb, Din. 99.50 za god. 1938; Kr. banska uprava
Vrbaske banovine, Banjaluka Din. 99.50 za god. 1935; Direkcija šuma brodske imovne
-općine, Vinkovci Din. 600.— i za njenih jedanaest šum. uprava, za 1. polg. 1939; Šumska
-uprava Kranjska Gora, Din. 98.50 za god. 1939; Direkcija šuma Srein. Mitrovica Din.
100.— za god. 1939; Direkcija šuma križevačke imovne općine, Bjelovar Din. 1O0.—
-za god. 1939; Direkcija šuma Ljubljana Din. 49.75 za I. polg. 1939; Sresko uačelstvo
Jastrebarsko Din. 100.— za god. 1939; Dohodarstveni ured kneza Odelskalhi, Ilok Din.
100.— za god. 1939.


177
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU VELJAČI 1939. GOD.


Anić Milan, Zagreb Din. 48.— za I. polg. 1939; Bastijančić Ivica, Delnice Din.
50.— za II. polg. 1938; Bećiragić Rasim, Ravna Gora Din. 100.— za god. 1939; Car
Zvonko, Rujevac Din. 100.— za god. 1939; Danda Edo, SI. Brod Din. 10O— za god. 1939;
Drenovac Svetozar, Drežnik Din. 100.— za god. 1938; Forevt Edo, Pitomaca Din.
100.— za god. 1939; Gj´aić Mati ja, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Giperborejski
Boris, Imotski Din. 50.— za I. pol. 1939; Grahovac Petar, Zagreb Din. 100.— za god.
1937; Helman Matija, Bjelovar Din. 100.— za god. 1938; Jerbić Marijan, Daruvar Din.
10O.— za god. 1939; Jellman Bela, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Kosović Juraj,
Delnice Din. 20.— za upisninu; Levitski Leonid, Niš Din. 100.— za god. 1938; Miljuš
Nikola, Cetinje Din. 100.— za god. 1939; Muftić Halid, Zagreb Din. 1O0.— za god. 1939;
Maksić Svetozar, Niš Diu. 25.— za I. četvrt 1939; Marčić Josip, Split Din. 100.— za
god. 1939; Margetić Đuro, Otočac Din. 100.— za god. 1937; Mane Eduard, Sušak Din.
100.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939; Navratu Ivo, Jastrebarsko, Din. 100.— za god.
1938; Ogloblin Juraj. Vrhovina Din. 100.— za .. polg. 1938. i I. polg. 1939; O´bradović
Miloš, Podgorica Din. 100.— za god. 1938; Prpić Petar, Sušak Din. 100.— za god. 1938;
Pavlić Ante, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Pleško Bartol, Krapina Din. 100.— za
god. 1939; Pajc Miso, SI. Brod Din. 100.— za god. 1939; Pičman Dragutin, Karlovac
Din. 100.— za god. 1940; Petračić Andrija, Zagreb Din. 25.— za 4/4 god. 1939; Sedmak
Antun, Delnice Din. 20.— za upisninu; Smilaj Ivan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1939;
Siter Georgije, Kalje Din. 100.— za god. 1938; Turk Zdravko, Čabar Din. 150.— za


II. polg. 1938 i 1939, Tomljenović Ante, St. Mikanovci Din. 100.— za god. 1939; Uzelac
Petar, Glina Din. 100.— za god. 1938; Veličković Dragoslav, Pirot Din. 100.— za godinu
1936.
Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana: Čokl Martin, Ljubljana Din.
100.— za god. 1939; Jelinčić Leopold, Boli. Bistrica Din. 100.— za god. 1939; Lazarini
Franc, Kostanjevica Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Palme Josip, Ljubljana Din. 200 —
za god. 1937 i 1938; Šulgaj Franc, Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Schoeppl Humbert,
St. Jernej Din. 100.— za god. 1938; Tomše Valentin, Ljubljana Din. 50.— za I.
polg. 1938; Tovarna Strojil Družba z. o. z. Majersperg, Din. 200.— za god. 1938 i 1939;
Urbas ....., Ljubljana Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Beograd: Črnagoj Boleslav, Beograd
Din. 100.— za god. 1939; Delić Vukašin, Zemun Din. 284.— od god. 1937 do 1939;
Francišković Stjepan, Beograd Din. 10O.— za god. 1939; Rogina Tugomil, Vel. Gradište,
Din. 100.— za god. 1939; Vorkapić Lazar, Beograd Din. 100.— za god. 1938; Vasić
Milivoj, Beograd Din. 100.— za god. 1939; Zore Olga, Beograd Din. 120.— za god. 1939
i upisninu.


Uplata članarine sa područja podružnice Skoplje: Lazić Mladen, Skoplje Din.
100.— za god. 1937; Šimić Petar, Kavadar Din. 50.— za II. polg. 1939; Šalajev Nikolaj,
Berovo Din. 100.— za god. 1939; Šikić Branko, Skoplje Din. 54.— za I. polg. 1936.


Uplata članarine sa područja podružnice Sarajevo: Andić Vladimir, Prijedor Din.
100.— za god. 1938; Ćivša Dušan, Srednje Din. 100.— za god. 1939; Forkapić Alfred,.
Sarajevo Din. 2001.— za god. 1937 i 1938; Jovičić Dorđe, Travnik Din. 100.— za god.
1938; Kazakov Vadim, Čačak Din. 25.— za 1/4 1938; Klimeš Josip, Sjetlina Din. 100.—
za god. 1939; Madiraca Humbert, Nevesinje Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Momirović
Borivoj, Bijelo Polje Din. 100.— za god. 1939; Markunović Josip, Sarajevo Din. 100.—
za god. 1939; Mihaliček Nikola, Sarajevo Din. 100.— za god. 1939; Mihajlović Miodrag,
Nemila Din. 300.— za god. 1936, 1937 i 1938; Popović Ilija, Travnik Din. 100.— za god.


178