DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI.


Unapredeni su:


L a z i ć L N e d e lj ko, za potšumara 9 grupe kod šumske uprave u Bjeljini.


Premješteni su:


So l ja ni,k inž. Ivan , šum. viši pristav 7. grupe od sreskog načelstva u Čačku
k sreskom načelstvu u Uzicama;
Q o r u ip i ć inž. Pero , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave u Han-Pijesku
k šum. upravi u Vlasenici;
P e t r o v i ć inž. Jovan , šum. pristav 8 grupe od šum. odsjeka Kr. banske
uprave na Cetinju k šum. odsjeku Kr. banske uprave u Nišu;
Marković T. Miodrag, tehnički viši nadzornik 6 grupe od uprave Drž.
parka Topčider k Min. šuma i rudnika u Beogradu;
Bubal o C. Ivan , rač. kontrolor 7 grupe od Min. šuma i rudnika u Beogradu
k Upravi drž. parka Topčider;
Š 1 a n d e r inž. J o ž a, šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma u Sarajevu k Ministarstvu
šuma i rudnika u Beogradu.


IZ UDRUŽENJA


TRETJA ODBOROVA SEJA LJUBLJANSKE PODRUŽNICE JUQOSLOVANSKEOA
QOZDARSKEQA ZDRUŽENJA.


Dne 27. januarja 1939. se je vršila v društvenih prostorih v Ljubljani tretja odborova
seja Ljubljanske podružnice Jugoslovanskega gozdarskega združenja.


Seje so se udeležili: predsednik Dr. Fran Vidic, potpredsednik ing. Franjo Sevnik,
tajnik ing. Martin Čokl, blagajnik Valentin Tomše, odborniki Josip Goederer, ing. Franjo
Jurhar, ing. Milan Lenarčič, ing. Ciril Pihtar, ing. Stanko Sotošek in ing. Mirko
Šušteršič.


Na seji je odbor razpravljal o važnih tekočih zadevah, zlasti pa o ustanovitvi
gozdarskega muzeja v Sloveniji, o premestitvi društvene gozdne drevesnice, o znižanju
prevozne tarife za hmeljevke, o potrebi, da se poveča število državnega gozdarskega
osebja v Sloveniji, ter o gradivu za slovenski gozdarski slovar.


Odbor se je soglasno izrekel za ustanovitev gozdarskega muzeja, ki je za
gozdarsko prosveto v Sloveniji velike važnosti. Imenovan je bil odsek treh članov,
ki bo prevzel delo za ustanovitev tega muzeja. Muzej bo v Mariboru, kjer so v pokrajinskem
muzeju na razpolago 4 sobe za ta muzej in kjer je sedež gozdarske sole.


ülede premestitve društvene gozdne drevesnice, o kateri se je že večkrat razpravljalo
in ki postaja vedno bolj aktualna, je bilo sklenjeno, dasi zastopnik podružnice
ogleda zemljišče v blizini sedanje drevesnice, ki prihaja v poštev za novo drevesnico,
ter na podlagi izvršenega ogleda stavi podružnici konkretan predlog.


Odbor je ugotovil, da visoke prevozne tarife zelo podraže hmeljevke ira povzročajo,
da raste vporaba žičnih naprav, pada pa konzum hmeljevk. Posledica tega je,
da se opuščajo nujno potrebna redčenja mladih sestojev, pri katerih se pridobivaju


175