DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


t JOSIP HECKNER,


šumarski savjetnik u penziji.


Dne 9. XII. 1938. otela je neumoljiva smrt iz naše sredine jednoga odličnog
stručnjaka i iskrenog druga, koji se uvijek i u svakoj prilici borio za poboljšanje
prilika u našem šumarstvu i za unapređenje struke.


Rodio se 26. studena 1877. u Bjelovaru, gdje je svršio malu realnu gimnaziju.
Šumarske nauke svršio je 1896. god. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
Službu je počeo iste godine kao šurnarsko-tehnički dnevničar kod Đurđevačke imovne
opčine u Bjelovaru i tu pokazuje naročitu volju za taksacione radove.


Iduće godine natjecao se za šumarsko-procjenbenog pristava kod vlastelinstva
biskupije đakovačke. Tu je pod nadzorom odličnog šumarskog stručnjaka pok. Andrije
Borošića radio do konca god. 1899. na omeđivanju šuma i sastavu gospodarske osnove
za 28.000 jutara šuma, a 1898. položio je državni ispit za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva.


U prosincu god. 1899. postavljen je za šumarskog vježbenika kod županijske
oblasti u Ogulinu, gdje je upoznao preborne šume i pošumljenje krša. Qod. 1903. premješten
je šumarskom odsjeku zemaljske vlade i dodjeljen A. Borošiću, koji mu povjerava
izradu šumsko-gospodarskc osnove za 10.000 jutara šuma Nadbiskupije zagrebačke.
Po svršetku toga rada imenovan je god. 1906. kotarskim šumarom .. razreda
i premješten Kr. županijskoj oblasti u Zagrebu.


U maju 1909. unapreden je za kotarskog šumara I. razreda. Pri izradi gospodarske
osnove za Vukomeričke gorice, istražujući :po uputama pok. prof. Kocha geo


173