DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 17     <-- 17 -->        PDF

In Tafel IV sind (von täglichen Minima der Deklination an) die täglichen grössten AJkm
für die Tage des 10., 20. und 30. aller Monate der Jahre 1934, 1935 und 1936 für die genannte
Station Stara Dala dargestellt.


Wenn man an einem Tage einen Zug vom Zeitpunkte, welchem der Punkt a, bis zum
Zeitpunkte, welchem b auf der Deklinationskurve entspricht (Abb. 4), misst, so ist die Querabweichung
A des Zugsendpunktes mit der Fläche a ebb´ dargestellt. Wenn man aber den ersten
Tag zur Zeit, welcher der Punkt c entspricht, die magnetische Verbindungsrichtung .., und z.


B. den anderen Tag (oder noch später) den Zug selbst misst, so kann die Fläche — dd´l + ItV —
— l´e´e (oder —rd´e´p) die Querabweichung des Zngsendpunktes darstellen.
Wenn man nicht nur im Anfangs, sondern auch im Endpunkte des Zuges das magnetische
Azimut einer oder mehrerer den Koordinaten nach bekannter Seiten misst und dabei die Abweichung
f (von der Deklination, welche im Anfangspunkte des Zuges herrschte) hat, so entsteht eine


e


Verschiebung der Komparationsgeraden um den Betrag -5-. Dadurch wird die Querabweichung


des Zugsendpunktes meist vermindert (Abb. 5, vergleiche die Flächen abb´ mit den Flächen
|aAZ| — | Ih´b ]). Die Querabweichung A des Zuges kann aber mit dieser Messung auch
vergrössert werden (der Fall 3 in der Abb. 5).


II. Es wird die Ausgleichung der Querabweichung den Zugsstrecken proportional betrachtet_
Die Abweichungen der Zugspunkte nac h der Ausgleichun g sind ausgedrückt durch die
Ausdrücke 7), welche die Abweichungen von der Geraden AB´ (Abb. 6) darstellen. Die Ausgleichungsgerade
ab gleicht z. B. in der Abb. 7 die Flächen aa´k und kcb oder in
Abb. 8 die Flächen a´a k und k b b" aus. Indem diese Flächen durch die Ausgleichungsgerade
gleich werden, wird die Abweichung im Endpunkte des Zuges behoben (ausgeglichen), aber die
Punkte innerhalb des Zuges sind jedoch mit Querabweichungen behaftet. Die Fläche aa´k stellt
im Falle der Abb. 7 die grösste Querabweichung nach der Ausgleichung dar (welche im Punkte
k entsteht). Nach dem Punkte k werden die Beträge s positiv und damit die bis zu diesem
Punkte entstandene Fläche bezw. Querabweichung aa´k (absolut genommen) vermindert.
Es ist leicht einzusehen, dass man ganz dieselben Ausgleichungsgeraden in den graphischen
Darstellungen der Deklinationsschwankangen erhält, wenn man im Endpunkte des Zuges einen
(oder mehrere) oder überhaupt keine Verbindungsazimute misst.


Ing. MARIJAN MATIJAŠEV1Ć (KOSINJ):


O INDUSTRIJALIZACIJI I MENTALITETNIM
PREDISPOZICIJAMA ZA INDUSTRIJALIZACIJU*


(L´INDUSTRIALISATION ET LES PRÉDISPOSITIONS MENTALES
DE NOTRE POPULATION)


Držim, da je potrebno u stručnom šumarskom listu govoriti o problemima
industrije i industrijalizacije, 0 planskoj privredi, 0 šumskoj
taksi i metodama iskorišćavanja državnih šuma. Jedno zato, jer je šuma,
odnosno drvo, značajna sirovina za industrijsku privredu, a drugo, jer
se nalazimo na ekonomskoj prekretnici — već danas ili sutra — a na


* Fragmehat opsežnije studije 0 problemu industrijalizacije u opće, 0 šumskoj
industriji, o metodama eksploatacije državnih šuma i 0 šumskoj taksi.
135
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 18     <-- 18 -->        PDF

toj prekretnici! će šume, kao izvor industrijskih sirovina, imati značajnu
ulogu industrijskog katalizatora.


Ovaj članak (kao fragmenat opsežnije radnje) upozoruje samo na
izvjesne momente, koji su odlučni za ekonomsku politiku, a također i
za šumsku privrednu politiku, koja je sastavni dio državne ekonomske
politike.


1. O nužnosti industrijalizacije.
Svjetska ekonomska neuravnoteženost posljednjeg decenija postavila
je mnoga nova pitanja u ekonomijama pojedinih nacija, ali isto
tako i u odnosima međunarodnog gospodarstva. Internacionalna gospodarska
saradnja je pomjerena i ugrožena. Kao spasonosna ideja javlja
se tendencija k a u t a r k i j i** t. j . tendencija stvaranja zatvorenih gospodarskih
ćelija neovisnih jedne od druge i smanjenja međunarodne
zamjene dobara na minimum.


Autarkična nacionalna gospodarstva ostvarit će samo one zemlje,
koje imaju za to uslove, a to su zemlje takozvane ekonomske ravnoteže
i agrarne zemlje uz pospješenje svoje industrijalizacije. Prejako industrijalizovane
zemlje (Njemačka, Belgija, Engleska, Čehoslovačka i t. d.)
ne mogu stvoriti autarkično stanje svojim vlastitim ekonomskim snagama,
a kako i one teže da to stanje stvore, to je moguće jedino zauzimanjem
tuđih agrarnih reona ratom ili stvaranjem ekonomskih blokova
sa agrarnim zemljama.


Industrijske zemlje mnogo su ovisne od svojih agrarnih susjeda,
koji se javljaju kao producenti i izvoznici agrarnih produkata i jeftine
sirovine, a u isto vrijeme i kao konzumenti! skupih fabričkih finalija. Poremećenje
prijateljskih odnosa između industrijskih zemalja i njihovih
neindustrijskih susjeda izaziva teške ekonomske posljedice: zastoj industrije,
povećanje nezaposlenosti i glad.


Agrarne zemlje sa malenom industrijom, nerazvijenom urbanizacijom
ovisne su od prirodnih (ćudljivih i nesigurnih) faktora, na koje
čovjek u glavnom ne može uplivisati (slabe godine, suša, mraz, poplave
i t. d.). I u tim zemljama pojava gladi je regularitet. Stalne rezerve hrane
ne mogu se stvarati u dobrim godinama. Suvišci se prodaju i izvoze, jer
se nedostatak kapitala u zemlji stalno osjeća. Sa malenim procentom
gradskog i nepoljoprivrednog pučanstva, ove zemlje ne mogu da stvore
unutarnji konzum, pa se izvezeni produkti na internacionalnom tržištu
prodavaju često po cijenama ispod svjetskog pariteta. Radi nedostatka
kapitala izvoz sirovine je velik, ali i konzum industrijskih finalija i luksuznih
predmeta poradi razvijenih potreba gradskog pučanstva ne zaostaje
za konzumom zapadnih urbanizacija i tako iz godine u godinu
rastu deficiti agrarnih ekonomija u vidu zajmova na strani. Dakle postoji
nerazmjer između kulturnih potreba i mogućnosti njihova namirenja.


** Autarkija je pojam za izvjesni društveni organizam, koji konzumira ono što
producira, respektive producira samo za namirenje vlastitih potreba. Autarkija u našem
jeziku ima značenje samodostatnosti. U našoj ekonomskoj istoriji toile su autarkične
seoske zadruge sve do prodora kapitalizma u seoska gospodarstva.


136
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ipak agrarne zemlje* smišljenom i planskom privrednom politikom
mogu da stvore autarkično stanje na svom vlastitom terenu, što već
jako industrijalizovane zemlje ne mogu. Smišljenom akumulacijom kapitala
(unutarnjim zajmovima, prisilnom općom štednjom, zaštitom domaće
industrije) i podizanjem industrije agrarne zemlje mogu da postanu
zemlje agrarne ravnoteže, što će reći, da će postojati pravilan
odnos između poljoprivrednog i ncpoljoprivrednog pučanstva** (Sovjetska
Unija kao izrazito agrarna zemlja kumuliše i stvara državni ind.
kaptal na račun niske radničke najamnice i općeg niskog životnog
standarda. Vidi Mišk o vic : Ekonomska politika).


* Razdiobu država na države agrarne, države industrijske i države ekonomske
ravnoteže možemo provesti prema Miskovićevoj kategorizaciji (vidi Misković :
Industrijska politika) ovako:
I. II.
Agrarne zemlje: Industrijske zemlje:
Poljoprivredno pučanstvo je u većini, Pučanstvo zaposleno u industriji pret


t. j . preko 50% cjelokupnog pučanstva. stavlja veći dio pučanstva, dakle preko
Industrija je nerazvijena, a agrar eks50%.
Agrar tih zemalja ne može zadotenzivan.
Poljoprivrednog pučanstva voljiti potrebe unutarnjeg konzuma. Puima:
čanstva zaposlenog u agraru ima:
Sovjetska Unija: 84,9% (g. 1926) Engleska : 6.8% (g. 1931)
Jugoslavija: 82,0´% (g. 1931) Belgija : 19,1% (g. 1926)
Rumunjska 85,0% («. 1930) Holandija: 20,6% (g. 1931)
Poljska: 75.9% (g. 1931) Njemačka: 30,5% (g. 1933)
Bugarska: 82.4% (g. 1920) Čehoslovačka : 28.3% (g. 1930)
Mađarska: 54.0% (g. 1930) U. S. A.: 22.0% (g. 1930)
Španija: 56.1% (g. 1930)
Portugal: 51.1% (g. 1930)


III.
Zemlje ekonomske ravnoteže
pretstavljaju sredinu između obih ekstremnih kategorija. Postoji ravnoteža između
poljoprivrednih i drugih zanimanja. Unutarnji konzum jako je razvijen i blagostanje
stabilno. Životni standard je visok, a razvijena industrija i jaki agrar čine ravnovjesje.
Pučanstva zaposlenog u agrarni ima:
Francuska: 38.3% (g. 1936)
Švedska: 40.3% (g. 1931)
Norveška: 35.3% (g. 1930)
Danska: 34.8% (g. 1930)
Italija: 46.3% (g. 1931)
Kuba: 48.6% (g. 1931)


** Stanje ekonomske ravnoteže izraženo u brojevnoj relaciji neće za sve zemlje
biti izraženo jednakom relacijom. Dok u nekim zemljama može postojati ravnotežakod omjera 1:2 t. j . jedan poljoprivredni radnik naprama dva čovjeka iz drugih zanimanja,
a drugim može postojati i kod omjera 2:1. Sve ovisi o ekonomskoj strukturi
i bogatstvu zemlje. Prof. dr. Mijo Miskovi ć u svojoj raspravi: »O malom posjedu«
misli, da bi kod nas nastupilo stanje ekonomske ravnoteže, kad bi se poljoprivredno
pučanstvo prema zaposlenima u drugim zanimanjima odnosilo kao 2:1, a ne kod odnosa
1:1, kako bi se iz tehničkog izraza ravnoteže moglo podrazumijevati.


137
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Agrarne zemlje moraju požuriti sa industrijalizacijom pod imperativom
nesigurnih internacionalnih odnosa, ako ne žele da postanu
direktno ili indirektno kolonijama. Ovo mogu da postanu na dva načina:
ili da budu pobijeđene u nekom ratu i da izgube nacionalnu samostalnost
i slobodu ili da stvore gospodarski blok sa kojom industrijskom zemljom,
u kojem će slučaju agrarno stanovništvo niskog životnog standarda plaćati
viši standard industrijskog pučanstva, dakle bit će u stvari sistematski
porobljavano.


Ekonomski blok teoretski sa stanovišta međunarodne pravednosti
i jednakosti bio bi vrlo koristan za obje zemlje, ali uočimo li agresivnost
i međusobnu netoleranciju kapitalizma, takav blok doveo bi agrarnu
zemlju u položaj kolonije.


Jugoslavija je agrarna zemlja te se problem industrijalizacije za nju
javlja ne samo kao pitanje stvaranja ekonomske ravnoteže, nego i kao
pitanje njezine slobodne egzistencije u budućnosti. Poljoprivredni reoni
Dunavskog bazena mogu da postanu razlogom za internacionalnu konflagraciju
baš isto tako kao i obilje industrijskih sirovina na terenu Balkanskog
poluostrva. Zapadne industrijalizacije sa malenim i nedostatnim
agrarom neosporno imaju zahtjeve na agrarne reone u cilju stvaranja
unutarnje ekonomske ravnoteže, a te svoje zahtjeve mogu da ostvare
u dva pravca: teritorijalnim proširenjem u agrarne reone Sovjetske
Unije ili proširenjem u Dunavski agrarni bazen. U kojem će smjeru to
proširenje ići, ne može se danas još određeno reći, ali po općem zakonu
kretanja može se naslutiti, da će ono poći u smjeru najmanjeg otpora,
dakle u Dunavski bazen, tim više što bi zahvatom u ove reone bio riješen
i problem ishrane i dobivanja industrijskih sirovina sa Balkana.


Industrijalizacijom ovih krajeva stvorila bi se ekonomska ravnoteža
i iskorišćavanje još neiskorištenih sirovina i zapadne industrijalizacije,
u koliko i ne bi ostale sasvim nezainteresovane za ova područja,
ustručavale bi se da upotrijebe silu za svoj ekonomski prodor, jer bi ju
tu čekao dobar i jak odbojni zid uravnoteženih i tehnički spremnih država.
U tom i samo u tom slučaju mogli bi se stvoriti ekonomski blokovi
jednakopravnih.stranaka za zajedničku i uzajamnu korist.


Pustimo li po strani značenje industrijalizacije naše zemlje u međunarodnim
relacijama, industrijalizacija će utjecati i na promjenu unutarnje
ekonomske strukture i na formiranje novih društvenih i političkih
odnosa.


Imamo li! u vidu posljedice industrijalizacije t. j . razvoj urbanizacije,
uraznoličavanje zanimanja, zaposlivanje suviška poljoprivredne
radne snage, industrijske profite, poduzetničku dobit i t. d. i: konačno
stvaranje jednog jakog unutarnjeg konzuma za agrarne proizvode, onda
je jasno, od kolikoga je značenja industrijalizacija za agrarne zemlje.


Stanje jugoslavenskog agrara vrlo je nepovoljno s obzirom na
veliki procenat pučanstva uposlenog u poljoprivredi. Broj ljudi uposlenih
u agraru veći je od broja uposlenih u agraru u drugim zemljama.


Prema Jaszi-u dolazi na:
100 ha ziratne zemlje 120 ljudi100 ha » » 97 »
100 ha » » 72 »
100 ha » » 64 »
u Jugoslaviji
» Rumuniji
» Madžarskoj
» Austriji
138
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 21     <-- 21 -->        PDF

S obzirom pak na unutarnju raspodjelu stanovništva po zanimanjima
odnos između poljoprivrednih radnika* i zaposlenja u drugim za^
nimanjima stoji; za Jugoslaviju kao 3:1 , što je vidna ekonomska anomalija
(Vidi Mišk o vi ć: O malom posjedu; otštampano u beogradskom
knjiž. časopisu »Danas«). Taj anomalni odnos pokazuje jasno, da onaj
jedan iz nepoljoprivrednog zanimanja ne može konzumirati ono, što trojica
produciraju u poljoprivredi (dakle unutarnji konzum, koji je važan
regulator izvoznih cijena takoreći ne postoji), a u drugu ruku pokazuje
i preoptereć.cnost poljoprivrede radnom snagom. Radna snaga nije
produktivna.


Podizanjem industrije, postepenim procesom urbanizacije nastao
bi odliv radne snage sa poljoprivrede u industriju i spriječila bi se jedna
dalja loša posljedica preopterećenosti poljoprivrede radnom snagom:
parcelacija zemljišnog posjeda ispod povoljnog zemljišnog minimuma
sposobnog za kapitalistički način proizvodnje. Porastom urbanizacije
stvorio bi se unutarnji konzum, cijene poljoprivrednim produktima bi
porasle, a s tim zajedno i rentabilitet poljoprivrede i njezina sposobnost
za investiciju kapitala resp. intenzivaciju (umjetno gnojivo, nabava radnih
strojeva i t. d.). Što znači unutarnji konzum za agrar, ilustruje dobro
ovaj primjer: dalmatinski seljak ne može da proda u zemlji (prije utjecaja
Gospodarske Sloge) litru svoga vina za prosječno 1,50 d po litri,
dok švajcarski seljak može da postigne za litru cijenu od 10,— d.


Industrijskom preradom sirovine u fabričke finalije nastaju visci,
koji bi ostali u zemlji. Diferencije između vrijednosti sirovine i proizvedenih
fabričkih produkata, koje pretstavljaju radničke najamnice, ukamaćenje
kapitala, preduzetničku dobit i profit, ostajući u zemlji pospješile
bi akumulaciju domaćeg kapitala i podizanje životnog standarda.


Te diferencije, koje u pravilu gube agrarne i neindustrijske zemlje,
pretstavljaju ogromne manjke u narodnom gospodarstvu.


Po računima Fr. E. Junge a**
Vrijednost gvozdene rude iznosi 0,75 dolara (sirovina)


» » šipke iznosi
5,00 » (fabrikat)


» » čelične igle iznosi 6.800.00 » (fabrikat)


» čeličnih dugmadi iznosi 29.000,00 » (fabrikat)


pera
za sat iznosi 200.000,00 » (fabrikat)


Po računima A. We b e r a povećanje vrijednosti kroz preradu


teče
za drvo ovako:


1 m3
običnog drveta u težini 500 kg vrijedi 100.— d


1 m:!
drveta pretvorenog u celulozu vrijedi 1.000.— d


1 rn:i
drveta pretvorenog u hartiju vrijedi 1.500.— d


1 m8
drveta pretvorenog u vješt, svilu vrijedi 90.000.— d.


Ne smetnemo li poslije ovih podataka s uma, da agrarne zemlje gotovo
sve bez razlike izvoze žito, meso, kožu, drvo, gvozdenu rudu, bakar
i t. d., a uvoze gotove produkte proizvedene baš iz ovih sirovina, onda
su razumljivi deficiti agrarnih ekonomija.


* Pod poljoprivredom ovdje se razumijeva obrađivanje ziratnog zemljišta, dakle
agrikultura
u užem smislu i stočarstvo i ribolov.
** Citirano po djelu Dr. M. Miskovjć : Industrijska politika, Beograd 1936.


139
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Smišljenom industrijskom politikom oko podizanja one industrije,
koja odgovara zahtjevima zemlje, podigao bi se narodni dohodak i cjelokupno
narodno gospodarstvo postalo bi neovisno od prirodnih elemenata
(katastrofalna poplava 1926 g. u agrarnim reonima poremetila je
nevjerojatno žestoko cio nas ekonomski život), a akumulacija narodnog
kapitala stalno bi rasla. Utjecaj stranog kapitala bi opao, a ekonomska
neovisnost i sloboda zemlje u međunarodnom značenju ostala bi stabilna.


Industrijalizacija i urbanizacija mijenjaju i društvenu strukturu
zemlje (pojava industrijskog proletarijata) i formiraju nove društvene
vrednote. Porastom materijalnog bogatstva rastu i kulturne potrebe i
psihička struktura nacije se mijenja. Stvara se preduzetljivost i marljivost
i spoznaja o velikoj vrijednosti prirodnih darova i bogatstava i
smisao za njihovo čuvanje. Gušćom mrežom komunikacija, koju nose sa
sobom industrijalizacija i urbanizacija, duhovna veza između ljudi! različitih
krajeva postaje tjesnija, a i u međusobnom odnosu u prometu, trgovini,
u gradu i industriji nastaje nivelacija mentalitetnih osebina i stvara
se nova narodna psiha, nove i pomlađene nacije.


2. Mentalitetne predispozicije pučanstva za industrijalizaciju.
Problem svake industrijalizacije sadrži u svojoj osnovi tri uslovna
egzistenciona elementa, koji su međusobno povezani tako jako i homogeno,
da za ispravno riješenje problema mora u isto vrijeme postojati
svaki od njih u najboljoj kondiciji. Nesumnjivo je da je za industrijalizaciju
neke zemlje potreban novčani kapita l i prikladan i jeftin izvor
s i r o vin e (vlastita ili strana prirodna bogatstva), koju će industrija
prerađivati ili proizvoditi (rudarska industrija primjerice proizvodi samo
sirovinu, ali je ne prerađuje), ali isto tako važan je i treći industrijski
elemenat: r a d.


Pad, kao pojam industrijskog elementa, ukazuje nam se kao konstantna
količina ljudske radne snage, koja će biti na raspoloženje industriji.
To je kompleksni jedan elemenat sastavljen iz fizičkih, psihičkih,
kulturnih i mentalitetnih komponenata, koje opet rezultiraju iz ekonomskih
i društvenih odnosa formiranih historijskim udesom izvjesnog kraja,
odakle će radna snaga pritjecati u industriju. Dakle kod posmatrania
tog trećeg industrijskog elementa težište pitanja prenosi se na širu ili
užu okolinu onoga kraja, u kojem izvjesna industrija nastaje. Ta okolina
bit će važna za pritjecanje ljudske energije u industriju, čiji će prosperitet
zavisiti o radnoj sposobnosti okolnog pučanstva, produktivnosti
njegovog rada i njegovoj prilagodljivosti industrijskoj privredi. Pitanje
rada od eminentne je važnosti kod pospješene i užurbane industrijalizacije
u cilju da se što prije stvori ekonomska ravnoteža zemlje i bolja
raspodjela pučanstva po zanimanjima.


Možda će se ipak kome činiti manje važnim to pitanje, nego što u
stvari1 jest, ako se uzme u obzir mogućnost dobave radne energije iz
dalekih krajeva svijeta, što više iz krajeva nacionalno i rasno različitih
od kraja, gdje se industrija diže. Pa ipak moramo biti na čistu, da se
okolno pučanstvo (pogotovo ako je interesirano za odliv svoje radne
snage u druga zanimanja) može eliminirati od učešća u poslu samo
izvjesno kratko vrijeme i da će ono preko svojih najradinijih jedinki ipak
penetrirati u posao i tako kroz vrijeme stvoriti autohtonu radnu arrnadu


140
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 23     <-- 23 -->        PDF

u industrijskom preduzeću. I taj proces penetracije u posao u stvari je
mnogo brži i kraj najstrože selekcije od upliva stranog radništva na podizanje
radnog intenziteta domaćeg radništva.


Psihološki proces utjecanja stranog radništva na radni kvalitet
domaćeg radništva vrlo je spor i tegotan. Strani radnik uvijek je bolje
plaćen od domaćeg, jer mu je rad produktivniji i sa svojom većom najamnicom
on je u isto vrijeme baš onaj kamen smutnje, koji će smetati
prilagođivanju autohtonog elementa industriji. On CC Za domaće radništvo
biti ne uzor-radnik, nego sredstvo zarobljivanja autohtonog elementa
i otuda će stalno postojati nepovjerenje domaćeg radništva u industrijsko
preduzeće, koje je došlo u njihov kraj, da izmijeni sve ono,
što je stoljećima raslo u njemu i što mu je dalo i ekonomski i kulturni
oblik.


Pitanje rada još se jače ispoljuje u slučaju državne, planske industrijalizacije
(etatizovana privreda), koju će u glavnom i morati da provode
sve agrarne zemlje (investicije državnih kapitala, kapitala javnih
korporacija i jurističkih osoba), jer su privatni kapitali maleni i nesposobni
za velike industrijske investicije. U tom slučaju će princip socijalnosti
i humanosti oslabiti oštrinu kapitalističke selekcije radnika i tako
će se vrlo lako obrazovati radnički kader, koji će u industriju unijeti
mentalitet onoga kraja, u kojem industrija nastaje.


Državna privredna politika u pitanju industrijalizacije ne će se
samo rukovoditi mogućnošću iakše dobave sirovine i što jeftinije proizvodnje,
nego će često žrtvujući veći rentabilitet osnovati preduzeće i
u onom kraju, gdje je to ekonomski manje povoljno, ali gdje to traže
ekonomski neuravnoteženi odnosi. Industrijska politika bit će dakle u
svojoj osnovi i socijalna, a kod takovoga stanja stvari još jače upada u
oči važnost rada kao uslovnog industrijskog elementa.


Nije bez značenja, da li će se industrijalizacijom ubrzati proces urbanizacije
i klasnog diferenciranja, da li će se povećati raznoličnost zanimanja
i provesti odliv radne snage sa sela. Sva su ta pitanja također u
uskoj vezi sa mentalitetnim osebinama pojedinih krajeva i dok je o
kvaliteti rada pučanstva uposlenog u industriji ovisan samo njezin prosperitet,
to su ova druga pitanja od značenja za formiranje nove
društvene strukture, novih socijalnih i političkih odnosa u zemlji.


Konzervativni radni elemenat čuvat će svoje tradicije i društveni
i ekonomski kontinuitet sa selom i zemljom, te će radi toga urbanizacija
teći vrlo lagano. Društvena struktura u zemlji ne će se bitno izmijeniti.
Takovo radništvo pretstavljat će nekakvo sezonsko radništvo, koje
svu svoju društvenu i političku snagu bazira još uvijek na zemlji. Psihička
transformacija i kulturna preorijentacija izostat će sasvim, a poljoprivreda
ne će osjetiti nikakav uspon prosperiteta, već obratno, ona će
postati još ekstenzivnija. U mogućnosti da zadovolji zahtjeve svog niskog
životnog standarda kod seoskog trgovca svojom najamnicom, ono
će se zadovoljiti (to konzervativno radništvo) sa prihodom ekstenzivne
agrikulture kao nekakvom rezervom za svaki slučaj.


Konzervativan radnički elemenat je negativan, jer je negibiv i nema


smisla za samostalnu akciju i privređivanje. Vezan sa zemljom, koja će


mu ostati uvijek uporišnom tačkom u njegovoj ekonomskoj i političkoj


borbi, on ne će nikada znati da ocijeni pravilan odnos između industrije


141
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 24     <-- 24 -->        PDF

i rada, kapitala i najamnice i kako je takav elemenat opasan za proletarizovano
radništvo da ga izda u zamahu borbe za povišenje najamnice,
tako je i još više opasan i za industriju, jer može da čeka ne radeći, ako
ne dođe do svojih, u pravilu, prevelikih zahtjeva. On nije direktno ovisan


o najamnici. Takav radnički elemenat ne će nikada poprimiti karakter
industrijskog radništva, dakle on će biti u cjelosti daleko od shvatanja
životnih problema radničke klase.
Historijski podaci o procesu industrijalizacije u pojedinim zemljama
mogu da kažu, od kolikoga su značenja za industrijalizaciju baš mentalitetne
osebine pojedinih plemenskih i narodnih aglomeracija, a te se
manifestiraju u religiji, običajima, tradiciji i konačno u načinu života
i privređivanja.


Svakako je karakteristično, da su prve industrije i velike urbanizacije
nastale na terenu protestantskog vjeroispovijedanja u okviru germansko-
normanske plemenske aglomeracije (Engleska) i da se današnji
najveći gradovi nalaze na istom terenu (New-York, London). Protestantizam
(iz osnovnog korijena: protest, nemir) i smisao za riziko i poduzetnost,
te historijski naslijeđena pokretljivost (Normani su poznati
srednjevjekovni moreplovci) karakteristične su komponente engleskog
narodnog mentaliteta. Nasuprot tome ogromna Rusija u sjeni svoje religije
sa mnogo više smisla za mistična bogotraženja, nego za datu stvarnost
do preokreta nije imala nikakve industrije usprkos ogromnim zalihama
industrijske sirovine. Predratna carska državna ekonomska politika
Rusije bila je antiindustrijska.


Mentalitetne osebine naroda, plemena, širih i užih ljudskih zajednica
vremenski su produkt različitih komponenata. Govoreći o nastajanju
ljudskih društvenih organizama, Montesquie u ukazuje na
važnost klime, orografskih i hidrografskih prilika, načina privređivanja
osnovnih životnih dobara kao na elemente, koji su od značenja za formiranje
ljudske zajednice i njezinog mentaliteta.* Način privređivanja
osnovnih dobara za održanje života ona je crvena nit, koja kroz historiju
stvara izvjesnu ljudsku sredinu i koja je za proučavanje i posmatranje
razvoja izvjesne društvene sredine od eminentne važnosti.


Pišući o kulturnom razvitku Hrvata naš sociolog dr. D. Toma š
i ć** razdijelio je jugoslavensku etničku cjelinu na dvije kulturne zone
sa različitim i izdiferenciranim mentalitetnim osebinama, baš na bazi
privređivanja osnovnih životnih dobara.


Od predhistorijskog doba do industrije ljudska privreda za udovoljavanje
egzistencionih potreba razvijala se dihotomski u p o 1 j o p r i v
red u (agrikulturu), koja je obrađivala zemlju i uzgajala cerealije i
hranjivo bilje i voće, i u stočarstvo , koje je uzgajalo i pripitomljavalo
slobodne životinje u svrhu dobivanja mesa, kože, vune i mlijeka.
Nesumnjivo je, da su tokom historijskog razvoja nastajale kombinacije
jedne i druge privrede i društveno stapanje jednih i drugih privrednika,
ali ta osnovna, u davno doba postojeća privredna dihotomija ostavila je*
do dana današnjega svoje vidne tragove u mentalitetnim osebinama
pučanstva.


* Dr. Lanov i ć M.: Pravna enciklopedija. Zagreb.
** Dr. D. Tomašić : Kulturni razvitak Hrvata. Zagreb.
142
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Način privređivanja i stvaranja dobara osnov su ekonomskih i društvenih
odnosa, koji opet stvaraju mentalitet i psihičke osebine izvjesnog
društva, ali i te psihičke osebine i mentalitet stvoreni apriornim podacima
privređivanja, dakle fizičkih osebina prirode na izvjesnom stepenu
razvitka počinju djelovati! recipročno na način privređivanja i samo tako
ima se shvaćati, posmatrati razvoj izvjesne društvene sredine u historiji
Nikada se posmatranje izvjesnog društvenog organizma ne smije
svesti samo na vanjske podatke (privređivanje, fizika okoline) nego i
na unutarnje, i razmatrajući međusobno njihovo funkcionisanje može se
doći do ispravnih rezultata o društvenoj vrijednosti izvjesne sredine.


a) Poljoprivred a zahtijeva veliki intenzitet rada i stalno boravište
radnika na istom mjestu. Od ranog proljeća do kasne zime usredotočena
je poljoprivrednikova radna snaga u agrikulturi. Historijskim
razvitkom formiralo se u agrarnim reonima u glavnom marljivo i štedljivo
poljoprivredno radništvo. Nerazmjer uloženog truda sa plaćenim
prinosom agrikulture rezultirao je smisao za ekonomisanje s dobrima
i za štednju. Kako je poljoprivreda smještena u ravnicama i prigorskim
krajevima sa blagom konfiguracijom terena, to su veze i međusobni
uticaji različitih plemenskih aglomeracija bile mnogo tješnje i kulturni
razvitak imao je mnogo širu osnovu, koja nije bila vezana isključivo za
rasne ili mentalitetne osebine jedne izvjesne zatvorene etničke sredine.


Kulturni utjecaji sa strana bili su uvijek dosta jaki i povoljno su
utjecali na opće kulturno stanje agrarnih reona. Feudni sistem održao se
kroz stoljeća baš u ovim reonima, a u tim reonima odigrale su se i
borbe seljaka za povišenje egzistencionog minima.* U tim krajevima bila
su poprišta za borbu različitih kulturnih i religioznih ideja,


Rad se u ovim krajevima visoko cijeni i on je jedini izvor svih dobara.
Sve do nedavna moglo se je govoriti o gotovo jednoličnoj strukturi
sela u ovim reonima, a lihvarenje među autohtonim elementom bilo
je i ostalo strano. Trgovina ovdje nije mnogo unosna, barem ne za domaće
ljude. *´-\ %´


Radi jakog utjecaja sa strane i radi lakog prodiranja ideja i općih
nazora na svijet, tradicija nije od naročitog društvenog značaja, a to za
mentalitet izvjesne sredine mnogo znači, jer se ona u svom vlastitom
izgrađivanju služi sa realnim podacima savremene stvarnosti izvjesnog
vremenskog perioda.**


I ako je stanovništvo vezano duboko za svoju rodnu grudu, koju
obraduje, ipak nije toliko konzervativno, a da ne bi pošlo u druga zanimanja
pod povoljnim uslovima prosperiteta. Prelaženjem u grad ili industriju
poljoprivredni elemenat pretvara se u građanina i njegova dioba
sa zemljom je definitivna (posljedica slabije razvijene tradicije). Od
svojih radničkih suvišaka u građanskom zanimanju on kumuliše kapital
i često kupuje ponovno zemlju, na koju će se vratiti pod starost i na
njoj voditi uzornu ekonomiju.. Poduzetnost i marljivost poljoprivrednog
elementa vidi se i po tome, što je relativno malen broj ljudi iz ovih krajeva
u državnim službama kao žandarmi, lugari i financi. Osjećaj objektivnosti
i pravednosti je vrlo razvijena a politička zrelost je na visini.


* Lj crin : O Qergelyevoi knjizi.
** U ovim krajevima nema narodne junačke pjesme ni junačkog mitosa.
143
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ne postoji naglo bogaćenje. Bogatstvo u glavnom ne može da bude
produkt jedne generacije.


Posljednja ekonomska (specijalno agrarna) kriza otkrila je u stanovništvu
poljoprivrednih reona vrlo lijepih osebina. Usredsređeno u
sebi, u svoje vlastite snage, ono ne traži ni! pod najtežim okolnostima pomoć
sa strane, a prosjačenje je nešto, što je ispod ljudskog dostojanstva.
Ali zato ipak postoji smisao za međusobnu pomoć i solidarnost. Kulturni
zahtjevi ovih krajeva rastu u nesrazmjeru spram ekonomskih mogućnosti
njihovog zadovoljenja i tu se osjeća stalan pritisak pretička poljoprivredne
radne snage na gradska zanimanja.


Industrijalizacija bi za ove krajeve značila veliko odterećenje poljoprivrednog
suviška njezine radne snage. Lako je zaključiti da bi
urbanizacija tekla paralelno sa industrijalizacijom, jer je ovaj elemenat
psihološki sposoban za stvaranje građanskog staleža.


Ograničeno radno vrijeme i veća zarada u industriji, ljepši i udobniji
život na gradu privući će mnoge zemljoradnike i skloniti! ih, da napuste
agrikulturu, koja traži daleko veći intenzitet rada, neograničenog
i neuokvirenog u zakonom određeni broj radnih sati.


I baš taj momenat od odlučne je važnosti za prelaženje poljoprivrednog
radništva u gradska zanimanja.


b) Nasuprot poljoprivrednom pučanstvu pitomih i kulturnih agrarnih
reona stoji drugi dio našeg pučanstva, koje je zaposjelo brdske krajeve
nesposobne za agrikulturu i čija se privredna djelatnost u historiji,
a velikim dijelom i danas osniva na stočarstvu.


S t o č a r e n j e je privredna djelatnost vrlo ekstenzivna s obzirom
na ljudski rad i kroz stoljeća formirala je mentalitet ovih krajeva
različito od mentaliteta agrarnih reona. U potrazi za dobrim pašnjacima
pučanstvo ovih kraljeva bilo je dugo vremena mobilno i stvaranje većih
ili manjih organizovanih cjelina javlja se dosta kasno. Naviknuti na
obilje vremena, ovi naši stočari ne odlikuju se naročitim smislom za
sistematski rad. Prirodno zatvoreni u sklopu svojih neprohodnih brda
obraslih do nedavna gustom prašumom, oni su ostali daleko od evropskih
kulturnih utjecaja i postojeća kultura ovdje ima značaj autohtone
manifestacije. Poradi toga su i tradicije i konzervativnost u ovim krajevima
od posebnog značenja. Rad se toliko ne cijeni, a zarada prošnjom
(na štapu) isto je tako časna kao i radom (T o m a š i ć). U nekim krajevima
bogatstvo kuće procjenjuje se prema broju prosjaka koji idu u
prošnju u svijet.


Radi prirodne zatvorenosti kulturne potrebe ovdje su se jako sporo
umnažale, tako da nije moglo biti ni govora »o uvođenju savršenijih
tehničkih sredstava proizvodnje, tako da u ovim krajevima nije bilo
moguće ni potpuno iskorištenje same fizičke sredine (ruralizam), a kamo
li da se sama sredina prilagodi umnoženim potrebama čovjeka (industrijalizam)
« (T o m a š i ć).


Obilje vremena, što ga pruža stočarski način života i veoma malena
potreba rada privlačit će uvijek čovjeka ovih naših krajeva iz industrije
u patrijarhalni život sela. Ovdje će se dakle odigravati baš obratni
proces nego u agrarnim krajevima, gdje će ljudi pod pritiskom napornog
rada ići lako u industriju.


144
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Radništvo ovih krajeva zaposleno u industriji (po dosadašnjim
iskustvima) nema karakter industrijskog radništva već više manje sezonski
zaposlenih radnika koji ostaju vezani sa selom i njegovim tradicijama.
Ono se nerado naseljuje u blizini industrije, već radije ostaje
udaljeno od nje i po pedesetak kilometara.


Karakteristično je za ovaj elemenat da je sklon emigraciji i lutanju
po svijetu tražeći rada, ali su tradicije toliko jake, da se gotovo svaki
pojedinac i nakon dugog niza godina vraća u svoj rodni kraj i nabrzo se
opet izniveliše sa ostalim svojim zemljacima. Unošenje bilo kakovih
stranih utjecaja je otežano.


Trgovina kao profinjenija vrsta izrabljivanja vrlo dobro uspijeva
i
ii zato je u tim krajevima razvijeno lihvarstvo kao rudimentarni zaostatak
hajdučije. Trgovci daju kulturni ton u ovim krajevima.


Smisao za akumulaciju kapitala ne postoji. Slaba je međusobna
solidarnost i svijest o zajedničkoj društvenoj pripadnosti. Radi slabogosjećanja za opće i zajedničke potrebe, u ovim krajevima lošije su ceste,
slabo gospodarenje sa zajedničkim i općim dobrima (imovne i zajedničke
šume i pašnjaci), a kulturnih i prosvjetnih društava ima malo.


Gruba i neplodna priroda stvorila je ovdje ekstenzivan život i
vrlo niski standard života, ali i obratno niski standard života utječe opet
na ekstenzivnost života s obzirom na rad i privređivanje.


Razumljivo je da će ovaj stočarski elemenat prelazeći u industriju
ponijeti u nju i sve radne osebine koje je društveno naslijedio. Dok će
se poljoprivredni radnik naučen mučnom poljodjelskom poslu lako snaći
u industrijskom poslu, to će se radnik stočar mnogo teže akomodftrati
industrijskom sistematskom i uokvirenom radu. Sa vječnom težnjom za
slobodnim kretanjem, njemu je teško ostati dugo vremena na jednom
poslu i otuda pojava skitnica (nezaposlenih) baš iz ovih krajeva. 0 tome
ima mnogo iskustava. Industrijalizacija u ovim krajevima ne će donijeti
brzo željenog rezultata, radi sporog procesa urbanizacije, a prosperitet
industrije bit će ugrožen radi slabije produktivnosti rada ovog pučanstva.


Mentalitetne predispozicije za industrijalizaciju u ovim krajevima
ne postoje i ako je njezina potreba neosporna. I tu je ekstenzivna agrikultura
prenatrpana pučanstvom, a ekstenzivno stočarenje ne može da
zadovolji pa i niski životni standard pučanstva.


Pravac industrijalizacije teći će prema reonima naše stočarske kulturne
zone radi sirovina, ali kod proučavanja detaljnog plana o industrijalizaciji
morat će se povesti računa i o mentalitetnim predispozicijama
pučanstva, koje su ovdje samo generalno skicirane, ako se bude želio
što brži i efikasniji uspjeh takovog jednog značajnog ekonomskogpothvata.
Résumé.


L´auteur souligne la nécessité de l´industrialisation de notre pays. A l´égard
de la prédisposition mentale de nos populations envers l´activité dans l´industrie en
général, il discerne deux zones avec les prédispositions mentales tres différentes. Les
rayons agraires (avec des terres labourables) font la premiere zone ou la population
-est absolument prete a travailler systématiquement dans l´industrie. Dans les rayons
mont?4neux, au contraire, la population n´est pas encore mure a cette espece de travail.


145