DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Za članove ispitivače:


1. g. inž. Dr. Dragoljuba P e t r o v i ć a, v. savetnika Ministarstva šuma >i rudnika.
2. g. inž. A 1 e k s a . d r a Bogićevića, savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
3 g. inž. Ant u Ružica , v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
4 g. inž. Ka n g r g u Đuru , v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika
Za zamenike članova ispitivača:


1. g. inž. Dr. Rudol f a Pipana , v. sekretara Ministarstva šuma i rudnika,
2. g. inž. Petr a O s t o j i ć a, v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
3. g. inž. Boru N i k o 1 i ć a, v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika,
4. g. inž. Rajner a Fra u j u, v. šumarskog pristava Ministarstva šuma i rudnika.
Za delovođu ispitne komisije:


G. inž. Teodora Španovića, savetnika Ministarstva šuma i rudnika.
Postupiti dalje po propisima pomenutog Pravilnika, a naročito po čl. 9, 11 i 12.


13 januara 1939 god., broj 269. Ministar šuma i rudnika,
Beograd. D. S t o š o v i ć, s. r.


RAZNO


IZ »UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA«.


Zahvala.


»Udruženje studenata šumarstva« zahvaljuje se svim cijenjenim darovateljima,
koji su prigodom ovogodišnje »Šumarske plesne večeri« poslali bilo priloge u novcu,
bilo darove za lovačku tombolu ili buffet i tako doprinijeli odličnom uspjehu ove
priredbe.


»Udruženje studenata šumarstva«, najstarije stručno studentsko udruženje hrvatskog
sveučilišta, proslavilo je ovom zgodom svoju 35-godišnjicu, pa se zahvaljuje na
stiglim čestitkama tim povodom.


Uspjeh ovogodišnje naše priredbe svuda je zapažen, a o njemu se izrazila vrlo
laskavo i dnevna štampa. Mi još jednom svima toplo zahvaljujemo, koji su nas potpomogli
i nadamo se, da će oni i u buduće pratiti naš rad s puno razumijevanja.


Do 4. II. o. g. stigli su za »Šumarsko plesno veče« ovi novčani prilozi:
Po dinara 500.— Našička d. d.
Po dinara 280.— Prof. dr. Ugreriović A.
Po dinara 250.— Ing. Petar Rohr Našice, Krndija d. d. Našice, Jugoslovensko


šumarsko udruženje Zagreb.


117
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Po dinara 150.— Prof. dr. A. Levaković.


Po dinara 100.— Prof. ing. Setinski V„ prof. dr. M. Gračanin, Dr. ing. N. Neidhardt,
prof. dr. A. Petračić, prof. dr. Gi. Nenadić, prof. dr. V. Škorić, prof. dr. I. Pevalek,
prof. dr. A. Ogrizek, prof. dr. A. Zivković, prof. ing. A. Kauders, ing. Lenarčić,
dr. Vrbanić, Jugosl. destilacija drva Našice, Šumarski dohodarstveni ured Karlovac,
Ing. Jovanović, Ing. Kajfež, Našička tvornica tanina i paropila Novoselec Križ, Croatia


d. d., Vardar d. d., Jadransko osiguravajuće društvo u Trstu, Vistad a. d., Jakov
Baruch pilana Vardište, Šumski odeljak M. S. Simović i sinovi (ova tri zadnja priloga
po redu skupio je i poslao ing. Piškorić Višegrad), D. D. za eksploataciju drva Zagreb,
Ing. Juvančić, Ljudevit Brossig, Vlastelinstvo Kutievo, Bernard Krešić Osijek, dr. Oto
Frangeš, Dobrljin-Drvar a. d. Šibenik, Šipad d. d., ing. Rotter Čačak, Lovačko društvo
»Šljuka« Karlovac, E. Vajda Čakovec, Ing. J. Fev, ing. V. Cmelik i Filipa Deutscha
sinovi.
Po dinara 70.— Lovačko društvo »Racak« Čakovec, Kundrat Emil Zagreb.


Po dinara 60.— gđica Vladuška Adamcova Zagreb.


Po dinara 50.— Ing. B. Rukavina, Lovačko udruženje Virovitica, Hinko Rosenberg,
Lovačko društvo Varaždin, ing. A. Ficko, ing. V. Matić Jasenak, ing. Drago
Brnjas, Union tvornica kandita i čokolade, Ozren šumsko-industrijsko a. d., ing. Marijan
Jerbić Daruvar, ing. Ilija Janković Požega, Oroz Aleksandar, ing. Andrija Premužić
Zagreb, Franjo Szabo Teslić, ing. I. Klemenčić Oštrelj, ing. Vilim Piršić Zagreb,
ing. Edo Foreyt Pitomaca, Konstantin Dožnelić dir. t. t. Guttmann Belišće, ing. F.
Štiglić Kočevje, Nihag d. d., Travers d d., Iver d. d., Dr. Tkalčić, Ing. Kovačević,
ing. Fišer Karlovac, ing. M. Anić, ing. M. Plavšić, Dr. G. Manojlović Zagreb, ing. P.
Škrljac Zagreb, Dr. Ulmansky Beograd, dr. V. Jakoby Zagreb, Lovačko društvo Gospić,
ing. M. Majnarić Zagreb, ing. V. Beltram, prof. dr. B. Šolaja, V. Jakšić Zagreb, Oskar
Dremil Zagreb, ing. Benić, Pavao Klumperer, Ivan Matolnik, Marijan Benić, Ing. A.
Leustek, Marijan Benić, Ing. Jelena Verlić, ing. čoračić Mrkopalj, Cer d. d. Zagreb,
ing. Ivica Frković, ing. N. Lovrić Zagreb, ing. Ljubica Babić Zagreb, prof. dr. A. Gahs,
Ing. A. Troper, ing. Kovačević Jaska, prof. dr. Josip Baien, ing. Stjepan Francišković,
ing. Ante Premužić, dr. Milan Marinović i gđica Zdenka Lechner, stud. prava Zagreb.


Po dinara 40.— ing. Z. Pere, ing. Bela Jellman Zagreb.


Po dinara 35.— Mijo Marušić, šum. savjetnik.


Po dinara 30.— ing. Ivo Radosavljević, ing. Petar Dragišić Virovitica, ing. S.
Kopf Vinkovci, ing. Samavka Roman Beograd, Ing. Eduard Mane Sušak, ing. Jeronim
Kaler Vareš, Pičman Drago, dr. ing. Ž. Miletić, ing. Šafar, dr. Josipovich, Bartol
Grgurić Lokve, ing. Peroković, ing. Sevnik, ing. Ziernfeld Maribor, ing. Ante Paolić
i N. N. Zagreb.


Po dinara 25.— Dr. R. Ivančić, ing. D. Belov, ing. Dušan Gjukić Sarajevo, ing.
Simčić Beograd, Mira Juzbašić Zagreb, Bartol Pleško Krapina, Stj. Rehak Ključ, ing.
Emanuel Čazma, ing. Asančaić Drnje, ing. Josip Zaluški Hvar, Adolf Mellirva, ing.
Jerbić, ing. Bosanac i ing. Ekl.


Po dinara 20.— Scheithauer Robert, ing. Gijserboriski Imotski, ing. Fran Ravnik
Sarajevo, Viktor Spielvogel Našice, ing. Miodrag Kutlešić, ing. H. Madiraca, ing. I.
Janković Požega, ing. Ivo Navratil Jaska, Šumska uprava Pleternica, ing. Hanzl Požega,
ing. Zv. Slavić, ing. Zrinko Grahovac, ing. Böhm Kostajnica, ing. Ivo Miloj, Lov. društvo
Gjurgjevac, ing. Drago Herjavec.


118
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 66     <-- 66 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB« Jurišiće-vat Q kod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izrađjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deutsche Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


aoOOQOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOQOOCOOOCOCOOObOOOaOOOQCOOOOOOOQCOOOOOOOOQOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOCOOC


Uprava gospodarstva i šumarstva


KRNDIJ A NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


Soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooocooooooooc


120
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Po dinara 10.— Lovačko udruženje Valpovo, ing. E. Montina, ing. V. Plesa, ing.


M. Ježić, ing. Šetin, ing. Tonković, ing. Butković, Ilija Anaković.
Veće priloge za tombolu poslali su:


Državno dobro Belje, Beli Manastir: jednu košutu.


Vlastelinstvo kneza Odescalchi, Ilok: jednu košutu.


Ing. Adolf Jošovec, Durdenovac: 5 zečeva i 5 fazana.


Zečeva, fazana i divljih pataka stiglo je ukupno 45 komada.


OGLASI


Svakovrsno sjeme


.......................


kao i sadnice nudi
»ŠUMA« družba z. o. z.
podružnica


ZAGREB


Boškovićeva ul. 33 — Tel. 70-40
Tražite cijenik!


Današnjem broju priložen je
naš cijenik za 1939. g.


119