DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

POMOĆ DRUGU U BIJEDI.


Tajnik udruženja Ing. Ante Prcmužić proveo je prema zaključku sjednice Upravnog
odbora od 15. V. 1938. toč. ../sm. sabiranje dobrovoljnih prinosa među učesnicima


62. (XVII.) glavne godišnje skupštine J. Š. U. dne 2. X. 1938. u Vinkovcima za pomoć
drugu gosp. Andriji Qettwertu, koji je kao bivši vlastelinski šumar u dubokoj starosti
ostao sticajem prilika bez mirovine i bez ikakovih sredstava za život. Svoj prilog su
dali gg.: Ing. Rohr Petar Din. 100.— ; Ing. Bula Košta Din. 20.— ; Ing. Jerbić Din. 10.— ;
Ing. Strineka Din. 10.— ; Ing. Asančaić Din. 10.— ; Ing. Sulimanović Din. 10.— ; Ing.
Obradović Din. 10.-—; Dr. Ing. Miletić Ž. Din. 40.— ; Dr. Ing. Đuro Nenadić Din. 100.—;
Ing. Fay Din. 100.—; Ing. Valentić E. Din. 10.—; Ing. Ficko Din. 20.— ; Ing. Benić Din.
50.—; Ing. Štetić Din. 10.— ; Ing. Dropučić Din. 10.—; Ing. Gjurković Din. 10.— ;
Schmidt J. Din. 10.—; N. N. Din. 10.—; Kostelić Din. 10.— ; Ing. Heim Din. 10.— ; Ing.
Ostojić Din. 20.— ; Biljin Din. 10.—; Gjajić Din. 10.—; Ing. Markić Din. 20´.— ; Ing.
Bucalić Din. 10.—; Ing. Juvančić Din. 100.—; Ing. Zaluški Din. 10.— ; Ing. Korošec Din.
20.—; Vasilić Din. 10.— ; Crnadak Din. 10.— ; Tregubov Din. 10.— ; Pšorn Din. 10.—;
Berleković Din. 10.— ; B. Nikolić Din. 10.— ; Mihaliček Din. 10.— ; Kajfeš Din. 10.— ;
Belov Din. 20.— ; Batić Din. 10.— ; Ing. Premužić A. Din. 50.— ; Ing. Beltram Din. 30.—;
Ing. Bestal Din. 30.— ; N. N. Din. 10.—; N. N. Din. 10.— ; N. N. Din. 5.— ; Koppf Din.
10.— ; Dremil Din. 10.—. Ukupno Dinara 1015.—.
Novac je odmah iza skupštine poslan gosp. Gettwertu u Osijek, ali jer je on
međutim umro, vratila ga je pošta natrag. Zaključkom Upravnog odbora na sjednici
od dne 22. I. 1939. pod toč. 10. poslat je novac ovih dana ranije obudovljcnoj snasi
pok. gosp. Gettwerta, Margareti Gettwert, koja sada potpuno sama i bez sredstava
ima na brizi troje nejake dječice.


Javljajući ovo plemenitoj gg. prinosnicima skrećemo pažnju sviju članova J. Š. U.
i povodom ovog slučaja, da je i socijalno (drugarski) i razumno začlaniti se odmah u
Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu i u Posmrtnu pomoć J. Š. U., da svojta svakog
našeg člana uzmogne poslije slučajne ranije ili docnije smrti svoga hranitelja primiti
barem neku sigurnu pomoć. Gdje i ne bude bijede, dobro će pomoć doći, a u slučaju
velike oskudice biti će ta pomoć pravi spas barem za prvi najgorji čas!...


Iz Uprave Udruženja.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Mjesto vijenca na odar pokojnom Josipu Hekneru šumar, nadsavjetniku u p.


g.g. činovnici šumarskog odsjeka kr. banske uprave savske banovine u Zagrebu, sakupili
su i darovali zakladi Din. 350.
G. Knežević Milan šumar, savjetnik Sarajevo na spomen pokojnom Ing. Josipu
Waszneru šum. nadsavjct. u p. darovao honorar za nekrolog od Din. 21.
G. Ing. Vladimir Bosiljević, šef šumske uprave Jaminske-Morović sakupio od
područnog osoblja i darovao zakladi Din. 100.
Novac je koristonosno uložen.
Darovateljima na plemenitom daru najljepša hvala i služili za primjer ostaloj
gospodi, da se prigodice sjete sa darom te humane zaklade.


Iz Uprave udruženja.


115