DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 42     <-- 42 -->        PDF

potpuno iskorišten za stanovanje ili u skladišne svrhe. Načelna su rešavanja obrazložena
nizom praktičkih primera (izložbena zgrada u Leipzigu, kolodvori, sportske dvorane,
skladišta i t. d.).


Knjiga će dobro poslužiti našim tehničarima kao korisni priručnik za sve zadatke,
koji se danas postavljaju kod rešavanja modernih krovnih konstrukcija.
(Iz Odelenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika br. 8918/38
od 3. januara 1939. god.)


MILAN KNEŽEVIĆ: D1VOKOZA, Sarajevo 1938.


Pod gornjim naslovom nedavno izašla i lijepo opremljena knjiga našega saradnika
g. M. Kneževića iznosi 133 stranice običnog formata i ima ovaj sadržaj:
Uvod, historijat, opis, način života, gajenje, lovačka oprema, lov, krivolovstvo,
lovno osoblje, uređivanje lovišta.
Upadaju u oči i krasne ilustracije bosansko-hercegovačkih lovišta i lovačkih


kuća.


Pobližu kritiku knjige donijeli su listovi »Lovec« u Ljubljani i >»Lovačko-ribarski
vijesnik« u Zagrebu (broj 12 — 1938), pa skrećemo pažnju čitalaca na te opise.
Cijenu knjige nije nam pisac priopćio. Adresa piščeva: Sarajevo, Nemanjina ul.49.


PREGLED ČASOPISA


Tharandter forstliches Jahrbuch, 1935. — Dr. W. Lang ne r: Bestandsgeschichtliche
Untersuchungen über Samenherkunft und ihre forstliche Bedeutung
(Istraživanja o porijeklu sjemena u vezi s razvitkom sastojine. Primijenjeno
na ariš u Saskoj), s. 1—47. — Dr. W. Gros s köpf : Stoffliche und morphologische
Untersuchungen forstlichungünstigen Humusformen (Istraživanja o nepovoljnim šumskim
humusnim tvorbama), s. 48—111. — Dr. Q. Müller : Zur Forst- u. Wirtschaftsgeschichte
des Marienberger Forstbezirkes im Erzgebirge (O šumarstvu sreza Marienberg
u Erz-Qorju), s. 121—164. — Dr. Q. Krauss-W. Wobst: Über die
standörtlichen Ursachen der waldbaulichen Schwierigkeiten im vogtländischeu Schiefergebiet
(0 stanišnim uzrocima poteškoća uzgajanja šuma u škrilj. području Vogtlanda),
s. 167—246. — S. Petri n i: Ein Fehler in der Faustmannschen Formel (Qriješka
u Faustmanovoj formuli za izračunavanje vrijednosti zemljišta), s. 246—252. —
Holzpreisbewegung in den sächsischen Staatsforsten 1934 (O cijenama drvu u saskim
državnim šumama 1934), s. 253—262. — Dr. Rubner : Höhentriebe der Lärche und
Fichte im Jahre 1934 (O visinskom prirastu ariša i smreke u 1934), s. 262—269. —
Dr. W. Bavendamm : Woran erkennt man Cenangium abietis? (Po čemu se pozna


C. a.?), s. 269—273. — Dr. W. Bavendamm : Dothidea noxia an amerikanischen
Eichen (D. n. na amerikanskim hrastovima), s. 273—275. — R. P a e s : Die Geschichte
der Lärche im Braunschweigischen (Iz prošlosti ariša u B.), s. 281—330. — Dr. K.
Rubner : Der Nebelniederschlag im Wald und seine Messung II (0 magli u šumi i
njenom mjerenju), s. 330—342. — Winkler : Beiträge zur Verbesserung der Lebensbedingungen
des Wildes im deutschen Walde (O popravljanju životnih prilika divljači
u njem. šumama), s. 349—400. — Dr. W. Weisto r od: Einfluss der Bärenthorener
Wirtschaft auf physikalische Bodeneigenschaften (O utjecaju trajne šume na fizikalna
svojstva tla u B.), s. 413—479. — Ing. A. Heger : Beiträge zur Vorratswirtschaft
(O gospodarenju drvno-zališnim načinom), s. 485—536, 691—747, 757—815. — Dr. E.
Schüz : Die Vogelberingung in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung
96