DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 7     <-- 7 -->        PDF

II IZDAVANJE DRUŠTVENOG GLASILA I UNAPREĐIVANJE
STRUČNE ŠUMARSKE LITERATURE,


Društveno dasilo Šumarski List izlazilo je redovito, pa je u njemu
-kao i dosada doneseno mnogo stručnih članaka. Redovno se poklanjala
pažnja prikazivanju novih edicija domaće i strane šumarske literature,
te pregledu važnijih članaka iz stranih stručnih časopisa.


Dvobroii su izlazili samo onda, kada |e to. bilo potrebno poradi


većih članaka, ako je to bilo probitačno i potrebno radi.zaokruženog


prikaza odnosnog predmeta.


Saradnicima Šumarskog Lista išlo se i ove godine na ruku, kad
su željelivda im se s manjim troškom otiska željeni broj; separata, samo
ako su to pravodobno saopćili uredništvu ili Upravi udruženja. — Trošak
za tiskanje separata snosih su pisci, a to im se redovno ustezalo
prigodom i´splate honorara.


Na saradnike Šumarskog Lista mislilo se i pri nabavi novih knjiga
za društvenu knjižnicu, pa se nabavilo više najboljih djela o biljnoj sociologiji,
fiziologiji, klimatologiji i geologiji — sama djela od najistaknutijih
zastupnika tih struka.


IIL POPUNJAVANJE STRUČNE DRUŠTVENE KNJIŽNICE I MUZEJA.


Za društvenu knjižnicu nabavljena su slijedeća djela i ona.su dobila
pored djela u zagradi navedene brojeve knjižničkog kataloga:


Jaeger L.: Orundlagen der Holzgasanlagen (1640);


Pjeev P.: Platforma za državna gorsko-stopanska politika (1648);


Stojanov L: Sbornik na sojuza za zaščita na rodnata priroda (1649);


Dr. Šlezinger: Zaščita na prirodata i nejvoto značenije za narodnoto
stopanstvo (1650);
Ristić V.: Krivaja od osnivanja do stečaja (1651);
Frič J.: Pfispevkv k dejinam probirek (1652); .
Stojanov V.: Opiti za dobivanje smola (1668);
Stojanov V.: Izučavania vrhu svivaneto na b. borovih materiale ot


našite igl. gori (1669);


Schadelin Dr.: Die Durchforstung (1670);


Kraus G.r Boden und Klima auf kleinstem Raum (1671);


Braun-Blanquet: Pflanzensoziologie (1672);


Dr. Mliller K.: Aufbau, Wuchs und Verjungung der stidosteuropaischen
Urwalder (1673);
Dr. Rothkeget: Handbuch der Schatzungstehre fiir Grundbesitzungen
I. Landwirtschaft, II. Forstwirtschaft <1674);


Broz-Iveković: Riječnik Hrv. jezika L i II. dio (1675);


Balsiger R.: Der Plenterwald (1678);


Demić K,: Radne mašine za obradu drveta (1680).


Nova slltnija djelca i starija poklonjena opće poznata ili za šumarstvo
nevažnija djela nismo ovdje navodili. Ona će doći u popis
nadopune kataloga knjižnice ili u novom skorom izdanju toga kataloo-a
Broz-Ivekovićev Hrvatski riječnik poslužit će izvrsno kao priručnik
kod sastavbanja šumarske terminologije.


Domaći i! stručni časopisi primani u zamjenu za Šumarski List uvr^


šteni´su u društvenu knjižnicu i spremani za uvez. Znatan broj tih časo»


pisa IZ ranijih godina tvrdo je uvezan. .