DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ljubitelji lova, a i svi ostali doživjeli su pravu senzaciju, koja se
valjda kod nas samo iiu Belju i jiiože doživjeti. Pod vodstvom sada već
nažalost pokojnog druR-a g. K. Šalera promatrali su nebrojna tako reći,
stada jelena, košuta i lanadi, a ujedno su se i kole!j:e najglasovitiji lovci
zapanjili gledajući kojega jelenskog kralja, kako pun muške snage i
ponosa u veličanstvenoj postavi promatra nas, što prolazimo, ili krvavo
sunce što zalazi i
ii kroz grane stoljetnih hrastova pozlaćuje i nas i njega^
i sve oko nas ,..


Po svršetku ekskurzije i na prolazu prije razlaza pregledana je još
u Osijeku tvornica Žigica »Drava«,


Vrlo interesantna i poučna bila je stručna ekskurzija poduzeta
odmah nakon početka skupštinskog zborovanja u Novom Sadu autobusima
na »Venac« u Pruskoj gori u šume manastiiske i šume petrovaradinske
imovne općine. Pored prekrasnog pučkogorskog pejsaža bilo je
tu nažalost najmarkantnije posvemašnje propadanje sviju hrastovih
stabala unutar inače lijepih mješovitih sastojina.


2. —^ I za ovu godinu postarao se Upravni odbor, da uz susretliivošću
i uz pomoć gg. kolega u Vinkovcima omogući učesnicima 62.
(XVIL) godišnje glavne skupštine pregled drugoga jednoga tipa naših
šuma, u koje se neće ni polaziti s »ritskim« raspoloženjem, jer se
ide n domaju onih najdivnijih il najglasovitijih slavonskih hrastika, koji
su još i danas svoje vrste naša šumarska slava. Past će nam eto u dio,
da vidimo barem još ovaj puta one ponosne divove, čiji su drugovi kada
ih je bilo na bro| još bezbroj oduševljavah i zanosili starog našeg dičnogJosipa ´Kozarca i tolike druge, a u našu zemlju mamile šumske trgovce
čitavog svijeta i sviju naroda. Vidjet ćemo doduše ostatke drevnih slavonskih
hrastika, što ih je ipak — koliko toliko— sačuvala još jedino
Brodska imovna općina, gdje je poimanje potrebe potrajnostii u šumskom
gospodarstvu zasvjedočeno najbolje baš tom činjenicom. Sjetne možda
nečije misli na polasku iz toga drevnog šumskog hrama otierat će jamačno
veseli i nadobudni izgled današnjih srednjodobnih slavonskih sastojina,
kojima će se prolaziti u šumskim srezovima »Trizlovi<^ »Radiševo« S
»Rastovo« Brodske imovne _ općine, te sreza »Spačva« i »Kragujna«
Direkcije šuma Vinkovci. 0 nastojanjima dosadanjira i sadanjim, a o
nadama skorim i budućim, što ih pružaju potomci slavnih slavonskih
orijaša razlagjit će nam naši drugovi iz Vinkovaca, a naročito gg, Ing.
Smilaj i Ing, Šokčević.
3. — Iako prošle godine nije Upravi udruženja uspjelo, da ostvari
zamišljenu ekskurziju u šume Českolovačke poradi prijave premalenogbroja učesnika, Upravni je odbor opetovano pomišljao na ponovni pokušaj.
Mišljenje je međutim da najprije treba osigurati minimalan brojsigurnih učesnika, a onda da stupi u pregovore sa predstavnicima čeških
bratskih šumarskih krugova i nadleštćiva. 0 tome se na 62. skupštini u
Vinkovcima treba dobro porazgovoriti, a onda odmah možda i sa prijavama
započeti, da se ljeti 1939. zamisao tada sigurno i ostvari.
4. — »Der deutsche Forstwirt« (Breme}i) dostavio je Upravi udruženja
prospekt za šumarskn ekskurziju u Ameriku za vrijeme od 6. aprila
do 8. maja 1938. Nije bilo dostatno vremena da to objavimo članovima
udruženja, a i trošak za put bio je predviđen znatan (1231 njemačka
marka) ili oko Din. 18.500.—.
7