DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Ing. Slavkom Jovanovičem, sefom šum. odjeljenja beljanskog gospodar^
stva i s ostalom gg, kolegama šumarskim in7.injenma s dobra Bolje Koji
su ekskurziju pratili čitavo vrijeme njenoga boravka ^^^^Je ju bez oozra,
da li su se pregledavali šumski, poljoprivredm ih mdustrijski ooieiai.
Odmah se raspredalo o karakteru šuma, vrstama drveta, nacmu Korištenja,
njegovanju sastojina, i uvođenju novih vrsta drveća, o tra^^sporm
drveta iz šume i o njegovim poteškoćama, kad Dunav iznenadi brzom^
poplavom i t d. Doskora se međutim kod sviju grupa razgovoracazaustavio
razgovor kao po dogovoru na jednoj točki: crnilo se skoro
svima nama od ekskurzije bajkom kađ su kolege iz »ritova« poceii
spominjati cijene što se polučuju za kubik topolovih klada, vrbova siblja,.
cjepanica, dasaka i svakojake druge »prtene robe«. Odmah se s vecim
poštovanjem i ako još nekako u čudu, počelo pogledavati na one kuljave
i kao od masti svjetlucave vrbove krošnje što su navirale na dunavske
vode niskih obala, kao kada kruh od dobra kvasa prebuja preko naćava.


I taj se puta eto, pokazalo, koliko su potrebne stručne ekskurzije i
starijim šumarskim stručnjacima. Čitalo se kojom i ne jednom, zgodom
i prije o tim ritskim šumama, čulo se o njima na sastancima i u razgovoru
s kolegama prigodom drugih skupština Udruženja, ali sve je to^
nekako prohjetalo kraj uha ili brzo ispadalo iz glave. Interes šumarski
ih da kažemo onaj pravi »šumsko-gospodarski« u sviju je od časa na
čas postajao sve veći, pa već ni od krme ni s prove parobrodića »Belje«
nisu ni zabludivale riječi: jelen, rika, košuta, dvanajsterac, patka,
komarči i t. d,, a u središtu broda započe prava ozbiljna rasprava, U
tom smislu i u takovom raspoloženju prošla je čitava ta trodnevna i
vanredno korisna ekskurzija, pogotovo kad su domaći gg, kolege s puno
spremnosti! i opravdanog ponosa pokazivali nove uspjele kulture topola
i bagrema, pa i amerikanskog jasena, gdje nije stradao bio od leđa.
Svima učesnicima ekskurzije postalo je očigledno i jasno, da »ritski«
šumari!, barem oni na drž. dobru Belje imaju važan i lijep zadatak da
što potpunije zadovolje potrebu drveta jednoga našeg u svemu najbogatijeg,
ah šumama preoskudnog kraja; da oni taj zadatak vrše valjano,
ali da to vršenje nije zabavni lov na patke i jelene, već pravo naporno i´
neumorno stručno i mnogovrsno poslovanje. Da to poslovanje uspješno
stremi k usavršavanju i sve većem intenziK^iranju svjedoči novo podignuta
zgodna moderna pilana u Kneževu, gdje će se krupniji materijal
mehkoga drveta beljanskih šuma detaljno prerađivati, da u obliku gotovih
produkata ili prerađevina zadovolji i podmiri potrebe širokih bačkih
ravnica. ^


Učesnicima ekskurzije prikazan je i pokazan nastanak poljeprivređnog
djela dobra Belje, gdje se plodno tlo izgradnjom nasipa i
izgrađenom kanaHzaci´jom uz podizanje vode pumpama preko nasipa
otelo dunavskim poplavama i privelo intenzivnoj i modernoj poljoprivredi.
Demonstrirana je ophoda tla strojevima, praktički! rezultati selekcjomranja
sjemena razHčitih poljoprivrednih usjeva, korisni ne samo
za državno dobro Belje, nego i
ii za ostalo susjedno pučanstvo; pokazane
su 1 pregledane uz stručna razjašnjenja staje krava i svinja prerada
mhjeka u maslac, a ostatak u tvrdu masu kao polazno gradivo za raznovrsno
dalje prerađivanje i iskorištavanje. Posebice ie detaljno pre<^ledana
velika šećerana i protumačeno potanko funkcionisanje sviju "nak^
mkm-^ ´"^ ´^^"""^ ^´´^´´´´´´ ´ ^ spremanju i čišćenju za buduću


6