DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Na dz 0 r ni 0 db 0 r:


Ing, Qriinw)ald Josip, viši šumarski savjetnik Direkcije šuma, Zagreb.


Ing, PavUć Ante, savjetnik Banske uprave, Zagreb.


Ing. Jagrović Svetozar, viši šum. savjetnik, Zagreb.


Drtiić Miiart, viSi šum. savjetnik u p., Zagreb.


_ Z a m j e n i c i nadzornog odbora:


Ing. M-aJiiarić Marjan, šumarski savjetnik Direkcije šuma, Zagreb.


Ing. Pere Zvonko, savjetnik Banske uprave, Zagreb,


Urednik Šumarskog Lista:
Iiig. Dr, Antun Levaković, redovni profesor univerziteta, Zagreb.


Dopisom od 24. II. 1937. zahvalio se g. ing. Antun Šejbal, šumarskt:
savjetnik iz Banjakike, na članstvu u upravnom odboru, pa je na odborskoj
sjednici od 7. marta 1937. zaključeno, da se od tada redovito na
sjednice poziva izabranii zamjenik g. ing. Milan Anić, pristav, šumarskog
fakulteta, Zagreb.


Dne 10. I. 1938. umro je g. Ing. Bogdan Babič, šum. direktor u Sarajevu,
pa je na odborskoj sjednici dne 27. II. 1938. zaključeno, da se.
od tada redovito na sjednicu poziva izabrani zamjenik g. Ing„ Balić-


Mehmed, savjetnik Dir. šuma Banjaluka.