DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 24     <-- 24 -->        PDF

stanje iiii0Yiiie i zaklada


Jugosloveaskog šumarskog udruženja koncem godine 1937,


H. Stanje imoYine^
V r j. j e d n 0 s t


Tek.
broj
1
Predme t
A. Aktiv a
Blag´ajmčko stanje u gotovomBlagajničko stanje u efektima
novca .
... .
koncem god.
1936.
Din
4.141
586.207
P
45
47
koncem god.
19S7.
Din
19.981
613.694
P
36
81
Opaska,;


2
biblioteka .
20.169´
58.293
262.440 .

18.153
52.464
236.196

Nekretnina : Zgrada „Šumarski Dom" 2,450.000 2,450.000
-4 97.793 25 107.576 75
.
3,479.044 17 3,498.065 92
B. Pasi v s>WKKKm´
1 Dug,. .... . . ....... . — — 2.000 .
A
B
C. K e k a p i t u 1 a c i j a
Ukupna pasiva ......... .
3,479.044

17

3,498.065
2.000
92

Ostaje eista imovina 31. XII. ... . 3,479.044 17 3,496.065 92
Prema prošloj godim imovina je veća
— — 17.021 75
B« Statiie zaklada:
1
2
3
4
5
Kere&kenjijeva pripomočna zaklada . .
Literarna Borošičeva zaklada .... .
Fond za propaganda šumarstva u spomen
Viteškog Koralja Aleksandra I
Ujedinitelja .......... .
Fond za održavanje godišnjih skupština
Fond posmrtne pomoći ...... .
39.963
16.490.
3.705
20.958
,2.920
17
82
69
50

46.055
18.051
3.802
21.356
1.183
04
75
98
12U Zagreba, dne 31. prosinca 1937.
Predsjednik,: Blagajnik :
l)r. Dragoljub Petrović^ v. r. Dremil Oskar, v- r.
Nadzorni odbor :


.´ Ing. GruiiwaM Josip, v. r.
Drnić Milais, v. r.


25