DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 19     <-- 19 -->        PDF

skih ploča od g. lug. Ivana Isajeva, na kojima su ^^^f´^´^"^^^^


skice izrađivane u ono vrijeme, kada je Udruženje izdalo prve svojv


propagandne plakate u bojama u velikoj nakladi. _ -^...^H;


Plakati su u glavnom već raspačani, pa ce se doskora pristupiti


novom izdanju. ,, -,


Šumarskoj propagandi bio je namijenjen čitavi ^^™^^^^^^\^f.^^,^^^^^


dranske izložbe u Zagrebu, koju je za vrijeme od 25. VL do 5. Vll 19^^.


priredio u prostorijama Zagrebačkog zbora zagrebački oblasnu Odbor


Jadranske straže. Za uređivanje toga dijela izložbe zamoljena je po


priređivačima bila Upravna udruženja kao i Šumarski odsjek Kr, Banske


uprave u Zagrebu. S tehničkih razloga odvijao se posao oko uređivanja


toga diiela izložbe unutar djelokruga banovinskog Šumarskog odsjeka,


koji je sabrao i dao izraditi najveći dio izložbenog materijala. Dio


vrijednog izložbenog materijala dostavili su i Šumski odsjeci kr. Ban


skih uprava Primorske i Zetske banovine, te profesorska stolica za uz


goj šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Uredivanj^ toga šumarskog


dijela Jadranske izložbe rukovodio je tajnik Udruženja Ing. Ante Pre


mužić, a kod samoga rasporeda izložbenih predmeta pomagao je ii član


upravnog odbora Ing. Milan Anić.


Budući da je čitavo naše jadransko primorje područje krša, koji je


od najveće česti gol i pretvoren u pustu golu kamenjaru, to su i svi


izložbeni predmeti, kao i svi natpisi kojima su oni tumačeni ukazivali na


to, zašto su i kako divni primorski krajevi postali pusti kameni krš, te


što treba da se radi, da se ti krajevi ponovice ozelene, učine produktiv


nima i sposobnima pružiti domaćem stanovništvu hranu, odjeću i krov


nad glavom, kao prve i neophodne životne potrebe.


Izvrsni fotografski snimci poglavito od gg. prof. ing. Alfonsa Kaudersa,
Ing. Josipa Marčiča i Vinka Novaka, što su ih oni snimili za vrijeme
dugogodišnjeg svojeg uspješnog rada na kršu, povećani na format
60 X 90 uz sustavan rasporedaj i odgovaraj>uće legende govorili su posjetiocima
izložbe u glavnom ovo:


L — Primorje je imalo i lijepih šuma i dobre zemlje. U sječom
proredene šume tjeralo se previše stoke. Šuma je ostala bez pomlatka, a
voda i bura odnesoše zemlju te ostade goli kamen (7 slika).


2. — No na kršu teče život dalje ... Preostala se stabalca slijeku,
nose u sela i gradove, pa čak i brodovima izvoze u Italiju. Pale se
krečane i kreše brst za stoku, a stoka i sama brsti svuda, što stiene
(6 slika).
3. — Od bure i posoUce stradaju ostatci šume, a zemlje nestaje u
nepovrat (6 slika).


4. — U nepovrat odnosi voda i debele naslage zemlje s kraških
brda stvarajući bijesne bujice (2 slike).
5. — Obuzdavanje bujica tehničkim napravama mučan ie i skupocjen
posao (4 slika). ,


6. — Pošumljavanje golih površina krša potrebno je, da se jeftinije
obuzdaju bujice, pomogne preporodu poljoprivrede i okruni prirodna
Ijeota divmb primorskih krajeva (5 slika).
^ 7. — Izradom stručno trasiranih i solidno građevnih staza podu-


ITshka) ´^´^^""^ ^´´´´´^"´^´ "" seljaštvu olakšava preporod poljoprivrede


20