DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 18     <-- 18 -->        PDF

, Vodeći računa o p.adaiijim prilikajna, koje sada u našim .siniiania
i šumarstvo vladaju, Unravnii je odbor uvidio, da uc b[bila dostatna propaganda
šumarstva, što bi ju moglo razviti samo J. Š. U. radom svojih
članova koji su gotovo isključivo kao šumarski namještenici i upravljači
u državnim, samoupravnim i privatnim šumama i suviše zaposleni redovnim
odvijanjem poslova, a niti skučenim sredstvima, kojima u tu
svrhu Udruženje može da rasplaže.


Stoga se u prvom redu obratilo predstavkom na Gospodina Ministra
šuma i rudnika, da se unutar Ministarstva, a pri Odjeljenju za vrhovni
šumarski nadzor osnuje poseban Odsjek za šumarsku
propagandu . Šumarska naime propaganda, da bude svestrana i
uspješna, zahtjeva jedan dobro smišljeni! sustavni i dugotrajni intenzivni
rad, kojemu se može predati za to spreman i nadaren stručnjak, ako ga
ne razdire stotinu drugih misli i dužnosti. Šefu, a s vremenom i drugom
osoblju toga odsjeka treba dati prilike i mogućnosti, da odmah pri početku
svojega rada upotpuni svoju spremu za propagandistički svo] zadatak
rolaženjem onih krajeva, pregledom i proučavanjem onih naših
šumarskih prilika, kojii su im u dosadanjem njihovom praktičnom radu
ostali nepoznati. Iz vlastitog gledanja i iz razgovora s kolegama stručnjacima
u pojedinim krajevima moći će tada ocijeniti i razabrati, šta je
u svakom odjelitom šumarskom problemu i specifičkim prilikama pojediinog
kraja bitno i najglavnije, da može izraditi valjanu os-novu i program
za sustavan i svestran propagandistički rad te organizaciju toga
rada. Bude li po tom dalji rad toga odsjeka propaganda šuma, t. j . neposredno
propagandističko pisanje članaka za dnevnu i periodički
štampu, izdavanje brošura, propagandistički letaka i plakata, održavanje
predavanja i t. d, a ne koncipiranje naloga J davanje uputa za propagandistički
rad stručnjacima, koji su već sada preopterećeni radom u
različitim šumarskim nadleštvi´ma, rad će odsjeka biti uspješan i sam
će po sebi dati smjer i pobudu svima onima šumarskim stručnjacima, pa
i ostalim prijateljima šuma i šumarstva širom države, da dio svoga slobodnoga
vremena posvete propagandi šumarstva i pismom i riječju i
djelom. U predstavci na Gosp. Ministra šuma i rudnika naročito se istaklo,
da je J. Š. U. mišljenja, da je propaganda šumarstva potrebana, ne samo
u najširim narodnim seljačkim slojevima, već i medu školovanom inteligencijom,
pa i po državnim nadleštvima ne isključujući ni pojedina
ministarstva. A mi sami znamo, da je često propaganda novih pogleda
i novih načina rada u šumarstvu potrebna i medu nama samima, a
umjesna takova propaganda redovno je efikasnija od običnog naređivanja
i jednostavnog zapovjedanja.


Da J. Š. U. može proširiti svoj edjelo šumarske propagande putem
plakata i slika, upućena je predstavka Gosp. Ministru Saobraćaja da
dozvoli i odupre zamišljenu propagandu udruženja pomoću prikladnih
fotografskih snimaka uz odgovarajuće podesne natpise u vagonima
osobnih i brzih vlakova državnih željeznica.


Slična je predstavka upućena i glavnoj Upravi drž. monopola Kraljevine
Jugoslavije, da dopusti i pomogne zamišljenu šum´arsku propagandu
pomoću natpisa i prikladnih sličica nalijepljenih na škatuljice žižica,
paketa duhana i škatulje cigare i cigareta.


Da se za Udruženje sačuva i omogući lako umnažanje idejnih skuca
propagandnih plakata, otkupljeno je uz jeftinu cijenu 20 kom. fotograf


19