DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 16     <-- 16 -->        PDF

pomoćne zaklade, pa ihu Upravnil odbor na njegovu molbu nije mogao
podijeliti potporu iz te zaklade, jer bi to bilo protivno pravilniku te
zaklade. Ne mogavši se ipak oglušiti vapaju za pomoć staroga svojegdruga sabrali! su prisutni odbornici na 2. odborskoj. sjednici dne 28. IL
1938. između sebe Din. 200.— njemu za potporu n bijedi, Q. Gettwert
zahvalio se srdačnim pismom na primljenom daru, pa je Upravni odbor
na svojoj 3. sjednici od dne 15. V. 193S. zaključio, da bi na ovogodišnjojglavnoj skupštini Udruženja u Vinkovcima trebalo sabrati dobrovoljne
priloge od učesnika skupštine, da se gorka sudbina ovog našeg starogdruga il člana udruženja koliko toliko ublaži i olakša. Tajniku je povjerena
briga, da se sabiranje provede.


Upravni odbor apelira i ovom zgodom na drugarsku svijest sviju
članova Udruženja i moli učesnike 62. godišnje skupštine ma i za najmanji!
prilog u tu svrhu. Ovaj slučaj ponovan je dokaz, da su naši predšasnici
i osnivači našega Udruženja realno gledali na život, kad su zasnovali
u krilu Udruženja Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu, a ujedno
je to opomena i poticaj, a ujedno i drastičan dokaz, da ne bi smjelo biti
ni jednoga člana udruženja, koji se barenri jednokratnom uplatom iznosa
od Din. 100.— ne bi učlanio u Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu, da
se bude u mogućnosti iz kamata zaklade pritjecati! u pomoć drugovima
zapalim u takovu bijedu, da im i stotina dvije dinara predstavlja ne samo
utjehu, nego i spas, barem privremeni, od najgorega. Neka ovo bude
ujedno i
ii podstrek, da se drugovi u svakoj zgodi sjete Kereškenjijeve pripomoćne
zaklade sabirači za nju n svim zgodama života, da se uveća
glavnica zaklade i njene kamate, pa prema tome i sigurnost, da vapaji
naših drugova i članova njihovih porodica u bijedii neće ostati neuslišani!


Godišnje kamate Kereškenjijeve zaklade iznose danas Din 1251,
njena glavnica Dinara 51.324, a u ovoj godini joj se povećala glavnica
za Dinara 6.469.


X. RAD PODRUŽNICA J. Š. U.
Izvještaje o svom radu u godini 1937/38. dostavile su sve podružnice
Upravi udruženja, osim podružnice Ljubljana, koja je svoju godišnju
glavnu skupštinu održ-ala tek 21. VIII. 1938. Podružnice su se u
gianicama svojih pravila živo bavile nmogobrojnim pitanjima šumarske
privrede, a specifično za prilike njihova područja.


Izvještaji podružnica pretresani su na sjednicama Upravnog odbora
Udruženja, pa je o tome spomena u zapisnicima ogborskih sjednica.


Upravni se odbor nije složio sa tekstom rezolucije Skopske podružnice,
što ju je stvorila njena glavna skupština dne 14. Y. 1938. u
Skoplju po pitanjima čuvanja nedržavnih šuma na trošak banovine i
države. Uprava Udruženja saopćila je to Skopskoj podružnici ostavivši
joj dakako pravo poziva na Glavnu skupštinu Udruženja-


Ljubljanska podružnica predložila je Upravnom odboru na odobrenje
promjenu pravila, pa je Upravni odbor tu promjenu na svojojsjedniic^od 27„ IL 1938, od toč. 7. dnevnoga reda, a u smislu čl 29. Pravila
J. Š. U. i čL 8. Pravilnika za osnivaiije i rad podružnice J. S. U.
od 20. VIIL 1932. odobrio, te ljubljansku podružnicu o tom uz priklopodobrenih novih pravila aktom od 9. VIIL 1938. broj 34. obavijestio.
Nova ta pravila bit će objelodanjena u Šumarskom Listu.


17