DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 15     <-- 15 -->        PDF

drugu Saćem uspjeti, da se lijepo razvije u šumarskog P^^P^^.^"^^^
pisca za uaše dnevne listove, te da tako i dalje aktivno i ^av^o s^
duje s nama ostalima svojim drugovima na podizanju^ i P^P^j^^^^^^^ {^"^
struke kojoi se je bio s puno mladenačkog žara i oduševljenja posvetio,
i u kojoj je sve do kobnog dana svoje nesreće potpuno i s veiiKim
marom radio. S velikom željom očekujemo prvi objavljeni sumarsKi propagandistički
ili popularizotorski članak našega druga u kojem^ riasem
dnevniku uvjereni, da će njegovo spisateljsko djelovanje biti jednal^o
uspješno i valiano, kao što je bio i vrijedan i požrtvovan njegov praKtički
šumarski rad kod imovnih općina otočke i brodske, premda je bio
nažalost i suviše kratkotrajan.


Druže naš, primi i ovom prilikom uvjerenje, da nas stalno potresa
Tvoja sudbina, a na početku Tvojega novog šumarskog rada zehmo 11
puno uspjeha i — budi hrabar!


Druga stipendija u skupnom iznosu od Din. 5.000.— podijeljena je
kao jednokratna potpora po Din. 1.666.— trojici raoHtelja, i to: 1) Josipu
Štefoviću, učeniku V. razr. gimnazije u Koprivnici, 2) Vlasti Polović,
učenici VII. razr. gimnazije u Vršcu, 3) Milanu Kuboviću, učeniku Vili.
razr. gimnazije u Zagrebu.


Prema tome će se nastupom god. 1939, moći ponovice isplaćivati
stipendija J. Š. U., jer su za ovu godinu podijeljene samo jednokratne
potpore, pa će se u tu svrhu poslije ovogodišnje skupštine pravodobno
raspisati novi´ natječaj.


IX. POMOĆI ŠUMARSKIM I LUGARSKIM UDOVAMA I SIROTAMA
I DRUGE POTPORE.
Iz Kereškenjijeve zaklade za pripomoć podijeljena je potpora gospođama
udovama šumarskih činovnika bivših članova Udruženja i članova
Kereškenjijeve pripomoćne zaklade. Nadijeljeno je njih 6 sa po
Din 200.—, što čini ukupno Din. 1.200.—. Muževi nadijeljenih udova bili
su činovnici kod Imovnih krajiških općina, koje im poradi poznatih finansij´Skih
poteškoća ne mogu isplaćivati mirovine, kad plaćaju vanredno
neuredno ili nikako i samo aktivno službujuće svoje osoblje.


Udruženjima studenata šumarstva u Zemunu i Zagrebu podijeljena
je iz za to predviđenih budžetskih sredstava udruženja svakome po Din.
250.— u ime pripomoći za nabavu knjiga u njihovu društvenu biblioteku,
a Udruženju studenata u Zemunu, poklonjen je uz to i po jedan primjerak
knjiga, koje Udruženje rasprodaje.


Molbom za potporu obratio -se Udruženju bivši njegov član g. A.
Gettwert, nadšumar u penziji. Star je preko 70 godina, a u mlade svojih
godine i dalje sve do penzioni´semja proveo je u privatnoj vlastelinskoj
šumarskoj službi. Raniji njegov poslodavac prodao je međutim svoj bivši
šumarski posjed i bavio se drugim poslovima plaćajući penzije bivšim
svojim namještenicima, sve dok i sam nije uslijed poslovnih nedaća u
ovo nestalno poratno vrijeme ostao bez sredstava. G. Qettwert obraćao
se po tom opetovano za potporu i na novog vlasnika šuma, koji dakako
nije stajao u nikakvoj obavezi prema nekadanjim namještenicima Iz
samilosti daju mu sadanji vlasnici toga šumarskog posjeda potporu oci
Dim 100.— mjesečno il nešto drva. Gospodin Qettwert bio je dugo godina
članom udruženja i plaćao Je uredno članarinu još i u ´penziji sve
dok nije ostao posve bez sredstava, rili nije bio čian Kereškenji´jeve pri


16