DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Na taj tiatječui prispjela je samo jedna radnja Luke Poduje, studenta
šumarstva iia šiniiarskora fakultetu u Zagrebu pod naslovom: »Pogled
na šumskogospodarske prilike otoka Visa«. Radnju su pročitala H ocje-.
nila 4 člana Upravnog odbor^i, pa je na osnovu ocjene nagrađena iznosom
od Din, 50tk—.


Pored ostakjga zanimljivo je gledište obradivača, da je ispravno
nastojanje stanovništva otoka Visa, da na svima prikladnijim mjestima
danas gologa krša posadi što više proti suši otpornih vrsta mediteranskih
voćaka poradi veHke koristi, što bi ju odatle crpilo pučanstvo za
svoju prehranu i životno održavanje, ah da posađene voćke treba od
vjetra, a naročito od bure i juga te posohce štititi nasadima otpornog
šumskog drveća, jer zaštita ogradnih zidova i eventualno izgrađenih terasa
ne siže dovoljno daleko poradi relativno male njihove visine*


Uistinu je obrana poljoprivrednih kultura uopće, a voćarskih nasada
napose burobranima od za to prikladnog i zgodno smještenog otpornog
šumskog drveća jedna od najivažnijih usluga, što ju šumarstvo može
kraškom puku J kraškoj poljoprivredni iskazati. Čini se, da bi to bio
ujedno najpodesniji put, kojim bi šumarski stručnjaci predobili kraško
pučanstvo za sadnju i njegu šumskog drveća najprije u ovu svrhu, a onda
i za podizanje čitavih novih kraških šuma vlastitom inicijativom i
trudom.


VIII. POMAGANJE SIROMAŠNIH ČLANOVA UDRUŽENJA ODNOSNO
DJECE ČLANOVA UDRUŽENJA PRI ŠKOLANJU, ODNOSNO
USAVRŠAVANJU.


U smislu zaključka sjednice Upravnog odbora od 25. IX. 192v5. toč.
10 a) raspisan je putem uprava svih naših visokih škola te putem društvenog
glasila »Šumarski List« i dnevnih novina natječaj za stipendije,
odnosno pripomoći ili potpore J. Š. U., a na osnovu odobrene promjene
Pravilnika po 6L godišnjoj glavnoj skupštini dne 27. IX. 1937. u Novom
Sadu. Rok za podnošenje molbenica bio je ostavljen do kraja godine
1937. Na raspisani natječaj stiglo je u svemu 9 molbenica od đaka srednjih
škola, studenata visokih škola raznih struka, te od članova
Udruženja.


Upravni je odbor na svojoj sjednici od 27. IL 1938. nakon razmotre-
nja prispjelih molbenica i ocjene navedenih podataka podijelio jednu
pripomoć u službi oslijepljelom članu Udruženja Ing. Ivanu Saćeru za
usavršavanje i osposobljenje za pisanje šumarskih propagandnih članaka
u dnevnoj štampi u iznosu od Din. v5.000.—. Iznos od 3.000.— dinara
isplaćen mu je odmah, prema želji navedenoj u molbi, za nabavu pisaćeg
stroja, kojim se i´ slijepci mogu vrlo dobro služiti za pisanje, a ostalih
Din. 2.000.— isplaćeno mu je u 4 mjesečne rate po Din 500.— na ime
pripomoći za plaćanje lektora, koji će mu čitati potrebnu stručnu literaturu
i njegove vlastite sastavke u svrhu korekture i nadopune.


Gosp. Saćer nabavio si je iz primljene pripomoći pisaći stroj i u
pisanju se toliko izvještio, da može i poveće sastavke pisati bez pogreške.
Više takovih sastavaka donosio je opetovano u Upravu udruženja zadovoljan,
što mu je potporom Udruženja uspjelo steći još jednu mogućnost,
da radom i stvaranjem prikrati vrijeme i olakša barem ponešto
tešku sudbinu. Sudeći po tim prvim sastavcima, čini se, da će našem


15