DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 13     <-- 13 -->        PDF

zaželio je i dalje uspješan rad, jugoslovenskom šumarstvu "^P^^^^^^^^
procvat, a veze i upoznavanja između njemačkih IJ.^^^^^ f^^^
šumara da se održe i
ii još više ojačaju i prodube. Njemački .g^f, f .^^^^^^^^^^
dali su i šumarski muzej udruženja u Šumarskom domn očitujući svoj^.
puno priznanje. Na spomen posjeta i za opću informaciju predane su na
ruke vođe ekskurzije tri primjerka Spomenice: Pola stoljeća šumarstva.


, 7, _ 0. Dr. Ing. Zlatko Vajda, šumarski! savjetnik i član Udruženja
održao je prigodom svog boravka u naučne svrhe u Eberswaldu pred.
zborom gg. profesora i studenata Visoke šumarske škole u tberswaiau
informativno predavanje o šumama i šumarstvu Jugoslavije. Za to predavanje
dostavila mu je na njegovu zamolbu Uprava udruženja kolekciju
fotografskih šumarskih snimaka i neka informativna šumarska djela iz
društvene biblioteke.


VL ČUVANJE PRIRODE I PRIVREDNIH SPOMENIKA.


Tajnik Udruženja Ing. Ante Premužić, imenovan po g. Banu Savske
banovine kao tajnik J. Š, U. članom Povjerenstva za zaštitu prirode i
ii
čuvanje prirodnih spomenika Sav. banovine, sudjelovao je u radu toga.
Povjerenstva, koje je prema statutu savjetodavni organ Kr. Ban. uprave,-
Povjerenstvo je dosada preporučilo zaštitu izvjesnih objekata geološkogi botaničkog značenja u blfzini Zagreba, a odlnčilo je nastojati i oko
zaštite šuma i razviti i u tom smislu živ propagandistički rad. Sprema
izradu smjernica za zaštitu prirode na Plitvičkim jezerima i ostaUm
nacionalnim parkovima Savske Banovine, .sprema i svoju prvu ediciju
u obliku almanaha gdje će biti prikazani zadaci! povjerenstva i svrha
smjernice njegova rada uz nekoliko odgovarajućih rasprava sa strane
članova povjerenstva. Podjelom rada dodijeljena je u tom povjerenstvu"
ing. Premužiču referada za nacionalne parkove, pa je o tora predmetu
predao i svoj prilog za prvu ediciju povjerenstva.


VIL PODJELA SVETOSAVSKI« NA(iRADA J. Š. U. ZA NATJEČAJNE
RADOVE STUDENTIMA ŠUMARSTVA.


Svrha podjeljivanja Svetosavskih nagrada jest, da se već među
studentima šumarstva pobudi volja za samostalno gledanje i promatranje
naših šumarskih prihka J odnošaja, na samostalno izučavanje prirode,
te na vlastitu ocjenu svega onoga, što do njih od šumarstva dolazi
u školskim predavanjima, studijem priručnika različitih grana šumarske
nauke, slušanjem i gledanjem na ekskurzijama vođenim po njihovim profesorima
ilii poduzimanim po pojedincima ili grupama studenata samih.
Dade li se studentima poticaj i prilika, da već u najranijim godinama
svojega zanimanja šumarstvom -obrade svoje nazore pismeno, sva je
prilika, da će u tom radu nastaviti i ustrajati, te se razviti u valjane
šumarske pisce, a po stepenu svoje darovitosti i u samostalne istraživače,
organizatore i propagatore. Svega toga treba naš narod i šumarstvo
naše mlade države.


U smislu zaključka odborske sjednice od 25. rx. 1937 točka 5 ra
spKSan je natječaj za dvije svetosavske nagrade Udruženja po Din 500-^
dvojici studenata šumarstva na našim šumarskim fakultetima za naibobu
obradu teme: »Pogled na šumarsko-gospodarske prilike jednoenaseg
kraja«. Rok predavanja radnje stavljen je do 15, L 1938.


14