DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ministarstvu Suma i rudnika. 3, Ju^oslovensko ^^^^^^^^^^^
želji, da svojim članovima osigura stalno i po ´^^^f^´^f^^^^^^^
vilište ,na Jadranu, moli Ministarstvo šuma i rudnika ^a mu u drza^^^^^^^
zgradi na Mljetu uz povoljne uslove da u zakup 18 do 20 ^f^;"^^^^^
skupština ovlašćuje Upravu udruženja da s Mmistarstvoni suma i rudnika
provede i dokrajči pregovore u vezi primanja u ^^^^´´^f^^^
Ministarstva šuma 1 rudnika na Mljetu. 5. Glavna skupstma ovlašćuje
Upravu udruženja da izradi Pravilnik za upotrebu zakupijemti soDa.


V. ODRŽAVANJE VEZA S UDRUŽENJIMA I USTANOVAMA U
ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
1. — Izmijenjeno je nekoliko dopisa sa Međunarodnom komisijom
za iskoritšavanje drveta (komission internati´onal d´utilisation du bois),
prigodom održavanih sastanaka te komisije. Ujedno srao na upet te
komisije istoj poslali pribrane podatke o postojećim filmovima kod nas
u vezi sa šumarstvom i izradom i preradom drveta.
2^ — Srdačne veze podržavane su s bratskim šumarskim udruženjima
bugarskim i češkim, a od ostalih naroda izmijenjeno je nekoliko
dopisa poslovne prirode s njemačkim i madžarskim šumarskim
Udruženjem,


Na godišnjoj glavnoj skupštini bratskog Českoslovačkog šumarskog
društva u Pragu dne 4. Vlk zastupao je J. Š. U. kao delegat- g. Ing.
Bora Nikolić, koji je českoslov. braćii odnio i izručio pozdrave i srdačn´^
želje sviju šumara jugoslovenskih. Skupština ove godine nije bila skopčana
s naučnim ekskurzijama, poradi isto vremenog sokolskog sleta u
Pragu. Značajna je rezolucija Českoslovačkih šumara na tom zboru..
Ova u prevodu glasi:


»Ceskoslovačko šumarstvo skupljeno na XVIL godišnjem sastanku
Centralnog sjedinjenja Š. S. šumarsiva na dan 4. jula 1938. u Pragu
odlučilo se za slijedeću rezoluciju: ´


Ceskoslovačko šumarstvo skupljeno u Pragu za vrijeme X. svesokolskog
sleta usred nacionalne i č. s. državne svečanosti manifestuje
za uspjeh i napredak republike i šumarstva. Tom prilikom svečano izjavljuje,
da se predaje bezuslovno u službu republike i obećaje da će bez
bojazni nastojati na sačuvanju njene potpune neovisnosti i suvereniteta
i da će sa entuziazmom braniti interese naše države kadgod se za to
pokaže potreba.


Centralno ujedinjenje Č. S. šumarstva u naporu da dokumentira
svoje razumijevanje za potrebe odbrane države i u uspomeni na Hodžinu
izreku: »Bili smo ovdje hiljadu godina i bičemo ovdje i posle« podaje
jubilarnom fondu za odbrana države iz svoga imetka doprinos i istO´
vremeno čini apel na sve č. s. šumare da se pridruže toj akciji i da za
navedeni cilj što više doprinesu.


Današnje doba traži usredotočeni rad sviju a prema tome i č s
šumarstva na stručnom poslu, na saradnji u pitanjima stručnim socijalnun
i kulturnim, da bi naše Šume mogle biti sa uspjehom očuvane i
gajene, jer one su u ekonomskom životu naše države jedan od najvažnijih
faktora i također hranitelj milijona građana. No također treba osieu
rati životne mterese Šumarske proizvodnje i osloboditi Šumarsku djelatnost
od ukočenost], jer u našim Sumama mora naći život što više lindi
a umjesto pomoći treba njima dati zaposlenje. ^


12