DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 10     <-- 10 -->        PDF

načelnicima Odjeljenja za vrhovni šumarski nadzor i za upravu državnih
šuma nazore i traženja J. Š. U. u tome nada sve važnom predmetu.
Izvještaj 0 uspjehu toga koraka podnesao je upravi Udruženja gosp.
podpredsjednik proL Dr„ Ing. Andriija Petračič, a taj je izvještaj odštampan
u Simi. Listu za god. 1938= na strani 334 do 335. Izvještaj nije međutim
nažalost dosta utješiv, pa će Udruženje u smislu svojih tradicija
morati i dalje da se bori za prevladavanje il praktičku provedbu načela,


koji jedino mogu u radne šumarske redove uvesti red, zadovoljstvooduševljenje. Za ostvarenje ogromnih šumarskih zadataka toga nam


najviše i treba.


11. — Ministarstvo šuma is rudnika, odjeljenje za vrhovni nadzor
dostavilo je Upravi udruženja
na mišljenje osnovu upustava i obrazaca
za statistiku šuma i šiimske privrede. Odgovor Uprave udruženja biti će
iscrpnije prikazan u zapisniku IV. sjednice Upravnog odbora od dne 2L
VIII. 1938. u Šumarskom Listu, a ovdje se napominje, da se preporučilo
vođenje statistike zasnovati prema našim stvarnim mogućnostima i što
upotpunijoj vezi sa šumarskim knjigovodstvom.. U dosta krajeva da treba
tek skupiti podatke, koliko šuma u opće imamo, te kakve su po vrstama
drveća, vlasništva i eventualno uzgoja. Skupljanje tih podataka, da bi
trebalo obaviti izašiljanjem samo zato određenih stručnjaka u teren, da
posao obave na podlozi terenskih karata vojno-geografskog instituta.
1: 100.000 jer su terenski šumarski! stručnjaci sviju šumarskih nadlerstava
i preopterećeni redovitim svojim dužnostima.
12. — Predstavkom se zamolilo g. Ministra šuma i rudnika da se^
činovničkim pripravnicima — volonterima vrijeme provedeno u tom
svojstvu uračuna kao vrijeme provedeno u državnoj službi, u pripravničku
službu, za napredovanje i penziju ako docnije stupe u državnu
službu u šumarskoj struci, da se tako izravnaju sa suplentima — volonterima
na srednjim školama.
13. — Predstavkom na g. Ministra šuma i rudnika zauzelo se
Udruženje za pravednu odmjeru i punu isplatu putnih paušala terenskim
šumarskim činovnicima, jer je odmjera i isplata tih paušala u mnogo
slučajeva
stezana na upravo smiješne iznose, na ogromnu štetu intereseranih
šumarskih činovnika, a i na neizbježivu štetu samoga stručnoga
rada.
14. — Uprava udruženja izaslala je tajnika Udruženja Ing. Premu:
žića na otok Mjjet, da osobno pregleda mogućnosti uređenja oporavilišta
za članove J. Š. U. i ostale šumarske činovnike u zgradi bivšeg benediktinskog
samostana na otočiću u tamošnjem morskom jezeru, koja je
zgrada skupa sa okolnim šumama držaAnio vlasništvo pod upravom
Ministarstva šuma i rudnika. Na osnovu tajnikovog izvještaja i ocjene
sviju mogućnosti odlučio je Upravni odbor, da predloži 62. godišnjoj
glavnoj skupštini Udruženja u Vinkovcima, da stvori u pogledu uređivanja
šumarskog oporavilišta na Mljetu ovakav zaključak: 1. Mljet je
najizrazitije naše mediteransko stanište, pa nigdje drugdje nije mediteranska
šuma tako sačuvana kao tu. U vezi toga skreće se pažnja Ministarstvu
šuma i rudnika da izučavanju mediteranske šume upravo na
otoku Mljetu obrati što intenzivniju pažnju. Udruženje se u tu svrhu
stavlja na raspolaganje. 2. S turističnog gledišta Mljet je toliko ljepši,
nego ma koji dio našega Primorja. Da bi se olakšao promet stranaca
-neophodno je potrebna izgradnja puteva, pa se i na to skreće pažnja


11