DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 56     <-- 56 -->        PDF

RAZNO


ŠUMARSKO PLESNO VEČE


. znaku jubilarne godine.


Udruženje studenata šumarstva u Zagrebu navršava ove školske godine 35. godinu
od svoga osnutka. Zaista je veliko zadovoljstvo svih nas, što — kao malo koji
studentski klub — možemo ukazati na 35 godina plodnog i korisnog rada. Mi smo
neobično zahvalni svim našim nekadašnjim članovima> kcji su Udruženje vodili od
njegovog osnutka, radili u njemu svojim mladenačkim idealizmom i doprinijeli današnjem
slanju Udruženja. Zahvalni smo i svima onima, koji su nas uvijek do sada potpomagali
i tako u mnogome omogućili naš rad dajući mu podlogu. Nadamo se, da će naš rad i
u buduće biti praćen njihovim simpatijama i svesrdnom pomoći.


Sva g.g. šumari i svi nekadašnji članovi našeg Udruženja, rado se sjećaju svog
studentskog života, ali su im živo u pameti sve teškoće, tolike i tako česte, u životu
studenata i u životu jednog studentskog društva.


Udruženje studenata šumarstva ima zadaću, da svojim brojnim siromašnim članovima
omogući i što bolje olakša studij. Udruženje im pruža potpore i pomoći za najpotrebnije,
pruža im knjige, izdaje skripta i brine se za sve ostalo, u čemu može biti
od koristi svojim članovima u njihovu studiju.


Da bi Udruženje ispunjavalo svoju zadaću i odgovaralo svrsi, potrebna su materijalna
sredstva mnogo veća od onih, koja se namaknu malom članarinom i prilozima
nekih naših rijetkih institucija. Već godinama glavno vrelo prihoda, bez kojega se rad
Udruženja ne bi dao ni zamisliti, jest prihod šunfarske plesne večeri.


Povodom 35. godišnjice Udruženja ova tradicionalna priredba u ovoj jubilarnoj
godini ima svoje posebno značenje. Nije potrebno spominjati, da je šumarsko plesno
veče uvijek do sada bilo na ponos svim šumarima, pa će to svakako biti i u buduće, a
ove godine naročito. Sva g.g. šumari, jednako oni iz pokrajine, kao i iz Zagreba, pokazivali
su uvijek puno razumjevanje za ovu priredbu, koja je postala reprezentativna i
stekla visoki renome.


Ove sezone priređujemo »šumarsko plesno veče« 14. siječnja u prostorijama
Hrv. glazbenog zavoda. Molimo ovim putem svu g.g. šumare, da naša nastojanja oko
što boljeg uspjeha zabave pomognu dobrovoljnim prilozima, darovima za tombolu i
buffet, te svojim cij. posjetom.


Posebna atrakcija naše zabave, koja uvijek privlači naročitu pažnju, je lovačka
tombola. Preporučamo se i molimo gg. šumare-lovce, da nas se i ove godine sjete poklonom
svoje lovine. Divljač, trofeje i t. d. molimo neka se šalje oko 10. siječnja, jer se
priredba već održaje 14. siječnja.


I ove godine imat ćemo buffet u vlastitoj režiji, za koji se opravdano nadamo,
da će kao i uvijek, biti obilno snabdjeven odličnim jestivom i pićem, zahvaljujući pažnji
i razumijevanju milostivih gospođa naše g.g. šumara. Uvjereni smo, da nam ta dragocjena
pomoć neće uzmanjkati ni ove naše jubilarne godine.


662


i
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Mi ćemo se pak pobrinuti, da se na našoj zabavi osjetite ugodno, da se nađete u


krugu svojih znanaca´ i prijatelja i´ u toplom i srdačnom tonu sprovedete jedno veče,


okruženi omladinom i povezani s njom istim osjećajima. Bez svake sumnje bit ćete


zadovoljni organizacijom priredbe, ponosni njcme kao i uvijek, ali ove godine imat


ćete razloga da budete još ponosniji i oduševljeniji s obzirom na njezin jubilarni ka


rakter. To je dogođaj, koji ispunja radošću svakoga od nas.


Dobrovoljne priloge molimo slati putem čeka poštanske štedionice broj 39.650 na


Udruženje studenata šumarstva Zagreb. Čekove ćemo poslati s pozivnicama, a mogu se


dobiti i na svakoj pošti. Na svim dobrovoljnim prilozima unaprijed se najljepše za


hvaljujemo.


Pozivnice se reklamiraju u Udruženju studenata šumarstva Zagreb, Vukotinovi


ćeva ul. 2 (telefon 33—39).


OGLASI


-, s Gospodo šumari i planinari!


VijPrW *L.> Naša tvrtka slobodna je upozoriti Vas na slijedeće svoje
v´->*x^ ; ´ proizvode osim već opće poznate prvorazredne Gavrilovićeve
´´i^^l^Çi ´ salame, koji će Vam poslužiti kao najbolji i najizdašniji provijant


U 1OVU :


.....L?


-.-^*^^^. delikatesne šunke u težini od ´/. — 5 kg.


/..^.^^^... prednje savijene šunke . . . „ „ „ z „
-<)>1&^.\ hrptenjača bez kosti . . . . „ „ „ „ 2 „
...{ \V\ vratine bez kosti „ „ ´ „ „ z „


bunc^ki


Ali.-.-. » > - * .


-0.. svinjski jezici „ „ „ „ i „
... ..) jetrenje paštete „ „ » Ve z «


´vH» .. ^v´ ov´ Pr°izv°di otpremaju se u hermetično zatvorenim
kutijama, pa se mogu uživati odmah nakon otvaranja kutije u
hladnom stanju.


Nadalje preporučamo konzerve, koje su potpuno prire


djene za jelo te ih treba samo ugrijati :
govedji gulaš u težini od ´/<—. kg.
svinjski gulaš „ „ „ ´/4 „
filjeci (tripe) ...._.„ „ , ´/4—i »
kranjske kobase sa kise


lim zeljem . . . . „ » »Vi —I »
hrenovke kutija po 4, 14, 35 pari


konačno kao hladni narezak preporučamo :
westfalsku hrptenjaču (pršut),
punomesnatu hamburšku i tirolsku slaninu i t. d.


Kad se upoznate sa prvorazrednom kakvoćom naših proizvoda, ostati ćete njihov
stalan potrošač ! . , . . ,, , , ,
Uz dobru Vam kob !


M. Gavrilovića sinovi d. d., Petrinja.
663
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 58     <-- 58 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
građje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


lOOooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooocoooMooBOCooooooooooooooooooof


Uprava gospodarstva i šumarstva


K RM ö l J X NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


loooooooeooooooooooooooooooooooeeocaooooooaooo»


664
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 59     <-- 59 -->        PDF

´5*
«


1.
2.
..


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
P i s a c


Baien J. - đr.


.
n


n


.
Balen-Sagađin
Baranac S.


m


m


.


Borošić J.
Boro&ić-Sarnavka
Dimitrov T.
Fink F.


fl


. ,


n


n


Hufnagl-Ves.-Mil.
Jekid M. Jov.


Josifović M. đr.
Jovanovié Đ. đr.
Koprivuik V.


n


Levaković A. đr.


Mađarevio 8.
Maletić Lj.


.


.


Marino vie M. đr.
.


n ´


Marković Lj.
Mihaidžić V.
Miklavžio J.
MUetić Ž. đr.
Neđeljković S.


Nenađić Đ. đr.


Novak V.


Domaća stručna djela iz područja šumarstva


Nabavlja se kod


pisce Zemun. Karađorđeva 9


* -~
n


n


J. š. Ü. (Za Kozarčevo poprsje)
Tiskara Narodnih Novina. Zgb.
pisca. Bgd. Ministarstvo š.
w


II


»
Bgd. Ministarstvo 8.0. Krstić. Bgđ. Ministar, š.
„Drvotršac". Zgb. Praška 6.
.
*


. ~V" IIJ. S, U. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Bgđ; Vojv. Dobrnjca 52.u
St. Šerban. Bgd. Garašanin. 18.
pis, Bgđ. Miloša Pacerca 25. pis.
Bgđ. Zadarska 10. I.


ii


Matica Rađa, Bgd, Kraljev trg 15.


J. S. U. Zgb. Vokotinovio. 2.
pis. Zgb. Palmotićeva 68.
Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11.


n


»
pis. Bgđ. Južni bulevar 23.
pis. Bgđ. Južnu bulevar 23.
_
Kr. Srpska Akademija Bgđ.
pis. Skoplje Bans. upr.
pisca Garešnica
Ban. upr. Šum. odsj. Ljubljana
pis. Bgđ. Minist, šuma
pis. Zemun. Šum. fakultet


J. Š. U. Zgb. Vukotinovićeva 2.
Kmetijska družba Ljubljana


Naslov knjige


i 0 proredama
Naš goli krš
Pril. pozn. naših medit. šuma
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Josip Kozarac r
Zakon o šumama
Karta šuma Imovnih općina
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.)
Pokr. poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz šumarstva
Šematizam i status šum. osoblja
Zbornik šum. zakona i propisa
Molika (Prijevod s bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka
Prerač. engl, stopa i palaca
Površina sredrijača (Centreplanks.)
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma ,
Prilozi zâ istöriju 8. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada drveta
Pojam šume Poj. posednika


Prinudni put
Jugosl; Lovčevi zapiski
Problem čoveka i mašine
(Osvrt kroa "vekove)


Dendrometrija


Naše šume
Uređenje bujica
Premer 8. metod. slobodnih štab.
Određivanje starosti šuma
Privredni značaj lova
Šum. privredna geografija
Značaj šuma u privr. i kult.


životu naroda.
Šume našega juga´
Tab. za njem. bačv. robu
Kmeteko gozdarstvo
Šumarstvo/ Morav. banovine
Geodetska veibanja I


Bač. vrijednosti šuma


Tratika za gozd. posestmke


Din


50 —
100


....—


50.15-
50—
25.—
20.16.
20.—
50.—
..—


10.45.—
205.
20

26.20.—
60.—
7.—


50.—.


30.305


članovi
70ne#.
100.—


120.TO.—
3016.—
60.300.—
Cijena


za stuđ.
Din


™.-— —.
20.—


15.—
; :— —
. ´ —


16.—
4—


16./

; —60 —i26


, —


članovi
60—
nečlan.


70.—


; —
25,
220.—


U pet rata
10.— —
30-—
50 — 40.

8.


16.— —


c60.
«Hanovi članovi
70--50.—
nečlan. nečlan.


;


100.— 70.—
6


za
član.
uđruž.


,j_


.-—


— ´


— "
—"


i*.


.—


— .´

—,:"

— .\— ,

25.—
250.—´ —


— :
—,


ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 60     <-- 60 -->        PDF

__ Cijena


s* Pis » c N a s 1o v knj i g e Na b a v1 j a te kod za stud.


Dm


Din


41.
Pener N, 0 molici (Prijev. s bng.) Novakovi«; Skoplje. Dir. S. 6— ´ —
100 —
42. Petraoié A. dr.
Uzgajanje šum* I. i .. pis. Zgb. Vukotinovićeva 2, °~ —
140—


43. Petrovié D. dr. Š. i šum. privreda . Maked. J.\Š. U. Zgb. Vukotfnovićeva 2,
10— -~
44. Ružić A.x Zak. .^ šum. (Projekat 1924. g.) J. s.u.,„
60.-—
45.
Setinsklr V. Bujice (Litografirano) Udr. stud. Šum. Zgb. Vukoi, 2. 65 -—
76— platno
46. ŠTvie-Žaidaršić
Zb. lovskih predpisov a itutL Tiskanja Merkur. Ljubljana.
64. -karton
47. Ugrenović A. dr. Pola stoljeća šumarstva J. Š. U. Zagreb, Vukotin, 2. 200— — ;
48-w Zakoni i prop. o šumama i p. »Tipografija" đ. đ. Zgb. 120— > 49,
»1 Iskerišćavanje šuma I. D. Tomioić Zgb. Tehn. fakultet raspro dano
50. y> „ II. Tehnologija drveta „
90.-70—
51. -. III. tehnika trg. đrv. I. 90.-4 70—
. ; n » IV. „ „ „.. * 90— 70—
n
. »
63. Veseli D. Zaštita šuma pir. Sarajevo. Bolniéka 15.
30— 26—
54. * Geodezija" « .
40.-36 66.
Lovstvo i ribarstvo
30— 26—
66.

n Šumarska botanika „

25,— 20 —
57. Kađenje ćumura n
15.-12—
\ *68. 11 Sistematika šum. drvlja .
10.a—


5& . * Po´v. crtice o šum. Bos, i Her.
15.-12—


.


60. } » Sušenje-četiu. šuma ^
10. -8—
-ft


61.
Zoriéié M. dr. Tumač Zakona o lovu ´ Tiskara Nar. Novina. Zgb. -95.-—
Šum. gospodarstvo Imov. opatina
62. Ba ranac S. ´ pis. Bgd. Ministarstvo i.
120.— 100.(
1919—.31.)


63. NovakV. 0 urejanjn gosp,.z g. Ban. upr. šum. ođsj. Ljubljana
30 -´ —
64. Markić Mih.
O imovnim općinama pis. Bgd. Katićeva 3. i
-


J. Š. U. Zgb, Vukotinovićeva 2. 10. 65.
gotoSek St., urednik Gozdarski vesmik, mjesečni strukovni
list Maribor, Kopajiška 6,/IL 60— —.
66.
K. Ô. Demie Radne jmašme za «brado drveta Vrdek i drug
Nova tiskara Sarajevo 100— —
67.
Min. šuma i rudn. Statistika izvoza i proizvoda šumarstva
Kraljevine Jugoslavije
1926.—4935. Ekonomat Min. šuma i rudnika 50—
68.
Min. šuma i rudn. Statistika izvoza i proizvoda šumarstva
Kraljevine Jugoslavije Ekonomat Ministarstva šuma i
za god. 1937. rudnika 20.—
69.
... Ban. uprava ^Posebni predpisi viskorišćavanju Gozdarski odsek kr. Banske uprave
Ljubljana , gozđov in gdjitvi domaćega oreha Ljubljana -10—
__


70-Dr. prof. Setmski V. Vodno graditeljstvo u gospodarZavod
za vodno graditeljstvo.
stvu i šumarstvu I. Vukotinovićeva 2. Zagreb 70— 65.^


i


-


i-.


1


Upozorenje! Na sjednici *d 16. ..»„ 1929. zaključila je Glavna uprava 3. S.V. da podupre domaće
šumarske knjige oglašujući ih besplatno na´omotnim stranicama svoga glasila: Oglasi se Šalju
Jugöslovensköm* šumarskom udruženju. Zagreb, Vukotinovićeva 2. —


t