DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Koji su navršili 60 godina, ne primaju se.


Upravni odbor Jugoslov. šumarskog udruženja na sjednici održanoj dne 15. maja
1938. u Beogradu pod toč. 13. slovo 7. stvorio je zaključak, da se upisnina za posmrtnu
pomoć J. Š. U. može uplaćivati obročno time, da novi član posmrtne pomoći nastupa
svoja prava i dužnosti (t. j . pravo da lica označena u njegovoj oporuci dobiju pripomoć,
a on da prigodom smrti kojega člana ima d auplati prinos Din. 50.—), kad pristupninu
potpuno uplati.


Sadanje teške materijalne prilike potakle su upravni odbor, da stvori taj zaključak
i njime olakoti članovima pristup u Posmrtnu pomoć.


Jugoslov. šumarsko udruženje.


IZ ADMINISTRACIJE


DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA ZA ADMINISTRATIVNOKANCELARIJSKU
SLUŽBU.


Riješenjeni gospodina ministra šuma i rudnika od 26. augusta 1938. broj 6621, a
na osnovu 51. 6. Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika
sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu
u šumarskoj struci, određeni su članovi komisije za polaganje ovog ispita kod Odjeljenja
za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika u toku 1938 i to:
1) Pećin a lu g Mihovil , inspektor ministarstva, za predsjednika komisije; 2)
Španović Ing. Teodor, savjetnik ministarstva; i 3) Le vi Ing. Marko, savjetnik
ministarstva, za članove ispitivače; 4) Oršani ć Josip , potšumar, za djelovodu;
5) Ruži ć Ing. Ante , viši savjetnik ministarstva, za zamjenika predsjednika
komisije ; 6) R o s i ć Ing. S r e t e n, savjetnik ministarstva, i Krstić Ing. O r e s
t i j e, savjetnik ministarstva, za zamjenike članova ispitivača.


Ispit je održan dana 3. novembra 1938. i istomu su pripušteni: Durdevi ć Ži vo
j i ., zvaničnik III. polož. grupe kod spec. računovodstva blagajnice Min. šuma i
rudnika i Popar a Danilo , zvaničnik III, polož. grupe kod Odelenja za upravu
državnih šuma Min. šuma i rudnika. Ispit su položili sa ocjenom »dobar«.


Gosp. Španovi ć ing. Teodo r ispitivao je iz predmeta čl. 15 pom. pravilnika


tek. broj 3, 4, 5, 8, 9 i 11, a1, 2, 6, 7, 10 i 12.
s. L e v i Ing. Mark o iz predmeta pod tek. brojem
Predsjednik komisije:
Ing. Pećina Mihovil, v. r.


661