DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M a n o j 1 o v i ć inž. Branko, za višeg savjenika 4. grupe kod Šumske uprave
u Jasenku.


Premješteni su:


M a n o j 1 o v i ć inž. Branko, viši šumarski savjetnik 4. grupe, od Šumske
uprave u Jasenku k Direkciji šuma u Zagrebu;


Kovačevi ć inž. Dušan , šumarski pristav 8. grupe, od Šumarskog odsjeka
kr. Banske uprave u Banjaluci k sreskom načelstvu u Bosanskom Orahovu;


Jova n ovi ć inž. Ilija , šum. pristav 8. grupe, od Sresokg načlestva u Uroševcu
k Šumskom odsjeku Kr. Banske uprave u Skoplju;


Šavo r inž. Ivan , šum. pristav 8 grupe, v. d. šefa šum. uprave Đurđevačke
Imovne općine u Đurđevcu, za v. d. šefa šum. upr. Slunjsko-banske imovne općine u
Cetin gradu;


N a v r a č i ć inž. Iv a n, šum. pristav, v. d. šefa šum. uprave u Slunjskoban.
imovine općine u Cetin gradu, za v. d. šefa šum. uprave u Durđev. imovne općine u
Đurđevcu;


Kovačevi ć inž. Dušan , šum. pristav 8. grupe, od sreskog načelstva u Bos.
Grahovu Kr. Banskoj upravi u Banjaluci;


Š p i rana c inž. Mirko , šum. pristav 8. grupe, od sreskog načelstva u Surdelici
k Banskoj upravi u Skoplju;


Šavo r inž. Ivan , šum. pristav 8. grupe i v. d. šefa šum. uprave u Cetin gradu
Slunj, banske imovne općine u Šumskoj upravi Durđev. imovne općine u Đurđevcu;


N a v r a č i ć inž. Ivan , šum. pristav 8. grupe, od Šum. uprave u Đurđevcu
k Dir. šuma Durđev. imov. općine u Bjelovaru.


Umirovljeni su:


Beni ć inž. Emil , viši savjetnik Direkcije šuma 4. grupe kod Direkcije šuma
brodske imovne općine u Vinkovcima;


Os to j i ć tag. Dušan , viši savjetnik Direkcije šuma 4. grupe kod Dir. šuma
Petrovaradinske imovne općine u Sremskoj Mitrovici.


Postavljeni su:


Pe t e r ne l inž. Josip , za šum. pristava 8. grupe kod sreskog načelstva u
Aleksincu.


IZ UDRUŽENJA


UPOZORENJE.


Gospodu članove, koji ne dobivaju Šumarski List redovno, molimo, da to odmah
jednom dopisnicom prijave Upravi.


657
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Gospoda članovi, koji su odaslali članarinu, a koja nije u Šumarskom Listu potvrđena,
neka izvole odmah jednom kartom javiti, da se može eventualna pogreška na
vrijeme ispraviti.


Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU LISTOPADU GODINE i938.


Redovitih članova: Babić Ljubica, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Badovinac.:
Zvonko, Zagreb Din. 150.— za god. 1936/11 i 1937; Belov Dimitrije, Našice Din. 100.—
za god. 1938; Berleković Stjepan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1938; Bucalić Janko,
Nova Gradiška Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Bura Dimitrije, Vitez Din. 120.— za
god. 1938 i upis; Crapić Josip, Vinkovci, Din. 50.— za 4/4 1937 i 1/4 1938; Džepina
Branko, Plit. Leskovac Din. 100.— za god. 1938; Gjurković Matija, Nova Gradiška,
Din. 100.— za god. 1938; Fey Josip, Zagreb, Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Horvat
Ivo, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Hradil Dragutin, Zagreb, Din. 150.— za god.
1937/11 i 1938; Kopf Stjepan, Vinkovci Din. 185— za god. 1937 i 1938; Krebelj Petar.
Bilje Din. 100.— za god. 1938; Lulić Stjepan, Ivanec Din. 150.— za 1936/. i 1937;
Lončar Ilija, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Pauković Antun, Otočac Din. 100.— za
1936/H i 1937/1; Premužić Andrija, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Rohr Petar, Našice
Din. 100.— za god. 1938; Strineka Milan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1938; Sulimanović
Drago, Levanjska Varoš, Din. 100.— za god. 1938; Šnajder Luka, Vinkovci Din.
40.— za 1938/11; Valentić Ernest, Vinkovci Din. 200.— za god. 1937 i 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Beograd: Bosiljević Vladimir, Morović
Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Branković Mihajlo, Novi Sad Din. 200.— za 1937 i
1938; Jovanović Miodrag, Golu´bac Din. 10O.— za god. 1938; Katić Josip, Otok Din.
100.— za god. 1937; Markić Mihovil, Beograd Din. 100.— za god. 1938; Nedimović
Svetozar, Beograd Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Ostojić Petar, Beograd Din. 100 —
za god. 1938; Reiner Franjo, Beograd Din. 10O.— za god. 1937; Simonović Zivan, Beograd
Din. 100.— za god. 1938; Savin Jovan, Beograd Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine na području Podružnice Ljubljana: Jurhar Fran, Kranj Din.
100.— za god. 1938; Miklavić Franjo, Ljubljana Din. 100.— za god. 1938; Virnik Franjo,
Krško Din. 100.— za god. 1938; Ziernfeld Zmago, Maribor Din. 25.— za 1/4 god. 1939.


Uplata članarine na području Podružnice Sarajevo: Djerzić Salih, Varcš Din.
100.— za god. 1938; Gordov Aleksander, Mostar Din. 50.— za 1938/11; Matić Vasilije,
Tuzla Din. 100.— za god. 1938; Obradović Borislav, Visoko Din. 100.— za god. 1938;
Obradović Ljutoomir, Prača Din. 100:— za god. 1938; Trivunac Radomir, Sarajevo Din.
200.— god. 1933. i 1934.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Čebašek Stanislav, Banjaluka
Din 100.— za god. 1938; Polferov Vasilije, Bos. Petrovac Din. 100.— za god. 1938;
Pšorn Josip, Potoci Din 100.— za god. 1938; Radalj Marko, Drvar Din. 100.— za god.
1938; Tregubov Svevlad, Potoci Din. 100.— za god. 1938; Varović Ivan, Bos. Du´bica
Din. 150.— za 1937 i 1938/1.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Džolić Košta, Kavadar Din.
20.— za upis; Ilić Mihajlo, Skoplje Din. 218.— za god. 1934, 1935 i 1936; Jovanović
Tihomir, Skoplje Din. 100.— za god. 1938; Lozjanin Milorad, Skoplje Dni. 200.— za
god. 1935 i 1936.


658
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Uplata članarine članova pomagača u mjesecu listopadu 1938: Hang Ladislav,
Zagreb Din. 50.— za god. 1938; Milić Dragorad, Bogatići Din. 50.— za god. 1938; Mihalević
Bartol, Zagreb Din. 25.— za 1938/11; Milić-Vićentić, Radenkovići Din. 50.— za
god. 1937; Lipovšćak Juraj, Zagreb Din. 25.— za 1938/1; Popović Ivan, Seleuš Din.
25.— za 1938/11; Pejić Predrag, Zagreb Din. 20.— upisnina; Rupičć Nikola, Zagreb
Din. 25.— za 1938/11; Strasser Rudolf, Zagreb Din 25.— za god. 1938/.II; Trohar Vladimir,
Vukovar Din. 50.— za 1938; Tkalčić Branko, Zagreb Din. 70,— za god. 1938
i upis.


Uplata za pretplatu na Šumarski List u mjesecu listopadu 1938 godine: Kr. Direkcija
šuma Vinkovci i za 8 šumskih uprava Din. 900.— za god. 1937.—.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU GODINE 1938:


Redovitih članova: Anderka Julio, Vinkovci Din. 100.— za god. 1938; Bratuž
Lrnest, Šibenik Din. 200.— za god. 1936 i 1837; Burlakov Dorđe, Niš Din. 100.— za
god. 1937; Car Zvonko, Rujevac Din. 20.— upisnina; Dukčević Martin, Vel. Gorica
Din. 100.— za god. 1934; Dubravčić Vjenceslav, Pitomaca Din. 100.— za god. 1938;
Dožudić Konstantin, Belišće Din. 100.— za god. 1938; Ferić Ilija, Petrinja Din. 100.—
za god. 1938; Giperborejski Boris, Imotsko Din. 50.— za II. polg. 1938; Golubinski
Pavle. Nikšić Din. 100.— za god. 1938; Grünwald Josip, Zagreb Din. 30.— za K 1937;
Jindra Franjo, SI. Požega, Din. 300.— za god. 1936—1938; Katić Krešimir, Zagreb
Din. 100.— za god. 1938; Klumper Pavao, SI. Drenovac, Din. 100.— za god. 1938;
Körber Rudolf, Dragović Din. 100.— za god. 1938; Lovrić Ninoslav, Zagreb Din 200.—
za god. 1937 i 1938; Matijašić Vladimir, Vrhovine Din. 100.— za god. 1938; Majnarić
Marijan, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Nikitin Aleksander, Niš Din. 100.— za god.
1936; Neidliardt Nikola, Zagreb Din. 37.— za god. 1938; Plavšić Stevan, Trnjani
Din. 150.-- za god. 1937 i 1938; Podhorski Ivan, Glina Din. 100.— za god. 1938; Polak
Velimir, Karlovac Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Tintor Branko, Niš Din. 400.— za god.
1935. do 1938; Trötzer Dragutin, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Vujičić Lazar, Beli
Manastir Din. 50.— za II. polg. 1938; Vučković Dušan, Cetinje Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine članova sa područja Podružnice Beograd: Dimnik Ciril, Beograd
Din. 100.— za god. 1938; Jovanović Milorad, Beograd Din. 100.— za god. 1938;
Lohwaser Alfred, Beograd Din. 100.— za god. 1938; Milovanović Dragoljub, Beograd
Din. 100.— za god. 1938; Rainer Franc, Beograd Din. 100.— za god. 1938; Savčić
Miloš, Arandelovac Din. 100.— za god. 1938; Sekulić Košta, Srem. Mitrovica Din. 100 —
za god. 1938; Slijepčević Ilija, Beograd Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Savić Jovan,
Beograd Din. 100.— za god. 1938; Trifunović Dragoljub, Srem. Mitrovica Din. 100.—
za god. 1938.


Uplata članarine članova sa područja Podružnice Ljubljana: Cerjak Dinko, Ljubljana
Din. 100.— za god. 1938; Dr. Kobal Aloizije, Ljubljana Din. 120.— za god. 1938
i upisnina; Žagar Bogoslav, Kočevje Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine članova sa područja Podružnice Sarajevo: Civša Dušan, Srednje
Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Đulepa Mustafa, Nemila Din. 100.— za god. 1937; Kolaković
Ragib, Valjevo Din. 100.— za god. 1938; Tvrtković Stjepan, Travnik Din. 50.—
za I. polg. 1938; Vučković Blažimir, Novi Pazar Din. 200.— za god. 1938 i 1939;
Wundszam Aleksander, Sarajevo Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine članova sa područja Podružnice Skoplje: Jakovljev Leonid,
Skoplje Din. 100.— za god. 1937; Sazanov Nikolaj, Kriva Palanka Din. 56.— za god.


659
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 54     <-- 54 -->        PDF

1938; Šimić Petar, Kavadar Din. 50.— za I. polg. 1939; Vasjutin Konstantin, Veles
Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine članova sa područja Podružnice Banjaluka: Bojić Stojko, Banjaluka
Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Ćop Vjekoslav, Livno Din. 100.— za god. 1935;
Kovačić Mladen, Banjaluka Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Krajšnik Mustafa, Qlamoc
Din. 50.— za II. polg. 1938; Mančić Velirair, Banjaluka Din. 120.— za god. 1938 i upisnina;
Pavić Mirko, Banjaluka Din. 120.— za god. 1938 i upisnina; Sudjić Lazar, Banjaluka
Din. 100.— za god. 1935; Špoljarić Vladimir, Banjaluka Din. 120.— za god.
1938 i upisnina.


Uplata članarine članova pomagača u mjesecu novembru godine 1938: Brinar
Miran, Otok Din. 50.— za god. 1938; Krasojević Cvjetko, Sklender-Vakuf Din. 50.— za
god. 1938; Dereta Bogdan, Zagreb Din. 100.— za god. 1935/1. 1936 i 1937/1; Klepac
Dušan, Zagreb Din. 25.— za I. polg. 1938; Crljenica Milan, Zagreb Din. 20.— upisnina;
Nikolić Nenad, Zagreb Din. 25.— za II. polg. 1938; Popović Ivan, Seleuš Din. 25.—
za I. polg. 1939; Petrović Dimitrije, Beograd Din. 25.— za II. polg. 1938; Presečki
Franjo, Krasno Din. 25.— za I. polg. 1938; Radić Petar, Apatin Din. 50.— za god. 1938;
Štimac Branko, Brod n/K. Din. 20.— za upisninu; Zlatarić Borislav, Karlovac Din. 20.—
za upisninu.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu novembru god. 1938: Volesky
Karol, Prag Din. 95.— za god. 1938; Gradska blagajna, Požega Din. 100.— za god.
1938; Kr. Direkcija šuma, Vinkovci Din. 900.— za god. 1938 za Direkciju i njenih 8
Šumskih uprava; Inspektorat za pošumljavanje, Senj Din. 100.— za god. 1938; Gradska
blagajna, Varaždin Din. 100.— za god. 1938; Gradsko poglavarstvo, Zagreb Din 100.—
za god. 1938.


POSMRTNA POMOĆ JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA.


POZIV


gg. članovima Jugoslov. šumarskog udruženja.


Teško obitelji, kojoj smrt otme hranioca!


Tko već nije čuo plač udovice i neopskrbljene djece? Ali smrt ne samo da duboko
potrese porodicu čuvstveno, već se ova u prvi momenat nalazi i u teškoj potrebi
i oskudici.


Kako bi se IU tom najtežem i najpotrebnijem času pružila pomoć obitelji umrlog
člana J. Š. U., osnovana je »POSMRTNA POMOĆ« (P. P.).


Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži
svojima pomoć u najtežem času.


Upisnina temeljem Pravilnika za posmrtnu pomoć člana Jugoslovenskog šumarskog
udruženja § 23. iznosi za članove, koji nisu navršili 35. godinu života, Din. 20.—,
a temeljem § 24. za članove od 35 do navršene 40 godine Din. 200.—, od 40 do navršene
45 godine Din. 300.—, od 45 do navršene 50 godine Din. 50O.—, od 50 do navršene 60godine
Din. 1.000.—.


660