DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 47     <-- 47 -->        PDF

oštar, no neka mjerodavna gospoda preuzmu samo osam dana posao u kancelariji jedne
šum. uprave između 20. u mjesecu do 10. budućeg i osim toga terenski posao, pa ako
ne budu treći dan pobjegli glavom bez obzira, dajem glavu za to.


S toga je razloga potreba blagajnika u kancelarijama šum. uprava jedno goruće
pitanje, jer će šefovi malaksati i poslovi zaostati, a valjda to nije svrha režijskog
poslovanja državne šumske uprave.


Apeliram na uvidavnost g. gen. direktora, koji je bio duša i inicijator prigodom
osnivanja režija u velikom opsegu po uzoru onih u čehoslovačkoj i madžarskoj državi,
jer se zna, da fizičke sile pojedinog čovjeka nisu neograničene, već vrlo skučene, osobito,
ako se previše izrabljuju.


Uredba o blagajničkom poslovanju predviđa postavljanje odgovornih stručno
obrazovanih blagajnika, što imaju i privatnici, koji znaju i te kako škrtariti na režijskim
troškovima, osobito poslije fin. krize.


Ing. Nikola S. Stivičević, viši š. savjetnik u penziji.


KNJIŽEVNOST


PROF. DR. Đ. NENADIĆ, OSNOVI ŠUMARSTVA, II. PRERAĐENO IZDANJE


Zagreb 1938, (okt. format), str. 256.


Nedavno je izašlo iz štampe II. izdanje ove knjige, koja se u praksi pokazala
veoma potrebnom i korisnom. Knjige ove vrste od osobite su važnosti za progres
struke, jer se njima pridiže shvaćanje i poimanje širih slojeva. Naročito to vrijedi za
naše šumarstvo, gdje o razumijevanju širokih narodnih slojeva zavisi održanje i čuvanje
naših šuma.


Prvo izdanje ove knjige, koje je štampano 1924 god., veoma je korisno poslužilo
struci. Dosta je spomenuti, da je mnogobrojno čuvarsko osoblje steklo svoje obrazovanje
u velikom dijelu baš iz te knjige. U još većoj mjeri poslužit će u tome pravcu
novo izdanje, kojemu je dan čisto stručni karakter. U njem su u većem opsegu nego u
prvom izdanju opisane domaće vrste drveća i grmlja kao i mnoge šumsko-uzgojne
radnje, koje stoje u vezi sa našim specifičnim prilikama. Izostavljeno je gradivo, koje
zasijeca u druge specifične grane, kao u zoologiju, opće računstvo, lovstvo, gradnju
putova i željeznica.


U novom izdanju opisane su glavne osnove šumarske nauke, koje se odnose
na podizanje i njegovanje šuma, na čuvanje, upotrebu i uređivanje šuma. Pretežan dio
posvećen je šumsko-proizvodnoj grupi, tj. uzgajanju, obrani i upotrebi šuma. Prikazan
je tu sastav drveta i način njegovog života, te opći klimatski faktori, koji uslovljuju
rastenje šumskog drveća. Dobro je obrađeno poglavlje o građi sastojina, a napose
elementi sastojina. Posebna pažnja poklonjena je opisu glavnog šumskog drveća, a
donesen je pregled šumskog drveća i grmlja, koje je od manje gospodarske važnosti.
U novome izdanju ukratko je opisano i zimzeleno drveće i grmlje, koje čini šume u
području našeg Mediterana.


Posebna pažnja posvećena je šumsko-uzgojnim oblicima, podizanju šuma, uzgajanju
biljaka u šumskim rasadnicima i dr. Proširen je dio, koji se odnosi na prirodno
pomlađivanje šuma i na popunjavanje kultura. Opisano je pomlađivanje sitnih i srednjih


653
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 48     <-- 48 -->        PDF

šuma, te njihovo prevođenje u visoke šume. Prošireno je i poglavlje u proredivaniu i
njegovanju sastojina.


Razlaganje je u knjizi lako shvatljivo i prema tome pristupačno svakomu, komu
je potrebno da se upozna sa osnovima šumarstva. S obzirom na to ona će odlično
poslužiti izobrazbi čuvarskog osoblja, te potrebama šumskih maloposjednika, kaosvih onih, koji trebaju ili žele da se upoznaju sa osnovima šumarstva.


Knjiga se nabavlja kod pisca, Zagreb, Vukotinovićeva ul. br. 2, a cijena joj je
Din. 60. Ing. M. Anić.


LIČNE VIJESTI


t ING. JOSIP WASZNER


šumarski nadsavj etnik u miru.


Na 14. augusta o. g. vrlo je oskudno ispraćen do vječne kuće poznati šumarski
stručnjak i radnik iz starije generacije bosanskih šumara Ing. Josip Waszner, šum.
nadsavjetnik u m.


Naše šumarstvo izgubilo je u njegovoj osobi druga iz prvih i najboljih redova,
koji nam je u svemu prednjačio svojim uzornim i neumornim radom. Utro nam je
mnogu trnovitu stazu i otvorio jasne poglede u našem bosanskom
šumarstvu.


Visoko obrazovan, čestit, plemenit i nada sve pošten i odrešit u svakom pogledu,
bio je medu kolegama mnogo cijenjen i obljubljen.


Neumorno je i marljivo radio sve do onoga časa, kada mu je teška i duga
bolest iscrpla i zadnje sile i izbila iz šaka pero i bilježnicu.


Rođen je god. 1869. u Bijeloj Crkvi. Šumarsku akademiju svršio je u Šćavnici,
a državni ispit položio u Beču 1893. god.


Svoju je šumarsku karijeru proveo u glavnom u Bosni počevši od 1897. god.,
a služio je u Tuzli, Nevesinju i u Sarajevu.


Za zasluge u službi i odličan rad pohvaljen je pismenim putem još god. 1912.


God. 1922. penzionisan je prije izsluženog roka; po tome je od 1929 do 1931 god.
bio potpredsjednik Šipada. Od to doba do svoje smrti živio je povučeno i vrlo skromno
i svršio mukotrpni život u siromaštvu i oskudici.


Poznat je bio kao izvrstan taksator i veliki pristaša rada u vlastitoj režiji. U
svakom pitanju šumarstva nastupao je otvoreno, kratko i smjelo, pa radi toga nije
obično ni uspijevao. Iz svakog poteza njegova rada govori velika stručna sprema i vidi
se nastojanje za očuvanjem šume, podizanjem vrijednosti šum. produkcije i unapređivanjem
struke.


Mlađima je bio dobar učitelj, podređenima dobar i pravedan starješina. Volio je
šumu i prirodu i bio dobar lovac.
Ostavio je obilno stručno gradivo, koje je u glavnom obradio u zadnje
doba kao penzioner.


654