DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 70     <-- 70 -->        PDF

venskom šumarskom udruženju u Zagrebu, Vukotinovićeva ulica 2 najkasnije do 15. II.
1939. Vrjedniji radovi biti će odštampani u Šumarskom Listu, a poželjno je da radnje
budu pisane na pisaćem stroju.


Iz Uprave Udruženja. Tajnik:


Ing. Ante Premužić, v. r.


NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, POTPORE ILI PRIPOMOĆI JUGOSLOVENSKOG
ŠUMARSKOG UDRUŽENJA.


Jugoslovensko šumarsko udruženje u Zagrebu daje iz svojih sredstava Din.
10.000.— u obliku: a.) stipendije najviše dvojici studenata na našim fakultetima po
Din. 500.— mjesečno, koji stipendisti ostaju do svršetka studija ako redovno svršavaju
propisane ispite; b.) pripomoći svojim članovima za stručno usavršavanje kod nas ili
na strani, ili c.) potpore siromašnim dacirna srednjih škola.


Momentano je slobodno svih 10.000.— Dinara, pa se za stipendij mogu natjecati
studenti, koji su položili barem prvi propisani ispit na svojem fakultetu, dok će se
potpora siromašnim đacima srednjih škola davati samo izuzetno u osobita obzira
vrijednim slučajevima, no i jedni i drugi ovi molitelji treba da su djeca sadanjih ili
umrlih članova Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Pomoć za stručno usavršavanje
može se dati samo članovima udruženja šumarima na osnovu obrazložene molbe gdje
i u čemu se žele usavršavati. U kakvim i kolikim će se obrocima isplaćivati pomoći i
potpore, odredit će Upravni odbor udruženja ocijenivši prilike i želje molitelja. Studenti
i daći neka molbenicama prilože: 1.) Uvjerenje da su djeca sadanjeg ili umrlog
člana Jugoslovenskog šumarskog udruženja (Ime, prezime, zvanje i posljednje mjesto
službovanja roditelja); 2.) Uvjerenje školske uprave o upisu u školu i o uspjehu posljednjeg
ispita; 3.) Uvjerenje o siromaštvu. Nebiljegovane molbe treba poslati do kraja
god. 1938.: na: Jugoslovensko šumarsko udruženje, Zagreb, Vukotinovićeva ulica br. 2.


Za Upravu udruženja tajnik:
Ing. Ante Premužić.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU RUJNU 1938. GODINE:


Redoviti članovi: Bilinski Stanko, Zagreb Din. 50.— za god. 1938. I. polg. ;
Brajdić Ferdo, Nova Gradiška Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Butković Matej, Kamensko
Din. 120.— za god. 1938 i upis; Bula Konstantin, Zagreb Din. 50.— za 4/4 1938
i .. 1939; Bakranin Juraj, D. Lapa´c Din. 100.— za god. 1938; Brnjas Dragutin, Zagreb
Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Dropučić Stjepan, Našice Din. 120.— za god. 1938 i
upis; Draščić Ivan, Split Din. 100.— za god. 1938; Herjavec Dragutin, Zagreb Din.
100.— za god. 1938; Godek Ivan, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Ivić Franjo, Varaždin
Din. 100.— za god. 1938; Jozić Josip, Bjelovar Din. 100.— za god. 1938; Jerbić
Ivan, Zagreb Din. 200— za god. 1937 i 1938; Ježić Miroslav, Sušak Din. 150.— za
god. 1937 i I. polg. 1938; Jedlovski Dušan, Benkovac Din. 120.— za god. 1938 i upis;
Jankavić Ilija, SI. Požega Din. 100.— za god. 1938; Kolibaš Rudolf, Zagreb Din. 100 —
za god. 1938; Mahovlić Josip, Pleternica Din. 200— za god. 1937 i 1938; Marković
Stevo, Daruvar Din. 120.— za god. 1938 i upis; Močan Franjo, Čavle Din. 200.— za
god. 1936 i 1937; Nikolašević Julije, Našice Din. 100— za god. 1938; Novičić Miloš,
Vinkovci Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Perkučin Isidor, Dvor Din. 120.— za god.


604
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 71     <-- 71 -->        PDF

1938 i upis; Šnajder Luka, Vinkovci Din. 60.— za I. polg. 1938; Rukavina Ivo, Novi
Vinodol Din. 100— za god. 1938; Res-Koretić Vladimir, Vinkovci Din. 100.— za
god! 1937.


Uplata članarine sa područja Podružnice Ljubljana: Levičnik Josip, Ljubljana
Din. 100— za god. 1938; Rihtar Ćiril, Celje Din. 100— za god. 1938; Rakušek Karl,
Maribor Din. 100— za god. 1938; Rudež Marko, Ribnica Din. 120— za god. 1938 i
upis; Stare Feliks, Kolovec Din. 120.— za god. 1938 i upis"; Stare Šaša, Mengeš Din.
100.— za god. 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Beograd: Drajić Krstivoje, Beograd
Din. 100— za god. 1937.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Kijametović Svetislav, Ohrid
Din. 300— za god. 1936 do 1938; Ljubjecki Vasilije, Skoplje Din. 100— za god. 1937;
Radojević Milovan, Skoplje Din. 100.— za god. 1938; Sendić Josip, Devdelija Skoplje
Din. 100— za god. 1938; Špiranec Mirko, Surdulica Din. 50.— za 11. polg. 1938; Sazaiinv
Nikolaj, Kriva Palanka Din. 144.— za god. 1937 i I. polg. 1938; Veličković Dimitrije,
Skoplje Din. 200— za god. 1937 i 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Babić Marko, Tuzla Din.
100.— za god. 1938; Dujić Branko, Sarajevo Din. 400.— za god. 1935 do 1938; Kostelić
Oskar, Čačak Din 100.— za god. 1937; Marković Miodrag, Čačak Din 50.— za II. polg.
1938; Nikolić Miodrag, Mostar Din. 32.— a conto duga; Srdjić Dušan, Travnik Din.
20.— za upisninu; Žuljić Mijo, Olovo Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Peleš Teodor, Prnjavor
Din 100— za god. 1938; Pžibik Franjo, Banjaluka Din. 50.— z I. polg. 1938; Šarić
Božidar, Banjaluka Din. 200.— za god. 1937 i 1938.


Uplata članarine članova pomagača: Vilček Emnuel, Slav. Brod Din 100.— za
god. 1937 i 1938; Gavranić Branimir, Drvar Din. 50.— za god. 1933; Čolić Dušan,
Beograd Din. 70.— za god. 1938 i upis.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Darovali su:


Ing. Rustija Josip, direktor šuma u p., Ljubljana Din. 100.—
Iitig. Bestal Vilim, šum. savjetnik, Draganec » 20.—
Ing. Premužić Ante, viši šum. savjetnik, Zagreb » 12.—
üg. činovnici direkciju šuma Sarajevo, ostatak sakupljenog novca za


vijenac za ipok. Ing. Slavka Petronijevića š. savj » 43.—
Og. odbornici .1. Š. U. na sjednici u Vinkovcima » 130.—
üg. činovnici dir. šuma ikrižcvačke imovne općine u mjesto vijenca pok.


Ing. Mihajlu Dereti, dir. šuma » 180.—


Novac je küristonosno uložen, a darovateljima na plemenitom daru najljepša
hvala.


605