DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 69     <-- 69 -->        PDF

h.) — Čita se prijedlog Ing. Vladimira Bosiljevića, da se izdejstvuje sabiranje
dobrovoljnih prinosa za zaklade Udruženja lijepljenjem društvenih markica po
Din. 0.25 na priznanice, račune i t. d. stranaka kod šumarskih nadleštava. (I z . e s t
će se pred skupštinu s napomenom, da je Upravnom odboru
nesimpatičan taj način skupljanja priloga. Pomažimo se mi
sam i međusobno ! — Tim povodom skupiše prisutni odbornici između sebepredadoše blagajniku Din. 130.— za Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu.)


i.) — Tajnik Ing. Premuži ć izvješćuje, da prema ranijim zaključcima Upravnog
odbora treba iznesti pred Glavnu skupštinu na raspravu molbenicu namještenice
udruženja Ljubice Jozić za prikupljanje godina kod penzionog zavoda za osiguranje te
prijedlog odbora o dobrovoljnom povišenju članarine onih članova utemeljača, koji su
uplatili nekada važeće utemeljiteljne iznose ispod 2.000 Din. Predlaže, da ih on iznese
pred skupštinu. (Usvaja se!) _


10. — Propaganda šumarstva. Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović izvješćuje,
da nije stigao ni jedan novi prijedlog, pa se prelazi na 11. točku dnevnoga
reda.
11. — Primljeni su za nove redovite članove gg.: Ing. Bura Dimitrije, šum.
uprave Viteš kod Travnika; Ing. Vukomirović Vladimir, čin. pripravnik Dir. šuma
Banjaluka; Ing. Branimir Gavranić, čin. pripr. šum. uprave Drvar; Ing. Stanjković
Maks, čin. pripravnik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Dropučić Stjepan, šum. pristav Našice;
Ing. Car Zvonko, šum. pristav, Rujevac; Horvat Ivo, šum. inžinjer, Zagreb; Ing. Stevan
Ž. Plavšić, v. d. šef šum. uprave Trnjani Brod Im. općine.
Smrću su prestali biti članovi i brišu se: Waszner Josip, šum.
nadsavjetnik u m. Sarajevo; Ing. Mundorfer Lujo, direktor »Šipada«, Sarajevo.


12. — Eventualis a:
a.) — Gosp. Ing. Petar Prpić, direktor šuma u m. moli dopisom od 17. IX. 1938.
za dopunu svoje kolekcije Šumarskog Lista 16 brojeva iz god. 1915. do 1927., a u zamjenu
nudi 17 brojeva predratnih i 23 poslijeratnih. (Za k 1 j u č u j e se, da se
molbi udovolji, ako se time nebi rasparila naša potpuna godišta
kojih imamo razmjerno malo.)


b.) — Član Udruženja Ing. Kajfež preporuča, da se za knjižnicu Udruženja nabavlja
»Službeni vijesnik zagrebačke inžinjerske komore« zamjenom za Šumarski
List. (Odobrava se!)


U 8 sati na večer zaključuje predsjednik Dr. Dragoljub Petrović sjednicu
zahvaljujući ponovno svim odbornicima na saradnji i ističući svoju radost, što je
Upravni odbor na svim sjednicama u lijepoj slogi riješavao sve svoje zadatke.


Predsjednik: Tajnik:
Dr. ing. Dragoljub Petrović, v. r. Ing. Ante Premužić, v. r.


NATJEČAJ
za svetosavske nagrade studenata i apsolvenata šumarstva,


Jugoslovensko šumarsko udruženje podijelit će dvije svetosavske nagrade po
Dinara 500.— našim studentima i apsolventima šumarstva, koji po ocjeni Upravnog
odbora .Tugoslov. šumarskog udruženja najbolje obrade temu: »Šumarsk e pri like
i problemi jednoga našeg kraja«. Radnje neka se dostave Jugoslo


603