DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 56     <-- 56 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


LJEKOVITO BILJE.


Sastavio i izdao u vlastitoj nakladi Dr. F ran Kušan, sveučilišni asistent i
honorirani nastavnik sistematske botanike za farmaceute na sveučilištu u Zagrebu.


U mjesecu augustu 1938. izašla je iz štampe gornja obsežna knjiga od 452 stranice,
sa 230 slika, koje su originalni crteži istaknutih botaničkih stručnjaka i koje nam
vjerno po prirodi prikazuju pojedine biljke sa cvijetom, korijenjem, plodovima itd. već
prema važnosti za namijenjenu svrhu. Ovo nam opsežno i iscrpivo djelo daje sistematski
i znanstveni prikaz najvažnijeg ljekovitog, otrovnog i industrijskog bilja ne
samo našeg, već čitavog svijeta i time se ono baš odlkuje od sviju do sada izdanih
sličnih djela na hrvatskom jeziku. Sva dosadanja djela daleko zaostaju i po sadržaju i
po obsežnosti za knjigom Dra Kušana , po kojoj možemo i na znanstvenoj bazi svaku
biljku u njoj opisanu pouzdano determinirati. Rekao bih, da baš ova osebina ovog djela
uz iscrpivu farmakološku stranu daje njegovu veliku vrijednost, jer je ne samo botaničaru,
već i svakom drugome omogućeno, da svaku biljku iz prirode može prepoznati
i uvrstiti-ju na pravo njeno mjesto prema ovome znanstveno-sistematskom djelu, pri
čemu će uz detaljan opis svake pojedine biljke mnogo pomoći i odlične slike. Svi naši
stručni listovi donose pohvalne kritike ovoga djela i naglašuju, da je njime u našoj
botaničkoj i farmakološkoj literaturi ispunjena jedna velika praznina, pa će isto djelo
vrlo dobro poslužiti ne samo apotekaru i liječniku, nego i poljoprivredniku i šumaru
kao i svakom drugom, tko si želi svoje zdravlje uščuvati i njegovati ljekovitim biljem,
kojega su pune naše livade, polja, šume, pašnjaci, obale potoka i naše gore i koje u
milijunskim vrijednostima beskorisno propada iz godine u godinu, a narod nam je
siromašan i bolestan, jer ne pozna ljekovito bilje i njegovu veliku vrijednost i jer nema
novčanih sredstava za liječenje. Ljekovito bilje dobiva zadnjih decenija sve veću
važnost i primjenu, jer ono sadrži uz glavnu sastavinu još mnogo drugih ljekovitih
sokova, koji baš u svom skupnom djelovanju imaju svojstvo velike ljekovitosti i
djeluju povoljno i uspješno ne samo na liječenje pojedinih organa, već i na ostale
organe, koji su u cijelokupnom organizmu tijela nerazdijeljivo povezani. Naprotiv
lijekovi dobiveni sintetičkim putem ne sadrže mnogo vrsti sastavina i zato je njihovo
djelovanje jednostranue.


U zadnje vrijeme sabiru se i u našim šumama tek pojedine vrste ljekovitog
bilja, dok većina vrsta vrlo ljekovitog bilja, koje uspijeva i raste samo u šumama,
neiskorišteno propada. U napučenijim zemljama, gdje je iskorišten svaki komadić
zemljišta u poljoprivrednu svrhu, nema u prirodi mnogo ljekovitog bilja; proizvodi se
doduše u poljoprivredi i ljekovito bilje, ali kvalitetna sadržina potonjeg zaostaje daleko
za onom, koju ima samoniklo ljekovito bilje, koje si je našlo u prirodi za svoj uspjeh
odgovarajući optimum.


I ljekovito bilje i njegovu vrijednost u našim šumama i time povećati prihode naših
šuma, a još je važnije, da će se tim sabiranjem ljekovitog bilja dati mogućnost znatne
zarade siromašnom žiteljstvu u našim pasivnim gorskim šumovitim krajevima, pa i na
samom krasu, gdje uspijeva mnogo ljekovito bilje.


Šumari će se u velikoj mjeri moći koristiti ovom knjigom i zbog toga, što je u
njoj prikazano i sve ostalo korisno i otrovno bilje, koje dolazi u našim šumama.


Ovo odlično djelo, koje je ne samo po sadržaju, nego i tehnički u svakom pogledu
dotjerano, naručuje se kod autora u Zagrebu, Vinogradska cesta 33. Poštanskočekovni
račun 31.276. — Knjiga broširana stoji 160 Din, a uvezana u čvrsto platno
stoji 20 Din više. Na zahtjev dobavlja pisac svakom interesentu prospekt besplatno..


590