DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ing. VLADISLAV BELTRAM (VRBANJA):


PRILOG RJEŠAVANJU KRAŠKOG PITANJA


NA SELJAČKOJ OSNOVICI


(SOLUTION DU PROBLEME DE CARST SUR LA BASE
PAYSANNE)


U članku »Rješavanje kraškog pitanja na seljačkoj osnovici«* dao
je autor g. Ing. A. Premužić opširno razrađenu ideju o preporodu Krša
stavljajući sav šumarski rad potpuno u službu kraškog seljaka i njegove
privrede.


U djelima o Kršu, vidimo istina, spoznaju pisaca, da se šuma ima
podizati radi tamošnjeg naroda, no nitko nije postavio šumu u tako
»podređeni« položaj i stavio kraškom šumaru u zadatak, da se uputi
sasvim novim putevima, kojima -većina šumara do sada nije išla. Zar je
ovo šumarstvo, pomislio bi netko pročitavši taj članak? To je čitava
revolucionarna ekonomija, a od šumarstva tek onoliko, koliko ono toj
novoj ekonomiji može da posluži.


Zar bi se na ovo mogao naći uvrijeđen šumar, što bi šuma imala
samo da posluži ekonomiji? Ili će možda krivo biti agronomu, što mu
šumar ulazi u njegov djelokrug, te će obojica odbiti tu ideju? Šumar je
često prerevno gledao šumu radi šume same, a agronomu najčešće nije
bilo stalo ni do posljednjeg ostatka šume: Ne samo nesuglasica i antagonizam
već i samo pomanjkanje njihove tjesne saradnje moralo je upropašćivati
obadvije privredne grane Krša. Šuma na Kršu tako je usko sa
ostalim kulturnim površinama povezana, da samo ona može poljoprivredu
da održi, a tako isto samo racionalna poljoprivreda može očuvati
šumu.


Ovo posvjedočuje ne samo naš Krš, već i ogromna prostranstva
Sjedinjenih Država Sjeverne Amerike, na kojima je poljoprivreda iskrčila
šumu, a nakon decenija te su se površine pretvorile u pustoš, gdje
haraju suše, pješčani vihori i užasne poplave. Od granice Kanade do
sjevernog Teksasa, u dubljinu od 1500 km i na širinu od 150 km ima da
se vještački podigne 100 pojaseva šume, dugačkih po 1500 km a širokih
po 40 m. Ovo predviđa Rooseweltov zakon iz 1934 god. za spašavanje
ogromne nekadašnje žitnice Sjedinjenih Država. Pod zaštitom
šumskih pojaseva moći će poljoprivreda opet da oživi. Teško bi drugo
neko riješenje moglo biti korisnije i simpatičnije za privredu. Eventualni
pokus šumara, da sami preuzmu tu pustoš kao apsolutno šumsko tlo, te
da ga kao takovo pošume u cijelosti, ne bi uspio, jer narod ne može iseliti,
već mora ostati tamo.


Ovaj primjer iz Sjedinjenih Država imamo u malome na našem
primorskom Kršu, no samo u njegovoj prvoj fazi, tj. tamo gdje su bile
Sj. D. prije donošenja Rooseweltovog zakona.


Još postoji kod nas natezanje između šumara i agronoma, da li će
se neko ogoljelo zemljište nazvati apsolutnim ili relativnim šumskim tlom.


* Šum. List 1937.
565
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 32     <-- 32 -->        PDF

I punim se pravom, sa svoga stanovišta, opire katkad agronom protiv
pojma apsolutnog šumskog tla, jer samo potpuno sterilno tlo, a to nije
više ni za šumu, poljoprivreda ne može upotrijebiti. A u koliko uspije*
šumaru da dobije zemljište za pošumljavanje i isto pošumi, to takova
šumica služi s vremenom estetici i samoj sebi, da kasnije možda dade
također i neke prihode u drvu.


Šuma u obalnom i otočkom Kršu dužna je prvenstveno stupiti u
službu pomaganja ostalih kultura i u njihovu zaštitu.
Dva su faktora u prirodi Krša, koji redovito ometaju, a nerijetko
i osujećuju uspjeh poljoprivrede: ljetna suša i štetni vjetrovi.


Protiv suše možemo se s uspjehom boriti ispravnim obrađivanjem
(koje zadržava vlagu tla) i ispravnim đubrenjem zemljišta, odabiranjem
vrsta voćaka i usjeva, koji rano prispijevaju, te tako izbjegavaju suši; u
manjoj mjeri i na manjim površinama mogu se podignuti i naročite lokve
za natapanje.


Kod štetnih je vjetrova drugačije. Tu pomaže prirodna ili vještačka
zaštita. Mjesta zaštićenih prirodnim položajem ima nažalost vrlo malo,
većina je površina izložena svakojakim štetnim vjetrovima, čije je djelovanje
mnogo nepovoljnije nego djelovanje suše. Dok suša nastupa
redovito u ljetu, kada i jeste njezino doba, vjetrovi se pojavljuju u svako
doba godine i u raznim pravcima, a često i veoma štetnim. Tako na pr.
bura (NE ili N vjetar) zna duvati u svako godišnje doba, premda je
pretežno zimski vjetar. Jaka i studena bura uvijek je štetna za vegetaciju,
jer u Primorju nema mjeseca, u kojem bi vegetacija potpuno mirovala.
Tako i preko čitave kalendarske zime napr. zriju limuni i narandže, cvjetaju
bademi, niče rano povrće. Kadgod iza toplih dana dune žestoka i
ledena bura, uništava ona vegetaciju ali je najštetnija svakako onda, kada
je vegetacija u punom jeku tj. u proljeće. Na otocima je štetni utjecaj
bure u toliko veći, što vjetar prenosi sobom obilje čestica slane morske
vode. IKraj višednevnih jakih bura zna čitav otok Brač sve do 700 m
nadmorske visine da bude prekriven tankim slojem morske soli. Ako
kiša. sol odmah ne ispere, nastaje oštećenje vegetacije, u toliko veće,
u koliko je ona nježnija.


Ne manje pogibeljni bivaju i snažni južni i jugoistočni vjetrovi, koji
duvaju oko Uskrsa, a dugotrajni su, snažni, vrući i suhi. Ovi skoro redovito
uništavaju već u zametku plod višnje. Poslije njih izgleda vegetacija
uvenula, zemlja isušena, a sve to u vrijeme, kada najviše treba vlage.


Najhitnijom zadaćom Kraškog ekonoma mora postati briga oko
uklanjanja utjecaja štetnih vjetrova tj. zaštita kultura od vjetrova. Tu
se radi rasparčanosti seljačkog posjeda i radi nestašice materijalnih sredstava
ne možemo u praksi poslužiti amerikanskom metodom šablonski,
već je moramo prilagoditi našim prilikama, jer smo i pored toga u mogućnosti
da na lak i jeftin način podižemo uspješne vjetrobrane.


U tu svrhu možemo posaditi dvostruke i višestruke redove čempresa,
približno okomite na pravac najneugodnijih vjetrova. Čempres
(Čupressus sempervirens) od svih je vrsta šumskog drveća za to najpodesniji
i to njegova odlika pyramidalis tj. uski protegnuti čempres.
Čempres u pogledu svoje krošnje ima dva temeljna habitusa, horizontalni
i piramidalni sa cijelim nizom prelaza. Piramidalni čempres ima
uslijed oblika svoje krošnje znatno manju površinu nego ostala stabla,


566
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 33     <-- 33 -->        PDF

te pruža uslijed toga vjetru manji; otpor. Osim toga i težište njegovo je
niže pri zemlji. Sadimo li u vinograde, voćnjake i ostale kulture sa rubova
prema vjetru redove uskih čempresa, ti će u dobroj, đubrenoj
zemlji i zaštićeni od napadaja stoke vrlo brzo podići se, sastati se stablo
sa stablom i stvoriti ubrzo, za kojih 8 do 10 godina, visok neprobojan zid
prema vjetru, u čijoj zaštiti mogu ostale kulture bolje uspijevati.


Čempres potječe iz Male Azije, ali se u našem Primorju odavna
udomio, a uspijeva svuda gdje i maslina. Sušu dobro podnosi i zasađen
dobro se hvata. Uski čempres svojim uzrastom nadmašuje borove, raste
pravo i na najgorem, plitkom, tlu. Visina od 20 m nije za nj ništa osobita.
Radi uske krošnje, koja počima odmah pri zemlji, ne otima zraka niti
ne zasjenjuje svoj neposredni okoliš, a refleks sunca od njegovog zelenila
nije ni nalik na refleks užarenog i osvijetljenog zida. Kraj toga je i
zimzeleno drvo. Njegove žile ne šire se daleko u stranu.


Upotreba čempresovog drveta je mnogostrana. Radi pravnog rasta
služi za kolje, za rogove i grede, te za jarbole ribarskih brodova. U Italiji
upotrebljuje se u stolarstvu i za pokućtvo zbog odličnog mirisavog
drveta, jer ima finu strukturu i izgled ariševog drveta. Sađen u pojasima
služi kao barijera protiv vjetrova, naročito u Kalabriji, u Siciliji i
Sardiniji, a i protiv pješčanih vihora u Sjevernoj Africi. U samoj Italiji
čempres se u zadnje vrijeme mnogo cijeni i uzgaja.


Uočiv njegova tehnička svojstva i njegovu važnu zaštitnu funkciju
od vjetrova počeo sam godine 1931. kao sreški; šumarski referent u Supetru
na Braču da propagiram uzgoj čempresa, a naročito u cilju obranbenih
pojasa za zaštitu postojećih poljoprivrednih kultura od vjetrova.
Propaganda čempresa naišla je odmah na razumijevanje u narodu. Najstariji
egzemplari čempresa na Braču broje nešto preko 40 godina, te
se nalaze većinom na grobljima i nešto malo kao primjesa vještačkim
kulturama alepskoga bora. Jedina poteškoća bila je baš u tome, što se
čempres ranije sadio najviše na grobljima, te se s toga smatrao kao
drvo groblja i simbol zagrobnog života, a svijetu nije bio baš simpatično
drvo. No već u jesen 1932. počeli su seljaci potraživati čempresove sadnice.
U sezoni 1933/34 posadili su oko 110.000 sadnica u obranu vinograda
i voćnjaka, a god. 1934°35 oko 170.000 sadnica. Sadnice je uzgajao
i dobavljao sreški šumski rasadnik u Supetru, postavno u pojedina sela,
računajući od 100 sadnica 1—2 Din za podmirenje troškova iskopa, pakovanja
i prevoza. Seljaci iz neposredne blizine dobivali su ih naravski
potpuno besplatno u samom rasadniku. Okolnost, da su ljudi ipak nešto
plaćali za sadnice, mogla je samo povoljno da utječe na uspjeh sadnje,
jer su bolje pazili kod sadnje, kad su već nešto potrošili za sadnice.
Ostale vrste drveća narod je manje tražio, osim nešto malo alepskog
bora, japanske sofore za pčelare i nekih ukrasnih biljaka.


Nastavi li se sadnjom čempresa u ovom smislu i obimu, moći će
otok Brač u bliskoj budućnosti imati svoje kulture zaštićene od najvećih
neprijatelja: bure i južine. Daljnja propaganda u tu svrhu neće biti više
ni potrebna, jer će samo nekoliko uspjelih pojaseva biti dovoljno da živim
primjerom dokaže korist ovoga rada. Nema sumnje, da će 500 km
zaštitnih pojaseva od 2 reda čempresa biti od neprispodobivo veće koristi
nego li 100 ha šume u jednom kompleksu. Jednaka je naime količina


567
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

biljaka potrebna za jednu kao i za drugu svrhu, tj. oko milijun biljaka
za sadnju u razmaku 1 X 1 m.


. Nerijetko seljak više cijeni šumu zbog drugih koristi nego zbog
drva. Tako nalazimo na otoku Hvaru oko Jelse mnogo malih šumica
alepskoga bora, kojih seljak nipošto ne bi iskrčio, jer ih — u pomanjkanju
stoke — treba za proizvodnju sušnja (iglica) za đubrenje vinograda. Osim
toga te mu šumice zaštićuju vinograde od bure i posolice.


Godine 1933. obilazila je stručna komisija vještački podignute kulture
na Kršu. Kada je ušla u sreski šumski rasadnik u Supetru, koji je
bio zasijan gotovo samim čempresom, uzviknuo je jedan gospodin od
komisije zlovoljno: »Šta će čempres? Zar ovaj (šumarski referent) podiže
groblja?« Na žalost je ovaj »čempres-efendija« bio odsutan, te
nije imao prilike da se suprotstavi tome gospodinu. Ne smeta. Led je
pukao ondje, gdje je bilo potrebno. U Primorskom Kršu prevladuje
zemlja crvenica (terra rossa), koja ima veliku manu, da apsolutno ne
sadrži vapna, te uslijed toga sačinjava izrazito kiselo tlo sa jedva primjetnim
tragovima (do 3%). Ona se nalazi i u šumskom rasadniku u Supetru.
Primijetio sam, da se iza svakog, pa i najpažljivijeg zalijevanja
biljaka u rasadniku stvara na površini kora, koju treba poslije prašenjem
razbiti. Zemlja je imala kiseli vonj, u ljetu se duboko raspucavala. Struktura
zemlje bila je grudvasta. Svakogodišnjim iznašanjem biljaka iz rasadnika,
sve i pored dubrenja stajskim đubretom, zemlja je postajala sve
siromašnijom na i onako oskudnim mineralnim hranivima, kao što su
CaO, K2O, P2 Os. Taj manjak trebalo je naknaditi! vještačkim dodavanjem.
Zato se u jesen 1933. god. dalo rasadniku (računajući po ha površine)
20 mtc negašenog vapna u prašini, a zatim 30 mtc pepela od drva i
maslinovih košćica, tako da se ta površina premiješala sa suhom zemljom.
Uspjeh se skoro pokazao. Nestalo je kiselog vonja, struktura zemlje postala
je sitnozrnasta, zemlja se nije raspucavala i poslije kiša nije se stvarala
kora. Zalijevanje bilo je potrebno u manjoj mjeri, a potreba prašenja
skoro je otpala. Srećom je vapnena prašina na Kršu (staništu
vapnenca) vrlo jeftina, a jednokratno vapnjenje dovoljno je za barem
5 godina. Da je crvenica siromašna na vapnu fiziološki upotrebiva,
naglašuju svi autori 0 Kršu, a i najjednostavniji pokus analize zemlje sa
Bernardovim kalcimetrom kroz 5 časaka to posvjedočuje. Popravljanje
tla dodavanjem vapna za borbu protiv suše i obrana od bure vrlo je
važan faktor unapređenja Krša. Na toj osnovi mogu i ostali pothvati za
napredak kraškog seljaka bolje uspjeti. Ova borba protiv suše i vjetrova
nije ni malo teška i nezahvalna, jer je seljak lako shvaća i podupire.
Nasuprot tome je čisto podizanje šume na Kršu Sizifov posao. Koliko je
već uspjelih šumskih kultura palo žrtvom prevratmh dana, baš zato što
seljak nije mogao da hvati važnost šume, jer je praktički nije dovoljno
osjetio. Zaštitni šumski pojasi ostali bii bili svakako bolje pošteđeni.


Još ima mnoštvo toga. što treba na Kršu uvesti: nove kulture opuncije
bez bodljika za ishranu stoke, kulture agava za užarsku industriju,
koja je svojevremeno mjestimično već postojala kao kućni obrt,´itd.
Bilo bi korisno, da se naši agronomi i šumari upute u razne zemlje Mediterana
radi proučavanja načina života ostalih naroda, jer bi se štošta
s uspjehom moglo primijeniti na našem Kršu, a 0 čemu danas premalo
znamo.


568
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Gdjegod postoji borba za održanje i podizanje šume, postojeuzroci toj borbi, tj. prilike u kojima narod živi, materijalne i moralne. Tu
mora šumar uhvatiti se u koštac sa uzrocima i njih nastojati da odstrani.
Sila toj svrsi najmanje odgovara, jer ima obično samo tako dugo efekta,
dok traje. Kada prestane, ruši se sve, što je na njoj građeno. Ovo naročito
vrijedi za šumarstvo Krša. Tek kada bude šumar stekao puno povjerenje
naroda, moći će sa pravim uspTehom da podiže šumu. Ako već
moraju da zbog preobilne paše goluju Hercegovina 1 Dalmatinska Zagora,
Primorje i otoci to ne trebaju, jer su mnogo manje opterećeni
pašom nego unutrašnjost. Treba samo poći onim pravcem, koji je seljaku
najkorisniji i najsimpatičniji. U podizanju Krša moraju šumar i agronom
da se dadu složno na rad, a ne da jedan drugoga gleda prijekim okom.
Ako ima nesuglasica, krivi su i jedni i drugu, a nema ni najmanje razloga
da se međusobno natežu, već naprotiv da se upotpunjuju.


Kako se na Kršu u dobroj mjeri i silom nastojalo nešto postići, ali
bezuspješno, neka služi za primjer i ovo. Mjestimice stali su šumari na
stanovište: ako seljak dobrovoljno pošumu svoje zemljište, ne smije više
na nj ni sam da stupi, a kamo li da ga po potrebi iskrči; reklo se, da je
to zemljište kroz narednih 10 godina pod posebnim državnim nadzorom.
To je seljaka vrijeđalo, pa je mnoge zemlje rade ostavljao puste, umjesto
da ih pošumi. Tek na svečano obećanje, da sa pošumljenim zemljištem
neograničeno može da gospodari, počeo je o svom trudu više da pošumljuje.
Bile su to metode nekih sreskih šumara bez prave stručne
spreme, koji su u mnogo pogleda šumarstvu više škodili nego koristili.


Daleko sam od toga, da ne priznam šumarima Krša, predašnjim i
današnjim, ogromnu energiju i požrtvovnost uložejm u one pustoši, no
mogu da tvrdim, da se prečesto imala u vidu šuma radi šume same, baš
od silnog nastojanja za održanje i podizanje iste. Propustili su se lakši
putevi, koji bi sa više uspjeha vodili k cilju: stvoriti Krš pitomijim za
njegovog stanovnika, a time i pristupačnijim samom pošumljivanju.


Za posljednjih 6 decenija intenzivnijeg stručnog rada na Kršu još
nije šumaru uspjelo provesti individualnu diobu općinskih golijeti u cilju
pošumljenja, nije uspjelo organizovati čuvanje općinskih i privatnih šuma
od uništavanja. Pošumilo se, istina, s uspjehom na desetke hiljada hektara
i te kulture kao ukras današnjih turističkih mjesta predstavljaju sve
i kraj znatnih troškova podizanja lijepu aktivu, no tim kulturama moramo
suprotstaviti deseterostruke uništene površine autohtonih lišćarskih
šuma, propalih u istom razdoblju. Uzroci neuspjesima? Ima ih
bezbroj: neimaština i bijeda seljaka, neukost i prirođeni instinkt za uništavanje
šume, nemar općina za općinsko dobro, teške poratne prilike,
nerazumijevanje lajičke javnosti za šumarova nastojanja itd. Ako iz javnosti
nije bilo odziva ni moralne pomoći, nije je šumar u dovoljnoj mjeri
ni tražio, a nepopularnost njegovog rada u narodu (radi težnje za otimanjem
zemljišta za pošumljavanje i za očuvanjem postojećih šuma) prirodna
je.


Donekle je ovim pojavama razlog i taj, što je u Primorju do 1919.
godine vršilo šumarsku službu mnoštvo stranog elementa, sa sjevera
bivše monarhije, koji je htio istim onim, na sjeveru prokušanim metodama
i ovdje da se služi. Tom se osoblju ne osporava dobra volja i
stručna sprema, ali mu je nedostajalo povezanosti s narodom po jeziku,


569 .
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 36     <-- 36 -->        PDF

duši i prilikama, u kojima ovaj živi. Za to mu je bilo najjednostavnije


pridržavati! se svagdje paragrafa šumskog zakona i tehnike pošumljava


nja. Mora se priznati i to, da´ je prvih deset poratnih godina vladalo na


Kršu osjetljivo pomanjkanje šumarskog stručnog osoblja. Silna energija,


moralna i materijalna, ulagana tako bez duha morala je na koncu konca


iskazati slab uspjeh. Premda je tehnika pošumljavanja ostala u glavnom


ista, zastarjele metode rada moraju se napustiti, jer se Kraško pitanje


s uspjehom može da rješava najlakše na seljačkoj osnovici.


Ovaj prikaz nema namjere ni ne može da negira uspjehe šumara.


On želi samo da pokaže jedan od puteva, koji sa manje muke, a s više


uspjeha mora dovesti do postepenog pošumljavanja Krša.


Moram još da naglasim, da mi je istoimeno predavanje g. Ing. A.


Premužica na šumarskoj ekskurziji Sušak—Rab 1932. god. dalo jakog


poticaja za promatranje, razmišljanje i rad u ovom pravcu.


Résumé.
En s´appuiant sur les idées exposées ici sous le meme titre par M. A. Premužić (voir


p. 2 de cette meme revue pour l´année 1937), l´auteur expose ses propres vues sur le probleme
du reboisement de notre Carst Adriatique.
Ing. BRANISLAV PEJOVIĆ (SKOPLJE).


POTREBA RACIONALNOG SMOLARENJA
KOD NAS


(NÉCESSITÉ, CHEZ NOUS, D´ UN GEMMAGE RATIONNEL)


Pitanje industrijskog smolarenja kod nas, osim jednog izuzetka,
nije naišlo na povoljno rešehje i pored ogromnog značaja svih derivata
smole u tehnici i privredi. Kod nas posle rata investirani su mnogi kapitali
u nove industrije, zahvaljujući sirovinama, koje su se mogle lako
dobaviti i koje imamo u dovoljnim količinama. U šumarskoj privredi većim
delom upućeni smo na iskorišćavanje drvne mase mehaničkim putem.
Tek poslednjih godina vidimo u šumarstvu zastupljenu i hemijsku
industriju, koja iskorišćuje drvo kao polaznu materiju (npr. proizvodnja
celuloze, destilacija drveta, u poslednje vreme uspeli pokušaji dobijanja
šećera i benzina). Iskorišćavanje otpadaka osobito je razvijeno u Nemačkoj
za dobijanje drvene vune (Holzwolle). Preduzeće I. G. Farben-
Industrie podićiće ove godine u Wolfen-u fabriku, koja će dnevno proizvoditi
80 tona drvene vune i 140 tona celuloze pretežno od bukovog
drveta.


Poslednjih godina stalno se povećava i proizvodnja smole s obzirom
na to, da njeni derivati nalaze sve veću primenu. Poznata je činjenica,
da borovi obiluju smolom, neki manje, drugi više. Zahvaljujući ovoj
njihovoj osobini smolarenje je bilo razvijeno još u starom veku. Posle
svetskog rata zahvaljujući razvoju hemijske industrije oseća se sve
intenzivnije smolarenje naročito u pojedinim evropskim državama, koje
se ovom privrednom granom nisu bavile ili pak u vrlo ograničenoj merü,
zadovoljavajući na taj način bar delimice svoju potrošnju. Međutim srao


570