DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ne uzrokuje i povećavanje trajanja produkcije. Kada naša nauka riješi
ovaj zadatak, nestati će nepovjerenja prema raznodobnom šumskom
obliku. Tad će se ujedno i moći definitivno uzeti u pretres pitanje efekta
gospodarenja u našim kraškim šumama.


Sommaire.


Introduction; facteurs écologiques et climatériques; essences feuillues et celles
des coniferes; détermination de la maturité pour la coupe, rôle du temps, application du
principe de l´accroissement de la valeur; tables de production, nombre d´arbres par
hectar, accroissement en hauteur, accroissement de la section transversale en hauteur
d´homme, accroissement de la masse ligneuse, changement (avec le temps) des étendues
prises individuellement par les divers arbres; contrôle des masses ligneuses obtenues
par les coupes succesives; conclusions.


Dr. ing. ZLATKO VAJDA (OGULIN):


SAVREMENI APARATI


ZA ISPITIVANJE ČISTOĆE I KLIJAVOSTI


ŠUMSKOG SJEMENJA.


(LES MODERNES APPAREILS POUR L´EXAMINATION DE LA
PURETÉ ET DE LA FACULTÉ GERMINATIVE DES SEMENCES
FORESTIERES)


Prigodom posjete šumarskih instituta u Münchenu (ovog proljeća)
obratio sam naročitu pažnju na moderno uređenu stanicu za ispitivanje
šumskog sjemenja. Susretljivošću g. Dr. E. Rohmedera prikazan mi je
rad te stanice, pružen tačan opis aparata i rastumačena njihova upotreba.


Stanica je osnovana prije dvije godine sa glavnom svrhom, da na
najmoderniji način ispituje čistoću i klijavost šumskog sjemenja prije
njegove upotrebe, te da tako primora i prodavaoce sjemena da opskrbe
šumska gospodarstva sa isključivo zdravim i čistim sjemenom, koje uz
to posjeduje najveći mogući procenat klijavosti. Ta je stanica priznata
od´vlasti kao službena stanica za ispitivanje šumskog sjemenja, ali stoji
na raspoloženje i svakome privatniku.


Pošto su aparati, kojima stanica vrši svoja ispitivanja i pokuse,
najmodernije izgrađeni, te većim dijelom nisu u našoj stručnoj literaturi
opisani, to sam odlučio da u našem Šumarskom Listu najvažnije od njih
detaljno prikazem.


Za ustanovljivanje čistoć e šumskog sjemenja upotrebljava stanica
dva aparata i to vageninško sito i diafanoskop.


506
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Razlučivanje šupljeg sjemena od punog vrši se aparatom, koji je
konstruisala holandska stanica za ispitivanje sjemenja u Vageningenu
(Steigsichter) (si. 1).*


Aparat je izrađen iz kovine, te se sastoji iz donjeg šireg dijela, koji se
svršava sa jednom cijevi, na koju je nataknuta još jedna duža cijev, koja
se može lako snimiti. U donjem širem dijelu aparata proizvodi se pomoću
ventilatora na električni pogon zračna struja, koja struji u cijev
gornjeg dijela aparata. Jakost zračne struje može se regulisati. Na prelazu
između donjeg dijela aparata i cijevi nalazi se fino sito, na koje
se stavi ona količina sjemena, koju valja ispitati. Cilindrična cijev, kako
je već navedeno, sastoji se od dva dijela, a u svakom dijelu nalazi se kosi
limeni pretinac otvoren prema gornjem dijelu cijevi. Ti limeni pretinci


SI. 1. Vageninško sito.


čine međusobno kut od 180 stepeni, tako da se zračna struja, koja dolazi
iz donjeg dijela aparata, ne uzdiže u gornju cijev okomito, već zavojito.
Ta struja, prolazeći kroz sito, nosi sobom i sjemenska zrnca. Kod odgovarajuće
njezine jakosti sva puna i teška sjemenska zrnca ostaju u donjem
dijelu cijevi, ispod limenih pretinaca, dok sva lagana prazna zrnca
i primjesu ponese struja zavojitim putem sve do kraja gornje cijevi, koja
je također zatvorena finim sitom, koje iz cijevi propušta zračnu struju,
ali zadržaje sve prazno sjeme i nečistoću. Kada se zračna struja obustavi,
tada sva ta lagana prazna zrnca (i nečistoća) padaju sa vrha gornje


* Snimke prikazanih aparata ustupila mi je navedena stanica za ispitivanje šumskog
sjemenja u Münchenu.
507
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 42     <-- 42 -->        PDF

cijevi okomito dolje, ali ne padaju više na sito, već u limene pretince, iz
kojih se tada istresu.


Na taj način mogu se u jednoj probi sjemenska ztfnca po težffrii
razvrstati u 3 stepena: teška, srednje teška i lagana. Osim toga može se
mijenjati jakost zračne struje i upotrebom užih ili širih cijevi. Kod jednake
jakosti upotrebom uže cijevi zračna se struja ubrzava, a upotrebom šire
cijevi ta se struja usporava.


Na slici prikazan je aparat sa širinom cijevi od 35 mm, koja najbolje
odgovara za izvjetravanje smrekovog, borovog i ariševog sjemena. Za
izvjetravanje brezovog i johinog sjemena upotrebljava se cijev od
45 mm promjera i zračna struja slabije jakosti. Najbolje je da se za
svaku vrst sjemena najpovoljnija jakost zračne struje odredi pokusima,
Na pr. da se izvjetre 4 g. smrekovog sjemena kod upotrebe šire cijevi,
potrebno je to sjeme izvrći zračnoj struji u trajanju od 10 do 15 sekunda.


SI. 2. Diaphanoskop.


Rezultati postignuti sa ovim aparatom za provjetravanje
sjemena tako su odlični, da se više
nijedan znanstveni pokus u cilju ispitivanja k 1 i javosti
sjemena ne vrši prije nego li se šuplja
zrnca na opisani način ne razluče i odstrane.


Drugi´ praktični aparat za ustanovljivanje čistoće sjemenja je t. zv.
diaphanoskop, kojeg je konstruisao Dr. Merl. (SI. 2).
On je pogodan za ustanovljivanje praznih sjemenskih zrnaca od brijesta,
breze i johe, koja su plosnata i kao papir tanka, te lako propuštaju
svijetlo.


To je drvena kutija sa limenim pokrovom, usred kojeg se nalazi
okrugli, 5 cm široki otvor pokriven staklenom pločom. U kutiji se nalazi
na pomičnom stativu konkavno zrcalo, koje skuplja zrake svjetla,
što ulaze kroz otvor na stražnjoj strani kutije, i reflektira ih na spomenuti
gornji okrugli otvor kutije. Potrebno svjetlo daje »Osram-Nitra«
žarulja, koja je smještena u posebnoj napravi izvan kutije i okrenuta
prema njenoj stražnjoj strani. Ispred žarulje, t. j . između žarulje i stražnje


508
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 43     <-- 43 -->        PDF

strane kutije, nalazi se staklena kugla ispunjena vodom t. zv. »Schusterkugel
«, koja svjetlo pojačava, sakuplja i baca ga kroz otvor na stražnjoj
strani kutije u konkavno zrcalo. Na taj način dade se stakleni otvor
na gornjoj strani kutije osobito jako osvijetliti, tako da na staklo položene
brezove, johine ili brestove sjemenke postaju potpuno providne,
pa se mogu lako razlikovati i razlučiti prazna zrnca od punih.


Kod ustanovljivanja k 1 i j a v o s t i vrše se 3 pokusa sa najmanje
100 sjemenaka svaki, a u pojedinim slučajevima potrebno je da se izvrši
6, pa i 9 pokusa, t. j . sa 600 i 900 sjemenaka. Da bi bez posebnog brojenja
broj sjemenaka bio tačan, kao i njihov poredaj pravilan, konstruisana
je u tu svrhu vrlo racionalna sprava (SI. 3).


U okrugloj limenoj ploči odgovarajuće veličine nalazi se 100 rupica,
koje su poredane u krugovima tako, da se jedna od druge nalazi u jednakim
pravilnim razmacima. Ta je ploča tijesno sastavljena sa polukuglom,
koja je pak sa limenim i gumenim cijevima povezana sa motorom za
usisavanje zraka, koji se stavlja u pogon električnom strujom.


SI. 3. Aparat za prebrojavanje sjemenaka.


Želimo li uzeti 100 sjemenaka, to je dovoljno da stavimo motor u
pogon, a ploču sa rupicama nad kup sjemenskih zrnaca, pa će u trenutku
svaka rupica biti zaposjednuta sa jednim zrncem. Nakon što se
uvjerimo da je svaka rupica zaposjednuta sa jednim zrnom i eventualne
nepravilnosti posebnim štapićem ispravimo, stavimo ploču sa zrncima
nad određeno mjesto u spravi za klijanje [obustavimo motor za usisavanje
zraka. U tom času padnu zrnca u potpunom broju i pravilno
poredana na svoju podlogu.


Nije potrebno posebno istaknuti, koliko se takovim aparatom uštedi
vremena i truda.
Za ispitivanje klijavosti upotrebljava stanica dva aparata i to Jakobsenov
i Rodewaldov aparat. Oba su prikazana u si. 4.


Jakobsenov aparat za ispitivanje klijavosti sjemenaka, koji je na
slici bliže prozoru, stoji na željeznim nogama, te se sastoji iz posude od
cinčanog lima veličine 137 X 67 X 12 cm. U posudi se nalazi voda, koja


509
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 44     <-- 44 -->        PDF

se dade električnim grijanjem držati, u temperaturi između 20 i 40° C.
Sa posebnim regulatorom moguće je držati vodu stalno u određenoj
temperaturi. Posuda sa vodom posebnim je priključkom vezana sa vodovodom
tako, da se voda u posudi može lako izmijeniti, te aparat u
slučaju potrebe ohladiti.


SI. 4. Rodewaîdov i Jakcbsenov aparat za ispitivanje klljavosti sjemenaka.


Nad površinom vode, koja stoji u posudi 6 cm visoko, nalaze se u
visini od 4 cm uske staklene ploče, na kojima leže klijališta. Podloga
svakog klijališta jest okrugla staklena pločica savijena u formi spiralnog
pera na satu. Na tu pločicu obješene su dvije vrpce od filtcrpapira, koje
sižu u vodu. Sama sjemena zrnca leže na okruglom listu cd filtcrpapira,
čiji je promjer 7 cm. Svako klijalište pokriveno je t. zv. staklenim danskim
zvonom (SI. 5).


SI. 5. Danska zvona za Jakobsenov aparat.


510
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Izmjena zraka u zvonu vrši se kroz otvor u gornjem dijelu zvona kao i
kroz donju staklenu podlogu klijališta. U svakom klijalištu t. j . pod
svakim zvonom vrši se jedna proba sa 100 sjemenaka. U čitav aparat
stane 15 redova po 8 staklenih zvona t. j . svega 120 zvona.


Slično ovom aparatu građen je i Rodewaldov aparat, ali se od
njega razlikuje po tom, što filterpapir, na kojemu leže sjemenke, ne
prima vlagu izravno iz vode, već iz pješčane podloge. Aparat se sastoji
iz limene posude dimenzije 152 X 82 X 25 cm, u kojoj se nalazi voda.
Nad čitavom površinom vode nalaze se dva sanduka napunjena sa finim
kremenim pijeskom, koji je stijenjkama za usisavanje vode povezan sa
vodom, te je stalno i jednolično vlažan.


Regulisanje vode i temperature vrši se isto tako kao i kod Jakobsenovog
aparata. Sjeme leži na debljem filterpapiru veličine 8X 8 cm,
koji stalno prima vlagu od svoje pješčane podloge.


Oba sandučića sa pijeskom poklopljena su sa lako pomičnim poklopcima
od ultravioletnog stakla. Poklopci moraju stalno biti spušteni
i sanduci pokriveni; tek je jedanput na dan dobro da se, radi prozrake,
na 15 minuta dignu. Redovita stalna izmjena zraka u aparatu vrši se
posebnim, u aparat ugrađenim ventilatorom.


U Rodewaldovom aparatu podržava se temperatura između 20 i
30° C, a u Jakobsenovom između 20 i 25° C. Pošto je u Rodewaldovom
aparatu klijalište suvlje, a u Jakobsenovom vlažnije, to uvjeti za klijanje
u prvom odgovaraju kontinentalnoj klimi, a u drugom oceanskoj.


Klijavost svake vrste sjemenaka ispituje se u oba aparata i to
posebno u stalno podržavanoj jednoličnoj temperaturi (koja u Rodewaldovom
aparatu u tom slučaju iznosi 30° C, a u Jakobsenovom 25° C), te
u izmjeničnoj, kada se za vrijeme noći snizi temperatura na 10° C. Time
se hoće da postigne, da se u klijalištu stvore uvjeti i prilike, kao što
postoje u prirodi t. j . preko dana toplo, a po noći hladno, što kod sjemenaka
izazivlje izvjesnu, za klijanje povoljnu reakciju.


Konačno ću ovom prilikom da napomenem i način ispitivanja klijavosti
sjemenja, koji se vrši po metodi japanskog prof. Hassegava i
Eidmanna. Princip te metode temelji se na pojavi da, kad žive stanice
klice dođu u doticaj sa kiselinom natriumselenita, ovoj oduzimlju kisik,
pri čem se oslobađa amorfni seien, koji te stanice obojadiše crveno. Ta
je boja to više intenzivno crvena, što je životna sposobnost klice jača.
Iz svake se sjemenke izvade oprezno klice, te se nakon izvršenog pokusa
razvrstaju u tri grupe i u tri reda lijepe na stakalca. U prvi red
svrstane su one, koje su intenzivno crvene boje, u drugi red one, koje
su slabo ili samo djelomice crveno obojadisane, a u treći red one, koje
su ostale neobojadisane t. j . koje su za klijanje potpuno nesposobne.
Prema tako dobivenom rezultatu određuje se procent klijavosti. Prednost
je ove metode u tome, što se vrijeme, kojeje potrebno da se ispita
klijavost naročito kod sjemenaka, koje vrlo polako klijaju — skraćuje na
minimum.


Résumé.


Description, pour l´usage dans la patrie, des appareils semenciers vus ce printemps
en Munich dans la Station pour l´exarniiiiation des semences forestieres.


511