DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Koji su navršili 60 godina, ne primaju se.
Upravni odbor Jugoslov. šumarskog udruženja na sjednici održanoj dne 15. maja
1938 u Beogradu pod toč. 13. slovo f. stvorio je zaključak, da se upisnina za posmrtnu
pomoć J. Š. U. može uplaćivati obročno time, da novi član posmrtne pomoći nastupa
svoja prava i dužnosti (t. j . pravo da lica označena u njegovoj oporuci dobiju pripomoć,
a on da prigodom smrti kojega člana ima da uplati prinos Din. 50.—), kad pristupninu
potpuno uplati.


Sadanje teške materijalne prilike potakle su upravni odbor, da stvori taj zaključak
i njime olakoti članovima pristup u Posmrtnu pomoć.
Jugoslov. šumarsko udruženje.


BILJEŠKE


EBERSVALĐANI U JUGOSLAVIJI


Nastavnici, asistenti i studenti Šumarske visoke škole u Ebersvaldima (Eberswalde)
kraj Berlina pod vodstvom rektora g. Dra H. H i 1 f-a došli su prvih dana mjeseca
jula o. g. na naučnu ekskurziju u našu državu. Smjer ekskurzije (itinerar) bio je
prema projektu u glavnom ovaj : Jesenke — Pokljuka — Bled — Zagreb — Sunja —
Majur — Novska — Banova Jaruga — Vinkovci — Drenovci (Trizlovi) — Beograd
— Zemun — Sarajevo — Ilidže — Han-Pijesak — Dubrovnik — Split — Knin —
Drvar (Oštrelj, Srnetica, Uvala) — Šibenik — Sušak — Crikvenica — Senj — ZagrebJesenice.
Putem su učesnici ekskurzije vidjeli najglavnije naše šumske i eksploatacione
objekte, drvna stovarišta itd., a nisu naravski pri tom zaboravljene ni razne kulturne
institucije. U Zagrebu i u Zemunu posjetili su u prvom redu naše šumarske fakultete.
U Zagreb su stigli 3. VII. naveče, a otišli 5. VII. ujutro. Četvorica gg. nastavnika, medu
njima i g. rektor, održala su u Zagrebu ciklus interesantnih predavanja, a isto tako
i u Zemunu. Od nastavnika i asistenata učestvovala su na ekskurziji ova gg.:


1. Profesor Dr. H. Hilf, rektor i upravnik instituta za šum. radnu znanost, te
upravnik školskog revira Finowtal;
2. Profesor Dr. W. Wittich , upravnik tloznanstvenog instituta;
3. Profesor Dr. H. H e s m e r, upravnik instituta za opće šumarstvo;
4. Docent Dr. E. Stentzel , upravnik odjeljenja za oruđe u institutu za šumarsku
radnu znanost;
5. Šumarnik H. J. Krahl-Urban , upravnik školskog revira Freienwalde;
6. šumarnik Dr. H. Weck , upravnik školskog revira Eberswalde;
7. Šum. asesor D. Mülder , asistent rektora;
8. šum. asesor Dr. Fr. Heinrich , asistent tloznanstvenog instituta;
9. Šum. asesor H. Berkenheier , asistent instituta za radnu znanost;
10. Dr. E. B u c h h o 1 z, asistent instituta za šum. pokuse ;
11. Šum. asesor H. J. Beninde , asistent školskog revira Finowtal;
12. Šum. asesor G. Bretschneider , asistent instituta za uređivanje šuma.
Studenata je na ekskurziji bilo svega 20. Ne možemo da ih ovdje navodimo
pojedince.


466
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Za uzvrat njemačka vrhovna šumarska vlast pozvala je naše fakultete, da bi još ovog
ljeta organizovali ekskurziju naših profesora i studenata u Njemačku. Na žalost, radi već
nastupivših ferija, nije to bilo moguće izvesti. Ovih dana stigao je našim fakultetima dopis,
kojim se javlja, da se ta ekskurzija — kad već s naše strane nije bila moguća u ovoj godini —
pripravlja za narednu godinu.


OGLASI


*% ^ Gospodo Šumari i Planinari!


.*. *f séSFSSt Naša tvrtka slobodna je upozoriti Vas na slijedeće svoje
*&33kjj&MF proizvode osim već opće poznate prvorazredne Gavrilovićeve
´´.....^..^ i salame, koji će Vam poslužiti kao najbolji i najizdašniji provijant


u loYu :


1....&L.2/


-ÜÄ S delikatesne šunke u težini od ´/« — S kg.
prednje savijene šunke . . . „ „ „ „ 2 „
hrptenjača bez kosti . . . . „ „ „ „ 2 „


HÉ \\\ vratine bez kosti „ „ „ „ 2 „
Itfjf) bunceki ;. ; _ „ „ „ , 1 „
M00Ü svinjski jezici „ „ „ „ 1 „
jetrenje paštete „ * „ Ve 2 „


´ Svi ovi proizvodi otpremaju se u hermetično zatvorenim
kutijama, pa se mogu uživati odmah nakon otvaranja kutije u
hladnom stanju.


Nadalje preporučamo konzerve, koje su potpuno prire


djene za jelo te ih treba samo ugrijati :
govedji gulaš u težini od ijl—1 kg.
svinjski gulaš ...´.. „ „ „ \/t
filjeci (tripe) ..... . „ „ «/*— 1 „
kranjske kobase sa kise


lim željeni . . . . „ „ „ ´/,— 1 „
hrenovke kutija po 4, 14, 35 pari


konačno kao hladni narezak preporučamo :
westfalsku hrptenjaču (pršut),
punomesnatu hamburšku i tirolsku slaninu i t. d.


Kad se upoznate sa prvorazrednom kakvoćom naših proizvoda, ostati ćete njihov
stalan potrošač! .. , , .. , , ,
Uz dobru Vam kob !


M. Gavrilovića sinovi d. d.t Petrinja.
FUNGIMORI ŠTITI OO BOROVOG MODRENJA


Na slici se jasno vide poznate cjevaste ćelije drveta. Okrugli su l_®. , prozorići spone između drvnih ćelija te su tipično obilježje četi


* ..J
nara. Kroz ova mjesta na kojima se nalaze malene spojne opne,


. . <8J


wo) © I


mezgra probije iz jedne drvne ćelije u drugu.
I modra se gljiva protisne kroz ove okrugle otvore te postepeno


.


sasvim napunjuje drvne ćelije svojom gtjivastom mrežom
«1 IfflfD 1 Ako ta ozloglašena gljiva jednom spopadne dašku, borovo se
(3 j|_ f 1 3 plavilo ne da više odstraniti.


{oj ili


Nu osjetan se gubitak uslijed modrenja može predusresti
izvrsnim, jeftinim te jednostavnim sredstvom FUNGIMORS,
koji je već mnogo godina dobro poznat.


Zatražite odmah besplatno vrlo zanimljivu propagandističku brošuru.


GUSTAV GRAU & HEIDEL, CHEMNITZ 1


Zastupnik: Ing. ALEKSANDER WUNDSAM, SARAJEVO, poštanski pretinac 67.


467
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 82     <-- 82 -->        PDF
INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča STOJ cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsoliđnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


nocooooooooooooooQcoooeooooooooooooooooocioooopoooocx)oooooooooooooooooooooooooooooo&oooooooooooooooooooooooooooot


Uprava gospodarstva i šumarstva


K K M U l J . NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


..............................................................................................................


Šumska industrija


Filipa Deutscha


VrhovCeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


468