DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ženom problemu u oblasti uzgajanja šuma. Današnja se nazitanja u tom
pravcu osnivaju na pretežno empirijskim hipotezama. Znamo pouzdano
samo to, da bukva od prirode u Gorskom Kotaru dolazi do granice vegetacije.
Njezina primjesa prema tome mora rasti od nižih prema višim
nadmorskim visinama. Mi se držimo kao najpovoljnijeg omjera 0.6
jele : 0.4 bukve, ali to će vjerojatno odgovarati samo za neke ekspozicije
i neke visinske zone. Nu ovo pitanje prelazi okvir postavljenog
zadatka.


Na velikom posjedu Thurn Taxis taksacioni radovi obuhvataju
samo jel u zajedno sa smrekom. Ova se potonja ne luči od jele, jer se
niti bolje plaća niti posebno sortira. Bukovina se u taksacionim elaboratima
iznosi samo globalno na temelju okularne procjene. Jela je prema
tome ona vrsta drveta, čije ćemo pojave´ s uređajnog gledišta za prebirne
šume u ovom prikazu promotriti. Ostale vrste puštamo s vida. Spomenuo
sam ih u ovom dosadanjem izlaganju samo zato, da bi rasprava
i s ove strane bila cjelovito obuhvaćena, a napose s razloga, da stručnoj
javnosti skrenem pažnju na nedostatke u našem poznavanju zastupanih
vrsta i njihovog odnošaja u prebirnoj šumi našega kraškog visočja.


(Nastavlja se — A suivre)


SAOPĆENJA


........ ...... .......... .... . .......... .........


Ha ......-............. ............ ........ 28 ........ . 1 ..... 1937


"...... y ...... y ..... ........: .........., TOKOM ............ . y ..... ..........,
......... je ....... ....... ...... .......... .... y .......... .........
. ...... ........ ............ je ....... ..... ...... .... . .... ..
........ .. .... ... .. ............ ...... .....


.. .. ce ..... ...... . ......, .... ..... ......... .... ......... ......


.......... ...., ........ je ......... ........ ce .. ......, y ..... .. ....


...... ...... ... .....


..... .......... ........, ....... .. ..... ............, y .......... ........
...... ce ... ..... 945.477 ........ .. ... ........ 73.6% .. . . 695.957 ..
.... ......... ...., .. ..... 511.978 .. ...... .. ...... . ......... ..... 171.260
.. ........ . 9733 .. .. ....... . ....... 29-86 .. ........ je y ....... ......


.. ........ ...... . ....... ........ ...... .. ce ......... .... y
......... .. ........ .. ...... ...... ........ ..... ..... ........ .... no.......
...... ......... .... ...... .. .... ........, .... je .... .... .
...... ...... ......, ..... ......... .........., ............ je ...... .........
ce .. ......... .... .... ... ........ .. ..... ...... ..... ....... ...... .......
..... ........ ....... ......... .. ...... ...... .... (.... ......... 1931 ......),
.... .. ........... .. ........ ........... y .......... ........, ... y
....... ...... ....... . .......... ...., ... ........ ....., .... je y .......
....... ........ .... („........"), .... .... ..... ..... .......... .........
....... .. ...... ....... .... .. ....., .... ce .. ....... .... . .... ce ........


450
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 65     <-- 65 -->        PDF

....... ..... .. ........ ......... ...... ...... ..... je .. ...... .....


......... ...... .......... ..... ... 1. ..... 1936. ...... .... je ..........


137 ......... ...... .... . ....... . ......... ...... .......... .... y


.......... ........ ...... ce .......... y ......


........ ........ ...... .......... je ........ .... .. ...... . .........


...., ... je .......... ........, ............ . ......... .... ......... ..


...., .. .. h:e ce .......... ......... ...... ... ...


....... ......... ...... .... .. ... ..... ........ ....... . .........


....: ........., .. ..... .... ....... .. ...... ......... ........, ........
...... .... .... .. ...... . ........... ......, a ........ .......... .........
(........) .. ...... ..... Taj ...... .. .... .... ........ . ........ .........
...... .......... .... ... .... ...... ce ... ...... .......
........... .. ...... .......... ......... ........, ...... ce ...... ......
.......... y ........... ...... ........, ........... ..... ...... ..... .....
......, y .... ....... ........ . ........ ........... ......... ...... ..
hop-ooKaica, y .... je ... .......


........ . ......... ...... .......... je, .. he ce ....... ........ ...........
.. ......... ........... .. ........ .......... ..... .. ........ ..........
.......... .. ...... ..... je ........ .. 1 ..


. .......... ........ y .... ..... ..... ....... (<.. 10) ........ je ............
...... ........, ... y ....... ........ ........ ...... . ..........
....... . .......... .... ..... .. y ...... . ......... ......... ........ ...
.. ...... .... ...... ........ ....... y ......... ....... ....... .... .........
.. ....... ...... .... ..... ....... ......, .. ..... ... ....... ....
.... ...., y ..... .......... 0.1 .. 10 ......., y ......... ....... ...........
....... .... je y ......... ....... .......... ..... ... ...... ...., ... ..... ...
y ...... ......., a ....... ......... ........ ....... .... ..... y .........
....... ...........- .... je ..... .... ...... ..... ............... y ...... .........
....... ..... 200 ......., a y ......... ....... .......... ... 400 .......
...... ...., ... je y ....... ............. ..... ..... ... 1080 ....... ........
....... .... y ....... ..... y ......... ....... ...........


....... . ....... ......, .. je y ...... ....... ..... ...., a .. ...... ......
.... ..... .... je .... ........ ..... .......... — ........ ...... ..... .......
.. ...... ..... .... ..........., .. ...... .... ....... .. ...... ....., .... je
.. .... ..... — ..... y ...... ....... 50 ....... ...., . ... ce .. ......... .....
...... ........ .....


.. ...., ... je ........ ........... ...... ........, .... ... y .....
........ y .... ............, ..... .........., ........ ............ .......
.... .. 1000 ......., . ... ........... ...... ...., ............. je ... „......"
(...... ......) . ........ .... .... ..... y ........ .......


........... ..... ........ . ........ ........ . .......... ...., ....
..... .. .... ..... y ........ ......, ........ ce je ...... .....:


........... ...... .... ...... .. ... ......... ......; ...... ce .... ...
...., .... .. ... ...... ..... y ......... .......; .. ...., .... ..... ...... ....,
..... (... .... .. ..... y ......... ....... ......... ........ ...... ....) .......
........ .. ...... y ........ ......, ..... (.... .. ..... ... .... ..... y
......... ....... ..........) ....... ... ........ ........., a ..... (.... ..
........ ........ .... ..... y ......... ....... .......... ... .........*! ..............
....... ....... .... y ..... ......... .......), ...... .... ..........
.......... .. ......; .. .....^ ... ......... .. ........ .. ...... ....
....... ...., .... ....... ...... .....


451
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 66     <-- 66 -->        PDF

......... ............, ..... .. ..... ...... .... .......... .......... ..
......, na ... . .... ........ ..... ..... ........ y ......... .............
... ...., .... ....... ...... .... .... .. .... . .. ........ ... .... .. ..... ce.....
.. ......, a . .... y .... . ........ ...... ............. ..... .... .....
...... ......... ......... .. ...... ... . .........., .. ce .... ....... ..
.......


0 ....... .... .. ......... ........, .......... .......... ........ .
........... .......... ........ . ......, .... .. ...... ...... ...... ........
......... ...... ........... . ...... ....., ...... ........, ... je . .... . .....
........ . ....... .. .^..... y .... ........, .. ........ ...... ..........
.... ...... ....... ........ ... ...., ........ je .........., .... ... .......
..... ........ .. ...... .... . ..... ....... y .... ..... ...... .... ....
....... ............ .........


..... .. ....... .......... ce .. ........ ..... ......... ....... ......,
.... ce ... ........... ... ........ .. ............., a .... .. ...... y ..... ..
..... ....., ... ...... ..... ...... ..... ... ...... ........ .......... ....
..... .. ...... .... y ....... ......... ....... ..... y .... ...., ....... .
....., ....... . y .... ..... .......... ........ .....


..... ......... ....... ...... . ...... ............ ...., ..... .. ....
. ......... .... .... ce .. ........,, na . ..... ..... ............. .... .... ..
....... .. ..... ....... .. .... ce ..... ......... ......... .. .... ..........,
.... ... ..... ...... .. ...... ........ .... ..... ........ ......... .........
je ..... ........., .... ..... .............. ...., .... .... ....... ...., . .....
..... ........... ........ ...... .,. ...... .... .. ........, a ......... .... .....,
.. ce .... ...... ...... ........ .... ..... .. 4 .. 10 ...... .. . . .. 24 .. 60 ......
......... ..... . .. ..... ....., y ..... ce ......., ... ........ .... ... ... .....
........ ..... ..... .. ..... .. ..... ...... y ......., ... ... .. ......, ........,
..... . ....., .... .. ... ...... ........ .... y ...... .-......, .... ......
........... .1......... ce ......... ..... ... ce ..., .. .. ...... 2 ...... ........
...., .. ...... ... .... .. .... ..1 ...... . .. ........ .... ..... .. ...
........ .... ... ........ ....... ..... ..... ..., ........., .. ..... . ...
.... .. ..... ... .... ...... ...... .. 8 .. 20 ......, .. .......... ........ .....
.... .. ..... ... ce .... y ..... . .. ........, ..... he, .. ......., ...... .
...... .... .... ....... .... ..... ... ...... ......., a .. .. ........ ... ir
... ..... .... ce ........, .. ...... ........ .... ....... .. ........ .....


...., .... ........ ...., ...... ce ...... ... y ..... .... ... ..... .....
...., ... .... .. .......... . ......... .......... ......... .... je ......
. .. ....... ....... ......... ..... . ... .. .........*. ....... ...... .....
...... ......, ..... ..... ........, .. ........ .. ........ ....... ........ ......,
.... ....... .... ....... .. ....... ...., .... ce ....... oceha, .... .... ..
...... ......., .. .... ...... .... ........ .... .. ........ ....... ..... .
...., ... .. ....... ........ ..... .. ........, a ...... .... . ....: .....
....... ...... .... .... ...... y ....... ... ........, .. ...... ......


..... .... ........ ....... ..... .... .. ....... ..... . .. ........ ....
.. ...... ....... . .... ..... .... ........... ..... .... ..., .. ...... ........
.. ... ....... ........ .... ....... ... ....... . ........... .......,
.... ........ .. ...., a y ..... ..... ... . ........ .. ...... .......


...... ............ ........, ........... ......., ...... y ........ ........
. no .... ...... ...... ....... ...., ...... ..... ..... . .... y .... .....
.. ....... ..... . ......, ....... ........ .... ........... .. ......... .....
.... ..... ...... ...... .. ......., ...... ...., ...... . ..... .. ..........


452
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 67     <-- 67 -->        PDF

îiecK-OM . ....... . .. ........ ...... ... .... y ......... .. .. ..... .......
.. ..... .... y .......... .........


... ce .... y ....., .. .. ...... ...... y .... ..... . .............. ......
y ........, .... ce, .. je .......... .. ...... .......... .... .........
........ ......... .............. ... ............, .... ... . .... ... . .......
....... .. ..... ...... ......... .......... .......... .. ...... .... .....
..... ..... ...... ......, .... je .... ............ ......... .......


.... .......... ..... ......... ....., ... . .... .......... .........
..... ....... je ...... .......... .... .... ........ .. ...... .......... ....
........ je 137 ......... ...... ..... .. .... ......... .......;.... no ..... ........,
a .... ... .... ...., ... .... .......... ......., .... .... .... .....
......, .........., .. je .... .......... ........ .. 375.000 .......... ..........
........ .. 137 ....., ... ....., .. ..... .... ........ ....... ........ ...
275 .......... ........... ... ......, .... ........ .... ... .. .... ........
....., .. ...« ......... ... .... ...., ... .. ...... ...., .... je ... ...... ..........
no ..... ...... . ........., ... ... ........... ......... ....., .......
ce, .. ..... ..... .... ......... .... .. ....... 1000 .......... ........... ....
........ ...... ....... je .... ...... ...... ..... y ....... ...... 400 ......,
a ........ .. 300 .. 500 ...... ......., ... ....... .... ....... .. ....., a .. ..
.... ......>... .. ..... ..... y ....., y ..... ce ...... ...... ..... ....... .
........ ...... . ......... ........... ...... ..... .. ..... ......... ...... ..
.... ..... .....


......., ... ......... ........ ......... ......... ..... .. .... ce .........,
... ..... .. ..... .... ......... .. ........ ..... ......... ......, ... .
......... .. ........ ..... .... ....... ...... ce, ........ .. ...., .. ......
...... ....... ....... y ... ....., a .. .. ... .......... ......... ... y ........
..... .. ... .. .... ..... ... ...... . ...... .... ...... . ...... .......
. .. ......... ..... ..... ....... .. .... ......, a .... ..... ....., ... .........
.... ...... ..... ... ce .... ............ .... .... ....... .....
....... .. .... .. .... ......... ......., a ...... . .. ........ ....... .......,
... .... .... ....., .... ........ ... ......... ........... ......... ...... .....
.. . ...... .........


..... .... ....... ........... ......... .........- .... ce .......... .
....... ........ .... ......, .... ..... .. .... ......... ....... ......... ......
.......... ..... ... ... ....... ............ .. ...... . ...... ce ........
............


Ha ......-............. ............ y ......, ... .. .... .......... ............
.... .......... ..... ........, .. y ...... ...... .... ........ ...........
....... ........ .... .. ......... ......... ......., ....>......., ......,
....... ........, ......, ......... . ....... — ... .. ce ....... y ...., ... .........
......... .... y .......... ........ ..... ..... ..... .. ....... .
........ .... .......... ..... ......... ... ............ .... ....... 0, ......
........ ...., .. ..... .. .... ....... ......., a .. ... .... .........., .. ...
....... ..... .... ... ............, Koje .. ........ ...., .... ........ ..........
...., ....... je ........., .. y ....... ........ .. ...... ..... .. .........
... ............ ........, a .. .... ........ ...., .... .. y .... ..... .
.............. ... .............


... ......... ........ .. ... ............ ........ .. ........ ..... .. ce
........... ...... .. ......... ........... ... ............ ........ ...., ... .. ..
........ ....... .......... ....... ..... ...... ............ .. 1931. ...... ...
y .......... ........ 285.7S0 ............ ... .. ..... ........... ....... ..


453 s
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 69     <-- 69 -->        PDF

.... ....... ... ........ II ...., ... . y ....... ......... ..... je .........
y ..... . ..... ..... ........ ce ........ .. .......


..... je .. ..... no ...... .......... .... y ......... ........ je .....
..........., .... .. je . ............ ......, .... ......... .... ..........
..... ..... ..., ....... ....., .... .... .. ........... ............. y ............
....... .. ...., ... . y ...... .. .... ........ ......., .......... je


..... ...., a ........ .... .. ... ........ . ........ ......... ......... .......
.... ..., .... ..... ........ ....... . .... .. ....... ..... ........ ...........
...... . ........ .......... ....... ........, .... ....... .... . .........,
........ je ........ ........ ............ ........ ....... ........, .... ....
....... .. .... .... .....
To .. ..... ......., .... .. ........ ....... .. ...... ...... .... . .. ..
...... ....., . ... ...... ... ..... .... .... ....... .....


.. ..... ......... .... ce, .. je ...... ...... .......... .... .......
....... . y ...... . .... ......... ............ .... je ........ .... ........
...... .. ...... . .. .. ...... ......... .......... ........... ........


.... ....... ........


POPULARIZOVANJE ŠUMARSTVA.


Šumi se od najstarijih vremena nije davala gotovo nikakva važnost. Ona je
svojom ogromnom rasprostranjeinošću, jer je bilo malo žiteljstva, a time i slabe potrebe
za ziratnom zemljom, bila svačija i ničija. Tako isto i razni produkti šume nijesu bili
ničiji odnosno svačiji, pa se nije osjećala ni potreba, da se o njoj vodi ozbiljnija briga.
Takovo je stanje naših šuma u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori bilo još u XViIM. vijeku, kad
.je narod u gustim šumama i daleiko od ljudskih naselja vrebao ljutog neprijatelja, da
mu se osveti. Tada su još namirivane slobodno skromne ´kućne potrebe iz šume, jer


o kakvoj eksploataciji u to doba nije bilo ni govora, a nije se ni osjećala nikakva narodna
potreba.
Razvitkom kulture i civilizacije, napretkom industrije i obrta i umnažanjem žiteljstva
počela se osjećati sve veća i veća potreba države da produkte šume iskofišćuje,
a seljak da pravi nove stanove i izrađuje moderno gospodarstveno oruđe.
Rastenjem tih potreba nastaju regularne sječe po državi, a i devastacija šume po
okolnom stanovništvu bespravnom sječom i podmetanjem šumskih požareva, da bi se
dobilo što više ziratne zemlje. Ovakovo stanje počelo je državi davati povoda, da
misli na zaštitu šume. Država preuzima pod svoju sankciju stanje svih šuma, jer
uvida, da ako to potraje dalje, da će šume u dogledno vrijeme nestati. Ali široke mase
narodne nijesu to razumijevale, niti još uvijek vode o tome računa.


Dobra konjunktura u godinama poslije svjetskog rata (bila je uzrokom upropašćivanju
vrlo vrijednih državnih, komunalnih, manastirskih, seoskih i privatnih šuma,
a to upropašćivanje traje u nesmanjenoj mjeri još i danas. Šuma je po shvaćanju narodnom
opet postala i svačija i ničija. Ovakovo gledanje širokih masa narodnih na
karakter šume treba na zgodan način ukloniti i treba ih upozoriti na sve zle posljedice,
koje odatle nastaju. U širokim narodnim masama potrebno je probuditi svijest i plemenito
osjećanje prema šumi. Moramo biti svjesni, da je baš neprosvijecenost naroda
najveći uzrok upropašćivanju naših šuma, a sa ovom u korak ide i nepoznavanje korisnog
i racionalnog obrađivanja zemljišta i naprednog držanja stoke. Da bi se šuma
održala, treba i ova dva zla uklanjati kao i pomagati privatnu inicijativu savjetom
i novčanim sredstvima. Narod treba poučiti, kako šuma raste, kako se čuva i koliko
veće koristi ima narod od nje, ako se s njome razumno postupa, nego ako se satire.
Narod mora da zna, da šuma nije nikakvo zlo i da nije svačija prćija, koju treba
uništiti.


455
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 68     <-- 68 -->        PDF

...... ....... ........, ...... 5 ......, .. .. ce (..- ......... y ..... 5% ..........
......, .... .... y ..... ....... ....... ........) ...... ....... ....
.. 1,350.000 ......, .... je .... ... .... .... .. ..., .... ce .... ..... .. ......
.......... .....


. ........ ........ .......... .... .. ........... . ... ........... .........
........ ....... ......... ...... .......... ..... ... ....... .. .. ..
..... y ......... ....... ... .... ... ... ......, .. .. .. ..... y .........
....... .... ... y ......... ....... .........., ...... .. .. ... ...... . .........
.... ..... ....... ......... ......... .. ......, ... ......... ..-...... ... ......
.. .., .. .. ce ....... .... ...... ... .., ....... .. ...... . ......... ......
...., .. ce ...... .... ....... a .... ... ce .. .. .. ......., ...... .. .. ....
........ ...... . ... ........ ........ ...... .. ce . ........... . ....... ....,
... ...... .... .... ...... ...... .... ........ ........, ... .. .... ..<\.
..... y ........ ......, a ...... .. .. . ... ...... ...., .... ce ...... ... ........
...... .........


. ........ ....., ... je y ...... ...., .. ....... ce .. ..... ........ .......,
na .... ........ . .... ........ ......., a ........ (......) .. ..... .. ....
.. .... .. ce ..... .... ..... ........... ....... .. ce .. ... ..... ... ..
...... ......... .... ...... ....., .... y ....... ....... .... ........ .........
........, .. ...... ......... ...... .... ............ . ...... ......... .........
....... . ....... ....... .. ...... ......., a y ........... .... ce´ ........
......., .. ....... ...... . .... ....... .......... — ... .. ... ....... ........
.. ...... .........


. .... .. ........, ..... .. ..... ....... ......... ........ . ...... ............
......... ...... ..... y ......, ........ ... ce ...... ........ ..........
........ ..... ................ .. 10 ....... .... ..... 9 ... ......... ce ..
.......... .......... iro .... . .... ..... .. .......... no ........ .... ...........
......... ....... ....... ............, .... .. ...... ........ ... 1080
....... ....... ...., .. ..... ....... ...... .... ...... y ...... ....... . ....
..... .... .... .. ..... ..... .. ........ ...... ....: „.... .. je .........
........., .. je ......... . .... .. ... ......., .. ce ........ .. ..........
....... ...... .... no ....... ......... .... ......... ........ III. pH. 1501/35
....... .. ..... ... .. no 3,75 ......, a ........ ......... .. ce ...... ........
10%, .... .. ...... ...... ......... . ....... .. . ... .... .... ....., .. .. ce
.. ... ....... y ......... .... .... 614 ...... (... ...... 2302 ......) . .. ...
..... .... ......... .... ........ .... . ...... ....... . .. .... he .... .....
........ ........., a ..... . ..... .. ....... .. ...... .. ....... ...... .....
Te ..... .... ....., .... je ....... ........ 1501/35, .. ce ......... no .......,
.. .. ... ....... .. ... ......., ... .. ce .. ... ..... ....... .... ...... ....,
a ........ ....... .... .... .........., ... he ce . .... ..........".


... je ................. ...... ....... ........... ... ....... ...... ce
y .... ..... ....... ....... .. ....... .. ......... .... ..... ..... 35 ......
....... .. ........ ......, .. ..... je ..... .......... ...... .............«
........ . .. ....... ......:, .. ........ ...... ..... ........... .. ......, ...
.... .. ......... .... ... .... .......... ....... .. 1807 ...... ........ .......
.........., .... .... ..... 213 ...... .. ........ ......, ........ .. ..... 1762
......, a ....... .........., .... .... ..... 262 ......, ......, .. je
.. .. .... .. ..... 2013 ...... ......., .... .. ce ...... .....


.. ........, .. .. ....... . ......... ...... ......... ....... ......
...... ......, ..... ....... ........ ......... .... .. ....... ......, .. ....,
......, .. .......... ........., .........* .... ...... . ...... ... ...... ..


454