DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI h ST


GOD. 62. AUGUST—SEPTEMBAR 1938.


Ing. DIMITRIJE AFANASIJEV (SARAJEVO):


EKSPRESNE ŠUME


(Naš odgovor)


(LES FORETS „RAPIDES" — NOTRE RÉPONSE)


I. Kritika.
»U sporu se rada istina«, govori čuvena latinska poslovica. »Kritika
stvara progres«, kaže moderno doba. Bez kritike svaki je rad jednostran
I nepotpun. Ali kritika kao takva mora biti u prvom redu objektivna.
S druge strane: koliko ljudi, toliko ćudi. Shvatanje svakog predmeta —
individualno je. Stoga je velika greška padati u netrpeljivost, što ipak
mnogi rade.


»Jedino je moje mišljenje ispravno, svi se drugi varaju,« kažu neki
kritičari. »Sve je drugo — jeres; anatemišimo i pobijmo naše protivnike!«
Tako se mislilo i radilo u srednjem veku i prenositi ovaj način u naše
vreme nije ništa drugo nego anahronizam.


Kada kritika prelazi u neosnovani napad, ona više nije kritika.
Izvrtanje činjenica, tendencioznost, pakovanje svom idejom protivniku


— to već nije nikakva kritika. To se zove sasvim drugačije.
I ono, što je najglavnije: da kritika bude na svom mestu, kritičar
mora najdetaljnije da upozna iznetu tezu i da bude dobro informisan po
predmetu polemike. Mislim, da se sa ovim slažu bar u principu i naši
kritičari. U principu i teoriji, možda, a da se ne slažu u praksi, to ćemo
dokazati.


Odgovaramo na dve kritike. Jedna od njih uopšte nije kritika, već
neosnovan žućni napad bez argumenta i dokaza. Kritiku smo očekivali i
to sa velikim interesom, ali svakako ozbiljniju, više argumentisanu i bolje
informisanu.


Moramo zaista ustati u obranu aksioma! Dakle, kritika čisto i jasno
tvrdi, da tehnika pošumljavanja nije ni najmanje važna i to stoga, što je
pošumljavanje socijalno pitanje. Da smo živeli dva veka ranije, to bi se
još i moglo reći. Ali sada, u 1938 godini, ovakvo tvrđenje jako miriši po
zastarelosti i anahronizmu. Kao da baš tehnika u svemu ne rada i ne
likvidira različita socijalna pitanja! Kao da napredak mašinske tehnike
nije izazvao potres čitavog našeg socijalnog poretka! Tuberkulozu nazivaju
»socijalnom« bolešću zato što je medicinska tehnika ovde bespomoćna.
A da je medicina pronašla kakav efektivan i brz lek, onda bi i


389
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 4     <-- 4 -->        PDF

socijalno pitanje izazvano tuberkulozom bilo jednom za svagda rešeno.
Da su u tehnici pošumljavanja pronađene metode jeftinog, brzog i uspešnog
pošumljavanjla, ne bismo sada stajali pred socijalnim pitanjem milijuna
pustih goleti.


I tako nešto reći u vreme, kada 90% naših stručnjaka, baš onih
koji su radili na terenu, tvrdi, da neuspeh leži baš u slaboj tehnici sađenja,
u nepoznavanju te tehnike. Već smo citirali u svojem članku mišljenje


g. Lj. M a r k o v i ć a, da neuspeh pošumljavanja leži u tehnici sadenja i
njegovanja. Navodimo i mišljenje g. Španović a (Br. 6 Šum. L. za
1932 god. str. 361.): »Loš uspeh sadnje u puno slučajeva ima se pripisati
neznanju samog stručnog osoblja ...« G. Lj. M a r k o v i ć kaže: » Jevtine
metode rada sa večitim popunjavanjem kultura skuplje su od najskupljih«
(Šum. L. od 1934 god. str. 147).
I zaista, kritika ima veoma lak prtljag argumenata, kad operiše sa
tvrđenjima i dokazima iz »Dečjeg dana« i kad tvrdi, da tehniku pošumljavanja
zna svaki lugar! A g. Španovi ć tvrdi: »Razlog neuspeha u
pošumljavanju: nedovoljna stručnost bilo vodećeg osoblja, bilo lugara...«
(Šum. L., 1936 g. str. 281). Jeste: znaju tehniku pošumljavanja, ali samo
oni, koji su imali uspeha i to ne slučajnog, ne stoga, što su dobili na
atmosferskoj lutriji kišnu sezonu. I nije istina, da smo potcenjivali do
sada postignute uspehe. Bilo ih je, ali to uspešno pošumljavanje ne stoji
20 para od sadnice, već mnogo više. I oni, koji su to radili, znali su, kako
treba raditi i saditi. Jasno smo govorili o razlozima neuspeha i tačno
smo odredili razlog tih neuspeha: sistem od 20 para i nehat ili neznanje
tehnike sađenja, koji je izazvan samim sistemom, žudnjom za jeftinoćom
i brojem hektara. Taj sistem mi smo osuđivali i osuđujemo. Evo do čega
je on doveo: »Sav rad je bio uzaludan: redovito sve ugine meseca jula
i avgusta«, konstatuje prof. B a 1 e n (str. 286 »Naš goli krš«). »Četiri puta
je pošumljavano jedno te isto mesto, pa je sve uginulo,« kaže nam ministarska
komisija o Deliblatskom pesku. A evo šta iznosi g. O. Krsti ć


o rezultatima pošumljavanja Ovčeg Polja (Šum. L. za 1934 g. str. 163,
164): »Troškovi pošumljavanja do 1927 god. iznosili su 51.714 din. Izgleda,
da je ova kultura propala u jesen 1927 god., jer se 1928 god. vrši
još jedno pošumljavanje na istom mestu. Ponovni troškovi iznosili su
45.342 din. I ova se kultura na kraju potpuno osušila.« Ovakvih žalosnih
informacija mogli bismo navesti bezbroj. Ali koliko, bože moj, postoji
istih »uspeha«, o kojima niko ništa nije pisao niti javio! Nije samo to:
sa ovakvim rezultatima ili njima sličnim radi se i sada, što nam iznosi
g. Omanovi ć kao predstavnik ovog sistema od 20 para.
U kritici naše stanice odazvali se, izgleda, baš predstavnici ekstenzivnog
pošumljavanja. Imaju pravo, jer baš na njih smo, ako se hoće, i
ciljali. Ali nemaju pravo, kada identifikuju sebe sa celokupnim šumarstvom.
Ne! Mi kritikujemo jedan tačno ograničen, izrazit deo, a ne celinu.
Stvar je jasna: jedni rade dobro, a drugi ne. I bez ove kritike i polemike
i ogledne stanice znalo se, da postoje dva sistema, dve suprotne teze,
dve glavne različite ideje u pošumljavanju i mi kao pristalice jednog
načina, intenzivnog, sukobljavamo se sa načinom drugim, ekstenzivnim;
pravilnije bi bilo nazvati ga primitivnim. I uzalud je manevar naših idejnih
protivnika, da se obrane, kao štitom, tuđim uspesima, uspesima protivnog
principa. Te uspehe postigao je intenzivan način, pri kojem se


390
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 5     <-- 5 -->        PDF

gleda pre svega na uspeh, a ne na granicu od 20 para, gde je operisano
sa manjim brojem, ali sigurnih hektara, a ne papirnih.


Dakle ponavljamo, da jedni znaju, kako treba saditi, a drugi ne
znaju. Tako je bilo, tako je i sada. Taman, smo u prošlom članku naveli,
kako je »znao« izvaditi, upakovati i otpremiti sadnice belog bora jedan
državni rasadnik prošle godine.


Doduše, postoji kod nas još jedna grupa šumara i ako ne mnogobrojna.
Njihova je ideja u pošumljavanju — biti bez ikakve ideje. Oni
ni najmanje ne razbijaju sebi glavu o načinu i metodama sadnje; oni
uopšte ni najmanje nisu zainteresovani pošumljavanjem. »Osnovi« na
formularima su gotovu, mnogobrojne rubrike popunjene, kredit utrošen
i mirna Bosna. Njihov je cilj, da se što pre rese svega toga posla i da
ispune sve formalnosti, da ne bi zakačili za kakav paragraf odgovornosti.
Za njih je sve jasno i prosto: kulture su uginule; znači, bila je
suša; pa ne može čovek još i kišu da izazove. Oni se iskreno čude našoj
stanici i reagiraju otprilike ovako, ako dođu na samu stanicu: »Pa ovde
je dobro pošumljeno, zašto se još petljate i mučite!« Uzaludan je trud
govoriti s njima o nekakvom ogledu, eksperimentu, metodama, aklimatizaciji
i t. d.


Pored kritike u Šumarskom Listu, koliko je drugih kritičara imala
stanica u kratkom roku svoga opstanka! Bilo je dosta kritike ozbiljne,
stručne, znalačke i objektivne. Navode takve kritike uzeli smo u obzir
i primenjivali na delu, u koliko je to bilo moguće. A bilo je i druge,
koja spada u red šumarskih i lovačkih anegdota i koja dokazuje, kako
dobro neki »znaju« tehniku pošumljavanja, čim orla izlazi iz aksiome,
da se sadi korenjem dole, a ne gore.


Dođe tako jedan stručnjak na stanicu, baci orlovski pogled i izrekne
sa nepokolebivim dostojanstvom: »Suviše je gusto! Prorediti.« I to kaže
baš za one razmaknute redove, koji daju svega 6.000 na hektar. Sta će
njemu autoriteti, profesori, nauka, ogledi il iskustvo!


Drugi uvrti u glavu jablan. »Kako? Nemate jablana! Onda vam sve
ovo ništa ne vredi! Pa zar ne znate, čoveče, da je jablan jedina vredna
vrsta za krš!« Treći je u toku radova video slučajno busen u jami. Čovek
se prosto usplahirib. Pomislio sam, da je opazio poskoka.


»Sta radite?«, viknuo je stručnjak, »pa zar ne znate, da busen u
jami izaziva živo trulenje, a čim žila sadnice dođe do tog trulenja, ona
ugine.« Ovaj dakle nije čitao ni[ prof. B a 1 e n a, koji na str. 138 svoga
dela »Naš goli krš« preporučuje: »Dobro je, ako se na dno rupe metne
preokrenut busen. Na taj način će biti sadnici osigurano bolje hranjenje.«
Nije čitao čak ni katehitu g. Veselija , koji naročito preporučuje upotrebu
busena u jami. Onda mu zaista ne vredi zameriti, što prethodno
nije pitao, da li je stanica pravila opite sa busenom. A da je pitao, doznao
bi, da je stanica postigla vrlo dobre rezultate sa busenom u jami i da
nikakvog trulenja žila nije bilo. Stvar je prosta: busen čini zemlju rahlom
i poroznom, a u teškim zemljama, kao što je naša, satrune za godinu
dana. Ali dokažite vi njemu sve to, kad čovek neće ni da sluša.


Isto je takvo iskustvo stanice sa jesenjom sadnjom. Probali smo
pomalo još prve godine, ali smrzavica je izbacila sadnice. Druge godine
preduzeli smo razne mere: navalili smo kamenje oko sadnice; na drugom
mestu ostavismo sadnice zakorovljene, na trećem pokrismo zemlju bu


391
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 6     <-- 6 -->        PDF

senom ili slamom; dalje smo proprašili jedno parče pred samu zimu i si.
Literatura nam kaže, da smrzavica izdiže zemlju zajedno sa sadnicom.
Međutim, zemlja nigde nije bila izdignuta. Kamenje je ostalo na svom
mestu, a sadnice — i to veće sadnice, od po pola metra visine — izvađene
su, kao da je to neko rukom učinio. Isti je slučaj bio sa sadnicama
u rasadniku na lejama, koje su bile zasejane. Još nismo pronašli mere za
sprečavanje ove štetne pojave i jasno je, dok ne izbegnemo i ne sprečimo
ovu pojavu, treba prestati sa jesenjom sadnjom. Dve zime potpuno različite
f po temperaturi i po količini snega izazvale su istu pojavu. Ali tu se
pojavljuje kritičar i, ništa ne pitajući, autoritativno kaže: »Na ovom mostu
može se saditi samo u jesen.«


Ovo nekoliko primera pokazuje, da pošumljavanje nije tako prosta
stvar, kako se pričinjava našim kritičarima, već da ovde treba znati
mnogo drugih stvari sem kopanja rupa. Stoga navodimo još jedan primer
sa podrezivanjem bočnih grana, što se upotrebljava pri svakom više
manje intenzivnom pošumljavanju. Radi to i stanica i to potpuno sistematski.
Stvar je dosta prosta i ima o njoj navoda i u našoj literaturi.
Sadnice se ne smeju podrezivati u prvoj godini, već u drugoj ili trećoj.
U drugoj godini podrezivanje bočnih grana sprečava obrazovanje rakije,
jedne ili više. Pri obrezivanju treba ukloniti konkurentne grane, a sasvim
slabe ostavitil Oranje srednih gimenzija treba otscći na izvesnu dužinu,
a ne potpuno. Sav taj rad ima za cilj forumati stablo, a sa najmanjom
ozledom za sadnicu. Da li treba da kažem, da je slabije grane, koje ne
kon kuriraj u jedna drugoj, neophodno potrebno ostaviti radi osiguranja
debljinskog prirasta glavnog stabla; u protivnom cela sadnica
oslabi. Nismo o tome govorili ranije, ali ovaj je opit stanici zaista dobro
uspeo. Potpuno smo s tim zadovoljni. Treba samo pogledati na nepodrezanu
lipu, hrast, brest i drugo. Oni izgledaju kao pravo pravcato džbunje.
Potsečeni egzemplari već su potpuno obrazovali glavno stablo; konkurencija
bočnih grana eliminisana je i one imaju određeni zadatak: osiguranje
i jačanje glavnog stabla. Ove sadnice ne treba više dirati do
kraja života.


Nismo o tome spominjali, jer je ovo sasvim prosta stvar: primenjivalo
se više puta kod nas, na Deliblatskom pesku. O tome se može
čitati u najpopularnijim brošurama. Nego kritičari dolaze i prosto nas
napadaju baš radi toga načina podrezivanja. »Zašto ostavljate ove tanke
patrljke? Neće obrasti rana«. I u svom stručnom zanosu pokazuju plodne
pupove na voćkama sa žalenjem: »Da je bio ovde agronom, on bi to sve
posekao.« Dobro bismo prošli sa ovakvim podrezivanjem voćaka! A
taman dva dana pre toga ovde je bio referent za voćarstvo i podrezao
sve voćke.


Ovakvih primera moglo bi se navesti bezbroj, a svi oni pokazuju
glavnu karakteristiku ovih kritičara: oni ne nastoje da se prethodno upoznaju
bar u osnovnim potezima sa predmetom diskusije. Bilo da nemaju
vremena, bilo volje.


Ako ništa drugo, trebalo bi barem više pažnje za tretirano pitanje.
Jedan od kritičara vajka se na stanicu, što preporučuje zalivanje sadnica
i kaže: »Jeste li vi pri sebi! Na tom i tom mestu nema vode ni za ljude,
a kamo li za zalivanje sadnica!«


392
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Moramo dati ovakvom kritičaru zahvalan materijal za dalju diskusiju
ove vrste i kazaćemo: »Zašto onda ne provedete vodovod?« Pa šta
bismo drugo! Zar opet da ponavljamo ono, što smo već rekli: da je stanica
90% svoga rada uputila baš na one slučajeve, kada vode nema i da
sama stanica nema vode, sem za zalivanje semeništa u rasadniku. Jasno
smo rekli ono, što kritičar nije htio da pročita: da se zalivanje vrši, kada
ima vode, a stoga što u pošumljavanju, u cilju postizanja uspeha, treba
upotrebiti sve što je moguće.


Kao vrhunac bezobzirnosti kritike navodimo, da se jedan kritičar
u oskudici dokaza služil čak i neistinama. Ode sam, naprimer, upotrebio
izraz »otpuhivanje« postavljen čak u znaku navoda od strane kritičara?
I gde je taj »kritičar« pročitao ili video nekakvo potcenjivanje rada g.
Veselij a i vrednih đaka lugarske škole, kada u ćelom članku nije bio
spomenut ni direktno ni indirektno rad g. Veselija . Alii ako je već
reč o radu g. Veselija, on mi je uvek izlazio u susret u svemu, kadgod
sam se obratio na njega po pitanjima šumske botanike, na čemu ovim
putem njemu iskreno zahvaljujem.


II. Problemi i ogledi u pošumljavanju.
Sada pak pređimo na uže polje. Kritika kaže, da nije iznenađena
rezultatima rada stanice. Dabome, kazaćemo mi, nije iznenađena, kada
nije ni pročitala o tim rezultatima. Zato se kritičaru i čini, da naši rezultati
ne mogu biti primenjeni u širem razmeru. A da je to tako i bilo, nije
nikakvo čudo. Kako bi jedan ogled sa podizanjem šuma mogao dati rezultat
u jednoj jedinoj godini dana? Kritika upravo traži da stvaramo čudesa,
pa verovatno stoga i počinje od biblije, te ideju biblijskih čuda produžava
do kraja. Zaista bi bilo pravo čudo, da je za eksperimente i oglede
sa biljkama bilo potrebno svega jedna godina dana! Poljoprivredne
ogledne stanice svuda su stalne ustanove, koje rade i radiće decenijama.
One imaju posla sa biljkama, kojih je ciklus bar 50 puta manji nego kod
šumskih biljaka. Da li je kritičar čitao nedavno u »Politici«, kako je
došlo do one najbolje vrste pšenice, koja se sada najviše upotrebljava?
Za to je trebalo 16 godina sistematskog napornog rada na selekciji. Ako
pogledamo na mnogo srodniju vrstu biljnog carstva — voćke, to vidimo,
da je čuvenom Mičurinu trebalo 30 godina, da stvori izvesne vrste
otporne protiv klimatskih neprilika. A zar mi nemamo oglednih polja,
koja svakako stoje više nego obično pošumljavanje, i zar ona ne rade
više godina! I zašto bi se održavale ove stanice, ako ne postoje nikakvi
problemi pošumljavanja? Tvrđenje, da ne postoje nikakvi problemi u
pošumljavanju, dolazi u sukob ne sa mojom malenkošču, vec sa većinom
naših stručnjaka. Da je tome tako, neka pogleda g. kritičar nešto pažljivije
u »Šumarski List«, gde će naći puno stručnih članaka o pošumljavanju
baš sa ovim izrazom, koji mu se ne dopada.


Problem — to je pitanje, koje još nije rešeno, bar delimično. Problemi
će postojati, dok je čovečanstva, dok postoji težnja za progresom.
Nemamo još ničega savršenog. Evo, baš u današnjim novinama pao mi je
u oči naslov: »Problem avijacije«. Po logici naših kritičara to ne bi smelo
da bude. Šta ima tu? Dođi na aerodrom, kupi kartu i leti. Ali drugi, i to
baš stručnjaci u vazduhoplovstvu, tvrde sasvim drugo.


393
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I problem pošumljavanja postoji i to još kako velik! On je već u
tome, što imamo milione hektara, koje tek treba pošumiti; i ovo je činjenica,
koja se ne da oboriti neosnovanim optimizmom g.g. kritičara, da je
sve lepo na našoj najlepšoj planeti. Da je bilo i da ima očajnih neuspeha
u pošumljavanju, to je činjenica. Već smo naveli dosta citata iz opažanja
naših stručnjaka i zvaničnih podataka, a namerno smo uzeli u obzir baš
informacije samog g. Krstića. Zašto u svoje vreme g. Krstić nije
oborio sve te mnogobrojne navode, ako su netačni? Zašto je na kraju
krajeva on sebi dozvolio »potcenjivati« uspehe postignute na ovom polju?
Zašto nije pokušao oboriti one strašne cifre troškova za jednu uspelu
sadnicu, navedene kod prof. B a 1 e n a? Zašto nije napao na Lj. M a r k
o v i ć a, dugogodišnjeg radnika na pošumljavanju krša i goleti, kad
je taj tvrdio baš ono, što sada tvrdimo mi? Zaista, čudnovata logika!
Ako svaki šumar zna, kako treba raditi, zašto nije radio? Ili tek valjda


g. K r s t ü ć ne smatra, da je bilo dobro rađeno na Ovčem Polju i na
mnogo drugih mesta, gde je sve bilo — kako konstatuje prof. B a 1 e n,
Španovićidr . — više puta pošumljavamo i sve je redovno uginulo.
Šta sad treba da radi g. kritičar? Oglasiti sva mišljenja i sve informacije
naših stručnjaka za jeres i viknuti: raspni ih! To kritika i radi
navodeći problem seča i uništavanja šuma. Zašto, pobogu, radi stanica u
Sarajevu na nekakvom uzgoju šuma, pa još ekspresnih, upotrebljavajući
čak i đubriva, kada se u isto vreme uništavaju postojeće šume. Samo
zašto se g. K r s t i ć okomio tek sada i to na stanicu, koja proučava pitanja
pošumljavanja, kad bi se po svojoj logici pre svega trebao oboriti
na celokupno veštačko pošumljavanje. Stanica je po obimu rada i po
troškovima jedna kap u moru truda, vremena i novca, koji se trošio i
troši na pošumljavanje krša i goleti. Zašto zaista na jednoj strani sa velikim
žrtvama pošumljavamo, a na drugoj uništavamo postojeće šume u
mnogo većem obimu odnosno ne umemo da ih sačuvamo? Ovo pitanje
postoji i postojalo je i ranije i osnivanje stanice nije ništa, ama baš ništa
u njemu promenilo i s tim pitanjem nema nikakve veze.


Kritika po svom običaju ne dovodi do logičnog kraja svoju misao.
A dovedena do kraja, ta bi teza značila ništa drugo, nego da treba reducirati
sve organe za pošumljavanje, počev od otseka u ministarstvu.


Pustimo ipak, da na ovu temu odgovori g. Lj. M a r k o v i ć: »Mnogi
će nam zameriti, što smo prvo uzeli u rad pošumljavanje goleti, koje je
za sada još eksperimentalnog karaktera, a nismo prešli na čuvanje postojećih
šuma, ali te zamerke otpadaju, kad se ima u vidu da je neophodno
potrebno što pre obući u zeleno ruvo tužne predele oko sela i
gradova, kako bi stanovništvo shvatilo značaj šume ...« (Šume i šumarstvo,
str. 5).


I mi ćemo odgovoriti, zašto do sada nije ukinut rad na pošumljavanju.
Zato, što je uništavanje šuma pitanje čisto socijalno, pošumljavanje
je većim delom tehničko, u mnogo manjem obimu socijalno, a zadaci
stanice u njenom okviru — čisto su tehničke prirode i kao takvi tek
će poslužiti za rešenje socijalnih pitanja. Sve ima svoje granice i određeni
delokrug. Zato nije logično, što g. Krsti ć u svojoj kritici tako
mnogo govori o sečama. To je pojava negativna, pojava, koju treba
sprečiti, koja se sprečava i u koju svrhu postoje izvesni zakoni i organi.
Da ovde ne ide sve kako treba, tome nisu ni najmanje krivi ti organi, već


394
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 9     <-- 9 -->        PDF

sticaj socijalnih i političkih prilika. Čudo je, kako je g. kritičar tako brzo
zaboravio sve te, ponekad nepreodolive prepreke za čuvanje šuma! Pa
zar je potrebno govoriti o tome, što svak zna! Kritika kao da živi u oblacima,
a ne na našoj grešnoj zemlji!


Lako je proglasiti na hartiji neku šumu za zaštitnu na osnovu paragrafa
tog i tog, ali nije lako to provesti u život. I ako mi se bez osnova
predbacuje, da potcenjujem rad na pošumljavanju, ja sa većim osnovom
mogu zameriti, da g. Krsti ć jasno potcenjuje rad šumara na zaštiti
šuma, kao da ne zna za razloge neuspeha. Jer što je u ovom slučaju
veoma važno, do tog neuspeha nikako ne dolazi krivicom samih šumara.


Dakle, ako dobijemo odgovor, zašto na jednoj strani pošumljavamo,
a na drugoj strani ne možemo sačuvati postojeće šume, tek ondr*
dolazi na red i pitanje rezon d´etra naše stanice.


Pored toga kritika kaže, da postoji mnogo drugih pitanja, koja su
važnija od pitanja, kojima se bavi stanica. Dabome, postoji. Postoji pitanje
tuberkuloze, pitanje slinavke i šapa i još bezbroj drugih, koja su
možda mnogo važnija pitanja od onih, koja je pokrenula stanica. Po
našem mišljenju to još ništa ne znači. Ali po mišljenju kritike to znači,
da sva ta pitanja treba razvrstati po rangu i baviti se samo onima, koja
će stati na čelo rangliste. Šta će biti od toga? Onda bi trebalo, da svi
šumari napuste drugi posao, navuku uniforme, naoružaju se i odu braniti
šume od bespravnih seča. Tako bi bilo i u drugim strukama. Zašto napr.
postoje pozorišta, koja subsidira država, kada je još izvestan deo našeg
naroda nepismen i kad osim toga nema sredstava za dovoljan broj1 škola
i učitelja? Zar nije onda racionalno zatvoriti sva pozorišta, a na račun
stvorene uštede otvoriti nekoliko osnovnih škola? Mislim, da je ova analogija
sasvim na mestu kao odgovor na tvrđenje, da nije potrebno izučavati
biološka svojstva šume. Pri tome bi trebalo reducirati i prof.
B a 1 e n a, pošto on tvrdi: »Da bi rad oko podizanja šume na kršu mogao
biti što uspešnijil, potrebno je i sa naučnog gledišta osvetliti mnoga pitanja.
« A, tako li, gospodo profesori! Treba vas sve zajedno sa fakultetima
reducirati, pošto nikakva pitanja ne postoje, kaže kritika. Ali mi,
šumarski redovi1, moramo odgovoriti kritici: zar se može uspešno raditi
sa šumom bez poznavanja bioloških svojstava šume? »E, prećera li,
prećera ta kritika«, kao što bi rekao poslanik Stojadin iz »Ošišanog Ježa«


Dakle, ako hoćete, g,g. kritičari, naša je stanica u šumarstvu isto,
što je pozorište u narodnoj prosveti. I kao što pozorište ima svoju određenu
i korisnu ulogu, tako će i stanica doprineti veću korist za rešavanje
mnogih još nerešenih pitanja u pošumljavanju.


Druga kritika — kritika od strane šablona, mrtvih forma i zastarelih
tradicija — kaže, da smo uopšte protiv crnog bora. Ni to nije
tačno. Ima, i to verovatno velikih, površina krša i goleti, za koje najviše
odgovara baš crni bor. I mi smo rekli, da treba tačno provesti granicu,
gde treba saditi crni bor, a gde bi on predstavljao suvu štetu. Rekli
smo tačno i jasno, da se baš u tome prave velike greške, što se crni bor
sadi i tamo gde mu nije mesto. I za određivanje boniteta nama trebaju
ogledi, i ako kritika poriče potrebu ogleda. Jedinu, na prvi pogled, ozbiljniju
primedbu vidimo u tvrđenju, da ogled treba provoditi u samom
radu. Ali se to ipak nigde ne radi, stoga što je to u većini slučajeva nemoguće.
Za veće radove uvek se vrše prethodni ogledi. Zašto bi inače


395
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 10     <-- 10 -->        PDF

i postojale ogledne stanice i u šumarstvu i u poljoprivredi! Inače vrlo
zgodan odgovor na to daje g. Omanovi ć u 5 broju »Šumarskog
Lista«. On kaže naprosto i jasno: Neću saditi ovako, treba saditi svuda
samo crni bor; ne treba saditi više od 4.000, znači, ne treba ni sklopa. On
ne navodi nikakvih argumenata ni dokaza. Njega ni brige, šta kažu drugi,
šta kaže iskustvo i praktična nauka. Ne zanima ga ni to, što govore
autoriteti, a onil govore:


»Sadnja od 10.000 sadnica po hektaru bila bi veoma oportuna, jer
bi se sastojina brzo sklopila.« (Naš goli krš, str. 134) i dalje: »Idealno bi
bilo, kad bi se sadnja mogla provesti po jedan metar.« (Isto, str. 146).
»Zato je sadnja od 10.000 sadnica na 1 ha od naročite koristi.« (Isto, str.
79). Pa dokle ćemo navoditi citate i aksiome šumarske nauke i to samo
stoga, što se kritičar nije potrudio da to pročita. On ne govori, da je bio
primoran saditi 4000 sadnica na 1 ha, već da je to normalno. A i sem toga
mi znamo, da se ova cifra utvrđuje na terenu bez ikakve potrebe i to
tamo, gde terenske prilike dozvoljavaju normalnu i potrebnu sadnju od


10.000. Dakle znamo, da ovo pravilo važi u slučaju, kada postoji mogućnost
za njegovo izvođenje, ali znamo i to, da u većini slučajeva primitivni
pošumljavači odstupaju od ovog pravila bez ikakve potrebe. Verovatno
ne znaju za njega ili neće da znaju.
Sad se pitamo, zašto jedan referent za pošumljavanje u toku svoga
dugogodišnjeg rada nije vršio nikakve oglede? A to je bilo tako lako!
Zar nije lako bilo u toku dugih godina pošumljavanja tolikih hektara
pomešati sa crnim borom 10 ili bar 5% drugih vrsta sa istom tehnikom
sađenja na svakom hektaru! Zar je bilo teško posejati leju dve drugih
vrsta u svakom rasadniku? Pa ipak se to nije radilo. I sada se dotične
pristalice čistih sastojina crnog bora nalaze u neprilici.. Oni nikoga ne
mogu ubediti, da su dobro, bar približno dobro odredili bonitet i primenili
taj crni bor. Ne pomažu tu filozofiranja i pričanja iz »Dečjeg dana«


o šumi i klimi. Šumaru mogu verovati samo u činjenice. Da su nam rekli:
ovde sam posadio sa crnim borom brest ili hrast, ali ništa drugo sem
crnog bora nije uspelo, onda bismo se odlučili i mi za crni bor na tom
mestu. Stoga ne vredi navoditi, kako je prošao crni bor na primorskom
ili kakvom drugom kršu. Ne, vi dokažite, da je crni bor najbolja vrsta
baš na tom mestu, gde ga vi sadite.
Dakle zašto izvesni referenti za pošumljavanje ne uvode oglede u
svoj rad, kako preporučuje g. Krstić ? Pa zato što neće, ne smatraju
to potrebnim. Šta ćemo sad? Da se naredi? Bože sačuvaj! Ovo je delikatna
stvar i nikad ne bih nikome naređivao, da radi protiv svoje volje.


Ali ima mnogo drugih, koji to rade, koji uvode ogled u sam rad.
Kakvih imamo od toga rezultata? Mislim, da nam najbolji primer može
pružiti g. Lj. M a r k o v i ć. On je pravio razne oglede, organizovao je
i uspostavio mrežu oglednih polja. On je jedini napisao korisnu knjižicu
i.. . ućutao. A koliko je zaista interesantnih i za šumarstvo značajnih
pitanja on postavio! Da je on to produžio i barem doneo sve te rezultate,
koji su postignuti na oglednim poljima, to bi bilo od velike koristi
za budući veliki rad na pošumljavanju miliona hektara goleti i krša.
Međutim on to nije učinio i svako, ko čita »Šume i šumarstvo ...«, i
nehotice se pita: Šta li je to bilo dalje sa svim tim? Šta su pokazala ta
ogledna polja i opiti? — I ne nalazi odgovora, sem ako se za isti ne


396
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 11     <-- 11 -->        PDF

računa veoma šturi članak g. Šalajev a u »Šum. Listu«. Možda će
nam se reći: pa ima sve to u zvaničnim spisima vardarske banovine.
Ali šta vredi, ako izvesni, možda veoma skupoceni podaci u neobrađenom
stanju budaju u mraku i prašini podruma kancelarijskih arhiva!
Kako ćemo do njih doći, kako će njih iskoristiti naše šumarstvo?


Jedamput prekopavao sam starudiju, nepotrebnu arhivu u podrumu
jedne banovine. Tamo sam, pored požutelih »iskaznica«, »relacija« i
»naklada«, našao ostatke jedne divne zbirke na kartonu sa kaligrafskim
natpisima prepariranih sadnica. Ova je zbirka imala za cilj pokazati
razvitak žilja i stabala raznih vrsta sadnica na različitim vrstama tla.
Nije bilo potpisa i neznam, ko je to radio. Ali neko je radio, uložio je
ljubav, trud i vreme; vršio je »oglede u toku rada«. I kako se žalosno
to završilo: u furunama banovinskih služitelja. To znači: ili da je dotični
napustio taj rad, okupiran drugim poslovima, ili njegov šef nije imao
za to razumevanja i zabranio dalje istraživanje.


Tako se obično završavaju ti ogledi u samom radu. Drugačije ni
ne mogu da se završe. Zašto je g. Lj. M a r k o v i ć napustio svoj uspeli
i zamašni poduhvat i prešao u državne šume? Zato što se na žalost ovaj
rad ne isplati, zato što — sasvim prirodno — čovek mora misliti i na
sebe i na svoju porodicu ...


Ovde moram objasniti, zašto u mnogim slučajevima uzimam za
primer rad g. Lj. M a r k o v ić a. Ne zato, što bih hteo prikazati ga kao
eventualnog zaštitnika stanice, o kojoj on i ne zna, već stoga, što je on
jedan od naših malobrojnih stručnih pisaca; stoga što je on jedan od
prvih uveo metode intenzivnog pošumljavanja; stoga što je on skoro
jedini, koji je makar delimično pokazao rezultate svojih radova, i stoga
što su u nekoliko principi njegovog rada i rada stanice istovetni. Od
principa*do ostvarenja je daleko i ima mnogo tačaka, u kojima se razilazimo,
što je jasno za svakoga, koji se potrudio pročitati »Šume i
šumarstvo ...« kao i naše članke. I baš ovaj primer pokazuje, da je
nemoguće izvoditi oglede u samom radu bilo iz kakvih razloga. Za planomerni
i sistematski ogled — a drukčije ne može biti nikakvog ogleda


— treba da postoji zasebna ogledna institucija, kao napr. bivši inspektorati
za pošumljavanje. Ta bi institucija radila na svim terenima, koji
se pošumljavaju, i uvodila bi nove vrste i nove metode u izvesnom
odnosu. I takva ustanova trebala bi da bude centralna, ministarska, a
ne banovinska; razume se, zašto.
Ako mi imamo u budućnosti toliko rada na pošumljavanju miliona
hektara, trebalo bi zaista pojačati službu za pošumljavanje; ne zaboravimo
još na bujice, pošto nigde nije pokazalo toliko neuspeha primitivno
pošumljavanje, kao na bujicama. Ovo je pitanje svakako ozbiljno. Da se
povoljno resi, treba se naoružati iskustvom ogleda u dovoljnoj meri.


Mislimo, da bi tu pomoglo obrazovanje banovinskih otseka za
pošumljavanje u vezi sa prastarim projektom normalizacije šumarske
službe kod banskih uprava. Trebalo bi sem toga stvaranje jednog stručnog
organa štampe ili još bolje, povećanje sadanjeg »Šumarskog Lista«,
u kojem bi se štampala sva opažanja, izveštaji i informacije po pitanjima
pošumljavanja i izvedenim radovima. Svaki bi se dopis popratio obaveznim
komentarom i primedbama centralnog organa za pošumljavanje.


397
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Pored toga svakako bi trebalo da se što češće i temeljitije vršeinspekcije
radova od strane ministarstva. Organi ministarstva po pravilu
moraju imati mnogo više erudicije i stoga moraju doći u mnogo
tešnju vezu sa banovinama, no što je to do sada. Samo da se ne vrše
te inspekcije izvan vegetacionog perioda i da se ne vrše na ekspresan
način.


Ne uopštavamo, ali videli smo ovakve inspekcije. Dolaze dva ili
tri organa iz Beograda. Na žel. stanici još iz vagona viču: »Ajdemo
brzo, nemamo vremena«. I počinje se prava trka. Nemaju ljudi vremena,
idu umorni, neispavani i gladni, penju se uz gudure i klisure, nešto
pogledaju, nešto ne, nešto samo kroz durbin. Nemaju ljudi vremena!
Zašto su onda dolazili, ako nemaju vremena? Pohvalna je ušteda na
putnom računu, a ne misli se, kakve rezultate u celosti donosi ovakva
ekspresna inspekcija. A priori, organi za pošumljavanje moraju biti u


SI. 1. Crni bor na užem oglednom polju. Parcela VII.


toku ćele sezone na terenu, jer po kancelarijama ne raste šuma. Za.
vođenje statistike i rešavanje akata ostavite administrativne činovnike.
Što manje birokratizma i formalistike! Ali niko, izgleda, nije u stanju
da iskoreni to strašno zlo.


Rekli smo, zašto je nemoguće izvođenje ogleda u samom radu; i u
vezi s tim moramo konstatovati, da nemamo dovoljan broj oglednih
ustanova za pošumljavanje. Da je to jedna mana, dokazuje nam naš
kritičar, makar na svoj način. On kaže, da stanica »beži od crnog bora«;
što nije dodao: kao đavo od tamjana. Zar ovim recima g. kritičar nije
hteo da pokaže, da nigde u pošumljavanju ne sme biti jednostranosti; i
zar nije time predbacio samom sebi? Jer ovaj navod, u koliko se tiče
stanice, nije ni najmanje tačan. Dokle ćemo kritikovati i raspravljati o
tome, što ne znamo? Još u prvom našem članku bilo je navedeno, da je
stanica uzela u ogled veće količine crnog bora i da je on ispitivan na


398
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 13     <-- 13 -->        PDF

sve načine i sa svim sredstvima, s kojima raspolaže stanica. (Si- 1.).
Navedeni su i rezultati. Stanica nije zaustavila oglede sa crnim borom
ni sada, nakon dvogodišnjeg neuspeha. Ako nismo postigli´ uspeh sa
dubrenjem i negovanjem za prve dve godine, to još ne znači sve. Zaista,
stanica ne bi ni smela nositi naziv »ogledna«, ako bi se time ograničila.
Stoga smo već preduzeli druge opite sa crnim borom u cilju eliminisanja
negove najteže mane: sporosti rašćenja. Taj se opit sastoji u jačem
zasenjivanju sa strane i podrezivanju bočnih grana. Jer na malom broju,
primeraka videli smo, da bor reagira i na jedno i na drugo. Stoga smo
u početku vegetacionog perioda 1938 g. uveli najjače terajuće vrste:
eleagnus i malinu. Videćemo rezultate, ako Bog da, ako nas ne udare
maljem po glavi, kao najefikasnijim argumentom. Jer ima »kritičara«,
koji nas ismejavaju. Nama kažu: »Ne budite bedasti! Radom se ne stižu
ni položaji ni nagrade. Pamet u glavu i rešavajte akta. Kakvi boniteti,
kakvi bakrači!«


III. Intenzivno ili ekstenzivno pošumljavanje? Podizanje šuma ili
stvaranje groblja sadnica?
Dakle ne beži stanica od crnog bora, već beži naš kritičar od
pitanja, koje smo postavili: koliko ga stoji jedna uspela sadnica, sadnica
koja je ostala u životu pri njegovoj metodi od 20 para. A pošto on priznaje,
da njegova metoda povlači za sobom sadenje najdublje od 20 cm.,
onda su potpuno jasni razlozi neuspeha ove metode. Već bezbrojnim
opažanjima utvrđeno je, da se zemlja prosuši na dubinu od 20 cm. pri
najviše 15 dana sa vetrom i bez kiše. Dakle uspeh takvog pošumljavanja
zavisi isključivo od toga, da li će u proleće i leto biti ovih neprekidnih
15 dana bez kiše ili ne. A kako se ovi slučajevi dešavaju više puta, ode
sav trud na pošumljavanju tolikih silnih hektara. Mastilo ispisano na
papiru za ove hektare neće se isušiti, ali na terenu zemlja se isuši i
mnogo dublje od 20 cm., sadnice uginu i cifre od 20 para ispare se u
vazduhu, odlete u nebo zajedno sa dušama uginulih sadnica i obrazuju
velike sume golemih izgubljenih dinara. I to je još jedan dokaz, da
neuspeh leži u tehnici rada. Ovakav način nije ozbiljan rad, već kocka,
igra na lutriji i to na atmosferskoj lutriji Ako tome još dodamo sadnju
u neredu i to ne po nuždi, gde treba, već po principu, i gde treba i gde
ne treba, u neredu koji onemogućava kontrolu gubitka I uspeha, onda
je jasno, što i sam režiser radova ne zna i ne može znati da odredi taj
gubitak i koliko ga stoji jedna uspela sadnica. Dalje, svake godine dolaze
obligatna »kompletiranja«, preliminari se gomilaju, padaju u prašinu
arhive i zaista niko se ne može da snađe, gde, šta i koliko je puta pošumljavano,
a najmanje, koliko sve to, stoji. I zar ova metoda ne nosi klicu
neuspeha u samoj sebi!


Da je tome tako, najbolje nam svedoči sama kritika od strane pristalica
ove metode. Ona naime tvrdi, da je uspeh na stanici postignut
izuzetno povoljnim prilikama 1936/37 god. Mi naprotiv ne možemo, a
da odlučno ne istaknemo, da uspeh na stanici ne zavisi od slučajnih
vremenskih prilika, jer pri našoj intenzivnoj metodi sadenja i negovanja
suša ili kakve druge neprilike mogu samo uplivisati na intenzivnost
prirasta, a nikako ne mogu odlučivati o sudbini kultura.


399
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A kako se malo vodi računa o rezultatima pri onoj primitivnoj
metodi! Sve se radi na oko, »okularno«, kako se izrazio jedan sreski
referent sa velikim ponosom. Ima dosta slučajeva, kada u toku više
godina ni sami pošumljavači nisu znali tačne površine »pošumljenih« i
ograđenih površina.


A godine prolaze, kulture umiru, ograda se skida i iste površine
ponovo uzimaju u preliminar. Ko će posle prekopavati stara odobrenja,
»doznake« i »naklade«! I zaista, šta bi to vredelo. Bila je suša! Nije dakle
čudo, ako pri ovakvom načinu rada ni sami pošumljavači ne znaju, koliko
faktički stoji jedna sadnica, koja se primila i koja raste! No i inače
»jevtine metode rada sa večitim popunjavanjem kultura
skuplje su od najskupljih« (gosp. Lj. M a r k o v i ć).
Stoga možemo pretpostaviti, da ta uspela sadnica stoji 20 din, a ne 20
para. Šta ima tu neverovatnog, ´kad se uzmu u obzir cifre navedene kod
prof. B a 1 e n a, cifre od desetina i stotina dinara po sadnici. I zar nije
jedna sadnica na Ovčem Polju stajala bar 200 dinara?! Koliko li pred ovim
primerima izgledaju malene cifre troškova za jednu sadnicu na našoj
stanici, koje ne iznose prosečno više od 2 dinara! Ali g. g. kritičari pri
tome ispuštaju iz vida, a možda nisu toga ni svesni, da je stanica u
prvom redu — ogledna ustanova. Da li uopšte treba objašnjavati, što
znači ogled. Ogled se mora izvoditi do krajnjih tehničkih granica. Od
svih rezultata i varijanata posle se izdvoje one, koje se mogu praktički
u širem obimu primeniti. Dakle i da je jedna sadnica u izvesnom slučaju
stajala i 10 dinara, to bi samo značilo, da je dotični način prešao granicu
praktičnosti. A te se granice drukčije ne mogu odrediti, već samo
ogledom.


Ako pokušamo odrediti trošak za jednu sadnicu primitivnog pošumljavanja
po iskazu samih pristalica takvog pošumljavanja, onda ćemo
videti sledeće: g. prof. Vesel i kaže, da 50% gubitka sadnica, to je vrlo
dobar uspeh. A kako dobar uspeh ne dolazi svake godine, pa imamo
dosta slučajeva i sa 100% gubitka, uzmimo sredinu, t. j . 25% uspeha.
To već znači, da sadnica sa izgubljenim vremenom od 3 godine »popunjavanja
« stoji 1 dinar. I kakve su to sadnice nakon 4 godine truda! Na
terenu treba ih tražiti pomoću mikroskopa. I kamo li sreće, ako se nadu!


Interesantno, da su skoro svi pristalice primitivnog pošumljavanja
u isto vreme pristalice isključivo crnog bora. Kao takvi, oni napr. s
ponosom pokazuju zaista vrlo dobre kulture crnog bora u okolini Sarajeva.
A baš zato, što sam video te kulture, još sam se više uverio, da
je ovde uvođenjem crnog bora učinjena velika greška. Jer na znatnoj
površini ovih uspelih kultura nalazi se debeo sloj humusa. I na svim
drugim mestima, gde su uspele kulture crnog bora, svaka bi druga vrsta
uspela mnogo bolje. Ako je onde sada bor sa prosečnom visinom od 1
metra, onda bi brest, jasen ili hrast već obrazovao pravu šumu. A ima
mesta, gde sama priroda pošumljava johom mnogo uspešnije, nego
čovek crnim borom, napr. u koritu Mošćanice.


Eto, u ovakvim slučajevima svak treba da beži od crnog bora!


Jeste, crni je bor izdržljiv, u koliko ga tako reći ne unište pristalice
sistema od dvadeset para, što se vrlo često dešava. Ali ipak, on se ne
srne uvoditi na bonitetima sposobnim za vrednije kulture, tamo gde
njegova izdržljivost ne igra veliku ulogu. Da je crni bor izdržljiv, tvrde


400
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i rezultati ogleda naše stanice, što bi iole pažljivi čitalac mogao opaziti.
Ako crni bor slabo reagira na negu i đubrenje, znači, da on ii zahteva
relativno malo. Ali istrajnost sama po sebi još nije dokaz za široku primenu.
Još je istrajnija smreka. Zašto onda ne uvodite u pošumljavanje
smreku, naročito s obzirom na to, da ona znatno poboljšava zemljište?
I naši stručnjaci kažu o crnom boru sledeće: »Da se pošumljavanje crnim
borom (na primorskom kršu) ima provesti samo na zakrašenim terenima,
na kojima usled stojbinskih prilika nijednom drugom vrstom ne
možemo uzgojiti šumu. Na svim drugim terenima bilo koje nadmorske
visine ima se pošumljavanje crnim borom sasvim napustiti
, a pošumljavanje krša provesti drugim vrstama« (Prof. A.
K a u d e r s, Šum. L. 1933 g. str. 200).


Nešto drugačije stoji pitanje sa kaldrmisanjem sadnica. I ovde se
radi sa nepoznavanjem elementarnih osnova ovog pitanja. Kada se
kamen metne na sunčanoj strani u cilju zasenjivanja, to je jedno. A kada
se sadnica zaista kaldrmiše, kao što se radi u okolini Sarajeva, to je
nešto sasvim drugo. U poslednjem slučaju kamenje je pritisnuto do same
stabljike i ukopano je u zemlju. A i za prvi slučaj nemamo određenog
mišljenja naših autoriteta. Prof. Baien , navodeći dobre strane pokrivanja
kamenom, ograđuje se, pa čak i eliminiše svoju misao recima:
... »još nije utvrđena korist...« Pa ako je tako, ako korist još nije
utvrđena, ako je pitanje sporno, neka nam bude dozvoljeno, da se priključimo
jednom od suprotnih mišljenja, a to stoga, što su naša opažanja
i iskustvo to potvrdili. Rekli smo već zašto i kako i naveli smo razloge
i dokaze u prvom članku, i ti razlozi ni najmanje nisu oboreni.


Na jedno od pitanja samo se malo osvrnimo. Q. O m a n o v i ć
kaže, da neće upotrebljavati letnju sadnju, ali ne navodi razloga; znači,
da smatra, da je to van diskusije. U ovom slučaju upućujemo ga, da se
malo vrati, bar u mislima, na školsku klupu il da pročita jednu veoma
interesantnu knjigu, koja se zove »Uzgajanje šuma« prof. Petračića ,
gde se na str. od 130 do 133 vrlo detaljno opisuje letnja sadnja, njene
prednosti i mane.


IV. Napredak u pošumljavanju ili maljem po glavi?
Naš kritičar mnogo se brine, šta će reći seljak na sve novitete u
šumarstvu. Dakle, ne smemo i ne možemo uvoditi nikakav napredak,
nikakav progres pre no što pitamo seljaka i to onog seljaka, koji je pa
izrazu kritike »utonuo u agrarni primitivizam«. Ako je tako, onda je
interesantno, šta je rekao seljak, kada je video zaprašivanje šuma s
aviona. I da li ga je prethodno o tome pitao g. Krstić ? Seljak otprilike
zna, kakve je sume stajalo to prašenje, a tačnije, on je te sume u svojoj
mašti preuveličao. I te su se sume trošile baš u vreme, kada je jabučni
moljac upropastio voćnjake u celim krajevima i time doterao do zdvojnosti
čitava sela. Šume nisu izgubile svoju vrednost, a voćke su propale
na milione. I šta je rekao taj seljak, kada je doznao, da je to avionsko
prašenje bilo potpuno bezuspešno?! Iz iscrpnog članka g. inž. D. P e t r o-
v i ć a u Š. L. za 1933 god. vidi se, kako je bilo organizovano to zaprašivanje.
Bilo je tu i venjaka za ručavanje, a bilo je čak i radio-aparata,
jer je »trebalo ljudima dati malo razonode« (str. 96 Šum. L. za 1933 g.).
Bože moj, koliko je to daleko od naše siromašne stanice, gde se nabavka


401
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 16     <-- 16 -->        PDF

svakog alata, komplikovanijeg od obične kante, smatra kao luksuz i
rasipanje! Ali u slučaju zaprašivanja, kao što se vidi iz izveštaja, nisu
pomogli ni radio-aparati, a to znači, čak ni sevdalinke g. Nade Aleksandrović.


Sada pitamo, da li su inicijatori i izvođači toga avionskog zaprašivanja
bili zbunjeni i pometeni svojim neuspehom? Ni najmanje! I bili
su u pravu! To je bio ogled, koji je mogao i uspeti i ne. Nije uspeo radi
nepredviđenih okolnosti: firma je podvalila, prašak nije delovao, gusenice
ga u slast jele i ostale žive i zdrave. Jedino, što ovde nije dobro,
je to, da ogled nije ponovljen sa efikasnim hemikalijama. Avionsko zaprašivanje
je sasvim nova stvar. Svuda, u svim državama ono se nalazi u
stadiumu ogleda i eksperimenata. Ponekiput uspe, a ponekad ne. Ali
ljudi nastavljaju opite, rade, troše velike sume i ni najmanje nisu spremni
da puste prirodu, da nastavi svoj posao sa gusenicama ,kako bi to savetovala
kritika. Trebalo bi da nastavimo i mi. Zašto da budemo na jednom
od poslednjih m´esta u šumarstvu, kao što smo napr. na poslednjem
mestu u radiofoniji. I da smo hteli, da smo produžili, uspeli bismo, jer
zašto smo uspeli da budemo na prvom mestu u tenisu! Ali ta inicijativa,
koja je preduzela avionsko zaprašivanje, ustuknula je pred prvim slučajnim
neuspehom. Ili je možda tu inicijativu neko tuknuo maljem po glavi?


Zašto se ipak nije tada našao kakav kritičar, koji bi, kao sada g.
Krstić , rekao: »U mesto ovakvih utopija i besmislica mnogo bi bolje
bilo, kad bi se silan novac, koji je utrošen na avione i prašak, dao
seljaku, da kupi sredstva za uništavanje štetočina na voćkama i time ga
se spasi od materijalne propasti. Jer voćke ga hrane, a ne šuma.«


Ako ćemo seljaka — i to onog primitivca, o kojem govori kritika


— slušati umesto da ga vodimo, podižemo i učimo, onda ne bi smelo
biti ni avionskih prašenja ni lekara ni medicine, već bismo se morali
lečiti kod babe Anujke i Sadikovića. Ne bi onda smelo biti ni astronomskih
opservatorija, već samo gatalica, koje bi čitale po zvezdama.
I zaista, kritika možda i nesvesno, videći svoju sopstvenu nelogičnost,
kaže, da je taj isti nepismeni seljak, koji je utonuo u primitivizam,
podigao bez naše pomoći divne voćnjake. Koliko li kontradikcije
u elanu g. kritičara! Međutim, stvar je jasna. Ne podiže nikakve voćnjake
nepismen i zaostao seljak, već to radi seljak pismen, kulturan i napredan.
I ne radi on to bez naše pomoći, nego ima dovoljno energije, da
izvuče agronome iz kancelarija i da zatraži njihova uputstva, jer znanje
m na seljaka ne pada s neba kao sveti duh na apostole.


Ima seljaka i seljaka, kao što ima krša i krša. Ima seljaka pismenih
i nepismenih, pametnih i blesavih, kulturnih i zaostalih, ima medu njima
ubojica i pijanica, a ima na sreću i pokretača kulture i progresa, jednako
kao što ima najrazličitijih individualiteta i kod inteligencije. Sada, koga
od tih seljaka da slušamo i za kime da se povodimo? Mislim, da je odgovor
izlišan. Ne znam, šta je rekao seljak na avionsko zaprašivanje,
ali znam, šta kaže o našoj stanici. .


U početku je odnos bio negativan. Čak su pravili sitne pakosti:
iščupali nekoliko voćaka, kidali ogradu. Mi smo pojačali čuvanje, sazidali
kućicu, postavili noćnog čuvara. Ipak je vladalo opšte nepoverenje.
Treba reći, da oko stanice svakodnevno prolaze stotine seljaka za sarajevsku
pijacu. »Ej, šta radite«, vikali su seljaci, »što džabe mrcvarite


402
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 17     <-- 17 -->        PDF

zemlju. Tu ništa neće da rodi.« Kada smo postigli izvesne uspehe i kada
su seljaci — kakva ironija — kupovali od nas krastavce, raspoloženje
se najedamput promenilo. Mnogi se interesovali, dolazili, pitali, razgledavali
i čak šta više, tražili da od nas kupe taj misteriozni prašak, kojim
posipamo zemlju, da i oni probaju. Kao interesantan slučaj navodimo
molbu jednog seljaka. On je tražio, da mu prodamo šumske sadnice,
nitrofoskal, a stajsko đubre on sam ima, i da pokažemo kako se za
godinu dve podiže živa ograda. Neću da krijem, on je rekao i to, da
hoće sve to učiniti za inat svome komšiji- Ovo će možda dati materijal
za duhovitost našim kritičarima. Ali ja ne vidim tu ništa smešna. Kamo
sreće, da su naši seljaci za mat podizali šume i žive ograde, umesto da
za inat čupaju tuđe voćke i razbijaju glave.


Fakat, što je stanica probudila kod okolnih seljaka živo interesovanje
za intenzivne šumske i poljske kulture, već je dovoljan rezon d´ etr
postojanja stanice. Naročito podvlačim, da je interesovanje bilo i za
šumske kulture. A to stoga, što je senka bosanske prašume veoma daleko
od Sarajeva, od naše stanice i od okolnih sela. Do te »senke« treba ceo
dan dobrog pešačenja. Veći deo atara opštine koševske nalazi se na
tužnim goletima. Šta za njih vredi ta senka prašume, koja se ni kroz
durbin ne može videti i koja nije njihova! Seljak hoće da ima svoj vlastiti
zabran, tu, blizu, pored svoje njive. I verujte, gospodo kritičari, baš
propaganda crnog bora usadila je u njima nepoverenje prema pošumljavanju,
jer oni od toga ne vide nikakve koristi. Neće tu vrediti održavanje
»Dečjih dana« ni predavanja o uplivu šume na klimu. Šta ga briga, što će
za 100 godina klima postati bolja pod uplivom nasada od crnog bora! On i
njegova deca hoće da jedu sada, a ne posle 100 godina. Oni imaju prava
da žive sada, a ne da podnose žrtve za unapređenje XXI. veka! Zato je
on i žedan zemlje, zato on i seče šumu. Ali kad on vidi, da bagrem za
4 godine daje pritke i da za još kraće vreme štiti njegovu njivu od ispiranja,
zadržava sneg i vlagu, on će sam podići bagremare, kestenjare,
vrbake... Samo crni bor on neće gajiti i to od njega nikad nećete
dočekati.


Gledajući na naše žive ograde seljaci kažu: »Ovakvu šumu i mi bi
podigli. A ovaj bor, ten je za gospodu i turiste, da dođu i kažu: ju, ju, što
je lepo. Eto, za osam godina jedva se od zemlje odvojio.«


Dakle tako je rekao seljak, kada je video rezultate stanice.


Pri svem tom spremni smo na dva napada: mogu nam reći, da
uopštavamo, da je takvih seljaka malo. Ne, ne uopštavamo. Moguće je,
da je takvih seljaka, koji su se interesovali i hvalili rad stanice, malo.
Možda je vrlo malo. Nismo priređivali zbor stanovnika opštine koševske
radi njihovog mišljenja o stanici. Pristajem čak, da je većina protiv. Ali
gde i ko je video, da kultura može odmah osvojiti većinu? Nije to politika
i potpuno je dovoljno, da smo u početku pridobili makar i manjinu.


Druga primedba mogla bi biti, zašto stanica nije preduzela mere i
nije otišla u seoske goleti da podiže brest, bagrem i topolu sa đubrenjem
i svim svojim radnjama. Zato što nije imala mogućnosti, zato što je za
sada, za prvo vreme, još ogledna, zato što je rok bio suviše kratak, zato
što pre svega ona mora sama da bude na čistu sa svojim vrstamametodama. Dalje, zato što je stanica bila sputavana i ometana u svom
radu. ! zatc, na kraju krajeva, što je stanica već udarena — ne dokazima


403
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 18     <-- 18 -->        PDF

i argumentima, nego maljem po glavi i nalazi se u tihoj likvidaciji. Ada
nije to, iduće godine stanica bi otišla u široko pošumljavanje i u
seoske goleti. Ako ne verujete, obezbedite nesmetani rad stanice i mi
ćemo otići u najzabačenija sela sa kulturnom propagandom podizanja
šuma i mi ćemo uspeti.


Zašto to ne uspeva drugim sposobnim, agilnim i iskrenim šumarima?
Zato što su jednostrani. »Gajite šumu!« Šta će da jede taj, koji
gaji šumu, oni ne govore. Zato nam je potrebna saradnja agronoma. Iako
ne treba slušati seljaka, kada nas vuče natrag u zaostalost i primitivizam,
ali treba ga slušati, kada on traži našu pomoć. To je bar jasno.


V. Da H su potrebne ekspresne šume?
Ne da mi mira jedno indiskretno pitanje. Kaže jedan kritičar, da
je bio prijatno iznenađen, kad je pročitao u dnevnim listovima vest o
osnivanju stanice. U daljem svom izlaganju on ipak nalazi, da stanica
ne valja i da uopšte nije potrebna. Otkuda ta promena u mišljenju? U
beogradskim dnevnim listovima vest o stanici izišla je devet puta, a
pored toga bilo je članaka i u časopisima, a i u lokalnoj štampi. I u
svakoj od tih informacija bilo je navedeno, da stanica gnoji šumske sadnice.
Ipak je g. kritičar to pohvalio, ali se posle za to pokajao i veličanstvenom
znalačkom kritikom stanicu je jednostavno osudio.


To je već nerazumljivo, sem ako kontradikcija ne predstavlja jedan
od glavnih argumenata u ovoj kritici. Sasvim je sporedno, kaže kritika
na više mesta, da li šuma raste sporo ili brzo. Taman posla! Tu se ne
slažemo, a neće se slagati ni većina šumara. Zašto to nije svejedno, već
sam naveo u prvom članku i kritika prelazi ćuteći preko tih dokaza. Ali
imamo mi i drugih. Jedan dugogodišnji šumarski privrednik rekao je
povodom ove polemike: »Da su šume rasle brže i za 20%, sva šumska
privreda izgledala bi drugačije.« U korist naših ekspresnih šuma govori
i veliko interesovanje, koje su pokazali mnogi i mnogi naši istaknuti
radnici i ustanove, od kojih smo primili velik broj pisama. Interesuje se
i naše najstarije i zaslužno Srpsko Poljoprivredno Društvo, profesori
Univerziteta, šumari na vodećim položajima, posednici i oficiri. Svi su
oni tražili obaveštenja i detaljne informacije o podizanju ekspresnih
šuma. Pa zar to živo interesovanje ne znači, da ipak postoji potreba za
gajenje takvih šuma! Dakle u ovom pitanju kritika je i u kvalitativnoj i
u kvantitativnoj manjini.


Ipak još jedanput konkretizirajmo pojam ekspresnih šuma i još
jedanput odgovorimo na pitanje, da li su zaista potrebne i kada su
potrebne ekspresne šume. Dabome da su potrebne i to onda, kada je
potrebno podizanje šuma za jednu do tri godine do visine i sklopa, na
koji bi se inače moralo čekati 10—12 godina. Navesćemo samo tri konkretna
slučaja:


1. Vojne vlasti imperativno zahtevaju u roku od dve godine stvaranje
šume u sklopu na određenoj površinu, inače skidaju sa sebe odgovornost
za eventualne nesrećne posledice. Pri tome mi ne možemo
određivati, da li će to biti velik ili malen kompleks, jer za to nas neće
ni pitati. To je stvar vojnih vlasti. Ne treba pri tome ni spominjati, da
taj kompleks određuju vojne vlasti isključivo iz strategijskih, čisto vojničkih
razloga i on može biti ili od sterilnog ili od plodnog tla ili i od
404
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 19     <-- 19 -->        PDF

jednog i od drugog. Šta će odgovoriti na to naši kritičari? Ili da se to
uopšte ne može učiniti ili pak moraju priznati, da su nemoćni pred ovim
zadatkom.


Da li ima ovakvih slučajeva, ovakvih zahteva od strane vojnih
vlasti? Već ima i neka mi ne zameri kritika, da iz razumljivih razloga
izostavljam navod tih konkretnih slučajeva, a oni će biti uskoro sve
češći i sve imperativniji.


2. Da li je potrebno govoriti o značaju turizma za našu državu, o
uplivu turizma na valutnu situaciju, na privredu? Nadamo se, da nije,
sem ako nije specijalno potrebno za našu kritiku. Pročitajte, šta piše g.
Ante Premužić u svom članku na str. 87 Šum. L. za 1937 g. i odgovorite,
da li je istina, da u turizmu lepota predela igra dominantnu ulogu.
Sad pogledajte na naše primorje. More u svoj svojoj lepoti ostalo je na
mestu, nedirnuto. Srećom, nije moglo biti ni posečeno ni popijeno. A
šume nema i čarobna plava slika uokvirena je u ružan) ram surog,
haotično isprekidanog krša. Šume su ovde isto tako daleko od obala, kao
što je senka bosanske prašume od Sarajeva. Koliko to deluje na razvoj
turizma, mnogi možda nisu ni svesni. A da je Jadransko more odeveno
šumama, predstavljate li si, gospodo, taj preobražaj? To bi zaista bio
raj na zemlji. Verujem, da se u tom slučaju turizam ne bi udvostručio,
već udesetostručio i ne bi se turisti čak ni vajkali na povišenje cena u
hotelima, jer bi imali zašto da plaćaju. I valjda nije svejedno, da li da to
povećanje prihoda od turizma dođe u naš narod i državnu kasu sada,
za dve tri godine ili za sto godina.
Pa ne samo primorje, već mnogi naši gradovi i mesta, koja imaju
prihod od turizma. Najbliži je primer — Sarajevo. U stvari, sva neposredna
okolina Sarajeva je gola. Mrlje od šuma sasvim su neznatne:
ürdanj, Trebević, Poligon, jedna vakufska šumica. Sve je ostalo pošumljavano
i pošumljavano godinama, a još se ništa ne vidi, jedva se
odvojilo od zemlje. Sarajevska opština mnogo se brine za podizanje
šume i verujem, da ne bi žalila za to novac, ali eto stručnjaci su je uverili,
da tu treba crni bor, da sve drugo ne valja i da šuma ne može rasti
brzo. I crni bor raste i raste, a dok ponaraste, svi vrednil opštinari
uživaće u rajskim šumama. Jer ovde. gde bi to najmanje trebalo i smelo
da bude, primenjen je sistem od dvadeset para i crni bor kao i sadnja u
neredu, a time su izgubljene velike mogućnosti stvaranja šume u dogledno
vreme. Moć navike! Moć štetnog kalupa i ograničenosti, koja
ometa i napredak i stvaranje. Barem tu, u neposrednoj okolini velikog
grada, morale bi se odmah stvoriti šume, a ne kočiti posao na štetu
ugleda celokupnog šumarstva. Trebalo bi dati i po 5 dinara za sadnju,
ali da se primi i da raste!


Primer Sarajeva drastičan je primer, kako ne treba raditi. Pošumljavanje
okoline Sarajeva jednim delom predstavlja jednu neprekidnu
grešku. Evo zašto: uzimane su »u rad« velike površine, odmah ograđivane,
a zatim pošumljavanje crnim borom, sadnicama na uzajamnom
odstojanju od oko 5 mt., samo da se »zauzme« površina. Kulture su
znatnim delom uginule. Kompletiranja takode. Seljaci gledaju na pustu
ograđenu površinu i, dabome, njihovo se srce čepa. Bar 5 ovaca na
hektaru da se ishrani, a ovako — nikom ništa. ´Kidaju žicu, teraju unutra
stoku — ispočetka krišom, po noći, posle otvoreno po danu. Prave široke


405 2.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 20     <-- 20 -->        PDF

otvore u ogradi, a žicu delimično nose kući za uspomenu. Na kraju
krajeva nadležni faktori skidaju žicu, odnose poluistrule stubove i ostatak
žice s tim, da već iduće godine povrate sve to na staro mesto i da
opet sastavljaju preliminare i pošumljavaju.


Za taj novac, koji je do sada bez mnogo koristi utrošen na ogradu
i ovakvo pošumljavanje, mogla bi se uzeti u rad mnogo manja površina,
ali sa uspehom i sigurno pošumljena. Ponavljamo, da je sadnica stajala
i po 5 dinara, to bi svakako bilo jeftinije, nego ovako, kako se radilo.
Sledeće godine, u granicama novčane mogućnosti trebalo bi povećati
taj sigurno i faktički pošumljeni kompleks. Da se tako postupalo, onda
bi se sa istom sumom, koja je do sada utrošena, mogla zaista podignuti
jedna prava šuma, ne od crnog bora, razume se. I zar na ovom primeru
nije jasno, kako bi se ovde isplatile ekspresne šume i kako bi one bile
na svom mestu! I kako su ovde na mestu zlatne reci g. Lj. Marko vi
ć a: »Jevtine metode rada sa večitim popunjavanjem kultura skuplje
su od najskupljih!«


3. Slučaj klizavih terena i ruč-terena. Ima slučajeva, kada se klizavi
tereni uopšte ne smeju pošumljavati, i obratno, postoje klizavi
tereni, na kojima je pošumljavanje vrlo efikasno sredstvo. Ali to samo
u slučaju, ako šuma brzo raste i korenje u što kraćem vremenu prođe
kroz pokretni sloj. Inače šuma može postati i negativnim faktorom, jer
svojom težinom može izazvati ili povećati klizanje. Ovde je jasno i van
diskusije: ili ekspresne šume ili nikakve. Skoro je isti slučaj sa ručterenima,
samo s tom razlikom, da se na ruč-terenima šuma može podizati
bez opasnosti i u širem obimu.
U svakom od navedena tri slučaja zemlja može biti ili sterilna ili
plodna. Neka bude i naplodnija zemlja od dubokog humusa: svejedno je
jasno, da tu mora biti samo šuma i! ništa drugo. Ovde rentabilne kulture
moraju i mogu biti samo kao pomoćne i u svakom slučaju privremene.
U sva tri slučaja zemlju treba pre svega meliorirati, a troškove za
melioraciju smanjiti uzgojem rentabilnih kultura sve do sklopa šume.
Ni to se nije potrudila pročitati kritika, i ako smo jasno i precizno odredili*:
intenzivna nega ima kao svoju vremensku granicu stvaranje sklopa.
Nije kritika pročitala ni g. Š pan o vica , koji takođe tvrdi, da za
uspešno podizanje šuma treba okopavati kulture do postignuća sklopa
(str. 445 Šum. L. za 1933 g.).


Sad bi moralo biti jasno i za našu kritiku, zašto su potrebne
ekspresne šume. Stanica daje odgovor, kako se one podižu. Pri izboru
gnojiva i načina negovanja treba uzeti obzira u prvom redu na šumske
sadnice, a rentabilne kulture treba izabrati i podesiti prema upotrebljenom
gnojenju i negovanjü. Ako je zemlja plodna, ekspresne će šume biti
skopčane sa troškom mnogo manjim. Ali i! u ovom slučaju treba znati i
umeti iskoristiti sve osobine raznih šumskih vrsta. Znanje ograničeno
na to, da topola i brest rastu »brzo«, neće mnogo pomoći pri podizanju
ekspresnih šuma. Isto tako nije prosta stvar gnojiti šumske kulture. Za
to treba i znanja agrohemij e i pedologije i iskustva.


Dakle melioracija tla je neizbežna i bitno je pitanje, na koji će se
način izvoditi. Stanica se trudi da pronađe najjefikasniju i najjeftiniju
metodu. Razume se, da ona neće preporučivati upotrebu stajskog dubriva
na mestima, na kojima je ona iz kakvih bilo razloga neracionalna.


406
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ima i mnogo drugih sredstava za dubrenje, a i pored dubrenja ima dosta
drugih načina za brzo uzgajanje šuma, o čemu smo već detaljno govorili.
Naprimer, upotreba graška putem sejanja u redovima šumskih sadnica
pokazala se kao veoma efikasna i rentabilna. Grašak ima tu odliku, da
ne traži nagnojenu zemlju. Poboljšava tlo i rentira se, ako nije daleko
pijaca. Stanica je posejala grašak za probu u 1936 g. na dobrom, prethodno
obrađenom i podubrenom zemljištu, a u maloj količini i na slabom
zemljištu. Okopavanje i prašenje vršilo se intenzivno. Uspeh, odnosno
rod, bio je odličan i oborio je hipotezu, da grašak ne rodi na sveže podubrenoj
zemlji. Sledeće godine ova odlična leguminoza uvedena je u
većim količinama, a intenzivnost negovanja znatno je umanjena. Rezultat
je bio ipak takav, da se amortizirao sav trošak oko obrade zemljišta
zajedno sa negom šumskih sadnica. U toku 1938 g. nastavili smo ogled
i posejali grašak na najgorem tlu — crvenoj ilovači, gde slabo raste i
korov. Ipak je grašak nikao, a 15. juna prve su partije već prodane.


Mehanička obrada tla u mnogim slučajevima skoro ne zaostaje od
dubrenja, kao što smo već ranije naveli. Prelazne sastojine i terajuće
vrste takode su vrlo efikasna sredstva za brzo podizanje šuma.


Dakle nije cela stvar u đubrenju; ima i mnogo drugih sredstava i
njih treba samo umeti izabrati za svaki pojedini slučaj. Kakav uspeh
daju ta sredstva, uz kakve prilike, kako utiču na sadnice i uz kakav
trošak, to su pitanja, koja rešava stanica.


VI. Malo informacije za kritiku o metodama pošumljavanja.
Koliko anegdotične nepažnje prema predmetu diskusije! Najviše je
palo u oči našoj kritici dubrenje sadnica i uzgredne kulture. Ona gleda
na to, kao na najslabiju tačku i udara li udara ... Pokušava detaljno
analizirati ovo mesto i što se više udubljava u pitanje, sve više pokazuje
svoju učmalost.


Kritika uporno tvrdi, da je uvođenje rentabilnih kultura stvar
agronoma i da prema tome spada u poljoprivredu. Pa zar nismo do sada
jasno kazali, da je to samo pomoćno i privremeno sredstvo u postizanju
glavnog cilja — brzog podizanja šuma — i da je ono izazvano samom
suštinom pitanja. Na koji ćete drugi! način pokriti uzgojne troškove? I
sama kritika provaljuje otvorena vrata, trudeći se da dokaže aksiomu,
da se dubrenje šumskih sadnica samo po sebi ne može rentirati.


Svako uspešno sredstvo za podizanje šuma spada u oblast šumarstva,
pa dakle i uzgredne kulture ili uzgredni produkti. Zašto sakupljanje
pećuraka, lekovitih trava i jagoda spada u nadležnost šumara? I zašto
šumar u objekt svoga rada, u šumu, ne bi smeo da uved e te nuzprodukte,
koje inače kao sintezu šume stvara sama priroda? Ako lekovite
trave rastu u šumi i samo u šumi, zašto ih mi, prilikom uzgoja šuma, ne
uvedemo u ove odmah, kao što ih uvodi stanica! I kakva je razlika
između lekovitih trava, te jagoda i malina, iskonskih stanovnika šuma?
Mi šumari samo ubrzavamo rad prirode i prilagođavamo ga našim potrebama.
Zar ovim zasecamo u rad agronoma? Ako je tako, zašto smo se
onda upetljali u melioraciju suvata i pašnjaka, koja je čista i neodvojiva
struka agronoma i nema nikakve veze sa uzgojem šuma? Zato imamo
u svojoj nadležnosti ribogojstvo? Zašto to zasecanje u suvate, pašnjake
i ribolov ne pada u oči kritici? Zaboga, pa tu smo morali čak priređivati


407
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 22     <-- 22 -->        PDF

specijalne kurseve i tečajeve za šumarske inženjere, što samo po sebi
nepobitno dokazuje, koliko je ta struka daleko od nas. Jer ako rad sa
uzgrednim rentabilnim kulturama u samoj šumi i za šumu i u ime stvaranja
šume, nije naša struka, onda melioracija suvata i pašnjaka —
nikako.


Dakle kada se u cilju opšteg unapređenja šumske privrede ulazi u
čistu oblast agronoma — to je normalno! A kada naša stanica u cilju
rešenja specijalnog, čisto šumarskog pitanja — pitanja uzgoja šuma —
upotrebljava kao pomoćno sredstvo agronomsku saradnju, to ne valja,
jer to nije naša struka. Ima li ovde logike?


Dakle kritika je rekla, da je dubrenje šumskih sadnica utopija i da
je uvođenje poljoprivrednih kultura medu šumske sadnice besmislica, da
niko to nije radio, da to nije palo na pamet ni prenaseljenom Švajcarcu,
i t. d. Palo je to na pamet ne samo Švajearcima, već svim našim naprednim
šumarima i ni najmanje nismo krivi, da je kritika tako žalosno
informisana u ovom pogledu. Evo, da ne idemo daleko, šta kaže g. J.
Grünwal d o primorskom kršu. On preporučuje gnojenje šumskih
kultura baš na kršu i kaže doslovce: »Pitanje upotrebe gnojiva treba
najpomnije promatrati i usavršavati, jer ćemo tako silno pojeftiniti, a
time i pospešiti pošumljenje krša.« (Šum. L. za 1933 g., str. 134, 135).
Zašto tada u nedoumici kritika nije pitala g. Grünwal d a, kako će
izgledati unošenje đubreta u vreli i hladni kamen krša? Šta li može sad
nama odgovoriti g. kritičar! On mora ili priznati svoju neobaveštenost


U pokušati izvrdavati na sve moguće i nemoguće načine. Da pomognemo
našeg g. kritičara? Da kažemo, da je to mišljenje pojedinaca? Što
znači nekakav g. Qrünwald , kada je protiv njega i glavom i petom
sam g. 0. Krstić ! Ali ipak idemo dalje i naćićemo mnogo mišljenja
istovetnih mišljenju g, Grünwalda.
Najdetaljnije podatke o đubrenju vrbovih nasada iznosi napr. g.
Š p a n c v i ć (Šum. L. za 1932 god. str. 85), a na Deliblatskom pesku
dubrenje šumskih kultura primenjuje se već odavno. »Podizanje šume
na slanicama uspešno se može samo onda izvoditi, kad se tlo za sadnju
prethodno obradi i usitni i kulture do postignuća sklopa okopavaju«
(Šum. L. za 1933 god. str. 445). »Sadnja šumskih sadnica skopčana je
sa uzgojem poljoprivrednih biljaka medu redovima sadnica i obligatnim
dubrenjem« (Isto, str. 443 i dalje). Metodama i načinu dubrenja g. Spa ri
o v i ć posvećuje ćelu studiju od str. 484 do str. 498 Šum. L. za 1936
god. Preporučujemo g.g. kritičarima, da to ipak pročitaju.


Dakle, zašto se tada još 1933 g. nije g. Krsti ć okomio na g.g.
Španovića, Grünwalda i dr. i zašto nije njima skresao u oči
svoju tezu, da je dubrenje šumskih kultura — utopija i besmislica?


Sada da produžimo. Uputstva za pošumljavanje Vardarske banovine
glase: — »... pomešaj zemlju sa pregorelim stajskim đubretom, zamoči
dobro koren, pa takvu sadnicu zasadi...« Zar to nije. dubrenje,
makar u začetku, dubrenje vezano sa potrošnjom stajskog đubriva, na
koju tako napada kritika. Oko sadnice u principu unosi se đubre. Princip
je tu i stanica se ne udaljava od ovog principa, ako raspravlja, da li
treba uneti jednu šaku đubreta, kako mnogi šumarski profesori preporučuju,
ili deset šaka i kada to đubre treba unositi.


408
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Nije to sve, još daleko ne. »Ode se traži brz i siguran uspeh pošumljavanja
zbog blizine varoši, treba saditi visoke školovane sadnice i
pružiti im pravu baštovansku negu« tvrdi g. M a r i ć u Šum. L. za 1933
str. 436. A valjda ni kritika neće osporavati, da baštovanska nega zahteva
obligatno đubrenje.


Sada pomažemo našoj kritici. Kažemo na sve to umesto nje: »Pa
to je drugo! Pa to je primorski krš, to su slanice vojvođanskih ravnica,
to su goleti Južne Srbije, to je okolina gradova! To je nešto deseto! A
šta onda preostaje, poštovana kritiko? U želji da od svega pravi izuzetak,
ona je sama ostala u izuzetku.


Ako kritika ne veruje domaćim autorima i radnicima i tvrdi, da
još nikome nije palo na pamet dubriti sadnice, onda ne budimo mnogo
opširni, jer nije red podučavati ovdc našu kritiku o onome, što većina
naših šumara već davno zna. Zato joj toplo preporučujemo, da pročita
bar dela:


G. Huf fcl: »L´emploi des engrais azotés en sylviculture«, Revue
des Eaux et Forets, N 1, 1934; Dr. Q a n s s e n: Ȇber den jetzigen Zustand
einiger älterer Kalkdüngungsflächen«, Forstarchiv 1935, Hft. 22;
Dr. H. K e e s e: »Über die mineralische Düngung jüngerer Kiefernkulturen
«, Lesnickâ prâce, 1931.
Kada ona to pročita i ako ima interesa za dalje studiranje ovog
pitanja, neka se slobodno obrati na nas; stojimo joj na raspolaganje
ü daćemo joj dalje podatke o literaturi.


A sada koju reč o uvođenju rentabilnih poljoprivrednih kultura u
pošumljavanju. Već u .. broju ovogodišnjeg Šum. L. spomenuli smo, da
šumarstvo vardarske banovine uvodi kukuruz u redove šumskih sadnica.
Na Deliblatskom pesku već se odavno izvodi pošumljavanje sa
uzgojem krompira i kukuruza između šumskih sadnica. (Šum. L. 1936
g., str. 170) A zašto? »Da se smanje uzgojni troškovi«. Na Deliblatskom
pesku okopavanje se vrši na račun tih poljoprivrednih kultura. A šta
radi stanica? Zar nismo naveli, da smo uveli rentabilne kulture isključivo
u cilju smanjivanja uzgojnih troškova Pa to je bila osnova našeg rada
i nismo ni najmanje krivi, ako kritika to nije htela ni da pročita. Ona sve
to, izgleda, čuje prvi put i sve to hoće da baci na lomaču. Tim samim
ona baca na lomaču i sav napredak u šumarstvu. Jer i komentar zakona


o šumama § 8 kaže: »U doba napretka kulturne tehnike mnogo će se
šumsko zemljište moći da izmeni s obzirom na fizički i hemijski sastav.
To će se postići tamo, gde će se primeniti tekovine agrikulturne hernije
...« Dakle i zakonodavac je dosta jasno predvideo primenu agri-»
kulturne hernije, kad je doneo ovu napomenu u zakon o šumama. Pa šta
bi još trebalo kritici, koja nas zaista vuče u primitivizam i zaostalost.
Za nju nema problema. A evo šta kaže konferencija stručnjaka o rešavanju
šumarsko-gospodarskog Problem a u kraškom području Savske
banovine, t. XIII: »Treba potaknuti i omogućiti što intenzivnije
naučni rad na kršu, specijalno istraživati najrentabilniji način pošumljavanja
goleti raznog tipa.« I evo šta govori Vardarska banovina: »Teški
uslovi za razvoj bilja na goletima vardarske banovine diktuju nam specijalne
metode rada, ako želimo uspeha. Šumarska nauka za ovakve
prilike još nije rekla svoju pravu reč.« (Šume i šum. našeg juga, str. 51).
Pa gde ste vi tada bili, gospodine kritičaru, da očitate bukvicu i savskim
409
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 24     <-- 24 -->        PDF

i vardarskim šumarima, da im dokažete, da nikakvih problema nema i
nikakva istraživanja nisu potrebna!


Zato valjda, što je tada propustila povoljnu priliku, kritika potpuno
zatvara oči na rezultate naše stanice. Jer ona kaže: »zašto da uveravamo
svet u ono što mu ne možemo dokazati — u ekspresne šume«. Vi, gospodo,
zaista ne možete to dokazati, a mi smo već dokazali i to ne kritikom,
već radom i činjenicama. Mi smo dokazali, da se mogu stvoriti
ekspresne šume, mi smo ih već stvorili i pred tom činjenicom ne vredi
kriti glavu u pesak.


VII. Stvarno značenje preseka zemljišta i šta bi kritičari radili u Japanu.
U beogradskom dnevniku »Vreme« i u zagrebačkoj dnevnoj štampi
u junu o. g. izneta je sledeća vest: Japanski profesor Hakimoto uspeo je,


SI. 2. Kanadske topole stare 2 godine. Parcela III.


i to posle dugih opita i ukrštavanja, da odgaji novu vrstu jablana, koja
izvanredno brzo raste: za prvih pet meseci mladi jablani dostigli su
visinu između 185 i 235 centimetara. I takav se rezultat proglašuje širom
celog sveta. Preko kontinenata, mora i okeana raznose taj rezultat sva


410
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 25     <-- 25 -->        PDF

moderna sredstva štampe i propagande. Stiže ta novost i u Beograd. A
u čemu je stvar? Jablan, koji inače raste brže no sve drugo. Imamo mi
na stanici kanadskih topola, koje isto tako brzo rastu, ali smo čutali o
tome. (SI. 2.) A što smo naterali hrast, ej, gospodo kritičari, hrast, da
za dve godine poraste iz žira na 1,70 mt., kada bi njegova normalna
visina za isto vreme dostigla 20 do 30 cm-, zar je to obična stvar i zar
to nije vredno pažnje! Sada, na osnovu naših diagrama možemo predvideti
rast ovog hrasta za treću godinu. Mi za tri godine od
vreće žira stvaramo hrastovu šumicu u visini od
4 metra! (SI. 3) Dabome, to nije ništa za naše kritičare! Pa šta ćete,
ne možemo drugačije, nego da omalovažavamo! Tako bi se možda moglo
da formulira rezonovanje gg. kritičara.


SI. 3. Od vreće žira u roku od 2 godine stvorili smo hrastovu šumicu. Parcela VI.


Ali strpljivo odgovorimo našoj kritici i na primedbe u duhu »Dečjeg
dana«. Nailazimo na jednu deplasiranu primedbu, da pri ovakvom ogledu
treba raditi na više raznih mesta. Do sada je dobro, ali dalje da treba
raditi »neposredno na terenu«. Šta bi to značilo, ni sam kritičar ne zna,
pošto je stanica valjda na terenu, a ne u kancelariji.


Sasvim je jasno, da se u takvom ogledu ne može stanica ograničiti
na jedno mesto. I u pravilniku je predviđeno otvaranje filijala stanice
na različitim terenima. Možda će nas pitati, zašto nismo to uradili? Evo
odgovora. Dajte nam sredstva i mogućnosti, pa ćemo uraditi.


Odgovorili smo već na primedbu, da na Sedreniku nema mesta
šumskoj kulturi, ako je zemljište tamo plodno. Ali da se ne ogradimo
samo na ovaj slučaj, upućujemo tu primedbu i na pošumljavanje Deliblatskog
peska i goleti vardarske banovine. Pitajte i njih, gospodine,
zašto gaje šumu na zemljištu, na kojem uspeva krompir, žito i kukuruz.


411
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A da ovo troje uspeva i te kako, vidi se iz njihovih detaljnih izveštaja.
Dakle pitajte, ako vam još nije jasno, zašto napredni šumari pri pošumljavanju
uvode poljoprivredne kulture.


Koliko li se gubi kritika u pretpostavkama, kakva je zemlja na
Sedreniku. Mnogo bi lakše došla do tog saznanja, da je kako treba
pročitala naš prvi članak. U tom pogledu ne možemo ništa ni dodati ni
oduzeti. Naši: istaknuti šumari, kao g. Andrij a Premuži ć (sadanji
Direktor Šuma u Zagrebu), odmah su označili zemljište kao potpuno sterilno,
ali nismo se zaustavili na tome, već smo zamolili stručnjaka iz
Zemaljskog muzeja, koji je ispitao i analizirao zemljište. Rezultati toga
ispitivanja navedeni su u prvom članku. Sada je to zemljište plodno.
Desetine i desetine teških kamiona dolazile su na stanicu sa đubretom
iz kasarne »Bele Tabije«; bezbroj puta kaskali su bosanski konjići sa
tovarima đubreta. Sa železničke stanice stizale su vreće sa čilskorn salitrom,
kalijem, nitrofoskalom, roženom i kostnim brašnom. Sve se to
probalo na razne načine pod rukovodstvom naših agronoma u toku od
dve godine. Sva ta dubriva upotrebljena su kako na vrelom tako i na
hladnom kamenu krša, da se tako izrazim. I sada je taj krš plodan,
plodna je skoro sva površina, sem kontrolnih delova. Rezultat može
videti iz fotografija onaj, kome je teško pročitati ceo članak. I na taj
način dobili smo jagode od po 100 grama. O te nesrećne jagode, koje
su tako pale u oči našim kritičarima! Da su pale u usta, kritičari bi možda
ublažili svoju kritiku.


Kritika pokušava praviti preseke zemljišta, udubljava se čak i
u neku analizu i dokazuje, na kojoj dubini raste korenje raznih biljaka.
Bolje bi bilo da nije gubila vreme na takvim veoma površnim razlaganjima,
jer ona ne mogu oboriti činjenice, da uprkos tih kritičarskoliteraturnih
preseka mi smo za 3 godine dobili šumu od 10 godina.


A sada ćemo objasniti, što kaže agrikulturna hernija i kako smo
nju iskoristili. To je sasvim drugo, nego što zamišlja g. kritičar, koji je
došao do fenomenalnog zaključka, da je nemoguće đubriti krš. Nema,
gosp. kritičaru, zemljišta, koje se ne bi moglo bonificirati, meliorisati.
Tekovine agrikulturne hernije, o kojima spominje Zakon o šumama, a i
tekovine hernije zemlje tvrde to tačno i jasno.


Stajsko đubrivo, koje je najpotpunije, a koje sadrži azot, fosfor i
kalij u obliku rastopljivih (delimično i nerastopljivih) spojeva, ne dolazi
do potpunog delovanja u prvoj godini, već deluje u toku od 4 do 6 godina,
prema vrsti tla. Utvrđeno je napr., da za peskovito-ilovasto tlo
delovanje gnojenja — odnosno trulenje i oksidacija, raspadanje organskih
materija, amino-kiselina i njihovih jedinjenja — traje: prve godine
u razmeri od 43%, druge godine u razmeri od 28%o, treće godine
u razmeri od 16% i četvrte godine u razmeri od 13%>;. U toku
ovog vremena kiša putem CO2 rastapa u topiva jedinjenja kalij,
azot i fosfor, koji poniru sve do vodonosnog sloja t. j . do dubine, do
koje može prodreti korenje šumskih vrsta. Dubina, na kojoj se nalazi
vodonosni sloj, ili ploča, kako to zove g. Š p a n 0 v i ć, različita je. Rastopljiva
jedinjenja stajskog đubriva poniru sve do toga sloja zajedno sa
vodom atmosferskih taloga i predstavljaju na taj način pojačanu hranu za
korenje šumskih vrsta. Na toj dubini više ili manje intenzivno razvija
se ugljična kiselina, koja hemijski deluje na trošenje kamenja , na


412
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 27     <-- 27 -->        PDF

rastapanje karbonata, fosfata i t. d. Počinju i mikrobiološki procesi, koji
pomažu trošenje minerala i oslobađanje mineralne biljne hrane iz ka men
a u obliku pristupačnom za asimilaciju. (Citirano je po Dru M o h
a č e k u: »Hernija . tehnologija dubriva«, Beograd, 1930). Istovetni
procesi imaju mesto i kod svih drugih veštačkih i prirodnih dubriva, a
prema tome, kakve proizvode sadrže.


Sve to važi i za krš, jer se ne sadi sadnica u čist kamen (ma da
je to bio najljući krš), već se bira bar pukotina, gde se može smestiti
žilje. Zapremina te pukotine ili jame mora biti dovoljna, da se koren
može razvijati prvo vreme i da ima dovoljno hrane. Pa ako taj neophodni
minimum zapremine postoji i ako ga mi ne možemo kvantitativno povećati,
onda se upravo nameće mogućnost i potreba, da poboljšamo
kvalitet te hrane za sadnicu putem unošenja dubriva. Zašto to mora da
bude baš stajsko đubrivo, od kojega iz neosnovanih razloga zazire kritika?
Veštačka dubriva, ako su racionalno upotrebljena, mogu biti od
istog efekta. Kakvu li važnost ima to, što imamo jednu ili više fabrika
veštačkih dubriva! Hoće li se time kazati, da ne bi fabrike mogle zadovoljiti
potrebu dubriva za šumske kulture? Kako daleko cilja kritika!
Čas kaže, da je upotreba dubriva besmislica, a čas se boji da najedanput
nećemo imati dovoljno tog dubriva stoga, što je malo fabrika. Moramo
utešiti kritiku uplašenu od te- perspektive. Naše fabrike mogu razviti
kapacitet bar 10 puta veći od sadanjeg ii pri tom povećanju mogu znatno
sniziti cene. One inače nemaju, na žalost, dovoljno potraživanja. Još se
nismo naučili iskorišćavati tekovine agrohemije, ko zna, možda baš zbog
ovakvih kritika. Fabrika Ruše kod Maribora napr. uputila nam je besplatno
nitrofolskal, kada je doznala za naše oglede.


Dakle za uspešno đubrenje šumskih sadnica ne treba praviti arterske
bunare. Oranice naših ogleda ne idu dublje od 80 cm, što je lako
ostvarljivo, jer ova dubina ne prevazilazi intenzivnu obradu za poljoprivredne
kulture.


Pri đubrenju, kao što smo već napomenuli, izvestan procenat
dubriva ponire na dubinu, na kojoj ono ne može biti iskorišćeno od kulturnih
biljaka. Ovo je negativan faktor za poljoprivredu i agrohemija
radi na što većem iskorišćavanju unesenog dubriva, trudi se, da spreči
to poniranje na veće dubine putem postepenog unošenja, na rate i na
druge načine. Mi smo, kako kažu naše pristalice, elegantno resili to
pitanje: svu hranu, koja ponire dublje od žila kulturnih biljaka, pri našoj
metodi iskoriste šumske sadnice. Na taj način ništa ne propada i negativan
faktor postao je pozitivnim.


Dakle, tvrdeći, da se upotreba dubriva u šumskim kulturama ne
može opravdati, kritika je terala lisicu, a isterala čopor vukova. Terala
je stanicu, a isterala je ig. Grünwalda i g. Markovićai g. Maric
a i sve naše napredne šumare i ćele stručne konferencije i osnovne
principe agrohemije.


Po primeru i mišljenju drugih imeli smo đubre baš u krš. Uneli
smo ga nedavno, 1937 god. i rezultate smo fotografisali (si. 19 u Šum. L.
br. 5 od ove godine). Srećom je to bilo ranije od opštih opomena znalačke
kritike, inače bismo mogli i da ustuknemo. A ovako, poslušali smo


druge i ne kajemo se. Raste naša kultura na kršu i to još kako raste!
413
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Šta još može da dokaže kritika? Ona tvrdi, da dubrenje može delovati
na šumske sadnice samo 2—3 godine. Dokazali smo, da to nije
tako, ali i kad bi i bilo tako, to ne menja stvar. Koliko smo puta govorili,
još u prvom članku, da mi dubrimo i negujemo samo do stvaranja sklopa,
računajući, da postignemo taj sklop baš za 2 do 3 godine. I to smo postigli.
Da je to postignuto dubrenjem, dokazuju naše kontrolne ili paralelne
parcele, na kojima imamo iste sadnice, na istom zemljištu, posađene
istoga dana sa istom tehnikom sadenja. Brest napr., taj isti brest,
koji po otkrivenju g. Omanović a brzo raste, ovde je za dve godine
stigao visinu od 25 cm. A iste sadnice bresta, za isto vreme, samo
dubrene, sada su visoke 3 metra. Znači, dubrenje sadnica nije utopija,


SI. 4. Breskva kao živa ograda tek je stupila u treću godinu starosti. Parcela ..


već realnost, koja se ne može oboriti nikakvim zamišljenim presecima i
pogrešnim teorijama. Ovu treću godinu mi ih već ne dubrimo, pošto
nemamo mogućnosti da nastavimo opit. Ali kretanje prirasta u vezi sa
diagramima pokazuje, da se naša predviđanja, koja nisu osnovana na
pogrešnim teorijama, već na stvarnosti, ispunjuju. Mi sigurno možemo
jamčiti za prirast ove godine bar od 1,50 mt. ili za celokupnu visinu
veću od 4 metra. A to znači, gospodo moja, šumu i to šumu u sklopu
(SI. 4). Mi smo svoj cilj postigli. Pa neka sada ova šuma raste kao i
svaka druga od ove visine, mi smo već uštedeli i ubrzali bar za 10 godina
rast šume. Ali ni dalje ova šuma neće rasti kao obična, već svakako
brže. Rekli smo već, zašto. Zato što će đubre delovati još 2—3 godine
i pri tome ponirati u dublje slojeve. Ako je vodonosna ploča blizu i koren


414
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 29     <-- 29 -->        PDF

izvesnih vrsta ne može nju probušiti, on ostaje na istoj onoj dubini, koja
sadrži produkte raspadanja đubriva.


Ali ovde smo oprezni u proročanstvu. Verujemo, nadamo se, da će
biti tako, ali ne jamčimo. To je ogled, na što tako fatalno zaboravlja
kritika. To je opit, koji je još u toku, koji još nije završen. Kritika od
nas traži čuda, ne da nam ni 3 godine za ono, što drugi rade decenijima,
kao onaj profesor iz Japana.


Da se osvrnemo još malo na »osnovnu« primedbu kritike: zašto
pošumljavati zemlju, na kojoj uspevaju jagode i t. d. Ova osnovna primedba
upravo predstavlja zahvalan materijal, pa ga zato i obrađujemo
nešto detaljnije.


Pored već spomenutih razloga za pošumljavanje postoji još jedan,
čisto tehnički. I to ne slučajan, već namerno uveden i proračunat, razlog
biološke prirode, o kojem smo još ranije govorili. Ali gospoda nisu htela
da pročitaju sve, što je napisano o našoj stanici, već su poput dece
birala i počela od kolača, koji su im se učinili primamljivima. Dakle, evo
zašto nećemo više nastaviti sa gajenjem jagode i maline: jagoda ima
turnus od 4 godine, a malina oko 6 godina. Posle toga, jer neće rađati,
trebalo bi ih vaditi i ponovo saditi. Ove maline i jagode pomogle su nam
u stvaranju ekspresne šume; pomogle su dvostruko: i kao zasena i rentabilno,
a zatim odlaze potpuno ustupajući mesto šumi. Odlaze prirodno,
završavajući svoj normalan ciklus. Mi ih nećemo ni da vadimo ni da
trošimo na to vađenje: one umiru od starosti, postepeno, od nedostatka
svetlosti ispod visokog šatora šume. Raspadajući se, stvaraju humus i
prostirač za noge nove, mlade šume. Ako pak ostanu u podivljalom
stanju, ni to neće biti nikakva šteta. Pročitajte, što znače i kakvu ulogu
igraju u šumi podstojne vrste. Najglavnije je, da mi sada puštamo našu
šumu da raste sama, bez troškova, da raste kao prava šuma, jedan organizam,
biocenoza. Kako će rasti, to ćemo videti, sem ako ne dođu neki
»stručnjaci« i ne »rasade«« je, pošto oni sklop karakterišu kao »gusto«.


Dakle, koliko je deplasirano pitanje, da li treba dubriti šumske
sadnice na zemlji´, na kojoj uspevaju jagode, i sa kolikim je totalnim
nerazumevanjem ono postavljeno! Bez đubrenja ovde ne bi raslo ni
jedno ni drugo i đubrenje se primenjuje zajedno i za šumske i za poljoprivredne
kulture, a u tome i jeste srž rada stanice: potpuno, stoprocentno
iskorišćavanje materijala.


VIII. Putem naučnih metoda Hi putem prostih nagađanja?
Duže smo govorili o đubrenju, pošto se kritika zadržala skoro
isključivo na ovom pitanju. Smatrala je to za sebe kao poslasticu. Da
nisu ovi kolači ispali suviše gorki? Ipak, đubrenje sadnica samo je jedno
od mnogobrojnih pitanja, koja je uzela u rad stanica. Ona se trudi da
resi skoro sve teze, koje je istaknulo napredno i moderno pošumljavanje.


Kritika zamerava čak i to, što mi merimo sadnice. Baš pravi šumarski
Sadikovići! Gubimo vreme, veli, kao da visina nije jedna od
glavnih karakteristika šume. Daleko je otišla kritika, ako smatra za
nepotrebno izučavanje bioloških svojstava organizama, sa kojima mi
radimo. Podižemo šume, uzgajamo šumske sadnice iz semena, a ne moramo,
čak ni ne smemo da znamo, šta predstavlja ova šumska sadnica,
kako raste, kako reagira na sve faktore, kako uspeva i kad uspeva, kada


415
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 30     <-- 30 -->        PDF

umire i zašto. To nam ne ide u glavu. To ne ide u glavu ni g. prof. B a lenu
, koji naročito zahteva izučavanje bioloških svojstava, a ne ide u
glavu, verujem, ni našim šumarima. Šta možemo više da kažemo na
ovakvo negiranje svakog, i praktičnog i naučnog, zdravog smisla!


Dakle, stanica se ne ograničava na izučavanje dejstva đubriva na
sadnice. Stanica proučava sve izmene u šumskim biljkama u zavisnosti
od najrazličitijih okolnosti i to od najpovoljnijih do najtežih, pri kojima
ona jedva životari. Mi imamo ćelu skalu tih prilika, u koje smo stavili
sadnice; imamo i odgovarajuću skalu troškova. Inače to ne bi bilo nikakvo
proučavanje, nikakav ogled.


Mi smo preduzeli od samog početka radova opite, i to široko postavljene
opite sa uplivom zasenjujućih vrsta, koje smo nazvali terajućima
i dobili smo veoma interesantne rezultate. I ovde idemo paralelno
sa primenom dubrenja i bez ikakvog đubrenja: poslednje u većini slučajeva.
U velikoj količini primenili smo leguminoze. Izvršili smo i oglede
sa negovanjem sadnica bez đubriva, ali putem intenzivne mehaničke
obrade tla. Imamo dosta prelaznih stadija, kao što su napr. upotreba
busena i trave u cilju strukture zemljišta.


Najveću smo pažnju posvetili izučavanju i stvaranju sklopa na
raznovrstne načine: stvaranju sklopa od glavnih vrsta, vrsta prelaznih
i podstojnih. U vezi s time studiramo´ optimalni obrast. U rasadnik smo
uveli egzote i vršimo opite sa aklimatizacijom i prilagođivanjem raznih
vrsta. I za ovo kratko vreme postigli smo rezultate, koji se ne smeju
odbaciti i priznati za neznatne. Da navedemo primer, po kojem se može
najbolje suditi. To je pseudočuga, koju mnogi pisci preporučuju za pošumljavanje,
pa katalpa i lespedeza. Sve tri vrste mi imamo i iz rasadnika
kod Maribora i odgojene u našem rasadniku. Pseudočuga se boji
vode. Trogodišnje sadnice, primljene sa strane i posađene na vlažnim
mestima jzgubile su boju, zakržljale ili uginule. Sadnice uzgojene od semena
na istom mestu i pod istim okolnostima izgledaju odlično. Sadnice
katalpe i lespedeze, koje smo dobili sa strane, smrzle su se, ako nismo
preduzeli naročite mere. Sadnice istih vrsta iz semena nikako se nisu
smrzavale, pa čak ni terminalni pupovi. Dalje: sadnice hrasta, koje smo
primili iz drugih rasadnika, primile su se i rasle normalno. Ali sadnice
uzgojene iz žira u našem rasadniku prestigle su one prve u svakom pogledu,
a pri razlici od tri godine starosti.


Da li neće neko kazati: pa to je poznata stvar. Poznata je, ali samo
donekle. Nije pitanje u konstataciji gole činjenice, već u tome, kolika
je ta razlika, da li igra odlučnu ulogu u pošumljavanju, da li se isplati
u izvesnim slučajevima podizanje privremenih rasadnika i za manje
površine, te kako se i u čemu isplati.


Borimo se mi i sa štetočinama i nije ni najmanje naša krivica, što Je
ovaj ogled izveden u sasvim malom obimu. Trudimo se i oko pitanja
smrzavanja, odnosno izbacivanja sadnica jesenjske sadnje od toga smrzavanja
i ne bojimo se priznati, da nismo dobili rezultat. Provodimo u
širem obimu podrezivanje sadnica u različitom cilju; uvodimo čakrazličite vrste korova i trava u cilju određivanja njihovog upliva na
kulture.


Pri svem tom mi imamo i provodimo jedan princip: od intenzivnosti
pa do ekstenzivnosti, u koliko je ova poslednja moguća, a nikako


416
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 31     <-- 31 -->        PDF

obratno. U svakom ogledu, u svakom izviđanju mi počinjemo od bezuslovno
sigurnih uslova, ponekiput od krajnje optimalnih prilika, koje
stvaramo tako, da opit uspe, možda i prelazeći ponekiput granice praktičnosti.
Kada postignemo uspeh, mi popuštamo od optimuma i postepeno
dolazimo do granica neuspeha, do onih prilika, koje znače smrt sadnice,
preko kojih se ne srne ni u kojem slučaju ići, a ispod kojih i sada idu
neki naši pošumljavači u svom radu i to u širokim razmerama. Na taj
način mi ne gubimo ništa, jer svaki stepen našeg ogleda može imati svoju
primenu. Ne postoje sadnice, koje bi stajale više od 5 dinara, a srednja
cifra skupoće sadnica iznosi svega 2 dinara. Imamo mi sadnica, koje
stoje i Vz dinara, a cifru od 10 para, moramo priznati, nismo se ni najmanje
trudili da postignemo, pošto je to nemoguće, nemoguće pored svih
tvrđenja pristalica primitivnih metoda. Jer ako hoćemo na čisto i poteramo
dalje, onda dokažemo konkretnim primerima, da i ti pošumljavači
još i te kako troše i po 1 din. od sadnice i da te kulture zaista mnogo
bolje uspevaju. Samo se oni stide da to priznaju, pa zato, uvažavajući
taj stid, prelazimo preko toga.


Pri kraju da uhvatimo još jedamput kritiku u žestokoj kontradikciji
Sa jedne strane ona zahteva da damo velike rezultate za svega godinu
dana, a sa druge kaže, da se rezultati uopšte ne mogu dobiti. Vi ste
dobili rezultate, koji važe isključivo za Sedrenik — kaže kritika. Jeste,
za Sedrenik, i ako moramo potsetiti, da ni Sedrenik nije pao s meseca.
Ali mi I ne kažemo: Ljudi, stojte! Sad je stvar svršena. Pošumljavajte
samo onako, kako se radi na Sedreniku. — Gde i kada smo rekli nešto
slično? Ne možemo mi to reći već stoga, što se na Sedreniku pošumljava
na najrazličitije načine i onda, ako tako kažemo, ništa nismo rekli. Stoga
mi kažemo sasvim drugo i to: U toku ovih godina nama su uspele te
i te vrste, te i te metode. Navodimo odlike tih godina i naših metoda.
Izbora ima. Pri svojem daljem pošumljavanju svi, koji imaju smisla i
interesa za svestan rad, neka probaju ove vrste i metode u obimu i
razmerama po ukusu. Neka to bude 10 ili 5% od celokupne površine.


Jeste, naš je ogled ipak ograničen. Ograničen na Sedrenik. Ne možemo
stvarati čudesa, kako to traži biblijski raspoložena kritika. Ne možemo
čarobnim štapićem bez sredstava i vremena stvoriti filijale na
raznim nadmorskim visinama i raznim vrstama zemljišta. Kao da u
svakom poslu ne postoji početak!


I ako se ne može tražiti, da ogledna institucija bude i izvršna, ipak
se mi po mogućnosti trudimo da i to budemo. Zato smo posejali, i to u
velikoj količini na 500 kv. mt. čistih leja, sekvoju i hameciparis. Mi
imamo na raspoloženju 3.000 eleagnusa i 15.000 sadnica maline. Ako je
seme klijavo, po jeseni ćemo Imati više hiljada sadnica sekvoje i hameciparisa.
Ostale vrste, razume se, mogu i moraju uzgojiti i sami organi
za pošumljavanje, jer mi imamo negativno iskustvo sa sadnicama iz
drugog mesta. Zato bi sada trebalo ograničiti, barem teritorijalno, upotrebu
naših sadnica. Mi možemo pustiti sadnice na terene, koji se znatno
razlikuju od našeg, samo ne bismo rado podvrgavali sadnice dužem
transportu, stoga što ovakvi ogledi nisu potrebni, jer u praksi mogu se
i moraju što više skratiti odstojanja radnih površina od rasadnika i nije
nikakav imperativ nabavljanje sadnica iz udaljenih rasadnika.


417
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Pri tome mi moramo dati režiserima radova izvesna tačna uputstva,
jer na ovom ogledu, u prvoj fazi, ni! u kojem se slučaju ne sme
primenjivati metoda od po 20 para. U početku mora se pružiti kulturama
svakako intenzivnija nega, da bi sadnice sigurno ostale u životu.
Tek se posle toga mogu smanjivati uzgojni troškovi i utvrditi njihov minimum.
Pošto su sreski referenti preopterećeni svojim redovnim poslom,
a neki možda neće imati dovoljno interesa za ovaj rad, mislili smo otvoriti
filijalne stanice, svakako u neposrednoj blizini terena za redovno
pošumljavanje, tako da bi se te filijale ipak nalazile pod nadzorom sreskog
referenta. Ovde bismo podigli prethodne i prelazne kulture, terajuće
vrste, vetrobrane, a u izvestnoj količini primenili bismo i đubrenje sa
odgovarajućom metodom negovanja.


Da rezimiramo. Nikada nismo tvrdili, da šumske sadnice, ako ´ih
dubrimo, mogu biti direktno rentabilne, kao vrednost drvne mase buduće
sastojine. Postavili smo sasvim drugu, tačno određenu tezu: velike troškove
na intenzivnom podizanju šuma treba smanjiti ili eliminisati uvođenjem
rentabilnih kultura i to stoga, što su sredstva za intenzivno podizanje
šuma i za uzgoj rentabilnih kultura istovetna ili ista.


A što se tiče navoda o pošumljenju površine od 800.000 ha u Francuskoj,
moramo da primetimo ovo: Izgledalo bi prema tim navodima, da
su Francuzi došli nasumce sa sadnicama u kantama i bez ikakvih naročitih
priprema da su počeli saditi, a sadnice da su poterale odmah kao
po komandi. Naprotiv, još i te kako su Francuzi studirali sva ta pitanja
i sa svih strana. Pune tri godine napr. trajalo je proučavanje kretanja
peska sa naročito za to konstruisanim aparatima, a da i ne spominjemo
druge oglede. U Normandiji je uloženo toliko truda i kapitala, da su
srećni, ako dobiju i 2% od uloženog kapitala. To pošumljavanje svakako
je stajalo više od 20 santima po sadnici, a ipak se rentiralo smolarenjem.


Stoga ni najmanje nisu osnovane zamerke, da su metode stanice
»skupe«. Ni jedna metoda ne može biti skupa, ako se isplati. Lako je
reći »ogromni troškovi«, ali ne može se dokazati, da taj izraz ima u
ovom slučaju ma kakva smisla. Mi smo tačno naveli ovu »skupoću«.
Koliko li je ona jeftina u poređenju sa metodom od 20 para!


Svakako, metode i načini, koje primenjuje stanica, još su u stanju
odabiranja i pročišćavanja. Ni jedan izum ne može biti odmah praktičan.
Šeć´er je u početku bio tako skup, da se upotrebljavao samo na kraljevskim
dvorovima. Šta bi bilo, da se tada našlo ljudi, koji bi sprečili dalje
oglede sa šećerom samo zato, što je suviše skup! Aksioma je, koju negira
kritika, da pre svega treba pronaći metode u tehničkom smislu, u
našem slučaju metodu brzog i uspešnog pošumljavanja, a tek posle
preći na ekonomisanje i osposobiti te metode za širu primenu. Drugačije
je nemoguće.


Sav progres i napredak čovečanstva ide samo ovim putem. Pri
tom napretku ima dosta smetnja od strane ljudi zastarelih pojmova,
koji kažu: pustite prirodu. Da smo pustili prirodu, onda bismo do sada
išli samo peške, jer nam je priroda stvorila noge, a nije se potrudila da
stvori i točak.


Da smo mi kritikovali rad stanice, naveli bismo sasvim druge momente.
Niko ne može znati bolje naše mane nego mi sami. Mi se trudimo,
da ih ispravimo, ali nemamo za to mogućnosti. Mi napr. izučavamo upliv


418
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 33     <-- 33 -->        PDF

svih okolnosti samo na terminalnom prirastu. Mi ne merimo proces razvijanja
žila, a to je šupljina u ogledu. Mi smo uzeli u ogled suviše malen
broj veštačkih dubriva. Ovima bi međutim trebalo posvetiti mnogo više
pažnje, jer ona stoje mnogo manje od stajskog dubra, i t. si.


Ozbiljna kritika od strane nekih stručnjaka nama je to već zamerila,
ali mi imamo opravdanja. Nismo imali mogućnosti da postavimo celokupan
ogled u svakom pogledu onako, kako bi to trebalo. Nama su smetali
sa strane. Imamo mnogo prijatelja, mnogo više nego neprijatelja.
Ali je ipak važna tu i ona istočna poslovica: »Što jedan neprijatelj
pokvari, to ni deset prijatelja ne popravi.« Lako je sa prirodom, teško je
sa ljudskim neraspoloženjem. Nama kažu: Borite se za napredak i
progres. Ne dajte se zastarelim pojmovima!


IX. Zaključak.
Sloveni smo, bujna i mlada rasa. Čuveni Jack London u svojoj proročanskoj
viziji (Kći snega) rekao je, da Slovenima pripada budućnost.
Jedan engleski pisac u svojoj ekonomskoj raspravi kaže: »Naša je sreća,
što se Sloveni uzajamno svađaju i kolju.« Ako to kažu Englezi, narod
inače uveren o svojoj superiornosti, moramo da priznamo i mi. Da msu
Sloveni trošili energiju, i to od pamtiveka, na međusobne pokolje, oni bi
vladali svetom. Ali nažalost to je naša rasna odlika, valjda nasledena još
od Skita. Poljaci sa Rusima, Bugari sa Srbima, Česi sa Poljacima, a eto,
još i sada, već 20 godina Rusi se između sebe krvnički kolju. Kao da
nema mesta na ovoj planeti za svakoga!


I u ovoj našoj polemici o ekspresnim šumama ogledava se u minijaturi
istorija Slovena. Umesto uzajamnog priznanja, poštovanja tuđe ideje
i tuđeg rada mi se koljemo, doduše na papiru, a čak tačno i ne znamo,
zašto. Zar ne treba poželeti ovde više mira, više konstruktivnog rada,
više tolerancije, kako bi to bilo logično i na mestu. Ljudi su počeli nešto
raditi, nešto uspeli: dajte im da završe, a tek tada sudite o rezultatima.


Na kraju krajeva umiriće se polemika. Jugoslovensko šumarstvo i
pored neizbežnih epizodičnih omašaka — napreduje. Ono prirodno evolucionira,
i to osetno i vidljivo. Ono ne zahteva nikakvih naročitih reforma,
već samo izvesne korekcije, koje se izazivaju samim procesom
progresa. I ove korekcije dolaze same po sebi stvarajući put k racionalnoj
intenzivnosti u svim granama šumarstva. Predstavnici zaostalosti,
kojih ima u svakoj struci, ne mogu sprečiti ni tu naprednu evoluciju ni
taj progres.


Mi znamo, da je velik broj starih šumara na našoj strani, na strani
intenzivnog pošumljavanja. Da je za nas skoro sva mlada generacija, u
to ne sumnjamo. Zar nismo čuli na kongresima želje mladih šumara, da
se pošumljavanje mora sprovoditi mnogo brže i intenzivnije. Neki su
predlagali sađenje velikim sadnicama, samo da se što pre dođe do cilja,
da se što pre ozeleni suri krš. Mlada je generacija u duhu svoga vremena:
ona je nestrpljiva, ona neće da čeka decenije i vekove, dok poraste
šuma; j ona je u pravu. Ova generacija neće pustiti prirodu, da
zaostaje u svojim procesima.


Možda će naš pokušaj propasti od udara maljem po glavi. Na ovaj
način propadali su kud i! kamo važniji pokušaji i značajniji podhvati. Ali
ideja ostaje. Klica progresa u šumarstvu posejana je. Nije lako prvim


419
ŠUMARSKI LIST 8-9/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

pionirima, ali za njima ide armija drugih, koji će uspeti. Ova će armija
oboriti stubove zastarelih pojmova i ukočenih shvatanja. Niknuće
ekspresne šume na mnogim drugim mestima, od drugih radnika, da li
se to kome sviđa ili ne. Ako će pasti naše zeleno zname na Sedreniku,
njega će podići i pobedonosno poneti drugi, koji će biti srećniji od nas i
koji će izdržati u borbi: u borbi sa ljudima, jer je sa prirodom borba
mnogo lakša.


Résumé.


En réponse aux critiques, voir .pages 260 et 268 de cette Revue (. 5 — 1938),.
l´auteur défend son point de vue a l´égard de la nécessité (dans quelques cas spéciaux)
des »forets rapides« comme aussi a l´égard de ses méthodes de travail ayant le tout
de créer véritablement de telles forets. Quant au succes biologique, on ne peut nullement
le nier (d´apres les données de l´auteur), car l´auteur ait bien réussi a »tirer«
soi-disant »des glands«, et dans un espace moins de 2 années, des jeunes plants de
querous rubra atteignant la hauteur de 1 metre 70. Une partie des plants d´orme, ne
composée que de plants de 3 cm de hauteur, ait été plantée en 1936. En septembre
1937 elle atteignit en moyenne, dit l´auteur, une hauteur de 3 m 20. Une partie de
plants de méleze, n´ayant dans le temps de leur plantation qu´une hauteur moyenne
de 30 cm, ait été plantée en juillet 1936. En septembre 1937 ce meme groupe ait atteint,
en moyenne, une hauteur de 1 m 85, L´auteur en donne aussi bien d´autres exemples
montrant l´efficacité de ses méthodes sylviculturelles que nous ne pouvons, toutefois,
pas citer ici. Notons seulement que, d´apres l´auteur, les plants déja mentionnés de
chene et d´orme n´auraient (dans le meme espace et sur le meme lieu, mais sans lesdites
méthodes de culture) atteint qu´une hauteur de 20 a 30 cm.


.... .... .......... (......):


KAKO .. ......... ..... ..........
.... . .....] ......


COMMENT AMÉLIORER, DANS LA SERBIE DU SUD, LE
RÉGIME DES FORETS N´APPARTENANT PAS A L´ÉTAT


1) ..... ...... je ....... ...... .......


Ha ......-.......... ............ ........ y ...... ......´
...... .. ... ........ ........, ..... ......... ..... .. ........
........... ......... ....... .. ...., ..... je: »..... ...... je.....
........ ............ ... ........ ...... ......« . ......,
... ce ........ .. .......... .... ..... ......, ...... ..... je
..... ....., no ..... je ... ..... 945.477 ....... ... 25,8%´ .. .........
.... ........, ...... .......... ..... ........ ... .. ........
je ..... ..... ..... ..., ... ..... . .. .... ...... .. .........,
.. ....... ........ (68.9) ...... .. ..... ...... .... . .... ....


420