DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži svojima
pomoć u najtežem času.


Upisnina temeljem Pravilnika za posmrtnu pomoć člana Jugoslovenskog šumarskog
udruženja § 23. iznosi za članove, koji nisu navršili 35. godinu života, Din. 20.—,
a temeljem § 24. za članove od 35 do navršene 40 godine Din. 200.—, od 40 do navršene
45 godine Din. 300.—, od 45 do navršene 50 godine Din. 500.—, od 50 do navršene 60
godine Din. 1.000.—


Koji su navršili 60 godina, ne primaju se.


Upravni odbor Jugoslov. šumarskog udruženja na sjednici održanoj dne 15. maja
1938 u Beogradu pod toč. 13. slovo f. stvorio je zaključak, da se upisnina za posmrtnu
pomoć J. Š. U. može uplaćivati obročno time, da novi član posmrtne pomoći nastupa
svoja prava i dužnosti (t. j . pravo da lica označena u njegovoj oporuci dobiju pripomoć,
a on da prigodom smrti kojega člana ima da uplati prinos Din. 50.—), kad pristupninu
potpuno uplati.


Sadanje teške materijalne prilike potakle su upravni odbor, da stvori taj zaključak
i njime olakoti članovima pristup u Posmrtnu pomoć.


Jugoslov. šumarsko udruženje.


ZAHVALA.


Gospoda Mila i gosp. Miša Bošković, šef građevinskog odseka Ministarstva
šuma i rudnika, upisali su pok. ing. Tihomira Divjaka za člana utemeljača Udruženja
studenata šumarstva, Zemun, sa prilogom od 500 din., na čemu im Uprava najtoplije
zahvaljuje.


Udruženje studenata šumarstva
Beogradskog univerziteta u Zemunu.


LIČNE VIJESTI


t Ing. KOLOMAN ŠALER,


viši šumarski savetnik Državnog dobra Belje i dugogodišnji član našeg Šumarskog
udruženja, umro narn je 17. maja o. g. od srčane kapi i 18. maja sahranjen u
Subotici. Pokojnik je svršio Šumarsku akademiju u Šćavnicama 3. X. 1898. g. i od 1.


IV. 1902. do mrti besprekidno, vredno i savesno je služio na Državnom dobru »Belje«.
Sa pokojnikom umire jedan od najviđenijih šumara-liovaca. Preko 36 godina je pokojnik
sa puno požrtvovanja i ljubavi radio na unapređenju lovarstva, a specijalno jelenske
divljači, pa mu radi toga i ovo prilikom moramo odati zasluženo priznanje i našu
zahvalnost. Slava našem drugu Kolomanu i vječnaja pamjat. S. J.
IZ ADMINISTRACIJE


Ministarstvo šuma i rudnika Odjeljenje za vrhovni šumarski -nadzor Beograd
IV — 1938. god. broj 1309. Predmet: Oružje šumarsko-lovačkog osoblja.
Odjeljenje za upravu državnih šuma
Odsjeku za lovnu privredu i sporedne proizvode


Na pitanje Direkcije šuma Niš, da li se za izdavanje legitimacija za nošenje i
držanje oružja šumarskim činovnicima traži, da su oni položili propisnu zakletvu po
§§ 135 i 172 Zakona o šumama, po saslušanju mišljenja pravnog referenta, odgovara
se:


386
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 43     <-- 43 -->        PDF

»Da bi državni šumarski činovnici imali svojstvo organa šumarske polic:je, od


nosno organa javne bezbednosti, uslov je prema §§ 136 i 137 a u vezi § 172 Zakona o


šumama, da polože propisnu zakletvu«.
Moli se o tome izvestiti podređene direkcije šuma.


Po ovlašćenju Ministra šuma i rudnika, Odjeljenje za
vrhovni šumarski nadzor, načelnik
Sava Vučetić, v. r.


OGLASI


Gospodo šumari i planinari!


Naša tvrtka slobodna je upozoriti Vas na slijedeće svoje
proizvode osim već opće poznate prvorazredne Gavrilovićeve
salame, koji će Vam poslužiti kao najbolji i najizdašniji provijant
u lovu :


delikatesne šunke u težini od ´/, — $ kg.
prednje savijene šunke . . . „ „ „ „ . „
hrptenjača bez kosti . . . . „ „ „ „ 2 „
vratine bez kosti „ „ „ „ . „
bunceki . „ „ „ „ i „
svinjski jezici „ „ -, . i „
jetrenje paštete „ , „ Ve 2 «


Svi ovi proizvodi otpremaju se u hermetično zatvorenim
kutijama, pa se mogu uživati odmah nakon otvaranja kutije u
hladnom stanju.


Nadalje preporučamo konzerve, koje su potpuno prire


djene za jelo te ih treba samo ugrijati :
govedji gulaš u težini od ´/4—i kg.
svinjski gulaš » » » ´/4
filjeci (tripe) ...... „ „ ´/*— « »
kranjske kobase sa kise


lim zeljem . . . . „ „ „ 4/a—i »
hrenovke kutija po 4, 14, 35 pari


konačno kao hladni narezak preporučamo :
westfalsku hrptenjaču (pršut),
punomesnatu hamburšku i tirolsku slaninu i t. d.


Kad se upoznate sa prvorazrednom kakvoćom naših proizvoda, ostati ćete njihov


Uz dobru Vam kob !


M. Gavriloviča sinovi d. d., Petrinja.
ŠTITI OD BOROVOG MOORENJA


FUNGIMORf


Drvo u mikroskopu


Oku gledaoca pruža se u mikroskopu fantastična slika.
Drvne ćelije u svojoj prozirnosti — poput stakla — sjaju kao
svijetle, srebrne prilike. Jasno se vide srčane zrake pravokutno
svrstane, a i otvori koji međusobno spajaju pojedine ćelije dobro se
razabira. Svu ovu krasotu razara poznata modra gljiva koja te ćelije
napunjuje svojom prljavom modrom gljivastom mrežom, pri čemu i
samo drvo gubi mnogo od svoje vrijednosti.


No postoji vrlo jednostavno i jeftino sredstvo kojim se
može spriječiti, da se zametne modra gljiva.


To je FUNGIMORS-postupak


Zatražite odmah besplatno vrlo zanimljivu propagandističku brošuru.


GUSTAV GRAU & HEIDEL, CHEMNITZ 1


Zastupnik: Ing. ALEKSANDER WUNDSAM, SARAJEVO, poštanski pretinac 67.


387
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 44     <-- 44 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB« Jurisićeva Q Rod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporača svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


aOCOOOBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOBOBOOOOOOOOOOOOOaoCOOOOOOOOOOOOOBCOOOOOPOOOOaOOOCOOOOOOOOOCtoapOOOOOOOOOOOOg


Uprava gospodarstva i šumarstva


RRNDIJ A NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvod! i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


. .V^«ywvwyi(WW^VlVWWYY^»VWmfWyyinfWYVVYYVYYYYYWfYWYTnWYI^


Šumska Industrija


Filipa Deutsche Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZVGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


388