DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 36     <-- 36 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


........


V. ...... ......... ....... .......... .............. ......... ........
....... 14. V. 1938. .... y .... ......... ............ ...... y .......
. 9 h 20, .......... ...... . ...... ......... «......... ........ ..>
.... ......... ........ .... ...... ..... .. ...... ..... ce ...... .........
..... .. .. ....., ........ .... . ....... . .... ......... ......... .........
........ ........ ......... ........, a ..... ...... . ...... .... ............
. ........., .......... y .... ....... . .1 ....... ....... ..... .......
....... ...... ...... .... . ......... ......, a ........ ce ........ .. ........
......... ......... ........ ........ ..... . ...... ........... ...., ... . ...
.........: ......... ........ .......... .... ... ......., .... .... .....
....... ...... ...... . ...... ...., .. .. ........ ........ y .... .........
...... .. ........ ..... ...... . ...... 1912. ....... ...... ..... .. ... ......
....... .. .......... ......... y .... ........ .. .... . ...... ...... ...........
.... ....... ...... .. ... ....... . ...... ....... .. ..... ..... . ........
... .........


.... .......... . ......... ......... y ... ........ . .... ......
....... .. .... ....... ..... ....... ......: ........, ............ . ...........
. ...... ....... ..... ..... ........, ...... ce ......... ... ... ....... .... .....


... ....... . ......... ........ y ... .......... na .... .. je ......
...... .... ... ... no .... ..... ...... ...... .. y .... ........, y ..... .........,
......... ....... ....... .... ...... ...... . ........ ........... .
....... ......


.. . a . . h . . . . . h ......... ......... y ... ........... ...... .. ...........
. .... .. ... ..... ..... ....... ........ ......... .. ..... ........
.. .... ...... ........... ... ....... ...... ...... . ........ ...... ..
........... . ....... .. ...... .. ce ...... ........


...... . ......... ............. ........ .. ....... ........ . .... .
......... .. ... .. ...... .... .. .... ....... a ..... ce ....... .. 2. .... ........
....: „....... ...... .......... .... y .......... ........".


....... . ,... ....... .. ... ....... ......... ............... .. .........
....... ........ ......... .. .. ........ ......... ....... „............
...... ....", ......... ... ...... ........ ........... .... .... .......
.... .. .. ...... .... ..... ............. ....... ......... ......... ...... ce
... no ...... ........... ........ ............. ..... .... ....... ...... .....
....... .. ... ........ . .... ..... ...... . .......... ......... ..... ....,
........ ........ ...... .... . .......... ...... ...... ........ ...... . ......
....... ......... ........ . ... ....., .. je sa .......... ... .......... ...
ce ... ........ . ..... .. ce ... .... ........ .... ...... . .......... . ..........
....... ..... ........ ..... .. .. .... .... .. .... ...... ..... y .....
.. ......... ....... ....... .... ..... ........ ...... ..... .......... . ..........
.... y ..... ........, . ........ ... .... . ....... .......... Ha
..... .... ....... .. ...... ...... ...... .......... .... ......... ... ...
.. .... ...... ........ ..... ....... ...... .......... .... ........ .. ...
5,000.000 ...... ......., ... je y ........ .. ......., .... he ce ..... ..... ......
.. .... .. ....... ...... ........, .. ......... ... ... . ..... ......., .... ...
.... ..... .. ......... ........ ....... ......... no .... .......


380
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 37     <-- 37 -->        PDF

E p . a h a . . ., ... ......... ......, .... ... je ........ ... ...... .......
.......- ... .... .... .. ..... .... ......... . ....... 0..... .... .
.............. ........ ... .. ......... ......, .. ce .... ........ .......
....... ......., a ........ y ........ .........., ..... je ...... ........
........ ...... ........... je . .......... ...... .. . . .... ........, .... he
ce ...... ........ .... ........ ...... . ... ...... .. ..........., .... ...
.. .......... ........ ............ .... ... ... .. ....., ... .. .... .. ......
.. ......... ........ ...... ...... je ......... . ... .. ......... ..... ....
.. ......... ....... .......... ...... (....... ........, ........ .....). .......
... ce ..... ......, .. ce ... ...... ....., ... ... he ....... ...., ... ce . ...
...... .......... ....... .. .. ....... ... ...... ...... ... ..... .... .....,
.. ce .... ...... .. ... ..... ........, ... ce .. .... ......... ....... .. .......
......., .... ce ... .... .. ......, ..... .. ..... ... .. ce ...... .. ...... ....,


. a . . . . . ...... y ... ...., .... .. y ........... ...... .. ..........
...... ........... ..... ...., .. je ...... ......... ...... ..... ....., ... je
....... ........ .... . .........., ... .... ........ ...... .. .... ......., a
.. »oje ..... ....... ......... ........ ...... ........ ........., ... .... ....
.... ......... ..... ....; ..... .. ......... .... ........, .... ... ....., a
rpeha .. ..... ......... ..... ...., .. je ..... ....... ........ ........... .....
je ....... ......, .... .... .... ..... .. .... .. ...... .... ... ...... .. ...hagy
........ .. ....... To .. ... ......... ...., .. ..... .... y ...... .....
....... ... .... .... y ......., .... ....... ..... .... . .. ......... y .......
....... ....., ...... ....... ........ .... ..... ......>, .. .. ce y ... ......
...... ........ ......... . .... ...... ...... je ...... y ..... ......., .. .....
ce ..... ......... .. ....... .. .... ...... ....... .. ...... ...., ... ......
..... .. .... ... .., a .... ..... je ....... .... .. ......... meiern.


. . . a j . h, .......... .... ............ ......, ...... ce, ... je ... .....
...... .. ......... ........ ....... .......... . .. ce y .... . ... .... .........
..... .......... .... ...., .. ce .. .......... .. ......... ..... ......,
.. ce ...... . ............ ......... . .... ..... y ... .......


..... . ......, .. ce ..... ....... ........ .... ........ ..... . ........
...... ......, .... .. ... ..... .. .... .......... .. je .. .., .. . ... ......
..... ........ ......


......... . ...., .. .. ......... .... y ...... ....... mraa, ......,
.. .... ... ....... ....., .. . ... ........ .... 240 ......, .... ........ .....,
...... je ...., .. .. he ce ......... ......, ... .. .. .... ..... ....... ...
....... ...... ........ ....... ....., ........ .. ... ..... ........., ... ..........
...... y ......, .......... .. ......, ........... . ....., a ..... ..........
.............


A . a . a . . . . . h ce ........, ... . .. ....... ... ..... ....... .........
. y ... ........ ......... ........., ... jie y ..... ........ ..... ..... ....
........, . ..... ce . .. ... ....... ....., a .. je, .. ce ......... .... ......,
.. ce .... .... ......... ....... . .........1. ...... ce, ... ce ...... .. ....
..... ....... .. ...., ... je ....... .... ........ ......... .. ....... ......
.. je ...... y ....... .....>. .. ....... . ......... .... .... ........., ...
.. .. ... ..... ..... ......, a ..... ......>... . ........... ....., .. je ......
...... .. ce ......... ......., .. ...... .... . ... ..... y ....... ...... .
.... .. ... ..... ...... .. ....... ....... ...... ......, .. ...... ...... ..
..... ........ ...., ... .... ... je ..... ........, .. j . y ...... .....


........ . ...., .. .. ........ . ......... ...... ... ...... ......,
.... .. ..... ....... .. ..... ... ce xohe .. ........ ..... .... y ...........


381 .
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.... y ......, ...... je ....... .. ce ....... ...., .... he ....... .... .........


.. ........ .. ...... He ... .. ....... ....... ...... ....... . ......... ....


y ....... ...... . ......... ...- ... ......., .... ce ......., a ... ..... ........


..... ....... .... .. .........


. . . . . . ......, ... ....... . ...... .......... .... ..... ... ..........
.... ........ ....... . ..... .. ce ..... ..... y ..... . ....., ... .... .........
........ ....., .. ce ...... ........... ....... .. ...... ........ ...... ce .....,
na .. ...... y ... ....... ...... .. ...... . ........ (.......) .. .........
.. ... .......


....... . ......, .. ... .... ...... ......., .... ..... ...... .......,
..... ........, .... ce .. ....... . .. .... ..... ...... ..... .... he ce ..
........ . .... he ........, ...... ...., ...... je ..... ........ .... ...........
... . ..., .. .... .... .... ... ... .. .........., ... je y ........ . ..
...... ........ ............. ....... ..... je ....., .. ce ... ....... ......
.... .... ...... ..... ........ ....... ........ ....... ...... .. .... .........
......... ..... ........, ... ... .. . ...... .. ... y ...... ........
............. ....... ... he ... ... y .........., .... he ......... ......, ...
.. ........ .... .. ... ..........


........ . ......, .. .. ...... ....... ....... . ......... .........
..... .. ......... ...... ..... ......... ...... ..... ...... . .... je ..... ..
...., .. ce ..... ........ ...... ...... ......... ......, .. he ....... ........
.... . .... ...... ......, ... ce .... .. ...... ........, .. .. ce .......... .
........ ..... .. ........ ..... ...... .. ...., .... je ... ..... .......
....... . ........ .. ...... ............. ........ ......, .. je ........ .........,
... no ...... .......... ......... ...... ....., .. .. ......´...> .....
.. ce ....... ....... ... ..... ............ .........., ....., .. je ..........
......... .... .... ..... .......... .... .... ........ ..... ........ ..... .. ce
......... ...... ...... ......... ....., ... ce .. .... ......


0 . . . . . h ...., .. ... ce ..|... .. ......, .. .. ..... .... ....., ....
.... .. ce ....... . ...... ....... .. ... ... he ........ ..... .. ........
...... . ........, .. ce ...... .......... na ........ .......... ......,
y .... ..... ........, ........., ...... . "........
.. ..... .......... ....... ce ....... y 12 ...... .. .. ce ......... no
..... y 15 .......


. 15 30 ...... ........ ce ... ........ ... ..... ..... ........ ....: .......
. a . . h a . .......... .. ......... ........ . . .. . . . h ........ .. ce no .....
.. ...... ........., ... je ....... ............ ......., ... ce ....... ..... ........,
.. ce ........ ...... ... ....... .......... .. ....... ......... ........ ..
.... . . ....... . ..... .... ........., .. .. ..... ........ ...... . ........
.. ce .. ...., ..... je no ..... ........ ....... ......... ...... .........,
.. ......... ... ..... .......... ........ y ....... ...... ......... . .......
....... ....... .. ...... ........ ......... .......... . .......... ........
. ...... ..´... ...... .. ce ....... y .........


..... ce ...... ......... .......... . ......... ......, ..... ce ....... ...
........, na ce ....... .. ..... .... .......
...... . ... . ........, .. ce ....... .. .......... . .. ce .. ...........
...... ...... ...........
.......... . ........, .. ce .. ..... ....., .. .. ce ..... ...........
.... ....... . ........ ..... .... .......
..... 15 ...... ......... ........ ....


382
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.......... . ....... ..... .... ......, .... ce ..... ........... . y
.... .....:


..........: .... ....... ....,


.............: .... ......... ......


........: .... M . a. . . . JI a . . h,


........: .... ....... ........


....... ........ ......:


1) .... . y . . . . . M a . . . . . h,


2) .... ..... .........,


3) .... ..... .....,


4) .... . . . . . . ii . a . . . . . . . h,


5) .... . . . . u . . . . . .,


ti) .... ..... .....,


7) .... ....... .......,


8) .... 0 ii . . . . . a . . . . a . . . . . . h.


........:


1) .... . . .) a II . . . i! . li . 2) .... .... ..&....


....... ......... ......:


1) .... X a . . ..,


2) .... ....... .......,


3) .... ....... ........


.......: M . . . . . . III y . . . a puh.


..... Ma p . . . .. .... .........., .... je ........ ..... ........ . ....
..... :


..........:


„....... .......... .............. ......-... ........ .. ...... V. ........
.......-. ......... ........ 14. .... 1938. ...... y ......, ..... je y ..........
....... ...... .......... .... y .......... ........ . ..... ......... .........
............ je .......:


......... ........ je ......... ......, y ..... .. ............. .......... .
........ ..... ..... ........ ........


.... ...... ........... ........... ......... ...... . ........ ............
. .......; ..... ...... ........, ......, ......... . ...... .. ......
. .......; ......... ....... ...... . ......... ..... . ........ ...... ..
...... .......... .........


....... .... .. ...., .... ........... 25% .. .... ...., ..... ce ......
. ........ ......., ... ce .......... ...., .... .... ........ ...... ......
....... ......... . ...... .... ......


......... ..... ...... .......... .... .... ....., .. ......... ......
...... ...... .. .... ......... ......... ..... ... .....


lIopacTOM ............ ..... . ........ ......, a ....... .... je .........
.. ....... ....... ........, .. ce ...... y ........ . ....... ........, .. ......
...., .... .... ...... ..... ........, ...... . onaj ..... ..... ....... ....
ce y .... .... ... ....... .


.... ..... ...... ........ ...... .. ...... ...... . ........... .............
...., .. ... ..... . ..... ..... .....:
....... ......... .... . ....... ...... ....... ...... .........
. .. ..... ..... je, y ... ...... .... ....... ...... . ...... y ..........
...... .. ....., .... je .. ....... y ........ ....... ...........


383